Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-05-24

Disputation Louise Möller

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Louise Möller försvarar sin avhandling "Health, obstetric outcomes and reproduction in women with primary fear of childbirth or vulvar pain". Opponent: Professor Malin Eberhard-Gran, Oslo universitet, Oslo, Norge.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Gunilla Sydsjö, e-post gunilla.sydsjo@liu.se.

Filosofiska fakultetens hedersdoktor Karsten Åström

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Karsten Åström, Filosofiska fakultetens hedersdoktor och professor emeritus vid Lunds universitet, ger en föreläsning på temat "Välfärden och rätten - en resa i tid och rum"
Kl 09:30
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Lundberg, e-post anna.b.lundberg@liu.se.

Linda Arnell

Disputation - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Avhandlingens titel: "Tjejers våld. Våldets tjejer"
Kl 10:00
Plats: Umeå universitet, Samhällsvetarhuset, Hörsal S205
För mer information kontakta Agne Virisilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

på årets hedersdoktorer från Tekniska Fakulteten.

Föreläsning - Tekniska högskolan
Kom och lyssna på årets hedersdoktorer från Tekniska Fakulteten när de håller sina hedersdoktorsföreläsningar på universitetet. Animal welfare: looking on the bright side. Linda Keeling, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences Woman in STEM. Nashwa Eassa, Associate professor, Al-Neelain University Long term perspective on Science and Innovation. Peter Wallenberg Jr, chair of the Knut and Alice Wallenberg Foundation, the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation and Wallenberg Foundations AB. Föreläsningarna kommer att hållas på engelska. Kaffe serveras utanför salen från kl. 09:30 Välkomna!
Kl 10:00 - 12:30
Plats: C3, C-huset, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/liufirar, kontakta Margareta Johansson, e-post margareta.johansson@liu.se, telefon 013-282398.

Text mining och “fjärrläsning” för att utforska stora mängder text

Övrigt - Linköpings universitet
Text mining är ett sätt att lyfta fram mönster och betydelsefull information från stora textsamlingar. Vi introducerar begreppet "fjärrläsning" med praktiska exempel och hjälper dig att prova på och orientera dig bland olika verktyg. Ta med dig egen dator. Vi talar engelska om det behövs. 2h, max 12 deltagare Anmälan / bokning: https://guide.bibl.liu.se/c.php?g=663777&p=4755625
Sista anmälningsdag: 2019-05-24
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker
För mer information se https://guide.bibl.liu.se/c.php?g=663777&p=4755625, kontakta Wolmar Nyberg Åkerström, e-post wolmar.nyberg.akerstrom@liu.se, telefon 0704250311.

Filosofiska fakultetens hedersdoktor Alan Prout

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Alan Prout, hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten och professor emeritus vid Leeds University ger en föreläsning på temat "In Praise of Interdisciplinary Childhood Studies". Föreläsningen ges på engelska.
Kl 11:45
Plats: Kilen, universitetsbiblioteket, Campus Valla
För mer information kontakta Anna Sparrman, e-post anna.sparrman@liu.se.

Henrik Lindqvist - Pedagogik

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Henrik Lindqvist försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Student teachers' and beginning teachers' coping with emotionally challenging situations". Opponent Professor Anneli Frelin, Högskolan Gävle
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

Disputation Lovisa Tobieson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Lovisa Tobieson försvarar sin avhandling "Clinical aspects of surgically treated spontaneous intracerebral hemorrhage". Opponent: Professor Mikael Svensson, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information kontakta Nils Marklund, e-post nils.marklund@liu.se.

Disputation - Eva-Maria Ekstrand

Disputation - Linköpings universitet
Anaerobic digestoin in the kraft pulp and paper industry. Challenges and possibilities for implentation. Opponent: Professor Jukka Rintala, Tampere University, Finland
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Temcas, Temahuset
För mer information se ehttp://, kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

Disputation - Eva-Maria Ekstrand

Disputation - Tema Miljöförändring
Eva-Maria Ekstrand försvarar sin avhandling: Anaerobic digestion in the kraft pulp and paper industry. Challenges and possibilities for implementation. Opponent: Jukka Rintala, Tampere University, Finland
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Temcas, Temahuset
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

Akademisk festkonsert

Akademisk högtid - Linköpings universitet
Välkomna till Akademisk Festkonsert, inledningen på festligheterna vid Linköpings Universitets promotionshögtid 2019. I år blir Akademisk festkonsert en riktig ”Operafest” med pärlor och höjdpunkter ur operarepertoaren. Efter en storslagen Wagneruvertyr med Norrköpings symfoniorkester bjuder Östgöta Kammarkör på den välbekanta Brudkören ur Lohengrin. Linköpings Studentsångare ikläder sig rollen som sjungande Pilgrimer ur Tannhäuser och passerar vår konsertscen på sin vandring. Samma konsertscen som senare fylls av andra aktens festunderhållning ur Verdis La Traviata och påskfirande sångare från Mascagnis Cavalleria Rusticana. Vår solist Karolina Blixt, från Folkoperan i Stockholm, bjuder oss en karismatisk Carmen och tillsammans med Toreadoren, i Hans Klareskogs gestalt, bjuder vi musikaliska pärlor ur världens kanske mest kända opera. Operasångaren Magnus Kyhle, med en lång och färgstark karriär bakom sig på Stockholmsoperan blir vår ciceron genom denna konsert. Varmt välkomna till en storslagen upptakt inför årets promotionshelg vid Linköpings Universitet!
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Louis DeGeerhallen, Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-05-27

