Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2019-04-26

Disputation - Luca Safaric

Disputation - Tema Miljöförändring
Luka Safaric försvarar sin avhandling: Anaerobic digester fluid rheology and process efficiency - Interactions of substrate composition, trace element availability, and microbial activity. Opponent: Professor David C. Stuckey, Imperial College London, UK
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Temcas, Temahuset
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

Disputation Hanna Gustafsson Bragde

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Hanna Gustafsson Bragde försvarar sin avhandling "Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease". Opponent: Professor Ross McManus, Trinity College, Dublin, Ireland.
Kl 13:00
Plats: Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Jan Söderman, e-post Jan.Soderman@rjl.se.

2019-05-03

Disputation Björn Westerlind

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Björn Westerlind försvarar sin avhandling "Geriatric Aspects of Frail Nursing Home Residents. A Swedish Cohort study." Opponent: Professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.
Kl 10:00
Plats: Qulturum, Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Jan Marcusson, e-post jan.marcusson@liu.se.

2019-05-08

Disputation inom Hållbara system - miljömanagement och miljöteknik: Johannes Matschewsky

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Johannes Matschewsky försvarar sin avhandling med titeln "Challenges, Opportunities and Solutions - Designing and Providing Product-Service Systems in the Context of the Circular Economy
Kl 09:15
Plats: Acas, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Johannes Matschewsky, e-post johannes.matschewsky@liu.se.

2019-05-09

Ann-Sofie Sundman - Disputation

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Ann-Sofie Sundman försvarar sin avhandling "Dog behavior: Intricate picture of genetics, epigenetics, and human-dog relations". Opponent: Dr. Zsófia Virányi, University of Veterinary Medicine, Vienna.
Kl 09:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Lina Roth, e-post lina.roth@liu.se, telefon 013-28 26 11.

Disputation inom matematik: Arpan Ghosh

Disputation - Matematiska institutionen
Arpan Ghosh försvarar sin avhandling med titeln "Mathematical modelling of flow through thin curved pipes with application to hemodynamics". Opponent är Grigory Panasenko, professor, Université Jean Monnet, Saint-Etienne.
Kl 10:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-156346, kontakta Arpan Ghosh, e-post arpan.ghosh@liu.se.

Love Tätting

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Love Tätting försvarar sin doktorsavhandling "Inflammatory response in Cancellous and Cortical Bone Healing". Opponent: Professor Louis Gerstenfeld, Boston University School of Medicine, USA.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, ing. 76, plan 10
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se.

2019-05-10

Disputation Joanna Zajdel

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Joanna Zajdel försvarar sin avhandling "Interactions between the immune and the nervous system in pain and inflammation". Opponent: Professor Jan-Pieter Konsman, University of Bordeaux, Frankrike.
Kl 09:00
Plats: Hasselquist, plan 9/10, ingång 76 eller 78, Campus US
För mer information se http://liu.se, kontakta David Engblom, e-post david.engblom@liu.se .

Disputation inom Hållbara system med inriktning energisystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Akvile Lawrence försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Energy Management for Improved Energy Efficiency in the Pulp and Paper Industry: Success Factors for Overcoming Barriers and Strengthening Drivers". Opponent är Professor Thomas Zobel, Luleå tekniska universitet. Handledare är Magnus Karlsson, universitetslektor vid Linköpings Universitet och Patrik Thollander, professor vid Linköpings universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://liu.se/organisation/liu/iei/ensys, kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Materialvetenskap - Hampus Lundén

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Hampus Lundén, FOI, försvarar sin doktorsavhandling "Nonlinear Materials for Optical Power Limiting: Charcterization and Modelling". Opponent är doktor Bernd Eberle, Fraunhofer IOSB, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: Sal Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla
För mer information kontakta Hampus Lundén, e-post hampus.lunden@foi.se.

Disputation - Hans Bahlmann

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Hans Bahlmann vid avdelningen för läkemedelsforskning försvarar sin avhandling "Goal-directed fluid therapy during major abdominal surgery". Opponent: Professor Zsolt Molnar, Szeged, Ungern.
Kl 13:00
Plats: Granitsalen, Norra entrén plan 9, Campus US
För mer information kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 013-286804.

2019-05-16

Tunnfilmsfysik - Ludvig Landälv

Disputation - Linköpings universitet
Ludvig Landälv presenterar sin avhandling ”Physical Vapor Deposition and Thermal Stability of Hard Oxide Coatings”. Opponent är Dr.Marcus Morstein, Hightech Zentrum Aargau (forskningsinstitut)
Kl 10:15
Plats: Planck - Fysikhuset
För mer information kontakta Per Eklund, e-post per.eklund@liu.se, telefon 013288940.

