Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2018-09-26

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Johan Öinert, Blekinge tekniska högskola, Karlskrona. Titel: Epsilon-strongly group graded rings, Leavitt path algebras and crossed products by twisted partial actions.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-09-27

Workshop in Algebra and Noncommutative Geometry

Konferens - Matematiska institutionen
2018-09-27 -- 2018-09-28 The main themes lie within the area of noncommutative/nonassociative algebra and noncommutative geometry. The workshop is the first meeting of the Swedish Network for Algebra and Geometry.
Plats: Hopningspunkten och BL34, B-huset, ingång 23, Campus Valla
För mer information se http://noncommutativegeometry.se/snag/index.php?id=2018, kontakta Joakim Arnlind, e-post joakim.arnlind@liu.se.

Licentiatseminarium inom matematik: Ahmed Al-Shujary

Seminarium - Matematiska institutionen
Ahmed Al-Shujary försvarar sin avhandling med titeln "Kähler-Poisson algebras". Opponent är Johan Öinert, professor, Blekinge Tekniska Högskola.
Kl 10:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-150620, kontakta Ahmed Al-Shujary, e-post ahmed.al-shujary@liu.se.

2018-10-03

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Håkan Lennerstad, Blekinge tekniska högskola, Karlskrona. Titel: Distance-consistent graph labelings, the ampleness of a graph, and graph functionals.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2018-10-10

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Evgeniy Lokharu, Lunds universitet. Titel: Three-dimensional steady water waves with vorticity.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-10-12

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Alexandre Karassev, Nipissing University, Kanada. Titel: Dimension and decomposition complexity.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Anmäl ny aktivitet