Göm menyn

Här ska kulturvetenskapliga frön växa

Vi människor lever i naturen och naturen lever i oss. Det är en av utgångspunkterna för det samarbete inom genus- och miljöhumaniora som LiU tidigare i år fick 40 miljoner kronor för att sjösätta. Under torsdagen invigdes The Seed Box. 

cecilia åsberg

Med en kruka med jord och ett antal frön invigdes forskningssamarbetet som satt Linköping på kartan inom genus– och miljöhumaniora. Fröna stoppades djupt i jorden av programchef Cecilia Åsberg, vice programchef Johan Hedren, prorektor Karin Fälth-Magnusson och Roger Klinth, prefekt på institutionen Tema.

Krukan med jord är symbolisk på många sätt. Dels knyter den an till natur och miljö, som står i fokus för The Seed Box. Dels symboliserar planterandet människans påverkan och samverkan med naturen, något som också är viktigt för projektet.

– Tidigare har miljö varit i fokus för naturvetenskap och ingenjörskonst, men vi har inte råd med det längre. Vi måste bearbeta miljöfrågorna även i ljuset av andra tvärvetenskaper, i relation till exempelvis hur vi förstår oss själva som människor – påverkseed boxade av globalisering, etnicitet, genus och kroppslighet. Miljöfrågorna är alltså i högsta grad en fråga för humaniora och samhällsvetenskaperna, säger Cecilia Åsberg till det 40-talet besökare som kommit till invigningen.

Följaktligen står tvärvetenskaplighet i fokus och inom ramarna för projektet kommer exempelvis historiker, filosofer, genusvetare, biologer, arkitekter och stadsplanerare från 13 olika universitet att delta, samt ett antal konstnärer. Några av de övergripande frågeställningar som forskarna samlas kring är miljö och den maktlöshet som omger frågan, den negativa syn som finns på miljöfrågor och synen på miljöfrågor som ett problem som bör hanteras av expertis.

– Genom att lägga över miljön på teknokratiska experter avpolitiseras frågan. Vi vill föra upp miljöfrågan på allas och envars politiska agenda igen. Nu gäller det att vi återupptäcker hur fascinerande naturen är i och runt oss. Vi behöver rikare föreställningsförmåga – som inkluderar naturens krafter, ekologi, kroppslighet och djur. Humaniora, snävt sett människo- och kulturvetenskaperna, kommer att förändras på kuppen, säger Cecilia Åsberg.

I den mylla som är The Seed Box har de första fröna redan börjat gro. Fem doktorander har påbörjat sitt arbete och några av de 20 tvärvetenskapliga forskningsprojekten som ingår är redan igång. Utöver dessa ska utbyten ordnas för post-doks och forskare, konfeseed boxrenser anordnas och naturligtvis vetenskapliga publikationer produceras. Den täta länken till konst och skapande har redan etablerats genom illustratören Jenny Soep som hukar bakom en bortglömd overhead-apparat under invigningen. Hon är inbjuden av Cecilia Åsberg för att dokumentera öppningen i bild genom sina unika illustrationer, gjorda med hjälp av en iPad. Genom henne får bland annat den amerikanska professorn Ursula K. Heise som invigningstalar, evigt liv.

Om fyra år väntas de första forskningsresultaten vara klara och förväntningarna är stora.

– LiU erbjuder ett veritabelt växthus genom våra nätverk och den tvärvetenskapliga Tema-institutionen. Här finns det kreativa och kritiska klimatet för ett lyckat samarbete över universitets-, disciplin- och nationsgränser, säger Johan Hedrén.

 

Bilder
I toppen: Illustration av Jenny Soep
Till höger i artikel: Bild på Cecilia Åsberg och Johan Hedrén. Foto Therese Ekstrand Amaya.


Therese Ekstrand Amaya 2015-09-21Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Ny rektor vid LiU: Visioner, energi och fötterna på jorden

Jan-Ingvar Jönsson står mitt i corona-dramatiken i sitt jobb på Vetenskapsrådet. Men han är också LiU-professor i medicinsk cellbiologi och den 1 juli axlar han rektorsposten på Linköpings universitet. Nu har regeringen fattat det formella beslutet att anställa honom som ny rektor.

Migration som en del av kulturarvet

Det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett land man utvandrar från till att vara ett land man invandrar till. Forskare vid bland annat LiU har undersökt hur berättelser om migration, mångkultur och de invandrades erfarenheter blivit en del av det nationella kulturarvet.

Ändrat fokus stärker parrelationer vid demens

Ett rikare liv för par där den ena parten har demens – det är målet för Therése Bielstens forskning. I början av april disputerade hon inom ämnet. ”Jag försöker få ett nytt ljus på demens som kanske kan ge både vården och forskningen ett annat fokus som ett komplement”.

Med inspiration genom samverkan som verktyg

Kan politiska ambitioner om folkhälsa uppnås genom samverkan? Hur går samverkan till i praktiken? Hur upplevs samverkan av de involverade aktörerna?

Fem LiU-projekt får 5,5 miljoner från Norrköpingsfonden

Norrköpings fond för forskning och utveckling delar ut medel till fem forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Projekten rör bland annat forskning om artificiell intelligens i matematikundervisningen, skolbesök på Visualiseringscenter och medieanvändning på ett äldreboende.

Slumpen är det svåraste att förstå om evolutionen

Hur kan visualisering göra det lättare för elever att förstå evolutionen? Det har forskare vid Linköpings universitet undersökt i ett samarbete med forskare i Tyskland. Samtidigt har de också tittat på hur man kan förstå hur elever tänker kring evolutionen och vad eleverna kan.

Samverkan och forskning blir undervisning på LiU

Ett forsknings- och samverkansprojekt mellan LiU och VTI är nu också en del av undervisningen. På kursen Datorn som designverktyg får
studenterna visualisera och animera de självkörande bussarna på Campus Valla.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-28