Göm menyn

Unik civilingenjörsutbildning startas på LiU

En helt ny civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik utvecklas på LiU. "Det finns ingen liknande utbildning i Sverige och vi har kunnat tänka helt nytt" säger Fredrik Heintz, som leder arbetet med det nya programmet.

Hösten 2013 ska de första studenterna på civilingenjörsutbildningen i mjukvaruteknik finnas på plats. 30 platser finns det till att börja med.

Fredrik Heintz

- Det ska verkligen bli spännande att se vilka som söker och hur stort intresset är, säger Fredrik Heintz, forskare i datavetenskap på Institutionen för datavetenskap, IDA.

Självklart hoppas han få många sökande eftersom behovet i industrin är så gigantiskt stort av den här typen av kompetens.

- Det sägs att mjukvaran är själen i svensk industri, säger han.

Och visst är det så, för vad skulle en mobiltelefon, en personbil, en robot, en lastbil eller ens ett pappersbruk vara utan mjukvara som kopplar samman, styr system, kommunicerar med omvärlden och hjälper operatörerna att fatta rätt beslut.

En central del av programmet är projektkurser, där de teoretiska delarna varvas med praktisk problemlösning och programmering – även i samarbete med företag.

- Civilingenjörer är ju problemlösare, påpekar Fredrik Heintz.

De stora mjukvaruspråken i dag, C++, C# och Java kommer studenterna naturligtvis att få arbeta i, men även i flera andra, som Python för integrering av system och JavaScript för webbutveckling.

- De ska få en förståelse för att olika programmeringsspråk är uppbyggda på olika vis för att enkelt kunna sätta sig in i just det språk som används på det företag där de så småningom hamnar. De ska också kunna välja rätt språk givet en viss applikation. Inget språk är bäst på allt.

Mjukvaror är också ofta mycket långlivade system, som på Saab eller Scania.

Viktigt är därför också att veta hur man skriver en mjukvara så att den går att underhålla i 30-40 år. Och hur man sätter sig in i en existerande mjukvara och får den att fungera ännu bättre.

- Här kan vi arbeta med öppen källkod, de kanske får i uppgift att lägga in en ny funktion i Firefox och måste då först lära sig hur koden är uppbyggd. Som inom konsten finns det mycket att lära genom att först kopiera mästarna, säger han.

En annan viktig del i utbildningen är att skapa en beredskap för förändring och en nyfikenhet på att testa och lära nytt.

- Utvecklingen går så snabbt i den här branschen. iPhone kom 2007 och Androidtelefoner året efter och idag är efterfrågan gigantisk på folk som utvecklar appar. På fem år, lika lång tid som det tar att utbilda en civilingenjör, har det växt fram en helt ny industri.

Entreprenörskap och innovation kommer därför att finnas med i kursutbudet. Vägen från idé till färdig produkt är kort i branschen. Det finns heller inga stora produktionskostnader att ta hänsyn till, här handlar det istället om hjärnkraft och teknisk kompetens. Fredrik Heintz tar Instagram, en bildtjänst på Facebook, som exempel:

- Från idé till produkt tog det åtta veckor och i våras köpte Facebook upp dem för en miljard dollar - eller cirka 7 miljarder kronor.

Men det är inte bara inom mobilutvecklingen de nya ingenjörerna ska ha kompetens. Gruppen som utvecklar den nya utbildningen, på uppdrag av programnämnden för data och medieteknik vid Tekniska högskolan, ser fyra viktiga områden där det finns stora behov av kompetenta mjukvaruingenjörer:

Datadrivet beslutsfattande; det vill säga hur man kan hitta och sortera ut det viktiga ur gigantiska mängder data och få informationen hanterlig och begriplig.

Storskaliga distribuerade system, alla de distribuerade och inbyggda system som finns i bland annat personbilar, flygplan, lastbilar, robotar med flera. ”Själen i svensk industri”.

