Göm menyn

Bättre uppfinnarstöd nödvändigt

Uppfinningar är viktiga för Sverige – men de tas inte tillvara. I en Vinnovarapport föreslår LiU-forskarna Per Frankelius och Charlotte Norrman att enskilda uppfinnare och småföretag med uppfinnaridéer redan i ett tidigt skede ska få stöd av ett särskilt innovationskontor.

Forskarrapporten Uppfinningars betydelse för Sverige har Per Frankelius och Charlotte Norrman, forskare vid Avdelningen för företagsekonomi respektive Avdelningen för projekt, innovationer & entreprenörskap (PIE), gjort på uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningen med finansiering från Vinnova, Almi och Tillväxtverket.

Den släpptes den 13 mars. Redan samma dag fick författarna föredra sina slutsatser under ett seminarium arrangerat av Sveriges Ingenjörer. Dessutom fick de göra en presentation av resultatet för delar av riksdagen senare under dagen.

Vy över LondonI en allt starkare global konkurrens ses innovationer som allt viktigare för Sveriges ekonomiska utveckling – men i diskussionerna nämns sällan de bakomliggande förutsättningarna:
– Innovation kräver uppfinningar eller principiellt nya idéer som grund. Detta självklara påstående rimmar inte helt med hur samhällsdiskussionen har förts den senaste tiden. Nära nog allt betraktas idag som innovation, säger Per Frankelius.

Studien kastar ljus speciellt på uppfinningar eller nya idéer som befinner sig i ”hypertidiga skeden” och inte har sitt ursprung i akademin. Det handlar om fristående uppfinnare eller personer i stora organisationer som utvecklar idéer, men där utvecklingsarbetet inte får en chans på grund av att arbetsgivare och företag inte prioriterar dem.

Dessa ”byrålådeuppfinningar” är en dold resurs med stor potential. Problemet, menar Per Frankelius och Charlotte Norrman, är att de Per Frankelius och Charlotte Norrman med sin rapportinte tas tillvara optimalt.

Och det är inte bara skapandet av uppfinningar och principiellt nya idéer som är viktigt.
– Lika viktigt är att det nya också vinner insteg på marknaden eller i samhället. Annars blir det ingen innovation, säger Charlotte Norrman.
– Antagligen är instegsprocessen lika svår som själva utvecklingen av nya idéer eller produkter. Den förutsätter strategiska kompetenser som marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.

Förutom analyser, modeller och praktikfall finns i rapporten ett konkret förslag riktat till regeringen.
Det handlar om att investera 250 miljoner kronor under fem år för att kraftsamla kring en ny typ av nationell resurs med lokala noder för att just stödja enskilda uppfinnare och småföretag med uppfinnaridéer i mycket tidiga skeden. Alltså innovationskontor liknande de som idag finns i anslutning till universitet och högskolor.

– Men också akademiska miljöer kan spela en viktig roll för att driva på innovativa processer som befinner sig i tidiga skeden även om de inte har sitt ursprung i akademins forskning. Exempel på kompetensstöd kan vara att genom systematiska metoder fånga in detaljerad kunskap om marknaden, både för verifiering och processutveckling, säger Charlotte Norrman.

Det finns tecken på att tidigare starka draglok i den svenska ekonomin håller på att tappa kraften, påpekar forskarna:
– Företag som Sandvik tvingas se hur nya konkurrenter från länder som Kina eller Israel börja ta order och marknadsandelar på den internationella marknaden.
– Samtidigt verkar nya företag med stor internationell konkurrenskraft ha svårt att växa till i den svenska myllan. Vi vill gärna framhålla företag som Ikea eller H&M som ”nya”, men de är faktiskt grundade före 1950 …

Rapporten innehåller en rad praktikfall där innovationsprocessen runt en uppfinning, en idé eller ett varumärke lett till framgångsrik etablering – alternativt gått i stå. 
Grythyttan tog plats på den gastronomiska världskartan, utvecklingen av djurparken Kolmården som gav en fattig 60-tals kommun nytt liv, eller historien om sportbehån Stay in place som är en enda lång provkarta på envishet, oförstående finansiärer, en lyckad reklamkupp som gav fartvind till internationell expansion - och en utbränd entreprenör som av försäkringskassan fick förslaget att gå en starta-eget kurs.

Visning av jordbruksmaskin för internationella besökareOch förstås också exempel på uppfinningar av klassiskt slag med framtiden för sig, som konstruktionen av en jordbruksmaskin för växtodling med reducerad eller ingen användning av bekämpningsmedel (bilden ovan, foto Gothia Redskap).
– System Calmeleon från Gothia Redskap är ett bra exempel på en briljant uppfinning från en fristående uppfinnare. Den har goda förutsättningar att både bli en viktig exportprodukt och bidra till tillväxt i de lantbruk som köper den, skriver forskarna.

Rapporten kan beställas via Vinnovas hemsida. En elektronisk version kan kostnadsfritt laddas ned från samma hemsida.

 


Gunilla Pravitz Mon Mar 25 14:57:00 CET 2013Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Läkemedel för människor påverkar syrsors beteende

Varför uppvisar djur olika personligheter? Forskare vid LiU använde läkemedel för människor som påverkar två signalämnen i hjärnan, serotonin och dopamin, för att se om dessa påverkar beteendet även hos andra arter. Ta en närmare titt i videon på syrsorna som användes i studien.

Bok om prostatan ger nya perspektiv

Prostatan är för många ett organ som framför allt förknippas med cancer. I boken Prostatan – det ständiga gisslet? visar en rad forskare hur inte bara prostatan orsakar besvär, utan också föreställningar kopplade till prostatan. Även dessa kan påverka mäns hälsa och livskvalitet, menar forskarna.

Uppdrag: att matcha ihop kommunen och universitetet

Att hitta varandra över organisationsgränserna. Det är målet med konferensen Spotlight Välfärd som anordnas gemensamt av Norrköpings kommun och Linköpings universitet i veckan.

Sverige behöver kunskapscenter för samhällets digitalisering

Sverige behöver ett nationellt kunskapscenter för samhällets digitalisering. Det föreslår Ulf Melin, professor i informatik vid LiU, som utrett frågan och i dagarna presenterar en ny rapport.

Suzanne Osten ska få barnforskare att tänka nytt

Teorier och begrepp inom barnforskningen ska stötas och blötas vid en internationell workshop, Child Studies Multiple, som hålls av Tema Barn. Suzanne Osten, banbrytande dramatiker inom barnteatern, är inbjuden för att få forskarna att tänka nytt.

De testade nya sensorer för Skeldar

Inom det Vinnova-finansierade kompetenscentrumet Link-Sic har de deltagande företagen möjlighet att få hjälp av sommarjobbande studenter. Sara Nilsson och Julius Kokko Ekholm testade navigationssensorer för obemannade helikoptrar.

Smart skottkärra för hästskit tog priset

Hur kan man få fler att mocka sina hästhagar? Den gödseln ger ett förbisett men betydande näringsläckage. Med bidraget Hållbar hästhållning tog tre LiU-studenter hem en innovationstävling inom ramen för EU-projektet Nutrinflow.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Nov 16 09:04:52 CET 2018