Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2018-08-17

Oskar Lundgren - Samhällsmedicin

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Oskar Lundgren vid avdelningen för Samhällsmedicin disputerar med avhandlingen; Psychological resources and risk factors in coronary heart disease: Assessment, impact and the influence of mindfulness training. Opponent David Creswell, PhD. Pittsburgh.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen ing. 65 Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/osklu05, kontakta Margareta Kristenson, e-post margareta.kristensson@liu.se.

2018-08-31

Anja Thorsten - Pedagogik

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Anja Thorsten försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Berättelseskrivande i skolan. Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande". Opponent: Professor Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet.
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-28 24 09.

2018-09-07

Disputation - Mikael Ludvigsson

Disputation - Linköpings universitet
Mikael Ludvigsson försvarar sin doktorsavhandling "Subsyndromal depression in very old persons". Opponent: Professor Lisa Ekselius, Uppsala universitet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Jan Marcusson, e-post jan.marcusson@liu.se.

2018-09-13

Disputation Organic Solar Cells, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Nikolaos Felekidis försvarar sin doktorsavhandling Effects of Energetic Disorder on the Optoelectronic Properties of Organic Solar Cells. Opponent Professor Carsten Deibel, Technische Universität Chemnitz.
Kl 10:00
Plats: Schrödinger E324
För mer information kontakta Martijn Kemerink, e-post martijn.kemerink@liu.se, telefon 013-281875.

2018-09-14

DISPUTATION - Mirjam Hagström

Disputation - Tema Barn
Doktorand Mirjam Hagström försvarar sin avhanldingstext med titeln "Raka spår, sidospår, stopp Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige" Opponent: Handledare: prof Karin Zetterqvist Nelson
Kl 10:15
Plats: TEMcas, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Welcome to Doctoral Defense of Marcus Karlsson, Communication Systems, ISY

Disputation - Institutionen för systemteknik
Titel: Blind Massive MIMO Base Stations: Downlink Transmission and Jamming Respondent: Marcus Karlsson Opponent: Professor Ralf Müller, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany Kommitté: Professor Erik Ström (Chalmers), Docent Ragnar Thobaben (KTH), Docent Elisabeth Uhlemann (MDH) Huvudhandledare: Professor Erik G. Larsson Datum: 2018-09-14 Tid: 13:15 Plats: Ada Lovelace, B-building, Campus Valla Språk: Engelska
Kl 13:15 - 15:30
Plats: Ada Lovelace, B-building, Campus Valla
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

2018-09-19

Lic-seminarium F Schultze

Disputation - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Felix Schultze försvarar sin lic-avhandling med titeln: Coteaching chemical bonding with Upper secondary senior students - A way to refine teachers´ PCK. Opponent är Anna Wikström,Luleå.
Kl 10:00
Plats: Högskolan i Halmstad
För mer information kontakta Pernilla Nilsson, e-post pernilla.nilsson@hh.se, telefon 0708 352772.

2018-09-21

Disputation Yvonne Lindbäck IMH

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Yvonne Lindbäck vid Avdelningen för fysioterapi försvarar sin doktorsavhandling "Pre-surgery physiotherapy and pain thresholds in patients with degenerative lumbar spine disorder". Opponent: Gunilla Kjellby Wendt, Göteborg
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, plan 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/yvoli07, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Disputation Molekylär Fysik, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Camilla Skyttner försvarar sin doktorsavhandling ”Peptide-Liposome Model Systems for Triggered Release”. Opponent är Professor Fredrik Höök, Chalmers.
Kl 09:15
Plats: Planck, Fysikhuset, IFM
För mer information kontakta Daniel Aili, e-post daniel.aili@liu.se, telefon 013-28 89 84.

2018-09-26

Handikappvetenskap - Peter Molander

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Peter Molander, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln ”From detection to intervention - Psychological aspects of online hearing rehabilitation”. Fakultetsopponent: Professor Katja Boersma, Örebro universitet.
Kl 13:00
Plats: Vallfarten, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-28 20 30 .

2018-09-28

Ytors Fysik och Kemi - Yuqing Huang

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Yuqing presenterar sin avhandling "Spin generation and detection in low-dimensional semiconductors". Opponent är Sergey Ganichev, University of Regensburg.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset ingång 57
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Weimin Chen, e-post weimin.chen@liu.se, telefon 013-28 17 95.

Disputation - Annsofie Mahrs Träff

Disputation - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Annsofie Mahrs Träff försvarar sin avhandling "Fysisk aktivitet - att röra på sig och må väl." Villkor och dilemman för äldres fysiska aktiviteter. Opponent: Bengt G Eriksson, professor i psykisk helsearbeid, Høgskolen Innlandet, Norge
Kl 13:15
Plats: K1
För mer information se http://https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Anna Martin, e-post Anan Martin@liu.se.

2018-10-01

Disputation inom matematik: Budor Shuaib

Disputation - Matematiska institutionen
Budor Shuaib försvarar sin avhandling med titeln "Ghostpeakons". Opponent är Erik Wahlén, docent, Lunds universitet.
Kl 10:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-149805, kontakta Budor Shuaib, e-post budor.shuaib@liu.se.

Anmäl ny aktivitet