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-24
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Äpplet, hus 511-001 plan 12, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Docentföreläsning i Teoretisk biologi

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
PhD Geneviève Metson, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "The role of urban citizens in sustainable phosphorus cycling: Consumption as the missing link towards food and water security"
Kl 13:15
Plats: Schrödinger (E321), Fysikhuset
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2019-05-28

Grants Office in your Coffee Room

Övrigt - Linköpings universitet
Grants Office kommer till MedFak och Region Östergötland - redo att besvara dina frågor om forskningsfinansiering! Ta med dina idéer eller öppna frågor. Tiden är vald för att i möjligaste mån ge kliniskt verksamma möjlighet att kunna delta.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B, US
För mer information se http://www.liu.se/go, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Victor Falgas-Ravry, Umeå universitet. Titel: Bridg'it revisited.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2019-05-29

Disputation inom Hållbara system med inriktning energisystem

Disputation - Linköpings universitet
Therese Nehler försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency - Roles and Potentials". Opponent är Professor Erik Dahlqvist, Mälardalens Högskola. Handledare är Patrik Thollander, professor vid Linköpings Universitet och Mats Söderström, universitetslektor vid Linköpings universitet. Disputationen är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/ensys, kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Agneta Grönlund - Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Agneta Grönlund försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Återkoppling i analoga och digitala klassrum. Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning". Opponent: Docent Marie Tanner, Karlstads universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

Licentiatseminarium inom matematik: Jonas Granholm

Seminarium - Matematiska institutionen
Jonas Granholm försvarar sin avhandling med titeln "Local Conditions for Cycles in Graphs". Opponent är Victor Falgas Ravry, docent, Umeå universitet.
Kl 13:15
Plats: A2, A-huset, ingång 15, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1302067, kontakta Jonas Granholm, e-post jonas.granholm@liu.se.

Licentiatseminarium inom Kvalitetsteknik: Magdalena Smeds

Seminarium - Linköpings universitet
Magdalena Smeds, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Managing care pathways for patients with complex care needs". Opponent är Henrik Eriksson, docent, Chalmers Tekniska Högskola. Seminariet hålls på svenska och är öppet för allmänheten.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Planck, Fysikhuset, Ingång: 57, Våning: 2
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1315587&dswid=902, kontakta Magdalena Smeds, e-post magdalena.smeds@liu.se, telefon 0700 89 65 58.

2019-05-31

Disputation Magnus Ziegler

Disputation - Linköpings universitet
Magnus Ziegler vid Institutionen för medicin och hälsa försvarar sin avhandling "Improving Assessments of Hemodynamics and Vascular Disease".
Kl 13:00
Plats: Hugo Theorellsalen, Universitetssjukhuset i Linköping
För mer information se http://liu.se/forskning/cardiovascular-magnetic-resonance-group, kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se.

2019-06-03

Docentföreläsning i Konstruktionsmaterial

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn dr Mattias Calmunger, IEI, håller en docentföreläsning över ämnet "Material characterization of high-temperature resistant steels"
Kl 10:15
Plats: A25, ing 17, hus A
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2019-06-04

Disputation Ursula Reichenpfader

Disputation - Linköpings universitet
Ursula Reichenpfader vid Institutionen för medicin och hälsa kommer att offentligen försvara avhandlingen med titeln ’Embedding Medication Review in Clinical Practice: Reconceptualising Implementation Using a Practice Theory Perspective’. Disputationsakten hålls på engelska.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Hasselquistsalen, Hus 511, Campus US, ing 76, 78
För mer information se https://liu.se/medarbetare/ursre01, kontakta Ursula Reichenpfader, e-post ursula.reichenpfader@liu.se, telefon 0700896516.

Hydraulikdagarna 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-06-04 kl 09:30 -- 2019-06-05 kl 15:00 Svensk hydraulikindustri är i världsklass och Sverige är ett av de hydrauliktätaste länderna i världen. Delta i hydraulikdagarna och möt kollegor inom branschen för att diskutera hur vi tillsammans ska säkerställa att hydrauliken förändras för att upprätthålla en stark position i Sverige och världen.
Plats: A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/forskning/hydraulikdagarna, kontakta Rita Enquist, e-post rita.enquist@liu.se.

