Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2017-11-22

Disputation - Parmis Blomgran

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Parmis Blomgran försvarar sin doktorsavhandling "Inflammation and tendon healing". Opponent: Professor Patrik Danielsson, Umeå universitet
Kl 13:00
Plats: Belladonna, ingång 76 pl 9, hus 511, Campus US
För mer information kontakta Per Aspenberg, e-post per.aspenberg@liu.se, telefon 010-1034166.

2017-11-23

Kristofer Vernmark - Psykologi

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kristofer Vernmark försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression." Opponent: Professor Edward Watkins, University of Exeter, UK
Plats: sal VAL, Vallfarten
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-28-24 09.

2017-11-24

Disputation - Margareta Ahle

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Margareta Ahle vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Necrotising Enterocolitis - epidemiology and imaging". Opponent: Tomas Wester, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-142375, kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

Disputation - Ming Guo (Dynamics of Health and Welfare, IKK)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Den 24 november kl.13:15 försvarar doktorand Ming Guo sin doktorsavhandling med titeln ”Making a Market out of a Welfare State. Swedish Local Politicians´ Perspectives on Elderly Care Marketisation.”. Opponent: Professor Maria Oskarsson, Göteborgs universitet.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/forskarutbildning-inom-dynamics-of-health-and-welfare#, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2017-12-01

Hyenas of the Limpopo

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Xolani Tshabalala, Hyenas of the Limpopo: The Social Politics of Undocumented Movement across South Africa's Border with Zimbabwe Opponent: Amanda Hammar, Köpenhamns universitet
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3, Kåken hus
För mer information kontakta Professor Stefan Jonsson, e-post stefan.jonsson@liu.se.

Disputation - Denise Bäckström

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Denise Bäckström försvarar sin doktorsavhandling "Injury mortality in Sweden; changes over time and the effect of age and injury mechanism". Opponent: Docent Lovisa Strömmer, Karolinska Institutet, Stockholm
Kl 13:00
Plats: Runstenen, Campus Norrköping
För mer information kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se.

Disputation Håkan Bengtsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Håkan Bengtsson vid Avdelningen för fysioterapi försvarar sin doktorsavhandling "Match related risk factors for injury in male professional football". Opponent: Professor Keith Stokes, Bath, England
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2017-12-08

Disputation - Katarina Pihl Lesnovska

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Katarina Pihl Lesnovska vid Avdelningen omvårdnad försvarar sin doktorsavhandling "Life situation among persons living with inflammatory bowel disease.". Opponent: Professor Bodil Ohlsson, Lund.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1154004/FULLTEXT01.pdf, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Ytors Fysik och Kemi - Chuanfei Wang

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Chuanfei Wang presenterar sin avhandling "Electronic structure of pi-conjugated materials and their effect on organic photovoltaics". Opponent är Zongxiang Xu, Southern University of Science and Technology, Shenzhen Guangdong, China.
Kl 10:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset, Linköping
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Mats Fahlman, e-post mats.fahlman@liu.se, telefon 013-281206.

Disputation - Maria Emilsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Emilsson försvarar sin doktorsavhandling "Treatment adherence in Asthma and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Personality traits, Beliefs about medication and Illness perception" Opponent: Tove Hedenrud, docent, Göteborgs Universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus US
För mer information kontakta Ina Marteinsdottir, e-post ina.marteinsdottir@liu.se , telefon 010-1037293.

2017-12-12

Plasma- och ytbeläggningsfysik - Martin Mickan

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Martin Mickan försvarar sin doktorsavhandling "Deposition of Al-doped ZnO films by high Power impulse magnetron sputtering. Opponent är Aline Rougier, ICMCB, Bordeaux, Frankrike.
Kl 10:00
Plats: Planck, Fysikhuset ingång 57
För mer information kontakta Handledare Ulf Helmersson, e-post ulf.helmersson@liu.se, telefon 013-28 1685.

Disputation inom beräkningsmatematik: Viktor Linders

Disputation - Matematiska institutionen
Viktor Linders, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Error analysis for summation-by-parts formulations: dispersion, transmission and accuracy". Opponent är Mark Huitt Carpenter, doktor, NASA Langley Research Center, VA, USA.
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace (fd. Visionen), B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Viktor Linders, e-post viktor.linders@liu.se.

2017-12-15

Disputation - Laura Pompermaier

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Laura Pompermaier försvarar sin doktorsavhandling "Outcome of burn care; the mortality perspective". Opponent: Professor Jyrki Vuola, Helsingfors
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se.

Disputation i datalogi - Ivan Ukhov

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Ivan Ukhov, ESLAB/SAS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "System-Level Analysis and Design under Uncertainty". Huvudhandledare: Professor Zebo Peng. Opponent: Prof. Dr. Jian-Jia Chen, Technische Universität Dortmund, Tyskland
Kl 10:15
Plats: Ada Lovelace, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-140758, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

DISPUTATION - Elin Låby

Disputation - Tema Barn
Doktorand Elin Låby försvarar sin avhandling med titeln "" Handledare: Professor Bengt Sandin. Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-01-10

Plasma och ytbeläggningsfysik - Rickard Gunnarsson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Rickard Gunnarsson försvarar sin doktorsavhandling "Controlling the growth of nanoparticles produced in a high Power pulsed plasma". Opponent är Prof Dr Holger Kersten, University of Kiel.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhsuet ingång 57
För mer information kontakta Handledare Ulf Helmersson , e-post ulf.helmersson@liu.se, telefon 013-281685.

2018-01-12

Disputation - Anna M Klawonn

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Anna M Klawonn försvarar sin doktorsavhandling "Molecular Mechanisms of Reward and Aversion". Opponent; Prof. Paul Kenny, New York, USA.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Ing. 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta David Engblom, e-post david.engblom@liu.se , telefon 010 103 84 48.

Disputation

Disputation - Linköpings universitet
Lotten Wiréhn försvarar sin avhandling: Climate vulnerability assessment methodology - Agriculture under climate change in the Nordic region. Opponent: Giuseppe Feola.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Temcas, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se, telefon 013-282286.

2018-01-26

Lic - Charlotta Nordlöf

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Charlotta Nordlöf lägger fram sin lic med titeln: Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen. Opponent är prof. Peter Gustafsson, Mälardalens högskola
Kl 13:00
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-02-16

Lic - Magnus Jansson

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Jansson lägger fram sin lic med titeln: Teknikundervisning på fritidshem – risken är ju att det blir mer skola av det! Opponent är Anna Klerfelt, Högskolan i Jönköping.
Kl 13:00
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Anmäl ny aktivitet