Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-03-26

Workshop -

Konferens - Tema Teknik och social förändring
Projektet arrangerar en workshop på Vadstena Klosterhotell den 26-27 mars 2019 genom Kristin Zeiler
Kl 09:00
Plats: Vadstena Klosterhotell
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Kristin Zeiler, e-post kristin.zeiler@liu.se, telefon 0702886754.

Mehdi Amirhosseini disputerar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mehdi Amirhosseini försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Aseptic Loosening of Orthopedic Implants - Osteoclastogenesis Regulation and Potential Therapeutics". Opponent: Professor Teun J.de Vries, VU University of Amsterdam, Nederländerna.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, ingång 76
För mer information kontakta Anna Weinhofer , e-post anna.weinhofer@liu.se.

2019-03-27

Vetenskaplig illustration - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-03-23
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kombisalen Didacticum, Hus Galaxen, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Disputation - Nerijus Armakavicius, Halvledarmaterial

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Nerijus Armakavicius försvarar sin doktorsavhandling "Free charge carrier properties in group-III Nitrides and graphene studied by THz-to-MIR ellipsometry and optical Hall effect". Opponent: Stefan Zollner, New Mexico State University, USA
Kl 13:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla
För mer information kontakta Vanya Darakchieva, e-post vanya.darakchieva@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Adson Banda, Matematiska institutionen, Linköpings universitet. Titel: Coherent functors and asymptotic stability.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med professor Jesper Olsson (LiU) som kommer att hålla ett föredrag om "Weird Words, Epidemic Silence: Posthuman Media Ecologies in Contemporary Fiction and Poetry".
Kl 16:15 - 18:00
Plats: IKK4260, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/hogre-seminarier, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2019-03-28

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jesper Roine från Handelshögskolan i Stockholm håller i ett seminarium med titeln: Women in the top of the income distribution: Evidence from Sweden. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 3: Styrning för lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar frågan om styrning för lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i den tematiska utvärdering av svenska lärosätens arbete med detta som Universitetskanslerämbetet genomförde 2017. Inbjudna gäster från lärosäten som fick godkänt i UKÄ’s utvärdering berättar om hur de har jobbat med styrning för att integrera lärande för hållbar utveckling på sina lärosäten.
Sista anmälningsdag: 2019-03-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Internationell samverkan på LiU

Föreläsning - Linköpings universitet
Vill du höra mer om hur LiU-anställda samverkar med företag, organisationer och myndigheter utanför Sveriges gränser? Välkommen på en dragning av en ny kartläggning som visar exempel på var och hur LiU-anställda samverkar internationellt. Dragningen tar också upp vad involverade forskare anser om hinder och möjligheter för internationella samverkansprojekt, både externt och här på LiU. Dragningen ges på tre campusorter och fika ingår. Tack för att du anmäler intresse senast den 25/3 via länken nedan om du vill komma.
Sista anmälningsdag: 2019-03-25
Kl 14:00 - 15:00
Plats: Campus Valla, hus A, ACAS
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3b_L916AbyVCpVZTHKSyrE1UMk1VMVBUMVhDN1NXNVZWNkZISVc2S1NPMS4u, kontakta Helena Iacobaeus, e-post helena.iacobaeus@liu.se, telefon 013-286831.

2019-03-29

Disputation Antonio Lentini

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Antonio Lentini försvarar sin avhandling "Dynamic regulation of DNA methylation in human T-cell biology". Opponent: senior lecturer Ian Adams, Edinburgh, Storbritannien.
Kl 09:00
Plats: Granitsalen, Campus US, ingång 7
För mer information kontakta Colm Nestor, e-post colm.nestor@liu.se, telefon 013-28 26 54.

HURS 2019

Konferens - Linköpings universitet
Missa inte detta års upplaga HURS på Fredag, 29 mars! Det årliga vetenskapliga symposiet organiserat av DOMFIL kommer att utgöras av lektioner av framstående forskare, kortare tal av doktorander, poster presentationer, ett pris för de två bästa artiklarna vid Medicinska fakulteten under 2018 och en företagsmässa. Symposiet är öppet för alla och gratis. Kaffe och fika kommer att erbjudas till alla besökare. Se http://domfil.se/hurs-2019/ för mer information
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Plan 11, Hus 511, Campus US
För mer information se https://domfil.se/hurs-2019/, kontakta Olof Rundquist, e-post board@domfil.consensus.liu.se.

