Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2020-09-22

Disputation - Usman Akram, Teoretisk Biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Usman Akram försvarar sin doktorsavhandling "Closing nutrient cycles". Opponent: Prof Bob Rees, Scotland's Rural College
Kl 09:00
Plats : Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla samt via Zoom-länk, kontakta camilla.hoglund@liu.se
För mer information kontakta Uno Wennergren, e-post uno.wennergren@liu.se .

2020-09-25

Disputation Elektroniska och fotoniska material/ Biomolekylär och organisk elektronik, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Tim Cornelissen försvarar sin doktorsavhandling ”Switching Kinetics and Charge Transport in Organic Ferroelectrics”. Opponent är Docent Kamal Asadi, Max Planck Inst. for polymer research, Tyskland.
Kl 13:15
Plats : Online, kontakta ansvarig för länk
För mer information kontakta Martijn Kemerink, e-post martijn.kemerink@cam.uni-heidelberg.de .

Disputation i datalogi - Robin Kurtz, NLP/AIICS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Robin Kurtz, NLP/AIICS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Contributions to Semantic Dependency Parsing - Search, Learning, and Application". Huvudhandledare: Bitr professor Marco Kuhlmann, IDA. Opponent: Assoc professor Lilja Øvrelid, Universitet i Oslo, Norge. Ordförande för disputationen: Professor Petru Eles, IDA
Sista anmälningsdag: 2020-09-24
Kl 13:15
Plats : Online (Zoom) samt lokal Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla. För password alternativt anmälan för att delta i Ada - kontakta Anne Moe senast 2020-09-24. Zoom-länk: https://liu-se.zoom.us/j/64696066139
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=nbn:se:liu:diva=167847 , kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se , telefon +46734607510.

2020-09-30

Elektroniska och fotoniska material - Lei Wang

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Lei Wang försvarar sin doktorsavhandling "Protein Nanomaterials:Functionalization, Self-assembly, and Applications". Opponent är Dr. German Salazar Alvarez, Uppsala Universitet.
Kl 10:15
Plats : TEMCAS T-byggnaden / Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se för att deltaga via Zoom.
För mer information kontakta Niclas Solin, e-post niclas.solin@liu.se .

2020-10-02

Handikappvetenskap - Michaela Socher

Disputation - Linköpings universitet
Michaela Socher, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln "Reasons for Language: Language and Analogical Reasoning Ability in Children with Cochlear Implants and Children with Typical Hearing". Fakultetsopponent: Professor Åsa Wengelin, Göteborgs universitet.
Kl 10:00 - 14:00
Plats : Temcas, https://liu-se.zoom.us/j/62814211985?pwd=ek1VNEY4aFJ1UGJXdUh1NjZMZjg2Zz09
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria,hugo-linden@liu,se , telefon 013-28 20 30 .

Harald Brege disputerar

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Harald Brege från Avdelningen för Industriell Ekonomi försvarar sin avhandling "Exploring Proactive Market Strategies" inom ämnet Industriell ekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring.
Kl 10:00
Plats : ACAS, A-Huset + Zoom
För mer information kontakta Harald Brege, e-post harald.brege@liu.se , telefon 013-28 25 27.

2020-10-05

Welcome to Doctoral Defense of Giovanni Interdonato Communications Systems, ISY

Disputation - Linköpings universitet
Title: Cell-Free Massive MIMO: Scalability, Signal Processing and Power Control Respondent: Giovanni Interdonato Opponent: Professor Āngel Lozano, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain Committee: -Docent, Associate Prof. Evangelos Angelakis, Linköping University; -Docent, Associate Prof. Ming Xiao, KTH; -Professor Tommy Svensson, Chalmers Tekniska Högskola; Main advisor: Professor Erik G. Larsson Date: 2020-10-05 Time: 10:15 Place: C4, C-building, Campus Valla Language: English
Kl 10:15 - 15:00
Plats : C4, C-building, Campus Valla
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se , telefon 013-284423.

