Göm menyn

Fem minuter med Maria Huge-Brodin

...LiU:s, Sveriges, Europas och kanske även världens första professor i miljölogistik.

Grattis till professuren! Är du även världens första professor i miljölogistik?

Tack, ja kanske. Det finns flera forskargrupper inom logistik i världen som har med miljöaspekterna, men inte lika konsekvent som vi. Vi har också hållit på under hela 2000-talet och har idag en stark forskning inom området.

Maria Huge-BrodinFinns det fler starka grupper?

Ja, bland annat på Heriot-Watt University i Edinburgh, där Alan McKinnon tidigare var verksam. Alan är numer professor vid Kühne Logistics University i Hamburg. Han har också varit gästprofessor här hos oss och hans forskning har delvis legat till grund för vår forskningsagenda. Han har gett oss både inspiration och draghjälp. Här i Sverige finns forskning i logistik där även miljöaspekterna kommer med både vid Chalmers och vid Lunds universitet.

Vad är det då som skiljer?

Forskningsagendan inom logistiken handlar om kostnad, ledtider och miljö. Hos oss finns miljöaspekten alltid med och analyseras extra. Men eftersom vi arbetar mot företag är det även viktigt att ha med det ekonomiska affärsperspektivet. De åtgärder som görs inom logistiken för att förbättra miljön måste också vara lönsamma, annars blir det inte långsiktigt hållbart.

Vad betyder en professur för dig och din forskning?

Massor, att tilldelas en professur i ett ämne jag forskat inom länge är så klart en bekräftelse.  Det är också en markering att miljölogistik är ett prioriterat område inom vårt universitet.  Självklart ger det också en större tyngd vid internationella ansökningar.

Ser du att intresset för logistik och miljölogistik ökar?

Ja absolut, vi har fått stora projekt beviljade både från Vinnova och Ragnar Söderbergs stiftelse den senaste tiden. Linköpings universitet har en stark position inom logistik och vi arbetar nu även allt mer mot EU.

Hur ser du att ämnet kommer att utvecklas?

Miljölogistik blir allt viktigare både nationellt och internationellt. Min ambition är att vara allt mer gränsöverskridande. Jag är själv civilingenjör som arbetar på en ekonomisk avdelning. Det är viktigt att vi arbetar nära varandra och bygger ihop tekniken med ekonomin, något vi är bra på här på LiU.  Nu forskar jag även om elbilar och inom fordonsutveckling. Vi tekniker är ofta målstyrda och vill lösa problem, men här handlar det också om att studera beteenden. Det är spännande att upptäcka vad man ser med ett helt nytt par glasögon.

Lycka till!

 

Miljölogistik

Vid sidan av klassiska logistikmått, som kostnader och ledtider, analyseras även miljökonsekvenser av förändringar i logistiksystemet. Det handlar också om att utgå från ett miljöperspektiv, identifiera förändringar, och sedan värdera dem ur ett affärsperspektiv. Transporter innebär en miljöbelastning, men genom utformning och styrning av systemen skapas förutsättningar för att logistiken ska kunna vara miljövänlig och samtidigt lönsam.

Relaterade länkar

Vinnova-miljoner till logistikforskning, LiU nytt okt 2014

Avdelningen för logistik, IEI


Monica Westman Svenselius 2014-11-17
monica.westman@liu.seLika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Kandidat till rektor för Linköpings universitet presenteras för samråd

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp har beslutat att för samråd om ny rektor föra fram professor Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet.

Ämneslärarprogrammen vid LiU bland de bästa i landet

Vid Universitetskanslersämbetets granskning av landets ämneslärarutbildningar får Linköpings universitet fortsatt toppbetyg. Statistiken visar att LiU är det enda lärosätet som fått godkänt för sin ämneslärarutbildning i matematik, åk 7-9.

Fem framtida forskningsledare vid LiU

Stiftelsen för Strategisk Forskning har utsett 20 unga forskare till Framtidens forskningsledare. Fem av dem finns vid Linköpings universitet. Alla får de 12 miljoner kronor under fem år samt möjlighet att delta i ett ledarskapsprogram.

Gymnasister i närkontakt med forskare på LiU

Hur tillverkar man nanopartiklar för att rena vatten? Går det verkligen att styra växters fotosyntes? Ett avancerat kemilabb – vad gör man där? Kanske man skulle bli ingenjör i nanoteknik...

Flera olika faktorer påverkar företags revisionskostnader

Kostnaderna för revision varierar stort mellan olika företag, både beroende på ägarform och bolagets resultat. Vid framtagandet av årsredovisningar kan enskilda personer sätta stor prägel på arbetet med årsredovisningen och dess innehåll. Det visar ny forskning vid LiU.

Artificiell intelligens hittar sjukdomsrelaterade gener

Ett artificiellt neuralt nätverk kan hitta mönster i stora mängder genuttrycksdata och upptäcka grupper av sjukdomsrelaterade gener. Detta enligt en ny studie ledd av LiU-forskare. Forskarna hoppas att deras tillvägagångssätt på sikt ska kunna tillämpas inom precisionsmedicin och individanpassad behandling.

Stordonation till historieforskningen vid LiU

En privat Tranåsstiftelse kommer för all framtid att bidra till finansiering av historieforskningen vid LiU. Med ett första anslag finansieras en ny doktorandtjänst vid Institutionen för kultur och samhälle.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-20