Göm menyn

Glöm landet lagom

Vid vårens första seminarium för CKS Lärande äntrade Lars Trägårdh St:Olofssalen i rådhuset i Norrköping. Väl på scenen kom Trägårdh att ge en tillbakablick på Sveriges syn på statens roll och individens rättigheter tillsammans med en utsägelse om att framtiden för social tillit inte kan tas för given.

Lars Trägårdh, professorDen sociala tilliten har under en längre period setts som självklar och men kan vara på tillbakagång. Ur ett europeiskt perspektiv står Sverige ut, i sällskap med övriga Norden och Nederländerna om just tillit, som innebär förtroende till andra invånare i nationen samt en positiv syn på staten. För att prata mer om detta bjöd Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) in Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhällekunskap. Han var ett synligt namn i medier under hösten 2015 i debatter som behandlade den dåvarande flyktingsituationen och synen på svenskhet. Denne var inbjuden som förste talare till seminarieserien ”Next Generation”, som arrangeras av CKS Lärande och LiU under våren 2016.

Vid undersökningar om vilka värden som är viktigast för nationens invånare befinner sig Sverige tillsammans med Japan i framkant med sitt fokus på individens rättigheter. I dessa samhällen rangordnas också främst sekulariserade värden före traditionella värden. Dessa individuella friheter är tätt sammanvävda med statens roll inom välfärden. I jämförelse med länder som USA och Tyskland får civilsamhället i Sverige en annan betydelse i välfärdsfrågor, ett fenomen som mer vuxit fram under senare år.
– I Sverige har civilsamhällets insatser mer riktat sig mot insamlingar till utlandet än inom nationen, säger Lars Trägårdh. Professorn påtalar

Sveriges civilsamhälleliga historia har präglats av beslut som har stärkt individen och en nationell förebild var tidigt den moderna och jämställda familjen. Lars Trägårdh redogjorde för en historisk bakgrund som visade både beslut som stärkt individens rättigheter inom arbete och studier, men även regler som gav staten möjlighet att kontrollera.
– Arbeta, betala skatt och få rättigheter. Detta paradigm har under en längre tid varit väl förankrat med svensk syn på individen som tillsammans med staten skapar ett utanförskap för personer som inte är innanför denna modell, säger Lars Trägårdh.

En sak som bör oroa oss menar Lars Trägårdh är de minskade antalen mötesplatser. Flera undersökningar visar att medborgare tror att faktorer som permanent arbetslöshet, bostadssegregation, ökat antal invandrare och växande ekonomisk ojämlikhet motverkar och minskar den sociala tilliten i samhället. Med vetskap om denna förändring menar professorn att det är fel att ta bort institutioner som värnplikten som skapar mötesplatser mellan personer med olika bakgrund.

När man frågar den yngre generationen om social tillit, ser resultaten mindre positiva ut och en svag ställning på arbetsmarknaden hänger ihop med lägre tillit. För social tillit är, förutom mötesplatser, även utbildning ett viktigt område. Dessa tillsammans menar Trägårdh bör prioriteras för att upprätthålla en hög nivå av tillit i framtiden.

 

Länkar

CKS seminarieserie Next genaration – unga är en viktig resurs för ett socialt hållbart samhälle

Intervju med Lars Trägårdh i Sveriges Radio

Intervju med Lars Trägårdh i SVT forum


Herman Sternelöv 2016-03-15Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20