Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2020-04-17

Disputation Johan Zötterman

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Johan Zötterman försvarar sin doktorsavhandling "Laser Speckle Contrast Imaging in Reconstructive Surgery". Opponent: Adj. Professor Henry Svensson, Lund universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen och via Zoom.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Hus 463, Plan 9, Ing 65, Campus US och via Zoom.
För mer information se https://liu.se/medarbetare/johzo75, kontakta Simon Farnebo, e-post simon.farnebo@liu.se.

Materialvetenskap

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Rania Elhadi Adam försvarar sin avhandling med titeln ”Synthesis and characterization of some nanostructured materials for visible light-driven photo processes”. Opponent: Martin Nikolas, Universite De Franche Comte. Handledare: Omer Nour.
Kl 10:15
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Karina Malmström, e-post karina.malmstrom@liu.se, telefon 011-36 33 36.

2020-04-23

Disputation i datalogi - Biman Roy, TCSLAB/SaS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Biman Roy, TCSLAB/SaS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Applications of Partial Polymorphisms in (Fine-Grained) Complexity of Constraint Satisfaction Problems". Huvudhandledare: Peter Jonsson, IDA. Opponent: Professor Arnaud Durand, Paris-Diderot, Frankrike. Ordförande för disputationen: Patrick Lambrix, IDA.
Kl 13:15
Plats: Online via Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/781205005
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-164157, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon 0734-607510.

2020-04-24

Disputation - Kerstin Gutefeldt

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kerstin Gutefeldt försvarar sin doktorsavhandling “Upper extremity impairments in type 1 diabetes in comparison to matched controls without diabetes; associations to the IGF-system, metabolic factors, disability, and quality of life". Opponent: Professor Kerstin Brismar, Karolinska Institutet.
Kl 09:00
Plats: Hasselqvist, hus 511-001, ing 74, pl 09. Youtube: https://youtu.be/_EADmtdqqBU
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-164550, kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

Teoretisk fysik - Johan Jönsson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Johan Jönsson försvarar sin doktorsavhandling "Electronic transitions and correlaction effects: From pure elements to complex materials". Opponent är prof. Sergei Dudarev, Culham Science Center, UK.
Kl 10:15
Plats: sal Planck, Fysikhuset, Campus Valla
För mer information kontakta Igor Abrikosov, e-post igor.abrikosov@liu.se, telefon 013-285650.

Disputation inom Logistik

Disputation - Linköpings universitet
Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Henrik Johansson vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling "Customer benefits in city logistics: Towards viable urban consolidation centres". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Dan Andersson, Docent, Chalmers. Välkomna
Kl 10:15 - 12:00
Plats: ACAS
För mer information kontakta Henrik Johansson, e-post henrik.b.johansson@liu.se.

Licentiatseminarium inom Hållbara system: Axel Lindfors

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Axel Lindfors, doktorand vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatavhandling "Sustainability Solutions: Lessons on Assessment and Facilitation". Seminariet är öppet för allmänheten via Zoom, kontakta Roozbeh Feiz (roozbeh.feiz@liu.se) för att få länken till Zoom. Opponent är Karl Hillman, docent , Högskolan i Gävle. Kl 10:15
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Zoom
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/miljo, kontakta Axel Lindfors, e-post axel.lindfors@liu.se, telefon 013-28 56 20.

2020-04-29

Disputation i datalogi - Olov Andersson, AIICS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Olov Andersson, AIICS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Learning to Make Safe Real-Time Decisions Under Uncertainty for Autonomous Robots". Huvudhandledare: Patrick Doherty, IDA. Opponent: Professor Patric Jensfelt, KTH. Ordförande för disputationen: Petru Eles, IDA. Join Zoom Meeting https://liu-se.zoom.us/j/968389751 Meeting ID: 968 389 751 Password: 020761
Kl 13:15
Plats: Online via zoom, se ovan
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=nbn:se:liu:diva=163419, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46734607510.

2020-04-30

Handikappvetenskap - Lisa Palmqvist

Disputation - Linköpings universitet
Lisa Palmqvist, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln ”Time to Plan. How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability”. Fakultetsopponent: Professor Christopher Jarrols, University of Bristol, UK.
Kl 13:15
Plats: I:101 och via Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/724306058
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria,hugo-linden@liu,se, telefon 013-28 20 30 .

2020-05-08

Disputation - Rasmus Magnusson, Bioinformatik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Rasmus Magnusson försvarar sin doktorsavhandling "High confidence network predictions from big biological data". Opponent: Prof Jan Komorowski, Uppsala universitet.
Kl 13:00
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla samt via Zoom-länk
För mer information kontakta Mika Gustafsson, e-post mika.gustafsson@liu.se.

2020-05-14

Disputation Kristina Åhlund

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kristina Åhlund vid enheten för fysioterapi försvarar sin avhandling med titeln: Physical Fitness in Hospitalized Frail Elderly Patients. Opponent: professor Lars Nyberg, Luleå tekniska universitet
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/kriah87, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2020-06-05

Disputation inom Industriell ekonomi: Sarah Semnani Kenlind

Disputation - Linköpings universitet
Sarah Semnani Kenlind, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "A Typology of Business Model Changes". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Anne Toppinen, professor, University of Helsinki.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Online. Mer information kommer.
För mer information se https://liu.se/medarbetare/sedeb20, kontakta Sarah Semnani Kenlind, e-post sarah.kenlind@liu.se, telefon 013-28 17 14.

DISPUTATION - Joel Löw

Disputation - Tema Barn
Doktorand Joel Löw försvarar sin avhandling med titeln "" Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Anmäl ny aktivitet