- Här måste vi kunna förse svensk basindustri med kompetens, säger Fredrik Heintz.

Mobila och sociala applikationer. Är här för att stanna, i världen i dag finns 1,5 miljarder mobila internetabonnemang och antalet växer exponentiellt.

AI och robotik – ett av LiUs spjutspetsområden som blir allt viktigare, såväl system som kan planera och fatta komplexa beslut själva som robotar som naturligt kan samarbeta med människor för att till exempel kunna ta hand om en åldrande befolkning. Förarlösa bilar och andra farkoster är också centrala:

- Det finns förarlösa bilar som är certifierade att köra på vägarna i USA redan i dag, säger Fredrik Heintz.

Eftersom det är en civilingenjörsutbildning ingår så klart traditionella baskunskaper i matematik och naturvetenskap. Den nya civilingenjörsutbildningen i mjukvaruteknik ersätter C-linjen, kandidatutbildningen i datavetenskap, som drabbats av ett allt lägre söktryck sedan den fick göras om från en fyraårig magister till en treårig kandidatutbildning på grund av Bologna-överenskommelsen.

Ett tiotal personer från tre institutioner, ISY, IDA och MAI, är nu engagerade i att göra programplaner och utveckla kurser, och fler kommer att dras in efter hand.

- Det är verkligen spännande att få bygga upp ett nytt program helt från grunden och tänka nytt. Vi hoppas också nå helt nya kategorier av studenter. Vill man förändra världen ska man ju välja att arbeta inom mjukvaruteknik, säger Fredrik Heintz.

Relaterade länkar

Fem minuter med Anna Bergek, prodekan tekfak

 


Monica Westman Svenselius 2012-12-04Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Forskning på distans: Katerina Vrotsou

I snart ett år har LiU:s lärare och forskare arbetat på distans, helt eller delvis. Hur är läget i dag? Vilka erfarenheter har de dragit, vilka fördelar och nackdelar kan det finnas? I den här serien får åtta LiU-medarbetare berätta om sin forskning respektive undervisning.

LiU-projekt utvecklar svensk industri

Automatiserad design, optimering och maskininlärning har stora möjligheter att rationalisera svensk tillverkningsindustri. Två nyligen avslutade samverkansprojekt på LiU har lett till stora tidsvinster och möjliga
ekonomiska besparingar i flera företag. Indirekt kommer forskningen också LiU:s studenter till godo.

Forskare bakom Brå-studie frias

Forskarna bakom den så kallade Brå-studien frias från att ha brutit mot god forskningssed enligt reglerna i högskoleförordningen. Den interna kommitté som utrett ärendet föreslår dock ett antal områden där universitetet bör vidta åtgärder för att undvika att liknande situationer uppstår igen.

Undervisning på distans: Tove Mattsson

I snart ett år har LiU:s lärare och forskare arbetat på distans, helt eller delvis. Hur är läget i dag? Vilka erfarenheter har de dragit, vilka fördelar och nackdelar kan finnas? I den här serien får åtta LiU-medarbetare berätta om sin forskning respektive undervisning.

Nya vägar att vässa ingenjörsutbildningen

Användandet av fysiska föremål i undervisningen och digital mätning av studenternas arbete är två sätt att utveckla framtidens ingenjörsutbildningar. Behovet av utveckling ökar i takt med att industrin förändras. Det är slutsatser i en ny doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Robotar underlättar återtillverkningsprocesser

Återtillverkning är ett sätt att ta tillvara på värdet hos redan tillverkade produkter. Forskare vid Linköpings universitet, LiU, har lyckats visa potentialen för automation inom reparation och återtillverkning.

Forskning på distans: Camilla Forsberg

I snart ett år har LiU:s lärare och forskare arbetat på distans, helt eller delvis. Hur är läget i dag? Vilka erfarenheter har de dragit, vilka fördelar och nackdelar kan finnas? I den här serien får åtta LiU-medarbetare berätta om sin forskning respektive undervisning.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-04