Göm menyn

Händelser närmaste året

2021-08-23

Course: Becoming a teacher in Higher Education Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-08-23 kl 09:00 -- 2021-12-14 kl 16:00 The course is one of the required courses in teaching and course design that are prerequisites for the being employed at Linköping University (LiU). It is primarily aimed at those who have relatively little to moderate teaching experience, however more experienced participants that wish to obtain new perspectives on teaching are also welcome. Registration is required
Sista anmälningsdag: 2021-08-09
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/higher-education/becoming-a-teacher-in-Higher-Education?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-08-30

Kurs: Design för lärande (DEL) - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-08-30 kl 09:00 -- 2021-12-03 kl 16:00 Kursen vänder sig till dem som har sitt fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet. Anmälan krävs
Sista anmälningsdag: 2021-08-16
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/del/design-for-larande-del? , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-01

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-01 kl 09:00 -- 2021-10-05 kl 16:00 Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Kursen är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion problembaserad och roll i basgruppsarbetet. A cross faculty part (corresponding to 2 weeks) is about learning processes and development of personal competence in relation to experiences and higher educational pedagogy research in the field of research supervision
Sista anmälningsdag: 2021-08-17
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-10

Course: Course Design and Implementation. Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-09-10 kl 09:00 -- 2022-01-14 kl 16:00 This is one of the prerequisite courses that are required for employment at LiU as a lecturer. It focuses on developing the skills required to be an effective course coordinator and examiner. We recommend that you complete the course Developments in Teaching and Learning (DAL), its predecessor Learning and Knowledge (LOK), or an equivalent, before registering for this course. Registration is required.
Sista anmälningsdag: 2021-08-23
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/higher-education/course-design-and-implementation-6-credits-course-at-advanced-level-higher-education?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-13

Kurs: Handledning av forskarstuderande - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-13 kl 09:00 -- 2021-10-15 kl 16:00 Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning
Sista anmälningsdag: 2021-08-30
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-16

Kurs: Det akademiska lärarskapet - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-16 kl 09:00 -- 2022-01-13 kl 16:00 Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet. Anmälan krävs
Sista anmälningsdag: 2021-08-26
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/dal/det-akademiska-lararskapet?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-20

Open Networked Learning (ONL)

Övrigt - Didacticum
2021-09-20 kl 09:00 -- 2021-12-12 kl 16:00 Open Networked Learning (ONL) is an online course for university teachers that is organised in collaboration between several universities, nationally and abroad. The course offers participants opportunities to explore and gain experience from collaborative, open online learning in order to understand the value, possibilities and challenges of using digital tools and creating digital learning environments to support teaching and learning. So if you would you like to: • learn about how to create collaborative and flexible learning environments online • learn about using Problem Based Learning in an open setting • extend your professional networks, meeting colleagues from different universities, disciplines, countries, and cultures • try different digital tools and methods in an online pedagogical context • get updated on research and trends in online learning ...this is the course for you!
Sista anmälningsdag: 2021-09-14
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/open-networked-learning-onl?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Didacticums läsgrupp

Seminarium - Didacticum
Kom med i Didacticums läsgrupp: Vi läser Joyce Carol Oates' The Accursed (2013) eller i svensk översättning; De fördömda (2014). Boken är på c:a 600 sidor så se till att ägna sommaren åt den!
Sista anmälningsdag: 2021-09-01
Kl 14:30 - 15:30
Plats : Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/lasgrupper?l=sv#universitetsromanen , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-09-21

Att börja undervisa

Övrigt - Didacticum
2021-09-21 kl 09:00 -- 2021-10-07 kl 12:00 Detta är en kurs som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2021-09-07
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Kursstart: Pedagogisk utveckling i högre utbildning (PUHU)

Seminarium - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå Kursen riktar sig till den som genom tidigare kurser har erhållit kunskaper om studenters lärande, design av undervisning och universitetslärarrollen och genomfört de högskolepedagogiska kurserna Det akademiska lärarskapet (DAL) (med tidigare kursbenämning Lärande och kunskap (LOK) och Design för lärande (DEL) (med tidigare kursbenämning Kursdesign, examination och utvärdering (KEU) eller motsvarande.
Sista anmälningsdag: 2021-09-06
Kl 09:15 - 12:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-09-22

