Göm menyn

Psykolog blir ny chef för Barnafrid

Psykologen Moa Mannheimer blir ny chef för det nationella centrumet Barnafrid, placerat i Linköping. Barnafrid invigs den 7 december.

Moa Mannheimer– Jag har jobbat med barn och ungdomar i 15 år, jag vet vilka utmaningar som finns där ute och vet vad vetenskapen kan bidra med, säger Moa Mannheimer som idag arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, de senaste åren som chef.

Hon har ingen forskarbakgrund vilket hon tror är en anledning till att hon fick jobbet.

– Jag blir en länk mellan vetenskapen och användbarheten, det vill säga de som möter barnen i verkligheten – som till exempel skolan, vården, socialtjänsten och polisen.

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum kring våld och andra övergrepp mot barn. Regeringen har gett Linköpings universitet uppdraget att ansvara för det och verksamheten startade för ett år sedan. Carl-Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, har fram till nu varit chef.

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga. Ett mål för verksamheten är att sprida kunskap som ska förbättra det förebyggande arbetet och att utveckla insatser för att skydda barn.

Moa Mannheimer är medveten om hur viktigt det är.

– Att sprida ny kunskap ut i verksamheten är något som ofta hamnar vid sidan av på grund av tidsbrist. Men nu har vi ett nationellt centrum som ska jobba just med det, vi ska nå hela Sverige – Värmland, Dalarna, Norrlands inland –  och jobba för ett nationellt omhändertagande som ska se likadant ut oavsett var i landet man bor. Idag är det inte så.

Arbetet ska ske genom redan upparbetade nätverk, däribland de 30-tal Barnahus som redan finns etablerade i Sverige och som är ett samarbete mellan bland annat barnspykiatri, socialtjänst, polis, åklagarmyndighet och barnmedicin. Men även nya nätverk ska bildas. Moa Mannheimer nämner till exempel frivilligorganisationer som Rädda Barnen, Röda korset och Stadsmissionen som viktiga att få med. Med den tvärvetenskapliga inriktning som finns på Barnafrid vill hon också få in mer juridisk kompetens i arbetet.

– Rättsväsendet hänger lite vid sidan av idag.

Hon betonar vikten av att hitta långsiktiga och stadigvarande samarbeten över professionerna där de olika yrkesgrupperna lyssnar på, och tar hjälp av varandra.

– Utsatta barn är svåra ärenden. Vuxna måste veta vad dom gör. För barnen är det avgörande hur de vuxna agerar i en kris med våld och övergrepp. Hanterar de den på ett professionellt sätt och ger rätt insatser så finns det en fantastisk möjlighet för barnen att återhämta sig och få ett bra liv, även efter mycket allvarliga händelser.

Hon vill även att Barnafrid ska erbjuda direkt rådgivning till personal ute i landet som arbetar med barn och unga, via telefon eller mail och via en välstrukturerad hemsida.

– När man sitter i sin verklighet är det bra att ha någon kunskapsinrättning att vända sig till här och nu, att få bra rådgivning i stunden.

En målsättning är också att få in kunskap om våld och övergrepp i grundutbildningar på universiteten.

– Jag hoppas vi kan få in obligatoriska kurser, inte bara tillvalskurser, om det på lärarhögskolorna, på socionom- psykolog- läkar- och sjuksköterskeutbildningarna.

Moa Mannheimer börjar som chef på Barnafrid den 12 januari.

– Vi har ett uppdrag, personal finns redan på plats. Nu ska vi göra en plan för det fortsatta arbetet, vad vi ska fokusera på, det är lätt att vilja göra allt. Vi ska se till att vi drar åt samma håll.

Foto: Rolf Sjöberg

Barnafrid


Eva Bergstedt 2016-11-28Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bostadsområdet Colonia väx(t)er så det knakar

Ett nytt studentbostadsområde har bokstavligen växt fram på Campus Valla, Linköping. Här finns Sveriges första växtvägg på ett flerbostadshus, lägenheter med smarta planlösningar för en eller flera studenter och sociala ytor för både plugg och umgänge. Allt bara ett stenkast bort från universitetet.

Så bidrar studier i svenska till migranters inkludering

Det finns en stark vilja hos migranter i Sverige att inkluderas i samhället, de betraktar språket som ”nyckeln” till inkludering och utbildningsinsatserna ses som viktiga för att lära sig svenska, men också för att få stöd och hjälp i vardagen.

Ny maskin snabbar upp försök på celler

Genom höghastighetsförsök i en inlånad maskin kan LiU-forskarna inom elektrofysiologi effektivisera arbetet med att se hur jonkanaler i celler påverkas av läkemedel. Det är resultatet av ett nytt samarbete med bioteknik-industrin.

Demokrati på distans under pandemin

Under pandemin har vi sett hur landets kommuner förlagt fullmäktigemöten till idrottsarenor eller utomhus, minskat antalet deltagare genom kvittning och – framför allt – rekordsnabbt gått över till digitala möten. Konsekvenserna har bland annat blivit mindre debattvilja bland politikerna.

Tänkvärt humorpris till LiU:s kattforskning

Lingvisten Robert Eklund får tillsammans med två andra forskare IG Nobelpriset för sin forskning om katters sätt att jama, kurra, spinna och på andra sätt kommunicera med oss människor. Det annorlunda nobelpriset går till forskning som först får oss att skratta – och sedan tänka.

Hur ska kyrkan styras?

Den 19 september är det dags för kyrkoval. Då röstar Svenska kyrkans medlemmar om hur kyrkan ska styras. I fokus för årets val står frågan om hur politisk kyrkan ska vara, men även frågor om bland annat miljö, ekonomi och utbildning finns på agendan.

Bristfällig digitalisering bromsar frivilligarbete

Brist på digitalisering försvårade de frivilligas insatser vid de stora skogsbränderna sommaren 2018. De tekniska lösningarna finns, men strategi, ledning och finansiering saknas. ”Någon måste ta taktpinnen”, säger forskaren Maria Murphy.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-17