Göm menyn

Brist på studentinflytande i avtalsprocessen om decentraliserad läkarutbildning

Medicinska Föreningen och Consensus i ett gemensamt uttalande om det avtal som slutit mellan Linköpings universitet och Jönköpings och Kalmars landsting om en decentralisering av läkarprogrammet kliniska utbildning till Norrköping, Linköping, Kalmar samt Jönköping.

Det här avtalet är uppseendeväckande då det är ett avtal som slutits utan att studenternas åsikter tagits med i diskussionen.

Högskolelagen säger att studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. En utregionalisering kommer få stora konsekvenser för studenterna som väljer Linköping som studieort. Även om avtalet förhoppningsvis inte kommer att få konsekvenser för de läkarstudenter som just nu läser på läkarprogrammet, anser vi det fortfarande oroande att det ej är förankrat bland programmets studenter.

Att avtalet kommer att börja gälla för antagna studenter till Linköpings läkarprogram redan från vårterminen 2015 kräver ett mycket snabbt arbete i att införa de stora förändringar som behövs för att de studenter som går ut på klinisk termin 2018 ska få en kvalitetssäker utbildning.

Vi ställer oss tveksamma till att det är möjligt att bibehålla utbildningskvaliteten med en så snabb implementering av en så omfattande förändring i läkarprogrammet. Att genomföra en sådan här förändring tar många år då det krävs en god planering för alltifrån lärarresurser och ombyggnationer till en tanke kring hur vi säkrar en god utbildningsbevakning när läkarprogrammet bedrivs på fler orter.

Utökningen av antalet platser på läkarprogrammet gör att kvaliteten blir lidande, något vi ser redan idag.
 

Vi har idag, tillsammans med Consensus, haft ett akutinsatt möte med fakultetsledningen där vi framförde våra åsikter. I detta möte kom vi gemensamt med fakultetsledningen fram till att alla studenter som påverkas ska få en chans att ge sina synpunkter på avtalet. Innan dess anser vi från Medicinska Föreningen och Consensus inte avtalet vara färdigt.

För Consensus samt Medicinska Föreningen
Märta Kron, ordförande MF Linköping

2014-05-21

 


Tyck till!

Kommentera gärna debattinlägget i kommentarsfältet efter texten.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-05-21