Workshop om pedagogisk portfölj steg 1

Seminarium - Didacticum
Pedagogisk portfölj steg 1 vänder sig till dig som vill påbörja arbetet med en pedagogisk portfölj. Pedagogisk portfölj kan användas för att sammanställa sina pedagogiska meriter inför tjänsteansökan eller befordran. Den kan även användas för planering av kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal. I workshopen behandlar vi den pedagogiska portföljens ramverk och innehåll, aspekter och uttryck för pedagogisk skicklighet, dokumentation och verifiering av pedagogiska meriter. Vi går också igenom vad den pedagogiska sakkunnigbedömningen fokuserar på i din meritportfölj. I workshopen får du stöd för att arbeta med strukturen för din pedagogiska portfölj, skriva fram en pedagogisk grundsyn eller ett eget undervisningsexempel. Efter workshopen har du utvecklat en struktur och plan för eventuell vidareutveckling.
Sista anmälningsdag: 2021-09-15
Kl 09:00 - 11:00
Plats : zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/pedagogiska-portfoljen , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-09-23

Design

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Martin Lindvall försvarar sin avhandling med titeln Designing with Machine Learning in Digital Pathology. Opponent: Assosiate Professor Andreas Holzinger, Medical University Graz, Austria. Handledare: Professor Jonas Löwgren.
Kl 09:15
Plats : K3 samt även via zoom länk https://liu-se.zoom.us/j/62331572688?pwd=dVZIRWc3eks3alRid0ljWmROK2pFZz09
För mer information kontakta Gun-Britt Löfgren, e-post gun-britt.lofgren@liu.se , telefon 011-36 31 30.

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 1

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-09-10
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Licentiatseminarium i matematik: Vincent Umutabazi

Seminarium - Matematiska institutionen
Vincent Umutabazi försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Smooth Schubert varieties and boolean complexes of involutions". Opponent är Volodymyr Mazorchuk, professor, Uppsala universitet.
Kl 13:15
Plats : C4, C-huset, ingång 20, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-179060 , kontakta Axel Hultman, e-post axel.hultman@liu.se .

Fuxiang Ji - Tillämpad Fysik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Fuxiang Ji presenterar sin doktorsavhandling "Bandgap Engineering of Lead-Free Halide Double Perovskites". Handledare är Feng Gao. Opponent är David Mitzi, Duke University, USA.
Kl 13:30
Plats : Zoom (tbc) and BL32, B-huset.
För mer information kontakta Emma Ljungkvist, e-post emma.ljungkvist@liu.se , telefon 013-282618.

2021-09-24

Disputation - Fredrik Granström

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Fredrik Granström på avdelningen för Samhälle och hälsa disputerar med sin avhandling "Inequalities in Health: the Importance of Material/Structural Factors and Psychosocial Resources". Opponent är professor Carina Mood, Stockholms universitet.
Kl 09:00
Plats : Berzeliussalen
För mer information se https://liu.se/medarbetare/camro58 , kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se .

Teoretisk fysik - Davide Gambino

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Davide Gambino försvarar sin doktorsavhandling "Ab-initio modelling of magnetic materials in the high-temperature paramagnetic phase". Opponent: Prof. Sergei Dudarev, Oxford University, UK.
Kl 10:15
Plats : Sal C3, C-huset, Campus Valla och via Zoom (kontakta therese.dannetun@liu.se)
För mer information kontakta Björn Alling, e-post bjorn.alling@liu.se , telefon 013-285604.

Disputation inom reglerteknik: Angela Fontan

Disputation - Institutionen för systemteknik
Title: Collective decision-making on networked systems in presence of antagonistic interactions Speaker: Angela Fontan Opponent: Prof David Angeli, Imperial College, London Supervisor: Claudio Altafini, LiU Co-supervisors: Anders Hansson, LiU
Kl 10:15
Plats : Zoom https://liu-se.zoom.us/j/62759026049?pwd=NlY4S3c0bklERnNFWC9mTTEzN1JwUT09
För mer information se http://www.control.isy.liu.se , kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se , telefon 013-284725.

