Göm menyn

Vapenforskning och etik

bild från vapendebatt

Idriz Zogai, INFF, inledde debatten.

Dryga tjugotalet åskådare, mest studenter, hade samlats i T1 för att ta del av debatten om etiska aspekter på vapenrelaterad forskning, som den 13 februari hölls på initiativ av organisationen Ingenjörer och naturvetare för fred i samarbete med Lintek.

INFF vill minska vapenproduktionen och forskningen som stödjer utveckling av vapen, och försöker genom att väcka debatt i frågan få de som utvecklar vapnen att avstå från det.

- Bakom varje vapen står en ingenjör, hävdade Idriz Zogai från INFF, som berättade att han under sin tekniska utbildning på tre universitet aldrig fick höra om några etiska aspekter på teknologin han lärde sig. Läkare har en tydlig etisk kod som de måste följa, medan Civilingenjörsförbundet bara har en frivillig hederskodex med vaga formuleringar som de knappt själva känner till, sa han.

De flesta universitet medger inte att de bedriver vapenrelaterad forskning, medan försvarsindustrin gärna berättar om sitt samarbete med universiteten. Idriz Zogai tycker det är konstigt att vapenindustrin ofta motiveras med sina sidoeffekter, t.ex. att vapenutvecklingen gör att vi får teknologi som även kan göra nytta i civilt bruk. INFF:s mål är att minska den vapenrelaterade forskningen till förmån för direkt forskning på civil teknik.

Javier Alcalde från den spanska fredsorganisationen Fundació per la Pau berättade om hur man i Spanien för ett tiotal år sedan väckte frågan om varför Spanien, som var det land inom OECD som satsade minst på forskning, ändå var det land som spenderade mest, efter USA, på den militära forskningen.

- Genom att vi uppmärksammade och ifrågasatte detta var myndigheter och universitet tvungna att ta ställning. Forskare kunde individuellt eller kollektivt säga ifrån, och 13 viktiga universitet skrev under på att inte samarbeta med vapenindustrin. Dagens argument här i Sverige påminner om dem vi hade i Spanien då.

Linköpings universitet avstår dock från att ha en policy i frågan, och lämnar ställningstagandet till individen.

- I Sverige är universiteten myndigheter som inte kan föra en egen politisk agenda, eftersom vi verkar på uppdrag av riksdag och regering, hävdade professor Ulf Nilsson, som var på plats för att redogöra för universitets ställning.

- Det är upp till varje forskare att individuellt avgöra vad som är etiskt korrekt forskning. Universitetet bygger inga vapen själva, utan producerar bara kunskap, sade han.

LiU har dock en etisk policy gällande externa forskningsbidrag, och även ett etiskt råd som kan hjälpa till att ta ställning. I policyn är tobaksindustrin omnämnd separat, eftersom den anses vara så kontroversiell. Att inte vapenindustrin nämns tyder på att den inte anses vara lika kontroversiell, påpekade Linda Åkerström från INFF och Svenska Freds.

- Universitet bedriver inte speciellt mycket forskning i samarbete med vapenindustrin, eftersom det inte är attraktivt för dem att få resultaten publika. Vår viktigaste resurs är studenterna vi utbildar, sa Ulf Nilsson, som höll med om att studenterna borde få mer undervisning och stöd i etiska frågor gällande deras utbildning.

Allt går att använda till vapen, och det är svårt att bedöma vad som är direkt vapenrelaterat. Det är också svårt att skilja på offensiva och defensiva vapen. Linklab togs upp som ett exempel, där utvecklingen av obemannade flygfarkoster vid LiU i samarbete med Saab kan leda till både civil och militär nytta.

Det finns frivilliga kurser inom etik på universitetet för dem som är intresserade, men debattdeltagarna verkade vara överens om att mer kritik och diskussion inom utbildningarna behövs om studenterna sedan ska kunna förväntas ta ställning individuellt.

Text och bild: Viktor Arnell
Student datavetenskap, LiU

På bilden ovan syns debattpanelen fr v Linda Åkerström, Ulf Nilsson, Javier Alcalde och Idriz Zogai.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-06-03