Göm menyn

Roger Klinth ...

Roger Klinth

... projektledare för den nya lärarutbildningen som fixats på rekordtid. Är ni nöjda?

- Med tanke på förutsättningarna som gavs oss är vi till och med väldigt nöjda. Vi har gjort ett toppenjobb! Tidsmarginalen var extremt snäv: Regeringen presenterade examensbeskrivningarna i mitten av maj, drygt en månad senare skulle ansökningarna om examensrätt, inklusive kursplaner för samtliga kurser i samtliga lärarutbildningar, vara inne. I runda tal handlade det om ca 400 kursplaner.

Riksdagen beslöt i slutet av april (proposition lades i februari) att hela den svenska lärarutbildningen skulle göras om, med start redan till höstterminen 2011. Lärosätena fick verkligen ställa sig på huvudet för att klara detta arbete.

Hur många fick rycka in och jobba med detta på LiU?

- Bara i våra arbetsgrupper ingick uppåt 160 personer. Processen med att skapa nya lärarutbildningar har varit en LiU-gemensam angelägenhet som berört alla beslutsnivåer. Från rektor som ytterst ansvarig till fakultets- och institutionsledningar och ända ut till enskilda lärare, säger Roger Klinth.

- Trots den i många fall detaljerade politiska beställningen har vårt mål varit att de som ska jobba med utbildningen kan känna sig rimligt nöjda med de förändringar som gjorts. Utgångspunkten har därför varit att lyssna aktivt och hitta lösningar som har god förankring bland lärarna och de institutioner som genomför utbildningen. Att bygga en lärarutbildning som vi själva tror på är en förutsättning för långsiktigt engagemang och hög kvalitet.

Det har kommit massor av kritik mot tidpressen från olika håll ute på lärosätena och från fackligt håll. Men såhär i efterhand, finns det också saker man kan sätta på pluskontot?

- Jo, processen har absolut haft sina positiva bieffekter. Det fanns inget val, det var bara att kavla upp ärmarna och köra på. Vi var tvungna att jobba tillsammans. Sådant binder ihop människor, och vi lärde känna varandra på ett annat sätt än tidigare. Inte minst har det varit roligt att se hur lärare vid Campus Norrköping och Campus Valla har jobbat nära ihop. Det bådar gott för framtiden.

Den 28 juni var sista dagen att lämna in ansökan till Högskoleverket om examensrätt och LiU har ansökt om samtliga fyra examensrätter med tillhörande inriktningar, alltså för förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare.

- I december får vi besked om universitetet får rätt att ge dessa utbildningar. Just nu är det upp till HSV – men vi har gjort vad vi kunnat, säger Roger Klinth.

En hel del förbättringar hann lärarutbildarna med att göra, trots tidspressen.

- Det rör bland annat samverkan med fältet. Samarbetsformerna har utvecklats, Utgångspunkten är att skapa en utbildning i spänningsfältet mellan forskning och yrkespraktik. Det kommer att innebära en utbildning med tydlig yrkesrelevans.

- Ämnesdidaktiken är ett annat område som utvecklats. Fler tjänster har skapats. Med rektors hjälp har bland annat satsningar gjorts inom matematikdidaktik och samhällsämnenas didaktik. En viktig utgångspunkt har också varit att etablera en tydligare koppling mellan de ämnesdidaktiska forskningsmiljöerna och grundutbildningen.

Roger Klinth sammanfattar det som blir den största förändringen med den nya lärarutbildningen:

- Den politiska styrningen har i mångt och mycket gått ut på att stärka skolans ämnesundervisning. För grundskolans tidigare år kan man se ett tydligt fokus på matematik, svenska och engelska. Till skillnad från nuvarande utbildning betonas skolämnena, vilket innebär att det blir mindre utrymme för lärosätena att skapa alternativa ämneskurser.

- Finns inte ämnet på skolschemat - då kommer det inte att finnas i lärarutbildningen heller, säger Roger Klinth. För LiU:s del innebär detta att områden som musiskt lärande, grundläggande färdigheter, utomhuspedagogik etc. integreras i mer traditionella ämnesblock.

- Kompetensen har vi tack och lov kvar och givetvis kommer vi att använda och vidareutveckla dessa områden även i den nya utbildningen.

Utbildningarna för grundskolan upp till årskurs 6 kan få lite friare upplägg. Till exempel skapas integrerade ämnesblock inom SO- och NO-områdena. En annan förändring, jämfört med dagens utbildning, är att framtidens lågstadielärare måste ha kompetens att undervisa i samtliga ämnen.

- Den klasslärarutbildning som fanns fram till slutet av 1980-talet har alltså gjort come back. Idag har dessa lärarkategorier kunnat specialisera sig på några ämnen. En nyhet är också att en renodlad förskollärarutbildning återinförs och får en egen examensordning.

Text och bild: Gunilla Pravitz


2010-08-12Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20