Seminarium om digitala interventioner "Alert fatigue - when the machine goes “bing”, and you don´t care"

Seminarium - Linköpings universitet
Forskningsgruppen MoBILE anordnar ett nytt seminarium i deras seminariumserie. Det aktuella seminariet leds av professor Ylva Böttiger. Anmälan görs till emmie.soderstrom@liu.se
Sista anmälningsdag: 2021-09-23
Kl 10:15 - 11:30
Plats : Zoom
För mer information se https://liu.se/forskning/mobile , kontakta Emmie Söderström, e-post emmie.soderstrom@liu.se .

Polla Rouf - Kemi med inriktning Materialkemi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Polla Rouf presenterar sin doktorsavhandling "Time-resolved CVD of Group 13-Nitrides". Handledare är Henrik Pedersen. Opponent är Ola Nilsen, Universitetet i Oslo, Norge
Kl 13:15
Plats : Sal Nobel (BL32) IFM B-huset och online (tbc)
För mer information kontakta Emma Ljungkvist, e-post emma.ljungkvist@liu.se , telefon 013-28 26 18.

Filmklubben HT 2021

Internt - Tema Barn
Filmklubbens Ht 2021 – filmer valda utifrån ett queer- och ålderstema 24 september, kl. 14.00-15.00. preliminärt Fucking Åmål (1998) Lukas Moodysson. (efterlyses)
Kl 14:00
Plats : Asklepios, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-09-27

Course: Research Supervision - Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-09-27 kl 09:00 -- 2021-11-01 kl 16:00 The course is intended for persons who have a doctoral degree and participate as main supervisors or co-supervisors in PhD A cross faculty part (corresponding to 2 weeks) is about learning processes and development of personal competence in relation to experiences and higher educational pedagogy research in the field of research supervision
Sista anmälningsdag: 2021-09-06
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/supervision/research-supervision?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Docentföreläsning i Materialvetenskap

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Tekn. dr Roger Magnusson, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet ”Mueller-Matrix Ellipsometry”.
Kl 15:15
Plats : Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/67505986768
För mer information kontakta Sara Sethson, e-post sara.sethson@liu.se , telefon +4613285835.

2021-09-28

Learning by doing-omställning av undervisning

Seminarium - Linköpings universitet
Nationell plattform för förbättringskunskap bjuder in till webinar - Salonger för lärande. Pandemin tvingade fram en mycket snabb anpassning av undervisningen för studenter inom samtliga vårdprofessioner. Höstens första salong blir en dialog där vi alla delar med oss av våra erfarenheter, såväl positiva som negativa: hur gjorde vi och vad tar vi med oss i framtiden?
Sista anmälningsdag: 2021-09-26
Kl 15:30 - 17:00
Plats : zoom
För mer information se https://www.forbattringskunskap.se/salonger-for-larande/ , kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se , telefon 0734619641.

2021-09-29

Matematiska kollokviet - INSTÄLLT

Seminarium - Matematiska institutionen
Seminariet med Tatiana Tchemisova, University of Aveiro, Portugal, är tyvärr inställt.
För mer information kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se .

2021-09-30

Läsgrupp högskolepedagogisk forskning

Seminarium - Didacticum
Välkommen till nästa träff med Didacticums läsgrupp om högskolepedagogisk forskning. Anmälan krävs.
Kl 09:00 - 10:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/lasgrupper?l=sv#forskning , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-10-01

Teoretisk fysik - Erik Johansson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Erik Johansson försvarar sin doktorsavhandling "Theoretical studies of the coupling between electronic, vibrational, configurational, and structural effects in metal borides". Opponent: Prof. Paul Erhart, Chalmers, Göteborg.
Kl 10:15
Plats : Sal BL32 (Nobel), B-huset, campus Valla och via Zoom (kontakta therese.dannetun@liu.se)
För mer information kontakta Björn Alling, e-post bjorn.alling@liu.se , telefon 013-285604.

