Hide menu

Händelser närmaste året

2017-09-28

Labmöte

Internt - Tema Miljöförändring
PI+RE meeting
Kl 12:15 - 13:30
Plats: Parnassos
För mer information kontakta Susanne Karlsson, e-post susanne.karlsson@liu.se.

2017-10-03

Urbergsgruppen och svensk miljöaktivism

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Björn Wallsten & Anna Kaijser presenterar ett textutkast om svensk miljöaktivism - med fokus på Urbergsgruppen. Urbergsgruppen är en förening som arbetar för långsiktig hushållning med jordens naturresurser och för minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan. Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-10-05

Midterm seminar

Konferens - Tema Miljöförändring
2017-10-05 kl 10:15 -- 2017-10-06 kl 13:00
Plats: Medevi Brunn
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

2017-10-12

Junior Faculty Dag

Konferens - Linköpings universitet
Karriärdag
Sista anmälningsdag: 2017-10-10
Kl 09:30 - 16:00
Plats: Campus Norrköping
För mer information se https://old.liu.se/juniorfaculty/future_activites?l=en, kontakta Carine Signoret, e-post juniorfaculty@liu.se, telefon +4613282188.

Distinguished lecture

Seminarium - Tema Miljöförändring
Prof. Simon Dalby – “Anthropocene geopolitics” Wilfrid Laurier University, Canada Chair: Eva Lövbrand
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TEMCAS
För mer information kontakta Alex Prast, e-post alex.enrich.prast@liu.se.

2017-10-18

Labmöte

Internt - Tema Miljöförändring
Group meeting
Kl 12:15 - 14:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Susanne Karlsson, e-post susanne.karlsson@liu.se.

2017-10-25

Temadagen

Internt - Institutionen för tema
Inbjudan och dagordning kommer via mail.
Sista anmälningsdag: 2017-10-10
Kl 09:00
Plats: Livgrenadjärmässen
För mer information kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

2017-10-26

Labmöte

Internt - Tema Miljöförändring
PI+RE meeting
Kl 12:15 - 13:30
Plats: Delfi
För mer information kontakta Susanne Karlsson, e-post susanne.karlsson@liu.se.

2017-10-31

Solidarity versus Security: Exploring Preparedness for Climate Induced Migration in the UN, EU and Sweden

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Veronica Brodén Gyberg & Deniz Tütüncü presenterar ett textutkast vars mål är att undersöka hur FN, EU och Sverige förstår och analyserar fenomenet klimatmigration ur ett geopolitiskt perspektiv. Vilka förståelser av klimatmigration råder, samt vilka juridiska, tekniska, ekonomiska eller andra åtgärder används? Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-11-14

Climates of Justice: Navigating a Contested Terrain

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Eva Lövbrand presenterar ett artikelutkast om miljörättvisa. Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-11-16

Workshop: Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen

Seminarium - Linköpings universitet
Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-11-14
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika SAmuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2017-11-20

Labmöte

Internt - Tema Miljöförändring
Group meeting
Kl 12:15 - 14:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Susanne Karlsson, e-post susanne.karlsson@liu.se.

2017-11-21

Geoscience and Mankind: On the History of the Earth System

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Daniel Andersson presenterar en del av sin avhandling. Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-11-27

Labmöte

Internt - Tema Miljöförändring
PI+RE meeting
Kl 12:15 - 13:30
Plats: Parnassos
För mer information kontakta Susanne Karlsson, e-post susanne.karlsson@liu.se.

2017-12-06

Labmöte

Internt - Tema Miljöförändring
Group meeting
Kl 12:15 - 14:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Susanne Karlsson, e-post susanne.karlsson@liu.se.

2017-12-19

Planeringsseminarium

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Planering inför nästa termin. Ta med kalendrar samt förslag på presentationer och gäster att bjuda in!
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.


Page manager: webbredaktionen@info.liu.se
Last updated: Fri Feb 11 15:37:24 CET 2011