Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2020-01-20

Justina Pupkaites

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Justina Pupkaites försvarar sin doktorsavhandling "Collagen Hydrogels for Regenerative Medicine: Cardiovascular Repair Strategies". Opponent: Associate Professor Harold Atkins, University of Ottawa, Ottawa, Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
Kl 16:00
Plats: Citronen, hus 511, plan 12
För mer information se https://liu.se/medarbetare/allkh25, kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheiko@liu.se.

2020-01-24

Ravi Kumar Dutta

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ravi Kumar Dutta försvarar sin doktorsavhandling "Genetic and molecular alteration in aldosterone producing adenomas". Opponent: Professor Ute Scholl, Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheiko@liu.se.

Disputation vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

Disputation - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Helena Hoppstadius försvarar sin avhandling: "Mäns våld mot kvinnor : Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik"
Kl 10:00
Plats: F234, Mittuniversitetet
För mer information kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 011-36 35 42.

DISPUTATION - Daniel Andersson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Daniel Andersson försvarar sin avhandling ”Artificial Earth”, opponent Alf Hornborg, Lunds universitet.
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/forskning/infrastrukturer-politik-miljo-stripes, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-30

Disputation - Markus Karlsson

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Markus Karlsson försvarar sin avhandling med titeln "Non-Invasive Characterization of Liver Disease by Multimodal Quantitative Magnetic Resonance". Opponent: Steven Sourbron, University of Leeds
Kl 09:00
Plats: Granisalen, Norra Entrén, plan 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/marka46, kontakta Peter Lundberg, e-post peter.lundberg@liu.se .

2020-01-31

Disputation Josefine Rasmussen, Företagsekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Josefine Rasmussen vid Avdelningen för företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Management control for sustainability – Activities and procedures for energy management in industrial companies". Huvudhandledare är Mikael Ottosson, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Mikael Ottosson, e-post mikael.ottosson@liu.se.

2020-02-07

Disputation Evelyn Serreyn Lundin

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Evelyn Serreyn Lundin försvarar sin doktorsavhandling "On Quality Improvement in Gynaecological Cancer Surgery with emphasis on perioperative management, recovery and health economics". Opponent: professor Ignace Vergote, KU Leuven, Belgien.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US
För mer information kontakta Preben Kjölhede, e-post preben.kjolhede@liu.se.

Disputation inom medicinsk vetenskap: Elzana Odzakovic

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Elzana Odzakovic vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Neighbourhood Nursing: Connection, Place and Meaning in the Everyday Experience of Dementia". Opponent är Annica Kihlgren, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet.
Kl 13:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Elzana Odzakovic, e-post elzana.odzakovic@liu.se, telefon 011-36 33 88 .

Disputation Linus Axén, Företagsekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linus Axén vid Avdelningen för företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Determinants of audit fees and the management of corporate disclosures". Huvudhandledare är Torbjörn Tagesson, professor, Linköpings universitet. Opponent är Stefan Sundgren, professor, Umeå universitet.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Torbjörn Tagesson, e-post torbjorn.tagesson@liu.se.

2020-02-14

Disputation - Anna Svedberg

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Anna Svedberg försvarar sin doktorsavhandling "Toxicity and pharmacokinetic biomarkers for personalized non-small cell lung cancer treatment". Opponent: Professor Mikko Niemi, University of Helsinki, Helsingfors, Finland.
Kl 09:15
Plats: Hasselquistsalen, Campus US, hus 511, ingång 75, 76, 78, plan 9
För mer information kontakta Henrik Green, e-post henrik.green@liu.se.

Anna Eskilsson

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Anna Eskilsson försvarar sin doktorsavhandling "Inflammatory Signaling Across the Blood Brain Barrier and the Generation of Fever". Opponent: Professor Göran Engberg, Karolinska institutet, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Hasselquist, Campus US, ing.78
För mer information kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheko@liu.se, telefon +46 70 7643049.

DISPUTATION - Peter Skagius

Disputation - Tema Barn
Doktorand Peter Skagius försvarar sin avhandling med titeln "Den offentliga ohälsan - Tre historiska studier av barnspykologi och -psykiatri i svensk media, 1968-2008. Opponent: professor Solveig Jülich, Uppsala universitet
Kl 13:15
Plats: VAL, Vallfarten, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2020-02-28

Disputation - Kristin Wagrell

Disputation - Institutionen för kultur och samhälle
Kristin Wagrell, Tema Q Kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln “Chorus of the Saved”: Constructing the Holocaust Survivor in Swedish Public Discourse, 1943-2000. Opponent: Senior research fellow Zoe Waxman, Centre for Hebrew and Jewish Studies, University of Oxford, UK.
Kl 13:00
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/tema-q-tema-kultur-och-samhalle, kontakta Sofie Gustafsson, e-post sofie.gustafsson@liu.se, telefon 013-281521.

2020-03-27

DISPUTATION - Amelia Mutter

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Amelia Mutter försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/amemu75, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-06-05

DISPUTATION - Joel Löw

Disputation - Tema Barn
Doktorand Joel Löw försvarar sin avhandling med titeln "" Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Anmäl ny aktivitet