Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2020-08-28

Disputation Arjan Mofers

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Arjan Mofers försvarar sin doktorsavhandling "Proteasome Inhibition against Cancer: Determining Biology and Finding Novel Compounds". Opponent är: professor Sonia Lain, Karolinska institutet, Stockholm. Disputationen äger rum i Hasselquistsalen och via Zoom. Kontakta Stig Linder, stig.linder@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen.
Kl 09:00
Plats: Hasselquist, Campus US, ing 75
För mer information kontakta Stig Linder, e-post stig.linder@liu.se.

2020-09-04

Disputation - Stina-Karin Skillermark (IKOS)

Disputation - Linköpings universitet
Stina-Karin Skillermark (IKOS) försvarar sin doktorsavhandling med titel "Nya perspektiv på litteraturhistoria: Utbildningsprogram om antiken, romantiken och Strindberg 1960–2012". Fakultetsopponent: bitr. professor Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet.
Kl 13:15
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-pedagogiskt-arbete-med-amnesdidaktisk-inriktning, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2020-09-17

Disputation - Jonatan Årevall, Teoretisk biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jonatan Årevall försvarar sin avhandling "Habitat loss and climate change in ecological communities". Opponent: Prof Frederick De Laender, University de Namur, Belgien
Kl 10:00
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla
För mer information kontakta Anna Eklöf, e-post anna.eklof@liu.se.

2020-09-22

Disputation - Usman Akram, Teoretisk Biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Usman Akram försvarar sin doktorsavhandling "Closing nutrient cycles". Opponent: Prof Bob Rees, Scotland's Rural College
Kl 09:00
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla
För mer information kontakta Uno Wennergren, e-post uno.wennergren@liu.se.

2020-10-02

Handikappvetenskap - Michaela Socher

Disputation - Linköpings universitet
Michaela Socher, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln "Reasons for Language: Language and Analogical Reasoning Ability in Children with Cochlear Implants and Children with Typical Hearing". Fakultetsopponent: Professor Åsa Wengelin, Göteborgs universitet.
Kl 10:00 - 14:00
Plats: Temcas, https://liu-se.zoom.us/j/62814211985?pwd=ek1VNEY4aFJ1UGJXdUh1NjZMZjg2Zz09
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria,hugo-linden@liu,se, telefon 013-28 20 30 .

Anmäl ny aktivitet