Göm menyn

Händelser närmaste året

2018-01-22

Informationsmöte om handledning av läkarstudenters självständiga arbeten

Övrigt - Linköpings universitet
Informationsmöte om handledning av läkarstudenters självständiga arbeten som besvarar frågor som t ex vad det innebär att vara handledare för ett självständigt arbete och på vilket sätt ett självständigt arbete kan bidra i forskningsprojekt. Vi bjuder på lättare lunch med dryck. Anmälan görs senast en vecka innan och lokal meddelas i kallelsen. Varmt välkommen!
Sista anmälningsdag: 2018-01-12
Kl 12:15 - 12:45
Plats: Antracit, plan 9 vid Norra entrén, US
För mer information se https://old.liu.se/medfak/lakarprogr/t6/informationsmote-for-handledare-anmalan/?l=sv, kontakta AnnaCarin (AC) Stragnefeldt, e-post annacarin.stragnefeldt@liu.se.

2018-01-24

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Veronica Crispin Quiñonez, Uppsala. Titel: Hilbert series of quadratic forms in the exterior algebra.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-01-26

Disputation - Erik Gustavsson (Tema Hälsa och samhälle, IKK)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Doktorand Erik Gustavsson (Tema Hälsa och samhälle, IKK) försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Characterising Needs in Health Care Priority Setting”. Opponent är FD Greg Bonar, Stockholms universitet.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

Lic - Charlotta Nordlöf

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Charlotta Nordlöf lägger fram sin lic med titeln: Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen. Opponent är prof. Peter Gustafsson, Mälardalens högskola
Kl 13:00
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Welcome to Doctoral Defense of Christopher Mollén Communications Systems, ISY

Disputation - Linköpings universitet
Title: High-End Performance with Low-End Hardware: Analysis of Massive MIMO Base Station Transceivers Respondent: Christopher Mollén, tekn.lic. Opponent: Professor A. Lee Swindlehurst Committee: Professor Peter Händel, Professor Emeritus Robert Forchheimer, Docent Antti Tölli Main advisor: Professor Erik G. Larsson Date: 2018-01-26 Time: 13:15 Place: Ada Lovelace, B-building, Campus Valla Language: English
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Ada Lovelace
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

Disputation i datalogi - Valentina Ivanova

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Valentina Ivanova, ADIT/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Fostering User Involvement in Ontology Alignment and Alignment Evaluation". Huvudhandledare: Professor Patrick Lambrix. Opponent: Professor Fabien Gandon, INRIA, Frankrike
Kl 13:15
Plats: Planck, hus F, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-143034, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2018-01-30

Strimman, öppna föreläsningar: Olika sorters historia

Föreläsning - Linköpings universitet
Judiska kvinnors erfarenheter i Sverige: Hur och varför har judiska kvinnors historia osynliggjorts? Hur kunde det vara att leva som kvinna och judinna i Sverige i början av 1900-talet? Vilka livsval och möjligheter fanns det? Hur har judiska kvinnors berättelser om Förintelsen formats av större nationella och historiekulturella perspektiv? Hur kan man se på Förintelsen ur ett genusperspektiv? Malin Thor Tureby: biträdande professor i historia Kristin Wagrell: doktorand tema Kultur och Samhälle
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-01-31

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Anders Björn, MAI. Titel: Some parts from the history of analysis in the 19th century.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Anders Björn, MAI Titel: Some parts from the history of analysis in the 19th century
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-02-01

"Up and down and sideways. Collaboration, anthropological representations and power dimensions." Textseminarium med Anette Wickström

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
2018-02-01 kl 10:15 -- 2018-01-02 kl 12:00 Denna vecka välkomnar vi Anette Wickström, Tema Barn, för en gemensam diskussion av hennes text "Up and down and sideways. Collaboration, anthropological representations and power dimensions." Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-02-02

Nanodesign

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bo Lü presenterar sin avhandling "Nano– and mesoscale morphology evolution of metal films on weakly interacting Surfaces". Opponent är Thomas Michely, University of Cologne.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset ingång 57
För mer information kontakta handledare Kostas Sarakinos, e-post kostas.sarakinos@liu.se, telefon 013-281241.

