Göm menyn

Länk mellan forskning och handfast verklighet

Att spana in framtidens brännheta frågor - det är en av de roligaste uppgifterna för en ordförande i Forum för genusvetenskap och jämställdhet. Roger Klinth är ny på posten.


Ordförande i Forum för genusvetenskap och jämställdhet de närmaste tre åren. Vad betyder ett sådant uppdrag för dig personligen?

– Jag ser det som en möjlighet att få kombinera forskningsintresset för jämställdhet med ett handfast genomförande. Forum fungerar som en brygga mellan forskningens ofta slutna värld och allmänheten. Och jag tycker det är viktigt att forskningsresultat om jämställdhet och genus når ut och omsätts i praktik.

Roger Klinth– Forum har också en viktig funktion att fylla inom universitetet, arbetet här knyter samman personer och miljöer. Och ett nätverksbyggande av det slaget är nödvändigt för ett effektivt jämställdhetsarbete.

Du har ju länge engagerat dig för jämställdheten på LiU och började som ledamot i Temas jämställdhetsråd. Vad har du mer hunnit med?

– Jag har också ingått i LiU:s centrala jämställdhetsråd. Och under tre år har jag varit med i styrelsen för Nordiska rådets jämställdhetsorgan, NIKK. Från april i år kommer jag också att ingå i Nationella sekretariatet för genusforsknings insynsråd.

Vad har du för planer för ditt första ordförandeår?

– Tja, verksamheten för 2010 är redan fastlagd så det finns väl inte särskilt mycket utrymme för några nya planer. Och eftersom jag just tillträtt har jag inte kommit så långt att jag hunnit tänka på 2011. Vi får väl se …

– Den roligaste utmaningen blir väl att hitta brännande frågor och se till att Forum har en beredskap för att ge sig in i dem, till exempel genom debatter och föreläsningar.

Ordförandeskapet för Forum är bara på 10 procent av en heltid. Vad gör du mer?

– I grunden är jag lektor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL. Just nu arbetar jag som utbildningsledare för den nya lärarutbildningen. Det är ett hästjobb, inte bara för mig. Universitetet måste bland annat få fram aktuella kursplaner för 600 kurser som ska godkännas för att ingå i den nya utbildningen. Och så måste vi ansöka om examensrättigheter innan den 28 juni – fast examensbeskrivningen för utbildningen är inte fastställd än, det kommer Riksdagen att göra först i början av maj.

När det gäller jämställdhet brukar man ofta tala om ”genusglasögonen” som blir omöjliga att ta av om man en gång fått dem på näsan. Drabbades du också av en plötslig insikt?

– Det kan man väl säga. Under min forskarutbildning på Tema barn hade vi en kurs om föräldraskap med Gunilla Halldén. För mig var det första gången som jag hörde någon prata om det utifrån en feministisk utgångspunkt, jag blev väldigt provocerad. Det var jobbigt att tänka nya tankar, men samtidigt väldigt spännande. Det blev en riktig ögonöppnare, jag var själv småbarnsförälder.

– Genusfrågor ligger så nära vår egen identitet att insikterna ofta blir smärtsamma. Man måste plötsligt ställa sig till svars – vilket gäller också för den närmaste omgivningen. Samtidigt är det ett område som är väldigt intellektuellt stimulerande.

Du skrev din avhandling om pappaledighet och belyste de historiska och politiska processer som format svensk familjepolitik. Har du fortsatt på det spåret?

– Jodå. Just nu väntar jag på att en ny bok som jag skrivit tillsammans med Thomas Johansson, professor kulturvetenskap i Göteborg, ska släppas från förlaget. ”Svenska fäder – mellan politisk vision och levd verklighet” heter den. Den tar bland annat upp argumenten i de offentliga kampanjerna för att pappor ska ta ut föräldraledighet.

Och de skiljer sig de från argumenten att mammor ska vara hemma?

– En hel del. Pappaledighet framhålls bland annat som ett personligt utvecklingsprojekt som till och med kan stärka yrkeskarriären. Sådana argument hör man inte när det gäller mammor, i deras fall verkar en tid hemma med barnen snarare vara en belastning i yrkeslivet.

Text och bild: Gunilla Pravitz
2010-03-16
 

Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20