Lic sem inom Logistik- och Kvalitetsutveckling

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linnea Haag, vid avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin lic. avhandling med titeln ” The Supporting Role of Logistics during the Early Stage of Retail Internationalisation”. Handledare är Erik Sandberg, bitr. professor, Linköpings universitet och Uni Sallnäs, universitetslektor, Linköpings universitet. Opponent är Pejvak Oghazi, professor, Södertörns högskola. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/logq, kontakta Kristina Dalberg, e-post kristina.dalberg@liu.se.

Internationell samverkan på LiU

Föreläsning - Linköpings universitet
Vill du höra mer om hur LiU-anställda samverkar med företag, organisationer och myndigheter utanför Sveriges gränser? Välkommen på en dragning av en ny kartläggning som visar exempel på var och hur LiU-anställda samverkar internationellt. Dragningen tar också upp vad involverade forskare anser om hinder och möjligheter för internationella samverkansprojekt, både externt och här på LiU. Dragningen ges på tre campusorter och fika ingår. Tack för att du anmäler intresse senast den 25/3 via länken nedan om du vill komma.
Sista anmälningsdag: 2019-03-25
Kl 14:00 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, Kopparhammaren 2, KO25
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3b_L916AbyVCpVZTHKSyrE1UMk1VMVBUMVhDN1NXNVZWNkZISVc2S1NPMS4u, kontakta Helena Iacobaeus, e-post helena.iacobaeus@liu.se, telefon 013-286831.

2019-04-02

Internationell samverkan på LiU

Föreläsning - Linköpings universitet
Vill du höra mer om hur LiU-anställda samverkar med företag, organisationer och myndigheter utanför Sveriges gränser? Välkommen på en dragning av en ny kartläggning som visar exempel på var och hur LiU-anställda samverkar internationellt. Dragningen tar också upp vad involverade forskare anser om hinder och möjligheter för internationella samverkansprojekt, både externt och här på LiU. Dragningen ges på tre campusorter och fika ingår. Tack för att du anmäler intresse senast den 25/3 via länken nedan om du vill komma.
Sista anmälningsdag: 2019-03-25
Kl 09:00 - 10:00
Plats: Campus US, hus 463, Rönnen
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3b_L916AbyVCpVZTHKSyrE1UMk1VMVBUMVhDN1NXNVZWNkZISVc2S1NPMS4u, kontakta Helena Iacobaeus, e-post helena.iacobaeus@liu.se, telefon 013-286831.

2019-04-03

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Julia Brandes, Chalmers och Göteborgs universitet. Titel: Diophantine problems via Fourier analysis.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2019-04-04

Seminarium i optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Kaj Holmberg, Matematiska institutionen, Linköpings universitet. Titel: A new method for optimal proportional representation.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-optimeringslara, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tiina Ristikari från National Institute for Health and Welfare, Finland håller i ett seminarium med titeln: Visualizing the dynamics of social exclusion using a register-based follow-up of the 1987 Finnish Birth Cohort. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Nikolaos Tsanakas försvarar sin avhandling med titeln ”Emission Estimation Based on Traffic Models and Measurements”. Opponent: Doktor Marcus Gerstenberger, Gevas Humberg & Partner, München, Tyskland. Handledare: Jan Lundgren.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

FORSKARTORGET

Övrigt - Medicinska fakulteten
En mötesplats för forskare och läkarstudenter inför kommande examensarbete på K8. Kom och visa upp din forskning! 4/4 2019 i Linköping (7/3 2019 i Jönköping, Kalmar & Norrköping) Sista anmälningsdag är 1 vecka innan.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Meddelas i kallelsen
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/anmalan-till-forskartorget/?l=sv, kontakta AnnaCarin Hallin, e-post annacarin.hallin@liu.se.

2019-04-09

Workshop om juridik för lärare

Övrigt - Linköpings universitet
Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö. Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter - breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid? Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Pernvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet. Ansvariga: Gunvor Larsson Torstensdotter, föreståndare Didacticum, Ann Holmlid, bitr. universitetsdirektör UF, Monika Rissanen, HR-partner (arbetsmiljö) HR-avdelningen, Kristina Karlsson, HR-partner (lika villkor) HR-avdelningen, Jonas Blom, tf chef Studenthälsan, Ulrika Örtenberg, Språkcentrum IKK och Elisabet Permvall, jurist Rättsavdelningen
Sista anmälningsdag: 2019-04-08
Kl 13:00 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/workshop-om-juridik-for-larare?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-04-10

Lunchklubben Linköping: Hållbar logistik för ökad lönsamhet och innovation

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Biträdande professor Maria Björklund berättar om socialt och miljömässigt hållbar logistik för ökad lönsamhet och innovation. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.
Kl 11:30 - 13:00
Plats: Universitetsklubben, Olaus Magnus väg 29, 583 30 Linköping
För mer information kontakta Susanne Pettersson, e-post susanne.pettersson@liu.se.