Flickor, teknik och serietidningar i klassrummet

Föreläsning - Linköpings universitet
Välkomna att lyssna på två forskare vid LiU. Ulrika Sultan diskuterar flickors teknikintresse och Lars Wallner föreläser om serietidningar och berättande. Föredragen vänder sig till alla intresserade och ingen anmälan behövs.
Kl 11:15 - 12:00
Plats: Vallabiblioteket (Kilen), hus D, Campus Valla
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/tre-kvart-pa-bibblan?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se, telefon 013-28 40 48.

2018-02-08

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sophie Mützel, University of Luzern. Titel: Facing Big Data: Methodological and Analytical Challenges of Large Scale Textual Analyses Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Sepsis an update and challenges for the future

Föreläsning - Linköpings universitet
Föreläsare: Professor Jean-Louis Vincent. Jean-Louis Vincent, professor vid Intensive Care Medicine (Université Libre de Bruxelles), är en mycket välkänd och välciterad forskare/läkare inom infektion och intensivvård. 8 februari föreläser han vid LiU kring sepsis (blodförgiftning) och de utmaningar som sjukvården/forskarvärlden står inför inom det området.
Kl 15:00 - 16:30
Plats: Granitsalen/Norra entrén, Universitetssjukhuset I Linköping
För mer information se https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Vincent, kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se.

2018-02-09

Disputation Susanne Wilhelms

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Susanne Wilhelms försvarar sin doktorsavhandling "Epidemiology of severe sepsis in Sweden - methodological aspects on the use of ICD coding in national registries". Opponent; Professor Jean-Louis Vincent, Bryssel, Belgien.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Yakov Krasnov, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel. Titel: Methods of nonassociative algebras in differential equations.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

Föredrag om flickors teknikintresse och serietidningar i klassrummet

Föreläsning - Linköpings universitet
Välkomna att lyssna på två forskare vid LiU. Ulrika Sultan diskuterar flickors teknikintresse och Lars Wallner föreläser om serietidningar och berättande. Föredragen vänder sig till alla intresserade och ingen anmälan behövs.
Kl 11:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköpings bibliotek (Speakers Corner), Campus Norrköping
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/tre-kvart-pa-bibblan?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se, telefon 013-28 40 48.

2018-02-13

Ansökningsworkshop

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

Strimman, öppen föreläsning, 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Björn Grip:Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen, och den drabbar ojämlikt. Ju fattigare desto större är risken att dö i förtid. Skillnaderna syns tydligt mellan regioner, städer och stadsdelar. Erik Petersson: Sårade soldater: livet efter stormaktstidens krig Hur var det egentligen att vara soldat under Sveriges stormaktstid? Vilka skador fick de? Hur var det att komma hem efter kriget? Vilken hjälp fick de från staten för sin överlevnad och försörjning? Det är denna bortglömda bild av stormaktstidens krig som föreläsningen handlar om.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.

2018-02-15

"Automated Intimacy on Infidelity Websites: The Case of Ashley Madison’s Bots" . Text seminar w. Katherine Harrison

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar vi gästforskaren Katherine Harrison, Köpenhamns universitet, för en gemensam diskussion av hennes text "Automated Intimacy on Infidelity Websites: The Case of Ashley Madison’s Bots" Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

AS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Balazs Vedres, Central European University Titel: Forbidden Triads: Generative Networks for Success and Survival in Jazz, 1896-2010 Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mona Livholts, LiU, avdelningen för socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

Licputation - Axel Ågren

Disputation - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Axel Ågren försvarar sin lic "Constructions of loneliness among older people in the Swedish news-press". Opponent Satu Heikkinen, Karlstad universitet.
Kl 13:15
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Licentiatframläggning

Disputation - Linköpings universitet
The manner in which companies address customer needs starts from the designing (a multiple-stakeholder perspective) of offerings where companies rely on different types of support (guidelines, standards, methods and tools). In this thesis, these offerings, include products, services, systems, and solutions. This plays an important role in the use of natural resources and its impact on the environment. In this Licentiate, I present results to show initial cues on how to design resource-efficient offerings, and more specifically their analysis and evaluation in the early stages of the design process.
Kl 13:15 - 15:45
Plats: A37
För mer information se https://old.liu.se/personal/iei/serbr51?l=en, kontakta Sergio Brambila, e-post sergio.brambila@liu.se, telefon 013284056.

