Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2018-10-26

Disputation inom informationssystemutveckling med inriktning räddningssystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kayvan Yousefi Mojir, vid Avdelningen för Informatik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Information Systems Development for Emerging Public Sector Cross-sector Collaborations The Case of Swedish Emergency Response". Handledare är Sofie Pilemalm, Biträdande professor, Linköpings universitet, Stefan Holgersson, Professor, Polishögskolan, Oslo och Johanna Sefyrin, Lektor, Linköpings universitet, Opponent är Erik Borglund, docent, Mittuniversitetet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kl 09:00
Plats: Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1251929&dswid=2612, kontakta Madeleine Nyberg, e-post madeleine.nyberg@liu.se.

Disputation Rada Ellegård

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Rada Ellegård försvara sin avhandling med titeln "Immunomodulatory effects exerted by HIV-1 on dendritic cells" Opponent professor William Paxton från Liverpool University
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ing 65, plan 9
För mer information kontakta Marie Larsson, e-post marie.larsson@liu.se, telefon 013282987.

Disputation - Gunnthorunn Sigurdardottir

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Gunnthorunn Sigurdardottir försvarar sin doktorsavhandling "Studies of the Systemic Inflammation in Psoriasis". Opponent: Docent Maria Bradley, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

Disputation inom statsvetenskap

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Richard Öhrvall, vid Avdelningen för statsvetenskap, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Growing into Voting: Election Turnout among Young People and Habit Formation". Handledare är Elin Wihlborg, professor, Linköpings universitet; Gissur Ó. Erlingsson, biträdande professor, Linköpings universitet; och Sven Oskarsson, professor, Uppsala universitet. Opponent är Jan Teorell, professor, Lunds universitet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kl 13:15
Plats: Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-150169, kontakta Richard Öhrvall, e-post richard.ohrvall@liu.se.

2018-10-30

Tunnfilmsfysik - Joseph Halim

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Joseph Halim, försvarar sin avhandling med titel: Synthesis and Transport Properties of 2D Transition Metal Carbides (MXenes). Opponent: Assc. Prof. Christina Birkel
Kl 10:15
Plats: Plack, Fysikhuset
För mer information kontakta Johanna Rosén, e-post johanna.rosen@liu.se, telefon 013-28 57 93.

2018-11-15

Disputation - Indre Genelyte - Lost in Mobility? Labour Migration from Baltic Lithuania to Sweden.

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Indre Genelyte försvarar sin avhandling. Opponent är Professor Russell King, University of Sussex.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Hörsal K3, Kåken Hus
För mer information se http://www.liu.se, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-16

Disputation inom språk och kultur: Lars Liljegren

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Lars Liljegren, vid Institutionen för kultur och kommunikation, försvarar sin avhandling med titeln "The Taming of a Viking: August Strindberg, Translation and Post-Victorian Censorship” . Opponent är Dirk Delabastita, professor, Université de Namur. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-sprak-och-kultur, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

Disputation - K Stoewer

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kirsten Stoewer försvarar sin avhandling med titeln: English Hemspråk - Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden. Opponent är Prof Li Wei, University College London.
Kl 13:00 - 15:30
Plats: K3, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-11-21

Disputation - Molekylär ytfysik och nanovetenskap

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Natalia Abrikossova lägger fram sin avhandling "Investigation of Nanoparticle-cell Interactions for Development of Next Generation of Biocompatible MRI Contrast Agents". Opponent: Prof. Eva Särndahl, Örebro universitet
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Kajsa Uvdal, e-post kajsa.uvdal@liu.se.

2018-11-30

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Andreas Willfahrt försvarar sin avhandling med titeln ”Screen Printing Technology for Energy Devices”. Opponent: Professor Tim Claypole, Swansea Universitet, Storbritannien. Handledare: Professor Xavier Crispin LiU/ITN.
Kl 10:00
Plats: K3, Kåkenhus LiU Norrköping
För mer information kontakta Katarina Swanberg, e-post katarina.swanberg@liu.se, telefon 011-363113.

2018-12-06

Disputation Magnus Bernhardsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Magnus Bernhardsson försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Healing Processes in Cancellous Bone". Opponent Prof. Dr. Georg Duda, Charité-Universitätsmedizin Berlin.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, ing. 76, plan 10
För mer information kontakta Andreea Tanasa, e-post andreea.tanasa@liu.se, telefon 013-281179.

2018-12-07

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Kosala Wijeratne försvarar sin avhandling med titeln ”Conducting Polymer Electrodes for thermogalvanic Cells”. Opponent: Professor Sawako Nakamae. Handledare: Professor Xavier Crispin LiU/ITN.
Kl 10:00
Plats: K3, Kåkenhus LiU Norrköping
För mer information kontakta Katarina Swanberg, e-post katarina.swanberg@liu.se, telefon 011-363113.

Disputation inom pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning: Helen Winzell

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Helen Winzell, vid Institutionen för kultur och kommunikation, försvarar sin avhandling med titeln "Lära för skrivundervisning. En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket". Opponent är Per Holmberg, professor, Göteborgs universitet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kl 13:15
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/forskning/pedagogiskt-arbete-med-inriktning-mot-svenskamnets-och-de-moderna-sprakens-didaktik, kontakta Bengt-Göran Martinsson, e-post bengt-goran.martinsson@liu.se.

Anmäl ny aktivitet