2019-04-11

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Elizabeth Bruch från University of Michigan håller i ett seminarium med titeln: How and why online dating experiences differ across U.S. cities. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Disputation - Maria Cristina Murano (Dynamics of health and welfare)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Maria Cristina Murano försvarar sin avhandling med titeln "Critical Paediatric Bioethics and the Treatment of Short Stature. An interdisciplinary study". Opponent: professor Björn Hofmann, NTNU, Norge.
Kl 11:15
Plats: TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se.

A circular economy: Closing loops and opening minds

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Välkommen på öppet föreläsning "A circular economy: Closing loops and opening minds- how digital is revolutionising how we meet resorce challanges" Föreläsare är Ken Webster - skaparen av begreppet cirkulär ekonomi. Föreläsningen kommer hållas på engelska. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:00
Plats: Konsert och kongress, Linköping
För mer information kontakta Mattias Lindahl, e-post mattias.lindahl@liu.se.

2019-04-15

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Magnus Goffeng, Chalmers och Göteborgs universitet. Titel: A problem of magnitude.
Kl 13:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2019-04-16

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Maya Stoyanova och Silvia Boumova, Sofia University, Sofia, Bulgarien. Titlar: "Next levels universal bounds for spherical codes: lifting the Levenshtein framework" och "A Diophantine Transport Problem from 2016 and it solutions by Elliot in 1903".
Kl 10:15 - 11:30
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Hans Lundmark, e-post hans.lundmark@liu.se.

2019-04-17

ValueS - Nimmo Elmi

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Ph.D. student Nimmo Elmi present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-04-24

ValueS - Sara Bea

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher Sara Bea present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-04-25

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Seok-Woo Kwon från University of Calgary​ håller i ett seminarium med titeln: The role of generations in explaining entrepreneurship trends: Assessment of period and cohort effects. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Monografier, Philip Lalander, Socialt arbete, Malmö universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

Forskning i framkant: ”Det smärtar mig att det gör så ont” – om smärta vid reumatisk sjukdom

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Idag är det betydligt fler med reumatiska sjukdomar som kan arbeta och vara aktiva i sin vardag tack vare ett tidigt omhändertagande och tillgång till nya mediciner. Trots det är det många som besväras av kvarstående smärta och även trötthet. Hur känns den sjukdomsrelaterade smärtan och hur påverkan den vardagen? Hur vanlig är den och vad kan man göra för att hantera den? Föreläsare: Mathilda Björk – Professor i arbetsterapi och leg. arbetsterapeut. Föreläsningen är öppen för alla.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2019-04-26

Disputation Hanna Gustafsson Bragde

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Hanna Gustafsson Bragde försvarar sin avhandling "Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease". Opponent: Professor Ross McManus, Trinity College, Dublin, Ireland.
Kl 13:00
Plats: Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Jan Söderman, e-post Jan.Soderman@rjl.se.

2019-05-01

ValueS - David Moats

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher David Moats present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-05-02

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jacob Habinek från Linköpings Universitet håller i ett seminarium med titeln: How markets evolve: collective alignment and the rise of subprime mortgage finance, 1998–2007. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-05-08

Disputation inom Hållbara system - miljömanagement och miljöteknik: Johannes Matschewsky

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Johannes Matschewsky försvarar sin avhandling med titeln "Challenges, Opportunities and Solutions - Designing and Providing Product-Service Systems in the Context of the Circular Economy
Kl 09:15
Plats: Acas, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Johannes Matschewsky, e-post johannes.matschewsky@liu.se.

Högre seminarium - Jan Passoth

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher Jan Passoth, Munich Center for Technology in Society visit Higher seminar
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 702886754.

2019-05-09

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Richard Breen från University of Oxford ger ett seminarium med titeln: Estimating the heterogeneous effects of entry into motherhood on subjective well-being. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-09 kl 13:15 -- 2015-05-09 kl 16:00 Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare.
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-10

Disputation Joanna Zajdel

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Joanna Zajdel försvarar sin avhandling "Interactions between the immune and the nervous system in pain and inflammation". Opponent: Professor Jan-Pieter Konsman, University of Bordeaux, Frankrike.
Kl 09:00
Plats: Hasselquist, plan 9/10, ingång 76 eller 78, Campus US
För mer information se http://liu.se, kontakta David Engblom, e-post david.engblom@liu.se .

