Göm menyn

Läkarstudenter kritiska mot avtalsprocess

Avtalet om en decentraliserad läkarutbildning kom som en överraskning. Studenterna har inte fått vara delaktiga i processen, anser Medicinska Föreningen och studentkåren Consensus.

HU entrén exteriörUnder tisdagen blev det känt att läkarutbildningen vid Linköpings universitet kommer att decentraliseras och att universitetet tecknat samarbetsavtal med landstingen i Kalmar och Jönköping samt med Linnéuniversitetet.

Från 2018 är det tänkt att läkarstudenterna under de avslutande fem terminerna fördelas på fyra huvudorter: Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar.

– Att ett avtal om en utregionalisering till Kalmar och Jönköping redan var i hamn kom som en klar blixt från himlen, säger Märta Kron, ordförande i Medicinska föreningen som organiserar läkarstudenterna vid LiU.

– Det är rätt uppseendeväckande. Högskolelagen säger att studenterna har rätt att vara representerade när ett beslut fattas eller beredning sker som kommer att få stora konsekvenser för utbildningen eller studenternas situation. Vi tycker att vi annars har en bra kommunikation med Hälsouniversitet, vilket gjorde att detta kom än mer som en överraskning.

Men det är inte decentraliseringen i sig läkarstudenterna nu reagerar mot.
– Nej, det är snarare beredningsprocessen och bristen på studentinflytande. Och vi är oroade över att beslutet ska implementeras så snabbt. Det innebär stora förändringar. Vi ifrågasätter hur man ska kunna hinna kvalitetssäkra den kliniska utbildningen för läkarstudenterna, avtalet ska börja gälla redan från vårterminen 2015, säger Märta Kron.

På tisdagskvällen kallade Medicinska föreningen och Consensus fakultetsledningen till ett akutmöte för att framföra sina åsikter.
– Vi var skarpa i vår kritik, men vi tycker att vi blev väl bemötta. Vi förutsätter att läkarstudenterna nu ska få en chans att ge sina synpunkter på avtalet. Innan dess anser vi inte att avtalet är färdigt, säger Märta Kron.

– Just nu tänker vi oss att avtalet kan mejlas ut till läkarstudenterna och vi kallar till ett möte i höst och där vi samlar upp de åsikter som kommer fram.

Starka reaktioner från studenterna – hur kommer det sig att de inte fått mer information om att avtal var på gång?
– Det är faktiskt ett rent förbiseende, säger Johan D Söderholm, Hälsouniversitetets dekan.

– Vi borde haft en specifik dialog med läkarstudenterna. Själva arbetet med att förstärka den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU:n, har pågått länge i olika organ där studenterna funnits representerade. Likaså har idéerna om en regionalisering diskuterats i ledningsråd, samverkansberedning och fakultetsstyrelse där vi haft studentmedverkan. Men vi hade kunnat sköta dialogen med studenterna bättre.

– Å andra sidan är det bra att studenterna känner att de kan säga ifrån när det tycker något är fel. Vid vårt möte blev det uppenbart att de hade mycket konstruktivt att komma med, fortsätter han.

– Avtalet är tecknat, men hur det ska genomföras är inte reglerat. Vi kan också komma att göra tillägg till avtalet om studenternas genomgång påvisar oklarheter och brister. Självklart kommer det nu att diskuteras i alla möjliga organ där studenterna finns representerade. Men vi kommer också att ha särskilda möten med just läkarstudenternas representanter där de får möjlighet att föra fram sina åsikter.

 

Läs det gemensamma uttalandet från Medicinska föreningen och Consensus

 


Gunilla Pravitz 2014-05-21Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Ny rektor vid LiU: Visioner, energi och fötterna på jorden

Jan-Ingvar Jönsson står mitt i corona-dramatiken i sitt jobb på Vetenskapsrådet. Men han är också LiU-professor i medicinsk cellbiologi och den 1 juli axlar han rektorsposten på Linköpings universitet. Nu har regeringen fattat det formella beslutet att anställa honom som ny rektor.

Migration som en del av kulturarvet

Det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett land man utvandrar från till att vara ett land man invandrar till. Forskare vid bland annat LiU har undersökt hur berättelser om migration, mångkultur och de invandrades erfarenheter blivit en del av det nationella kulturarvet.

Ändrat fokus stärker parrelationer vid demens

Ett rikare liv för par där den ena parten har demens – det är målet för Therése Bielstens forskning. I början av april disputerade hon inom ämnet. ”Jag försöker få ett nytt ljus på demens som kanske kan ge både vården och forskningen ett annat fokus som ett komplement”.

Med inspiration genom samverkan som verktyg

Kan politiska ambitioner om folkhälsa uppnås genom samverkan? Hur går samverkan till i praktiken? Hur upplevs samverkan av de involverade aktörerna?

Fem LiU-projekt får 5,5 miljoner från Norrköpingsfonden

Norrköpings fond för forskning och utveckling delar ut medel till fem forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Projekten rör bland annat forskning om artificiell intelligens i matematikundervisningen, skolbesök på Visualiseringscenter och medieanvändning på ett äldreboende.

Slumpen är det svåraste att förstå om evolutionen

Hur kan visualisering göra det lättare för elever att förstå evolutionen? Det har forskare vid Linköpings universitet undersökt i ett samarbete med forskare i Tyskland. Samtidigt har de också tittat på hur man kan förstå hur elever tänker kring evolutionen och vad eleverna kan.

Samverkan och forskning blir undervisning på LiU

Ett forsknings- och samverkansprojekt mellan LiU och VTI är nu också en del av undervisningen. På kursen Datorn som designverktyg får
studenterna visualisera och animera de självkörande bussarna på Campus Valla.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-28