DISPUTATION - Yelyzaveta Hrechaniuk

Disputation - Tema Barn
Doktorand Madeleine Wirzén försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: prof Asta Cekaite
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-10-04

Snart Doktor - Vad biblioteket kan göra för dig

Seminarium - Linköpings universitet
Har du 2-6 månader kvar till din disputation? Vill du veta hur du skaffar ISBN och vad du ska tänka på vid publicering av din avhandling? Delta på webbinariet ”Snart Doktor - Vad biblioteket kan göra för dig”, måndagen den 4 oktober 2021 klockan 11.00-12.00. Mer information och anmälan: https://liu-se.libwizard.com/f/snart-doktor
Kl 11:00 - 12:00
Plats : Online via Zoom
För mer information se https://liu-se.libwizard.com/f/snart-doktor , kontakta Edvin Erdtman, e-post edvin.erdtman@liu.se , telefon 013-28 29 62.

2021-10-05

Course: Supervision of problem-based learning tutorials - Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-10-05 kl 09:00 -- 2021-11-08 kl 16:00 This course is primarily intended for You who teach, or in the near future are going to teach, on courses that uses PBL. You are also welcome to take the course if You are interested in getting a clearer picture of what it means to teach according to PBL.
Sista anmälningsdag: 2021-09-14
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/pblenglishcourse?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-10-07

Disputation - Huotian Zhang, Elektroniska och fotoniska material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Huotian Zhang försvarar sin doktorsavhandling "Loss mechanisms in non-fullerene organic solar cells". Opponent är Jenny Nelson, Imperial College London, UK. Handledare är Feng Gao.
Kl 10:15
Plats : TEMCAS T-byggnaden / Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se för att deltaga via Zoom.
För mer information kontakta Feng Gao , e-post feng.gao@liu.se .

2021-10-12

Examinatorsutbildning

Övrigt - Didacticum
2021-10-12 kl 09:00 -- 2021-10-27 kl 14:00 Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2021-09-19
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-10-13

Högre seminarium - TekNaD/PAN

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karolina Fredriksson (Skolforskningsinstitutet): Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – en systematisk översikt om undervisning i förskolan Seminariet kommer beröra en forskningsöversikt som hon ansvarat för. Se länk för mer information: https://skolforskningsportalen.se/inspiration/fragor-och-svar/undersoka-utforska-och-lara-naturvetenskap-undervisning-i-forskolan-4/
Kl 13:15
Plats : zoom
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se , telefon 011-363175.

2021-10-18

CBL Utbildning

Seminarium - Didacticum
2021-10-18 kl 13:00 -- 2021-10-19 kl 12:00 Du som är är intresserad av Challenge-based learning - Utmaningsdrivet lärande (CBL) är välkommen att delta i vår utbildning. Använder du redan CBL i din undervisning och vill lära dig mer? Eller är du nyfiken på om utmaningsdrivet lärandekan vara något för dig? Funderar du på hur du skulle kunna ge dina studenter en verklighetsbaserad utmaning och en erfarenhet av kollaborativt och interdisciplinärt lärande? Då är denna utbildning i utmaningsdrivet lärande något för dig!
Sista anmälningsdag: 2021-10-12
Plats : Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/cbl?l=sv&sc=true , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-10-19

11:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2021-10-19 kl 13:00 -- 2021-10-21 kl 16:00 Prioriteringscentrum i samverkan med Västra Götalandsregionen anordnar den 11:e Nationella Prioriteringskonferensen. Ämne: Prioritering på tvärs – att tänka brett och nytt Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2021-08-30
Plats : Digital
För mer information se https://www.vgregion.se/ov/konferens--och-bokningscentrum/prioriteringskonferens-2021/ , kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se .

2021-10-21

Disputation -Chaoyang Kuang, Elektroniska och fotoniska material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Chaoyang Kuang försvarar sin doktorsavhandling "Interface-Assisted Perovskite Modulations for High-Performance Light-Emitting Diodes”. Opponent är Mingjian Yuan, Nankai University, Kina. Handledare är Feng Gao.
Kl 09:15
Plats : TEMCAS T-byggnaden / Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se för att deltaga via Zoom.
För mer information kontakta Feng Gao, e-post feng.gao@liu.se .

