Göm menyn

Visionernas tid är förbi

I diskussionerna om framtidens energiförsörjning och viktiga miljöproblem skedde ett avgörande brott tidigt på 1990-talet, visar en aktuell avhandling. Från tankar om ett förändrat samhälle till en tro att ekonomiska styrmedel ska kunna lösa energifrågorna inom ramarna för det samhälle vi har idag och med fortsatt ekonomisk tillväxt som mål.

Så kan skiftet i den svenska miljö- och energidebatten beskrivas, säger Martin Hultman. Han har disputerat vid Tema Teknik och social förändring. Föremålet för hans studie är de planer och förhoppningar som funnits om vilken roll vätgas och bränsleceller skulle kunna spela i den framtida energiförsörjningen. Han har studerat statliga utredningar, böcker, rapporter, tidningsartiklar och riksdagstryck under perioden 1978 till 2005.

Förväntningarna på vätgas som en ren energibärare har periodvis varit mycket höga under den här perioden, hos såväl miljörörelsen som energibolagen, politiker och bilföretag. Olika grupper har haft olika förväntningar.

Diskussionen om framtidens samhälle, dess energiförsörjning och miljöpåverkan, tog en avgörande vändning i början på 1990-talet, säger Martin Hultman. På 1970-talet fanns visioner av ett alternativt samhälle, som han kallar ekologiskt. Dessa visioner kännetecknades av småskalighet, decentraliserad energiförsörjning och förnybara energikällor. Den alternativa miljövänliga samhällsvisionen stod då i motsättning till den industrimoderna synen, som var förhärskande.

Idag har dessa visioner mer eller mindre trängts undan. Energiförsörjningen och miljöproblemen anses, med effektiv ekonomisk styrning, kunna lösas inom ramarna för dagens samhälle, dvs. i ett storskaligt och centraliserat system med ekonomisk tillväxt som mål. Fokus har förskjutits från energikällorna till utsläppen. Nu är det utsläppen som ska åtgärdas och de dominerande ingenjörerna, debattörerna och politikerna menar att det spelar mindre roll om energin omvandlas från fossila bränslen, kärnkraft eller förnyelsebara källor.

- Dagens visioner om energisystemet handlar främst om ekonomiska styrmedel, säger Martin Hultman, och det gäller även i hög grad de partier som på 1970- och 80-tal ansåg att energi- och miljöfrågorna krävde samhällsförändring, nämligen Centern och Miljöpartiet.

Det här skiftet går att avläsa i allt från energiuppgörelser och tidningsartiklar till departementens uppdelning och uttryckssättet i propositioner, skriver han. Idag är det få som talar om någon konflikt mellan miljöproblemen, inklusive växthuseffekten, och en ekonomisk tillväxt. Istället talas om en hållbar tillväxt i närmast utopiska termer.

Martin Hultman beskriver hur en ekomodern diskurs har vunnit dominans, som gör anspråk på att inom ramen för det bestående samhället kunna lösa de kritiska framtidsfrågorna om energiförsörjning, miljö och klimatförändringar.


Anika Agebjörn 2010-10-25Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Konferens om vårdens svåra val

Vem ska få vård när samhällets resurser är begränsade? Den frågan diskuteras på konferensen ”Prioritering på tvärs – att tänka brett och nytt” den 20-21 oktober.

Kreativt maraton för en bättre värld

En spännande utmaning och ett bra sätt att knyta kontakter. Och dessutom en chans att visa vad man kan för framtida arbetsgivare. Se där, flera viktiga skäl att ställa upp i ECIU Creathon 13–14 november.

Terapiutbildning för sjukvårdspersonal ledde till att färre patienter sjukskrevs

Sjukvårdspersonal inom primärvården har utbildats i terapiformen ACT för att stärkas i sin egen yrkesroll och kunna fatta bättre medicinskt motiverade beslut. Utbildningen har lett till att sjukskrivningarna för deras patienter minskat med 21 procent. Studien har letts från Linköpings universitet.

Susanna Alakoski och Per Holmberg installerade som gästprofessorer

Humanism och det skrivna ordets kraft, lekfullhet och disciplin. Det var ledorden när Susanna Alakoski och Per Holmberg föreläste och välkomnades som gästprofessorer i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn.

"Han visar vad exil och migration gör med människan"

Författaren Abdulrazak Gurnah, född i Tanzania och verksam i England, får årets Nobelpris i litteratur. Litteraturforskaren Ann-Sofie Persson, på Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), kommenterar en pristagare som hon tycker är ett bra val, även om hon hellre sett att Maryse Condé fått priset.

Pristagaren: ”Jag inser vilken förödande sjukdom epilepsi är”

Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi, har utsetts till 2021 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Forskning för lugnare klassrum

Många lärare kämpar med att få till en lugn klassrumsmiljö. Marcus Samuelsson vid LiU medverkar i en rapport om hur lärare kan arbeta för att upprätthålla studieron i klassrummet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Skolforskningsinstitutet.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-15