2018-02-16

Disputation Gustaf Marcus

Disputation - Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Gustaf Marcus, Tema Q Kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Paria: brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap". Opponent: Professor em Arne Melberg, Universitetet i Oslo
Kl 10:00
Plats: K3, Önnesjösalen, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/artikel/forskarutbildning-inom-tema-kultur-och-samhalle, kontakta Monica Bödker-Pedersen, e-post monica.bodker-pedersen@liu.se, telefon 011-36 30 90.

2018-02-22

Text seminarium med Kerstin Sandell, Lunds universitet.

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Mer information kommer.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Nina Tahmasebi, Språkbanken, University of Gothenburg. Titel: On the Uses of Word Sense Change for Research in the Digital Humanities. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2018-02-26

Second Network Meeting for Sida- and ISP-funded PhD Students in Mathematics

Konferens - Matematiska institutionen
2018-02-26 -- 2018-02-27 Syftet med mötet är att samla doktorander och postdocs i matematik som stöds av Sida och ISP för att bygga nätverk, dela erfarenheter och visioner, och lära sig om varandras forskning.
Plats: Sida, Stockholm
För mer information se https://liu.se/en/article/network-meeting-sida-isp-2018, kontakta Bengt Ove Turesson, e-post bengt-ove.turesson@liu.se.

2018-02-28

Teoretisk fysik - Fei Wang

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Fei Wang försvarar sin doktorsavhandling "Properties of multilayered and multicomponent nitride alloys from first principles". Opponent är prof. Claudia Draxl, Humboldt Universität Berlin.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset ingång 57
För mer information kontakta Huvudhandlerare Ferenc Tasnadi , e-post ferenc.tasnadi@liu.se, telefon 013-28 5709.

2018-03-01

"Om okänsliga män och prostataundersökningar" Text seminarium m. Jenny Gleisner

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Jenny Gleisners text "Om okänsliga män och prostataundersökningar", en populärvetenskaplig text på svenska. Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sonia Yeh, Chalmers University of Technology. Titel: Revealing Patterns of Mobility From Social Media. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2018-03-06

Den fortsatta ökningen av plagieringsärenden

Föreläsning - Linköpings universitet
Didacticum och biblioteket bjuder in till en halvdag om den fortsatta ökningen av plagieringsärenden Tisdagen den 6 mars kl. 13-15 i Didacticums lokaler hus Galaxen, ingång 81, Campus valla Urkund besöker LiU Vad händer inom plagieringsområdet? Hur kan vi hjälpa studenterna? Kom och lyssna på föreläsare som diskuterar plagiering ur olika perspektiv Vi kommer också att få färsk information om plagieringsläget på LiU av Disciplinnämnden
Sista anmälningsdag: 2018-03-01
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticum, hus Galaxen, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-03-07

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Andreas Sykora, München, Tyskland. Titel: Fuzzy surfaces from graphs and embedding functions.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-03-08

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Petter Törnberg, Chalmers Titel: Social Complexity in a Digital World: Studying Gentrification through a Computational Lens. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2018-03-09

Tunnfilmsfysik - Tuomas Hänninen

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Tuomas Hänninen, försvarar sin avhandling med titel: Silicon Nitride Based Coatings Grown by Reactive Magnetron Sputtering. Handledare: Docent Hans Högberg. Opponent: Prof. Arutiun P. Ehiasarian, Sheffeld Hallam University, U.K
Kl 10:15
Plats: Fysikhuset - Planck
För mer information kontakta Hans Högberg, e-post hans.hogberg@liu.se, telefon 013 281727.

Disputaiton - Johan Nilsson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Johan Nilsson försvarar sin avhandling med titeln "Constructing Consumer Knowledge in Market Research: An Ethnography of Epistemics" Opponent: Prof Franck Cochoy, the Univeristy of Toulouse Jean Jaures, Frankrike Handledare: Claes-Fredrik Helgesson, tema T
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-03-13

