Göm menyn

Fyra blir hedersdoktorer

Årets hedersdoktorer spänner över vida fält: globala klimatfrågor, internationellt utbyte inom hälsoområdet, forskningssamarbete mellan akademi och näringsliv samt insatser för att levandegöra den lokala historien i Linköping.

Filosofiska fakulteten har utsett Roger A. Pielke Jr. Och Gunnar Elfström till filosofie hedersdoktorer.

Professor Roger A. Pielke Jr. är en internationellt välrenommerad klimatforskare verksam vid University of Colorado i Boulder, USA. Han har brutit ny mark i sin forskning om hur samhället påverkas av extrema väderhändelser såsom orkaner och översvämningar. Professor Pielke är också en välkänd analytiker av hur vetenskap används och missbrukas i klimat- och energipolitiskt beslutsfattande. Hans kritik av FNs klimatpanel har rönt mycket uppmärksamhet och bidragit till översynen av panelens granskningsarbete. Professor Pielke är en orädd debattör som har kritiserat såväl klimatforskare, miljödebattörer som klimatskeptiker.

Professor Pielke var en central samarbetspartner när Linköpings universitet för tio år sedan etablerade Centrum för klimatpolitisk forskning. Han har också varit gästforskare vid Tema Vatten i natur och samhälle och är en uppskattad föreläsare på miljövetarprogrammet och masterprogrammet Science for Sustainable Development. Han samarbetar för närvarande med forskare vid Filosofiska fakulteten om mytologin kring den gröna revolutionen samt vetenskapens roll i demokratiska samhällen.

Gunnar Elfström är en av Linköpings mer betydande kulturpersonligheter som för den breda allmänheten kanske mest är känd för sitt ledarskap i Gamla Linköping men också för publicering och medverkan i olika massmedier. Elfström har under lång tid haft en viktig roll som folkbildare genom att popularisera historia och då särskilt byggnads- och personhistoria. Hans värdefulla dokumentation av försvunna kulturmiljöer har fått stor spridning och lett till ett ökat intresse för vår lokala historia.

Elfström har varit en kunnig och betydelsefull samtalspartner för ämnet historia och lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Hans medverkan i och uppbyggnad av större kulturprojekt som ”Bild i Linköping” och ”Kulturarv Östergötland” har varit av avgörande betydelse för Centrum för lokalhistoria vid LiU.

Simeon Mining har utsetts till medicine hedersdoktor. Han är professor vid Faculty of Health Sciences vid Moi University i Eldoret i Kenya. 1994 blev han koordinator för ett fakultetsutbyte med Hälsouniversitetet (HU) i Linköping. Samarbetet startade när hälsoministeriet i Kenya i slutet av 80-talet beslutade att starta sin andra läkarutbildning och kontaktade HU för att få stöd i uppbyggnaden av en innovativ utbildning vid Moi University. Utbytet med Moi University har inneburit att ett stort antal HU-studenter och lärare fått en unik inblick i och förståelse för de hälsoproblem som är typiska för ett utvecklingsland. Simeon Mining har dessutom bidragit till samarbete på specialistnivå. Ett exempel är samverkan inom kirurgi och ortopedi där forskare och specialister från Linköping på ett framgångsrikt sätt bidragit till ökad kompetens- och metodutveckling hos kollegor i Eldoret.

Simeon Mining har under åren arbetat med engagemang och initiativrikedom för att göra samarbetet framgångsrikt och utvecklande för alla parter. Han har bidragit till att skapa kulturell och mänsklig förståelse mellan kenyanska och svenska studenter och fakultetskollegor.

Tekniska högskolan har utsetts Göran Lundin till teknologie hedersdoktor. Göran Lundin har gjort betydande insatser för svensk skogs- och pappersindustri under sin tid vid Holmen AB där han även var vd och koncernchef under åren 2001-2004. Göran Lundin har därefter spelat en viktig roll för utvecklingen av den framgångsrika forskningen inom papperselektronik vid universitetets campus i Norrköping; exempelvis genom tillkomsten av den professur till Karl Erik Önnesjös minne som innehas av Magnus Berggren. Göran Lundin har också varit starkt engagerad i tillkomsten och ledningen av Printed Electronics Arena – ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun/Norrköping Science Park och Acreo – där Göran Lundin är styrelseordförande.

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras vid en installations- och promotionshögtid vid Linköpings universitet den 25 maj.
 


Lennart Falklöf 2012-03-20Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

"Bredden i biogas överraskade mig"

Hur skiljer sig biogas från andra potentiella alternativ? Varför är beslutsfattare intresserade av att använda biogas, och vad gör dem tveksamma? Och hur kan beslutsstöd användas för att hjälpa beslutsfattarna att hantera komplexa delar i beslut kopplade till biogas? Det är frågor som besvarats i en ny avhandling vid Linköpings universitet.

LiU-forskare i föreläsningsserie

Gränsytor mellan människor, maskiner och natur kan vara både fysiska, kulturella och sociala. Vilka nya ansvarsfördelningar, etiska frågeställningar och möjligheter uppstår kring gränser och gränsytor? Föreläsningsserien Strimman 2021-2022 samlar forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som på olika sätt förhåller sig till gränsytor.

Lärdomar av pandemin på Helixdagen 2021

Fantastiskt, hemskt eller något mitt emellan? Eller kanske allting på en och samma gång? Distansarbete och dess konsekvenser stod i centrum för Helixdagen 2021. Med totalt över 200 anmälda forskare och praktiker slog arbetslivskonferensen nytt deltagarrekord i år.

LiU-doktorander får snabbast jobb

Doktorander från Linköpings universitet toppar listan över disputerades etableringsgrad på arbetsmarknaden. Det visar en färsk rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Ansiktsigenkänning inom allt fler områden

Forskning på ansiktsigenkänning har pågått under lång tid men tagit riktig fart under senare år.
– Tekniken börjar användas i allt fler sammanhang, säger Jörgen Ahlberg som forskar om datorseende.

Stort intresse för seminarieserie om pedagogiska strategier för elever med NPF

När LiU Skolsamverkan presenterade seminarieserien ”Pedagogiska strategier för att arbeta med elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)” var intresset rekordstort. Nu satsar man på en repris av serien med start i februari 2022.

Konferens om vårdens svåra val

Vem ska få vård när samhällets resurser är begränsade? Den frågan diskuteras på konferensen ”Prioritering på tvärs – att tänka brett och nytt” den 20-21 oktober.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-22