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 2

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-10-17
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-10-22

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Dennis Cherian försvarar sin avhandling med titeln Iontronic devices for precision delivery and seperation of ions. Opponent: Associate Professor Alon Gordodetsky, University of California. Handledare: Daniel Simon. För deltagande online kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för zoomlänk.
Kl 14:00
Plats : Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Daniel Simon, e-post daniel.simon@liu.se , telefon 011-36 34 76.

2021-10-27

Högre seminarium - TekNaD

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Katrin Sebastian med kollegor (Universität Bremen): Seminariet kommer beröra lärarutbildningen med fokus på teknikutbildning för lärarstudenter samt närundervisning vs. distans
Kl 10:15
Plats : zoom
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se , telefon 011-363175.

2021-10-28

Disputation Marie Hindorf

Disputation - Linköpings universitet
Marie Hindorf försvarar sin doktorsavhandling "Swedish naval forces´workload and demands when participating in naval training and operations". Opponent, docent Per-Olof Michel, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i Belladonna, men på grund av rådande omständigheter sänds den digitalt via YouTube för allmänheten. För mer information kontakta Oliver Gimm, e-post oliver.gimm@liu.se
Kl 09:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Oliver Gimm, e-post oliver.gimm@liu.se .

2021-10-29

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Institutionen för tema
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren alt. datum 12 november -21
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-11-03

Webbinarium, gästföreläsare: Om bildning och hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Begreppen i sig är inte självklara, inte heller vilken relation de har till varandra, eller vilken roll ett universitet kan ha i förhållande till dem. Det finns dock en potential i att föra samman bildning och hållbar utveckling. Den 3/11 ges webbinarium med föreläsare från Örebro Universitet och LiU.
Sista anmälningsdag: 2021-10-25
Kl 13:15 - 14:30
Plats : Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/gastforelasare?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-05

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Chiara Diacci försvarar sin avhandling med titeln Organic Electrochemical Transistor – Based Biosensors. Opponent: Francesca Santoro, Italian Institute of Technology. Handledare: Daniel Simon. För deltagande online kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för zoomlänk.
Kl 10:00
Plats : Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Daniel Simon, e-post daniel.simon@liu.se , telefon 011-36 34 76.

2021-11-10

Kurs: Handledning av forskarstuderande - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-10 kl 09:00 -- 2021-12-08 kl 16:00 Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning
Sista anmälningsdag: 2021-10-21
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-11-11

Starting to teach

Övrigt - Didacticum
2021-11-11 kl 09:00 -- 2021-12-15 kl 12:00 This is a course aimed at researchers that are just beginning to start lecturing (PhD students, plus other early career researchers), and especially for those that do not have much teaching experience.
Sista anmälningsdag: 2021-11-01
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-11-12

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-12 kl 09:00 -- 2021-12-17 kl 16:00 Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Kursen är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion problembaserad och roll i basgruppsarbetet.
Sista anmälningsdag: 2021-10-22
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren alt. datum 3 december -21
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-11-18

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-04
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-24

Universal design for learning (UDL)

Seminarium - Didacticum
Under pandemin har andelen som distansarbetar ökat enormt, och det är troligt att distansarbete blir en naturlig del i arbetslivet framöver. Det här väcker frågor om hur distansarbete påverkar livslångt lärande, men också frågor om hur människor ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Livslångt lärande och distansarbete har potential att bidra till ökad inkludering men risken är att det istället leder till ökade klyftor i samhället.
Kl 12:15 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/universal-design-for-learning-udl?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-25

Workshop att skriva en pedagogisk portfölj, del 2

Seminarium - Didacticum
Pedagogisk portfölj steg 2 vänder sig till dig som har påbörjat arbetet med din pedagogiska portfölj. Under verkstaden kommer alla att få feedback på sin egen portfölj samt ge feedback till andra. Inför det här tillfället ska du ha deltagit i del I och skrivit ett utkast till en pedagogisk meritportfölj. Workshopdeltagarna kommer att i mindre grupper kamratgranska och diskutera varandras portföljer.
Sista anmälningsdag: 2021-11-18
Kl 13:00 - 15:00
Plats : zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/pedagogiska-portfoljen , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-26

DISPUTATION - Sarah Mitchell

Disputation - Tema Barn
Doktorand Sarah Mitchell försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: Bitr professor Anette Wickström
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-12-09

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-24
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19