Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2018-04-27

Disputation - You Chang

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
You Chang försvarar sin doktorsavhandling "Afinite element model of the human head for simulation of bone conducted sound". Opponent: Professor Frans Böhnke, München, Tyskland
Kl 09:00
Plats: Belladonna, hus 511, Campus US
För mer information se http://., kontakta Stefan Stenfelt, e-post stefan.stenfelt@liu.se, telefon 013-28 47 08.

DISPUTATION - Elin Låby

Disputation - Tema Barn
Doktorand Elin Låby lägger fram sin avhandlingstext med titeln "Vinnande bilder: teckningstävlingar för barn 1938-2000" Opponent: prof Joakim Landahl, Stockholms universitet och Handledare: prof Bengt Sandin, Tema B
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-05-03

Disputation - Mariana Bustamante

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Mariana Bustamante försvarar sin avhandling "Automated Assessment of Blood Flow in the Cardiovascular System Using 4D Flow MRI" den 3 maj klockan 13.00 I lokal Eken. Fakultetsopponent professor Michael Markl, Chicago, USA.
Kl 13:00
Plats: Eken, ingång 65
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2018-05-04

Disputation - Lisa Hjelmfors

Disputation - Avdelningen för omvårdnad – Instititutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Lisa Hjelmfors försvarar sin doktorsavhandling "Communication about the Heart Failure Trajectory in Patients, their Families and Health Care Professionals” Opponent: Prof. Åsa Hörnsten, Umeå Universitet
Kl 13:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Susana Högne, e-post susana.hogne@liu.se, telefon 011-363696.

Disputation inom beräkningsmatematik: Markus Wahlsten

Disputation - Matematiska institutionen
Markus Wahlsten försvarar sin avhandling med titeln "Uncertainty Quantification for Wave Propagation and Flow Problems with Random Data". Opponent är professor Rémi Abgrall, Universität Zürich.
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-146966, kontakta Markus Wahlsten, e-post markus.wahlsten@liu.se.

2018-05-09

Disputation - Danuta Gawel

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Danuta Gawel försvarar sin doktorsavhandling "Identification of genes and regulators that are shared across T cell associated diseases". Opponent: Docent Erik Larsson Lekholm, Göteborgs universitet.
Kl 09:00
Plats: Eken, ingång 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Mikael Benson, e-post mikael.benson@liu.se.

Disputation - Jakob Renhorn

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jakob Renhorn försvarar sin avhandling "Conformational Changes During Potassium Channel Gating". Opponent: Associate Professor Stephan Pless, University of Copenhagen.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

2018-05-14

Disputation Marita Danielsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Marita Danielsson, avd Hälso- och sjukvårdsanalys, försvarar sin doktorsavhandling "Patient Safety - Cultural Perspectives". Fakultetsopponent: professor Öysten Flesland, Helsedirektoratet, Oslo, Norge
Kl 13:00
Plats: Belladonna, ingång 76/78, campus US
För mer information kontakta Lena Hector, e-post lena.hector@liu.se.

2018-05-18

Lic-seminarium - Jansson

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Jansson försvarar sin lic med titeln: (kommer senare) . Opponent: Bjorn Haglund, SU.
Kl 13:15
Plats: B342
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-05-28

Licputation Lic-FontD - Rydberg

Disputation - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Christian Rydberg försvarar sin lic-avhandling med titeln: Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman. Opponent Doc. Eva Lundqvist, Uppsala universitet
Kl 13:15
Plats: Malmö universitet
För mer information kontakta Anna ERicson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-05-29

Disputation - Aylin Atakan, Nanostrukturerade material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Aylin Atakan försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Mesoporous material systems for catalysis and drug delivery". Opponent är Professor Petra de Jongh, Utrecht University, Nederländerna.
Kl 10:15
Plats: Sal Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla
För mer information kontakta Magnus Odén, e-post magnus.oden@liu.se.

2018-06-01

Disputation

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elin Nilsson, LiU
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K1
För mer information se http://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Disputation - Sara Carlhäll

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sara Carlhäll försvarar sin doktorsavhandling "Maternal obesity, duration of labor and the role of leptin". Opponent: Docent Karin Pettersson, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Marie Blomberg, e-post marie.blomberg@regionostergotland.se.

2018-06-04

Disputation - Lina Yakymenko Alkaissis

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Lina Yakymenko Alkaissis försvara sin avhandling "Bacterial epithelial interaction in intestinal inflammation". Opponent: Docent Maria Magnusson, Göteborgs universitet
Kl 13:00
För mer information kontakta Åsa Keita, e-post asa.keita@liu.se, telefon 010-1038919.

2018-06-07

Darcy Parks

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Darcy Parks lägger fram sin avhandlingstext med titeln "Den hållbara staden blir klimatsmart: hur föreställningar om smarta städer förvandlar miljöstyrning i städer" Opponent: prof Ignacio Farias Hurtado, Munich Centre for Technology in Society, Technical University of Munich Handledare: prof Harald Rohracher, Tema T
Kl 13:15
Plats: TEMCAS
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-06-08

Fredrik Backman

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Fredrik Backman lägger fram sin avhandlingstext med titeln "A study on how municipalities can support local industry with imporved energy efficiency work" Opponent: Docent Max Åhman, Lunds universitet och Handledare: prof Jenny Palm , Tema T
Kl 10:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Tunnfilmsfysik - Alexandra Serban

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Alexandra Serban, försvarar sin avhandling med titel: Self-assembled and Selective-area Growth of Group III-nitride Semiconductor Nanorods by Magnetron Sputter Epitaxy. Opponent: Dr Eva Monroy, CEA Grenoble
Kl 10:15
Plats: Schrödinger Fysikhuset
För mer information kontakta Jens Birch, e-post jens.birch@liu.se, telefon +4613281228.

2018-06-11

Tunnfilmsfysik - Rahele Meshkian

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Rahele Meshkian, försvarar sin avhandling med titel: Synthesis and Characterization of Mo- and W-based 3-2D Atomic Laminates Handledare: Prof. Johanna Rosén. Opponent: Dr Michael Naguib, Tulane University
Kl 10:15
Plats: Planck-Fysikhuset
För mer information kontakta Johanna Rosén, e-post johanna.rosen@liu.se, telefon +4613285793.

2018-06-12

Disputation - Yu-Hsiang Chen, Nanostrukturerade material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Yu-Hsiang (Eric) Chen försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Mechanical and thermal stability of hard nitride coatings". Opponent är Tomasz Liskiewics, University of Leeds, England.
Kl 13:15
Plats: Sal Nobel BL32, B-huset, ingång 23, Campus Valla
För mer information kontakta Magnus Odén, e-post magnus.oden@liu.se.

2018-09-14

DISPUTATION - Mirjam Hagström

Disputation - Tema Barn
Doktorand Mirjam Hagström försvarar sin avhanldingstext med titeln "" Opponent: Handledare: prof Karin Zetterqvist Nelson
Kl 10:15
Plats: TEMcas, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-09-28

Disputation - Annsofie Mahrs Träff

Disputation - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Annsofie Mahrs Träff försvarar sin avhandling "Fysisk aktivitet på särskilt boende". Annsofie har sin hemvist vid avdelningen Åldrande och social förändring (ASC), ISV.
Kl 13:15
Plats: K1
För mer information se http://https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Anmäl ny aktivitet