2020-10-14

Elektroniska och fotoniska material/ Optoelektronik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Heyong Wang försvarar sin doktorsavhandling ” High-quality perovskite films for efficient and stable light-emitting diodes”. Opponent är Professor Ifor David William Samuel, University of St Andrews, UK.
Kl 10:15
Plats : Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla samt online, kontakta ansvarig för länk
För mer information kontakta Feng Gao, e-post feng.gao@liu.se , telefon 013-28 68 82.

2020-10-15

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Lingyin Meng försvarar sin doktorsavhandling "Tailoring conducting polymer interface for sensing and biosensing" Opponent är Man Bock Gu, Korea University, Korea.
Kl 10:15
Plats : TEMCAS T-byggnaden och online, kontakta ansvarig för länk
För mer information kontakta kontakta Wing Cheung Mak, e-post wing.cheung.mak@liu.se , telefon +4613286921.

2020-10-16

Tunnfilmsfysik - Christina Åkerlind

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Christina Åkerlind, FOI, presenterar sin doktorsavhandling med titel "Optical Studies of Bio-inspired Materials for Cammouflage". Opponent är Karin Stein, Fraunhofer IOSB, Tyskland.
Kl 09:15
Plats : Sal Planck, Fysikhuset och via Zoom (mer information kommer)
För mer information kontakta Kenneth Järrendahl, e-post kenneth.jarrendahl@liu.se , telefon 013-28 21 12.

Disputation - Olav Nygård

Disputation - Institutionen för kultur och samhälle
Disputation inom etnicitet och migration: Olav Nygård vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling "Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools". Opponent är professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum i K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, samt online. För mer information eller online-länk, kontakta Anders Neergaard, anders.neergaard@liu.se. Disputationen genomförs på engelska.
Kl 10:15 - 12:00
Plats : K2, Kåkenhus och via Zoom
För mer information kontakta Eva Rehnholm, e-post eva.rehnholm@liu.se , telefon 011-363238.

2020-10-23

Disputation Anna Lindgren

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Anna Lindgren vid Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård, enheten för fysioterapi försvarar sin avhandling med titeln: Incontinence, physical activity, and pelvic floor muscle training in female pelvic cancer survivors after radiotherapy. Opponent: professor Karin Bö, Oslo, Norge Disputationen äger rum i Berzeliussalen och via Zoom (för Zoomlänk, kontakta Åsa Fahlstedt) samt livesändning via Youtube.
Kl 09:00
Plats : Berzeliussalen, ing 65, Campus US. Livesänds på Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/annli61 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

Jakob Wallgren - Organisk kemi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jakob Wallgren försvarar sin doktorsavhandling "An insight inta the metabolism of New Psychoactive Substances - structural elucidation of synthetic cannabinoid and fentanyl analogue metabolites using synthesized reference standards" Opponent är Professor Mogens Johannsen, Aarhus Universitet, Danmark.
Kl 10:15
Plats : Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla och via Zoom (mer information kommer)
För mer information kontakta Johan Dahlén, e-post johan.dahlen@liu.se , telefon +4613285626.

2020-10-30

Disputation - Valentina Bruno

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Valentina Bruno försvarar sin doktorsavhandling "Clinical and Immunological Aspects on Recurrent Pregnacy Loss". Opponent är: professor Uno Markert, Friedrich-Schiller Universität, Jena, Tyskland. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Berzelius. Kontakta Jan Ernerudh, jan.ernerudh@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen. Kl 09:00 Plats : Zoom och Berzelius, Campus US För mer information kontakta Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se
Kl 09:00
Plats : Belladonna, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/sonla46 , kontakta Sonia Lander, e-post sonia.lander@liu.se , telefon 013281652.

2021-01-29

DISPUTATION - Johanna Gustafsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Johanna Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln " ..." Handledare: prof Anna Sparrman Opponent:
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-02-05

DISPUTATION - Alex Orrmalm Makii

Disputation - Tema Barn
Doktorand Alex Orrmalm Makii försvarar sin avhandling med titeln " ..." Handledare: prof Anna Sparrman Opponent:
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

Anmäl ny aktivitet