Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2018-03-06

Textseminarium på temat narrativ analys

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Denna vecka kommer vi att tillsammans läsa och diskutera ett urval av texter på temat narrativ analys. Ordförande: Eva. Texterna kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2018-03-07

Lärarmöte

Internt - Tema Miljöförändring
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

2018-03-13

Cli-f bokklubbsmöte

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Kl 12:00
Plats: TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2018-03-20

Inbjuden gäst, Maria Hellström Reimer

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2018-03-22

Midterm seminar

Seminarium - Tema Miljöförändring
2018-03-22 kl 09:00 -- 2018-03-23 kl 13:00
Plats: TBA
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

2018-04-11

Lärarmöte

Internt - Tema Miljöförändring
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

2018-04-24

Utkastseminarium - Fredrik Envall

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Utkastseminarium med Fredrik Envall. Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2018-05-02

Lärarmöte

Internt - Tema Miljöförändring
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

2018-05-08

Inbjuden gäst, Christina Gerhardt - "Atlas of (Remote) Islands and Sea Level Rise"

Föreläsning - Environmental Humanities Forum
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2018-05-15

Utkastseminarium - Emelie Fälton

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Utkastseminarium med Emelie Fälton. Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

Inbjuden gäst, Fiona Cameron - "Museum Collections as More-than-human things: The Case of the Green Plastic Bucket"

Föreläsning - Environmental Humanities Forum
Natur, kultur och socialhistoriska museer är kraftfulla pedagogiska institutioner som befinner sig i gränssnittet mellan naturliga och kulturella världar. Genom att samla, dokumentera och bevara naturliga artexemplar så väl som kulturella artefakter så har museer främjat en antropocentrisk förståelse av samhälle, natur, teknik och vetenskap. Antropocen, som en reaktion mot detta, har fått fäste inom både konst, teknik, och historia museer, och riktar vår uppmärksamhet mot de skadliga konsekvenserna av mänsklig-centrerade existensformer. Tillämpningen av nya kognitiva ramar och praxis, vilket främjats tack vare postmumanistisk forskning, krävs därmed också musearbetet, inte bara för att utmana det mänskliga subjektets privilegium, utan framför allt för att placera människan i en ekologisk kontext – där denne vävs samman, och skapas i samverkan med, inte bara andra biologiska arter, utan en mängd olika levande och icke-levande ting, inklusive icke-mänskliga varelser, inorganiskt material, samt geologiska processer. Denna presentation tar sitt avstamp i en smält grön plasthink från Museum Victorias ”Black Saturday bushfire”-samling. Black Saturday bushfires var Australiens mest förödande naturkatastrof. Fiona använder denna händelse som ett exempel för att undersöka hur vi kan omorientera oss mot en ”mer-än-mänsklig” värld bortom det mänskliga subjektets privilegium. Målet är att överväga hur vi kan formulera "ekologiserande" metoder inom en museinsamlingspraxis, för att på så vis främja olika sätt att ”tänka med” snarare än att ”tänka om” alla dessa ting tillsammans med vilka vi delar våra etiska överväganden om en framtida värld. Fiona Cameron är gästprofessor vid institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet, samt senior researcher vid the Institute for Culture and Society vid Western Sydney University i Australien.
Kl 15:30 - 17:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2018-05-22

60% seminarium - Fredrik Envall

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Opponent: Johannes Stripple (Lunds universitet).
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2018-05-29

Cli-fi bokklubbsmöte

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Kl 12:00
Plats: TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2018-06-05

Lärarmöte

Internt - Tema Miljöförändring
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

Anmäl ny aktivitet