Disputation inom Hållbara system med inriktning energisystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Akvile Lawrence försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Energy Management for Improved Energy Efficiency in the Pulp and Paper Industry: Success Factors for Overcoming Barriers and Strengthening Drivers". Opponent är Professor Thomas Zobel, Luleå tekniska universitet. Handledare är Magnus Karlsson, universitetslektor vid Linköpings Universitet och Patrik Thollander, professor vid Linköpings universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://liu.se/organisation/liu/iei/ensys, kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Materialvetenskap - Hampus Lundén

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Hampus Lundén, FOI, försvarar sin doktorsavhandling "Nonlinear Materials for Optical Power Limiting: Charcterization and Modelling". Opponent är doktor Bernd Eberle, Fraunhofer IOSB, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: Sal Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla
För mer information kontakta Hampus Lundén, e-post hampus.lunden@foi.se.

2019-05-13

The Spring Servitization Conference 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
8: e Spring Servitization Conference (# SSC2019) är dedikerad till att förstå hur organisationer kan utveckla sina affärsmodeller genom tjänstedriven tillväxt. Årets temat är - Delivering Services Growth in the Digital Era. Konferensen vänder sig till forskare inom industriell marknadsföring.
Kl 09:00
Plats: Konsert & Kongress, Linköping, Sverige
För mer information se https://www.advancedservicesgroup.co.uk/ssc-2019, kontakta Christian Kowalkowski, e-post christian.kowalkowski@liu.se.

2019-05-16

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Christopher Winship från Harvard University besöker IAS och ger ett seminarium. Titlen kommer att presenteras senare. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-05-17

Disputation Molekylär Fysik, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Feng-I Tai försvarar sin doktorsavhandling ”Surface characterization and manipulation of polyampholytic hydrogel coatings”. Opponent är Professor Lei Ye, Lunds universitet.
Kl 10:00
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla
För mer information kontakta Thomas Ederth, e-post thomas.ederth@liu.se , telefon 013-28 12 47.

2019-05-20

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-17
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kombisalen Didacticum, Hus Galaxen, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-22

ValueS - Christian Greiffenhagen

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Guest Christian Greiffenhagen visit Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-05-23

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Venla Bernelius från Helsingfors Universitet håller i ett seminarium med titeln: The dynamics of drifting apart: Segregation, education and urban policies in the Helsinki Metropolitan Region. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-05-24

Akademisk festkonsert

Akademisk högtid - Linköpings universitet
Välkomna till Akademisk Festkonsert, inledningen på festligheterna vid Linköpings Universitets promotionshögtid 2019. I år blir Akademisk festkonsert en riktig ”Operafest” med pärlor och höjdpunkter ur operarepertoaren. Efter en storslagen Wagneruvertyr med Norrköpings symfoniorkester bjuder Östgöta Kammarkör på den välbekanta Brudkören ur Lohengrin. Linköpings Studentsångare ikläder sig rollen som sjungande Pilgrimer ur Tannhäuser och passerar vår konsertscen på sin vandring. Samma konsertscen som senare fylls av andra aktens festunderhållning ur Verdis La Traviata och påskfirande sångare från Mascagnis Cavalleria Rusticana. Vår solist Karolina Blixt, från Folkoperan i Stockholm, bjuder oss en karismatisk Carmen och tillsammans med Toreadoren, i Hans Klareskogs gestalt, bjuder vi musikaliska pärlor ur världens kanske mest kända opera. Operasångaren Magnus Kyhle, med en lång och färgstark karriär bakom sig på Stockholmsoperan blir vår ciceron genom denna konsert. Varmt välkomna till en storslagen upptakt inför årets promotionshelg vid Linköpings Universitet!
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Louis DeGeerhallen, Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-05-27

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-24
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Äpplet, hus 511-001 plan 12, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-29

ValueS - Ascension - Writing Retreat

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Values - Ascension - Writing Retreat
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

Disputation inom Hållbara system med inriktning energisystem

Disputation - Linköpings universitet
Therese Nehler försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency - Roles and Potentials". Opponent är Professor Erik Dahlqvist, Mälardalens Högskola. Handledare är Patrik Thollander, professor vid Linköpings Universitet och Mats Söderström, universitetslektor vid Linköpings universitet. Disputationen är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/ensys, kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

2019-06-04

Hydraulikdagarna 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-06-04 kl 09:30 -- 2019-06-05 kl 15:00 Svensk hydraulikindustri är i världsklass och Sverige är ett av de hydrauliktätaste länderna i världen. Delta i hydraulikdagarna och möt kollegor inom branschen för att diskutera hur vi tillsammans ska säkerställa att hydrauliken förändras för att upprätthålla en stark position i Sverige och världen.
Plats: A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/forskning/hydraulikdagarna, kontakta Rita Enquist, e-post rita.enquist@liu.se.