2019-05-17

Disputation Liam Ward

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Liam Ward försvarar sin avhandling "Sex differences in atherosclerosis and exercise effects". Opponent: Professor Magnus Grenegård, Örebro universitet, Örebro, Sverige.
Kl 09:00
Plats: Hasselquistsalen, hus 511, ingång 76 eller 78, Campus US
För mer information kontakta Wei Li, e-post wei.li@liu.se.

Disputation Molekylär Fysik, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Feng-I Tai försvarar sin doktorsavhandling ”Surface characterization and manipulation of polyampholytic hydrogel coatings”. Opponent är Professor Lei Ye, Lunds universitet.
Kl 10:00
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla
För mer information kontakta Thomas Ederth, e-post thomas.ederth@liu.se , telefon 013-28 12 47.

Disputation Pierfrancesco Mirabelli

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Pierfrancesco Mirabelli försvarar sin avhandling "Inhibitors of corneal inflammation and angiogenesis". Opponent: Professor Francisco Figueiredo, Newcastle University, Storbritannien.
Kl 13:00
Plats: Nils Holgersalen, ingång 71, Campus US
För mer information kontakta Neil Lagali, e-post neil.lagali@liu.se.

2019-05-23

Disputation Katarina Niward

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Katarina Niward försvarar sin avhandling "Towards Individualised Treatment of Tuberculosis" Opponent: Prof. Åse B Andersen, Syddansk Universitet i Odense. Handledare: Docent Thomas Schön, Länssjukhuset i Kalmar
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell, Universitetssjukhuset, ingång 7
För mer information kontakta Thomas Schön, e-post Thomas.schon@ltkalmar.se, telefon 070-2017560.

2019-05-24

Disputation Louise Möller

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Louise Möller försvarar sin avhandling "Health, obstetric outcomes and reproduction in women with primary fear of childbirth or vulvar pain". Opponent: Professor Malin Eberhard-Gran, Oslo universitet, Oslo, Norge.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Gunilla Sydsjö, e-post gunilla.sydsjo@liu.se.

Henrik Lindqvist - Pedagogik

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Henrik Lindqvist försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Student teachers' and beginning teachers' coping with emotionally challenging situations". Opponent Professor Anneli Frelin, Högskolan Gävle
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

Disputation Saffran Möller, Välfärd och socialvetenskap

Disputation - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Avhandlingens titel: "Functioning in prosthetic users provided with and without a microprocessorcontrolled prosthetic knee - relative effects on mobility, self-efficacy and attentional demand" Opponent: Catharina Sjödahl Hammarlund Lunds universitet
Kl 13:00
Plats: Forum Humanum, Jönköping University
För mer information kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

Disputation Lovisa Tobieson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Lovisa Tobieson försvarar sin avhandling "Clinical aspects of surgically treated spontaneous intracerebral hemorrhage". Opponent: Professor Mikael Svensson, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information kontakta Nils Marklund, e-post nils.marklund@liu.se.

2019-05-29

Disputation inom Hållbara system med inriktning energisystem

Disputation - Linköpings universitet
Therese Nehler försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency - Roles and Potentials". Opponent är Professor Erik Dahlqvist, Mälardalens Högskola. Handledare är Patrik Thollander, professor vid Linköpings Universitet och Mats Söderström, universitetslektor vid Linköpings universitet. Disputationen är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/ensys, kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Agneta Grönlund - Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Agneta Grönlund försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Återkoppling i analoga och digitala klassrum. Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning". Opponent: Docent Marie Tanner, Karlstads universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

2019-06-04

Disputation inom matematik: Adson Banda

Disputation - Matematiska institutionen
Adson Banda försvarar sin avhandling med titeln "Coherent Functors and Asymptotic Properties". Opponent är Peter Schenzel, docent, Martin Luther University Halle- Wittenberg.
Kl 13:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Adson Banda, e-post adson.banda@liu.se.

2019-06-05

Tunnfilmsfysik - Robert Pilemalm

Disputation - Linköpings universitet
Robert Pilemalm presenterar sin avhandling ”Theoretical and Experimental Studies of Ternary and Higher-Order Nitrides for Machining and Thermoelectric Materials”. Opponent är Docent Bilal Sanyal, Uppsala Universitet.
Kl 10:15
Plats: Planck - Fysikhuset
För mer information kontakta Per Eklund, e-post per.eklund@liu.se, telefon 013288940.

2019-06-07

Tunnfilmsfysik - Ingemar Persson

Disputation - Linköpings universitet
Ingemar Persson presenterar sin avhandling ”Surface Characterization of 2D Transition Metal Carbides (MXenes)”. Opponent är Dr.Vincent Mauchamp,Université de Poitiers.
Kl 10:15
Plats: Planck - Fysikhuset
För mer information kontakta Per Persson, e-post per.persson@liu.se, telefon 013281248.

Anmäl ny aktivitet