LiU:s pedagogikdagar 2018

Konferens - Linköpings universitet
Tema: Hållbar högre utbildning vid LiU – nu och för framtiden
Sista anmälningsdag: 2018-03-01
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-13-14-mars-2018?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Strimman, öppen föreläsning: 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Ungdomar möter historia: Hur gör man historia intressant för ungdomar? Det är en central fråga både för dem som undervisar i historia och dem som visar museer för ungdomar. Madeleine Larsson I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv? Från Strand och Övralid i väster till Norrköpings industrilandskap i öster visas Östergötlands kulturarv upp. Vad händer under guidade visningar i historiska miljöer? Vilka ämnen behandlas, vilka byggnader och föremål tittar man extra på? Vilka kulturarv ”skapas”? David Ludvigsson Föreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten för att dela med sig av den kunskap och forskning som finns till allmänheten. Det är fri entré till samtliga föreläsningar, alla är välkomna, ingen anmälan behövs.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.

2018-03-14

LiU:s pedagogikdagar 2018

Konferens - Linköpings universitet
Tema: Hållbar högre utbildning vid LiU – nu och för framtiden
Sista anmälningsdag: 2018-03-01
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Sal C4, C-huset, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-13-14-mars-2018?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-03-16

Konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn Lic Viktor Norman försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Fatigue of Heavy-Vehicle Engine Materials: Damage Mechanisms, Laboratory Experiments and Life Estimation". Handledare: Professor Johan Moverare. Opponent: Professor Tilmann Beck, University of Kaiserslautern. Betygsnämnd: Docent Maqsood Ahmad, Volvo Group Trucks Technology, Professor Bo Alfredsson, KTH, och Professor Attila Dioszegi, Jönköpings universitet.
Kl 10:15
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2018-03-23

Konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn Lic Jonas Saarimäki försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Cracks in Superalloys". Handledare: Professor Johan Moverare. Opponent: Associate Professor Mark Whittaker, Swansea University, Inst of Structural Materials. Betygsnämnd: Bitr Professor Johan Ahlström, Chalmers Tekniska Högskola, Professor Stefan Jonsson, KTH och Professor Lars Peyryd, Örebro Universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Disputation - Jens Nestorson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jens Nestorson försvarar sin doktorsavhandling "Arthroplasty in Elbow fractures". Opponent: Klinisk lector Bo Olsen, Köpenhamns universitet, Danmark.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Lars Adolfsson, e-post lars.adolfsson@regionostergotland.se, telefon 010-1031046.

2018-04-13

DISPUTATION - Elin Låby

Disputation - Tema Barn
Doktorand Elin Låby lägger fram sin avhandlingstext med titeln "" Opponent: Handledare: prof Bengt Sandin, Tema B
Kl 13:15
Plats: TEMcas, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-04-18

Workshop i färdighetsträning

Seminarium - Linköpings universitet
Välkommen till workshop i färdighetsträning. Vi bearbetar gemensamt tre moment från olika utbildningsprogram utifrån olika aspekter, t.ex. studentcentrerat lärande. Workshopen arrangeras av Clinicum i samverkan med Didacticum.
Sista anmälningsdag: 2018-04-03
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Didacticum, G-huset Valla
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3feK8pult3hEuij6-jvfvDFUMEs2TUlBOVcwU1Q0S0QzRDBHNEtCMERWMi4u, kontakta Samuel Edelbring, e-post samuel.edelbring@liu.se , telefon 070 089 57 94.

2018-04-27

DISPUTATION - Mirjam Hagström

Disputation - Tema Barn
Doktorand Mirjam Hagström försvarar sin avhanldingstext med titeln "" Opponent: Handledare: prof Karin Zetterqvist Nelson
Kl 10:15
Plats: TEMcas, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-05-03

Gästseminarium med Ahmet Erdi Öztürk, University of Strasbourg/ Swedish Institute Fellow at Linköping University

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ahmet Erdi Öztürk, University of Strasbourg/ Swedish Institute Fellow at Linköping University, REMESO,Presentation of on going research, preliminary title; “Merging of periphery and core? The incorporation of unofficial Islam into official Islam in the “new Turkey” and the consequences for domestic and foreign policy”.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/kalle/view?cw_inChannelLink=1&showDays=365&type=&department=104&language=1, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se, telefon 011-363108.

2018-05-16

Gästseminarium med Andrea Moreno (Universidade Federal de Minas Gerias)

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"Educating the body: The migration and translation of ideas and techniques from Stockholm to Brazil in the 20th Century"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/medarbetare/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014