2019-06-12

Högre seminarium - Mark Elam

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Mark Elam, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans titel för seminariet är "Opening the Black Box of Online Gambling Technology: Behavioural Tracking in the Modulation of Gambling Revenues and Harms" Bakgrund Efter tidiga universitetsstudier i Storbritannien på Hull University (BA in Geography) och London School of Economics (MSc in Geography), disputerade Mark Elam 1993 inom temat Teknik och social förändring vid Linköpings universitet i Sverige. Forskningsintresse Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies (STS). I första hand har detta resulterat i empiriska studier rörande miljö- och medicinska frågor kombinerat med ett övergripande intresse för kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle
Kl 13:15
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-06-13

ValueS - Nordic STS

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Values representation on Nordic STS
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 26 91.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Anette Fasang från Humboldt-University Berlin & WZB Berlin Social Science Center håller i ett seminarium med titeln: Life course trajectories and wealth accumulation in the United States: Comparing baby boomers and millennials. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-06-17

IDEAS 2019- Interdisciplinary ideas leading to innovation

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-06-17 kl 09:00 -- 2019-06-19 kl 15:00 Brinner du för innovation, design, entreprenörskap och hållbara system? Åk till Manaus i Brasilien och delta i en interdisciplinär, internationell konferens. Forskarna vid Linköpings universitet är med och anordnar en internationell konferens om innovation, design, entreprenörskap och hållbara system. Konferensen pågår från 17-19 juni 2019 i Manaus i Brasilien. Syftet med konferensen är att öka interdisciplinärt samarbete och erbjuda mötesplats för de mest framtänkande forskarna.
Plats: Manaus, Brasilien
För mer information se http://eventos.ufabc.edu.br/ideas/, kontakta Petter Krus, e-post petter.krus@liu.se.

2019-08-05

Fourth Network Meeting for Sida- and ISP-funded PhD Students and Postdocs in Mathematics

Konferens - Matematiska institutionen
2019-08-05 -- 2019-08-09 Theme: Strengthening Research and Postgraduate Training in Mathematics in Universities in Africa. The workshop is sponsored by the Sida funded bilateral programmes and the ISP mathematics programme.
Plats: Bishoftu, Etiopien
För mer information se https://liu.se/en/article/fourth-network-meeting-sida-isp-2019, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.

2019-08-27

15th European Conference on Molecular Electronics

Konferens - Institutionen för fysik, kemi och biologi
2019-08-27 kl 16:00 -- 2019-08-31 kl 13:00
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se http://www.ecme2019.eu, kontakta Feng Gao, e-post ecme2019@ifm.liu.se.

2019-08-30

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se https://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2019-10-02

Medicinteknikdagarna 2019

Konferens - Linköpings universitet
2019-10-02 -- 2019-10-03 Medicinteknikdagarna (MTD) som arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) hålls 2019 i Linköping. Linköpings universitet (Institutionen för medicinsk teknik, IMT) och Region Östergötland har fått äran att stå som värd för denna inspirerande och viktiga nationella konferens inom området medicinsk teknik som brukar attrahera ca 400-500 deltagare.
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se https://www.medicinteknikdagarna2019.se/, kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se.

SWEPSA 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-10-02 kl 09:00 -- 2019-10-04 kl 15:00 Linköpings universitet välkomnar alla statsvetare från landet till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.
Plats: Norrköping
För mer information se https://liu.se/en/research/swepsa-2019, kontakta Carl-Johan Sommar, e-post carl-johan.sommar@liu.se.

2019-11-19

10:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2019-11-19 kl 12:00 -- 2019-11-21 kl 13:00 Ämne: Vård efter behov - hur svårt ska det vara? Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum i samarbete med Region Stockholm. Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2019-09-30
Plats: City Conference Centre Stockholm
För mer information se http://www.trippus.net/Nationella_Prioriteringskonferensen_2019, kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014