Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2018-11-21

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Emil Gustafsson presenterar sitt kandidatarbete med titeln "Simple cosmological models and their description of the universe". Handledare är Fredrik Andersson, examinator är Magnus Herberthson och opponent är Sandra Grabmüller.
Kl 15:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Fredrik Andersson, e-post fredrik.a.andersson@liu.se.

2018-11-28

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Cyril Tintarev, Uppsala. Titel: Functional-analytic theory of defect of compactness.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-12-05

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Ugur Abdulla, Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida, USA. Titel: The Wiener Criterion at \infty for the Elliptic and Parabolic PDEs, and its Measure-Theoretical, Topological and Probabilistic Consequences.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

Anmäl ny aktivitet