Licentiatseminarium - Per Boström-Rost

Seminarium - Linköpings universitet
Per Boström-Rost, doktorand i Reglerteknik, Institutionen för systemteknik (ISY), presenterar sin licentiatavhandling med titel "On Informative Path Planning for Tracking and Surveillance". Opponent: Prof. Petter Ögren, KTH, Stockholm. Handledare: Assoc. Prof. Gustaf Hendeby, LiU, Linköping, Assoc. Prof. Daniel Axehill, LiU, Linköping.
Kl 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.isy.liu.se, kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se, telefon 013-284725.

Disputation inom matematik: Adson Banda

Disputation - Matematiska institutionen
Adson Banda försvarar sin avhandling med titeln "Coherent Functors and Asymptotic Properties". Opponent är Peter Schenzel, docent, Martin Luther University Halle- Wittenberg.
Kl 13:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1315353, kontakta Adson Banda, e-post adson.banda@liu.se.

Disputation i datalogi - Anders Andersson, PELAB/SAS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Anders Andersson, PELAB/SAS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Distributed Moving Base Driving Simulators: Technology, Performance, and Requirements". Huvudhandledare: Professor Peter Fritzson. Opponent: Professor Richard Romano, University of Leeds, UK
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-156537, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon 46-(0)13-281460.

2019-06-05

Disputation Olga Bednarska

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Olga Bednarska försvarar sin avhandling "Peripheral and central mechanisms in Irritable Bowel Syndrome: In search of links". Opponent: Professor Asbjørn Mohr Drewes, Aarhus universitet, Aarhus, Danmark.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information kontakta Susanna Walter, e-post Susanna.Walter@liu.se.

Ahmet Gümüscü

Disputation - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Avhandlingens titel: "Socialtjänsten och familjen. Socialarbetares konstruktion av familj och insatser i familjerelaterad komplexitet"
Kl 10:00
Plats: Umeå universitet, Samhällsvetarhuset, Hörsal S213
För mer information kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

Disputation inom Nationalekonomi med inriktning beteendeekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Thérese Lind, vid Avdelningen för Nationalekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Financial Literacy, Motivated Reasoning, and Gender: Essays in Behavioral Economics". Handledare är Ali Ahmed, professor, Gustav Tinghög, biträdande professor och Daniel Västfjäll, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Morten Lau, professor vid Copenhagen Business School. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:00
Plats: A1, Hus A, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-156648, kontakta Melinda Reyes Hiltunen, e-post melinda.reyes.hiltunen@liu.se, telefon 013-28 47 68.

Tunnfilmsfysik - Robert Pilemalm

Disputation - Linköpings universitet
Robert Pilemalm presenterar sin avhandling ”Theoretical and Experimental Studies of Ternary and Higher-Order Nitrides for Machining and Thermoelectric Materials”. Opponent är Docent Bilal Sanyal, Uppsala Universitet.
Kl 10:15
Plats: Planck - Fysikhuset
För mer information kontakta Per Eklund, e-post per.eklund@liu.se, telefon 013288940.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Peter Schenzel, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Tyskland. Titel: On families of blowups of the real affine plane.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2019-06-07

Tunnfilmsfysik - Ingemar Persson

Disputation - Linköpings universitet
Ingemar Persson presenterar sin avhandling ”Surface Characterization of 2D Transition Metal Carbides (MXenes)”. Opponent är Dr.Vincent Mauchamp,Université de Poitiers.
Kl 10:15
Plats: Planck - Fysikhuset
För mer information kontakta Per Persson, e-post per.persson@liu.se, telefon 013281248.

2019-06-10

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Niki Matinrad försvarar sin avhandling med titeln ”An Operations Research Approach for Daily Emergency Management”. Opponent: Melanie Reuter-Oppermann, Karlsruhe Institut für Technologie, Karlsruhe, Tyskland. Handledare: Tobias Andersson Granberg.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

2019-06-12

Lisam inspiration – Utveckla ditt kursrum

Övrigt - Linköpings universitet
Lisam brukar ibland kallas för LiUs femte campus. Precis som våra fysiska campus så är Lisam en mötesplats med rum för en mängd olika aktiviteter. Studenterna kan via Lisam ta del av information och aktiveras med hjälp av inspelade föreläsningar, diskussionsforum, test, inlämningar och mycket mer. I den här workshopen ger vi tips och idéer riktade till dig som vill utveckla ditt kursrum till ett kraftfullt pedagogiskt verktyg. Förbered dig inför workshopen genom att fundera på vad du skulle vilja utveckla i din kurs. Det kommer att ges utrymme för frågor och diskussion. Workshopen är kostnadsfri. Max 12 deltagare/tillfälle.
Sista anmälningsdag: 2019-06-10
Kl 10:00
Plats: Kombisalen Didacticum, Hus Galaxen, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/lisam-inspiration-utveckla-ditt-kursrum?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Nils Breyer försvarar sin avhandling med titeln ”Analysis of Travel Patterns from Cellular Network Data”. Opponent: Gyözö Godófalvi, KTH, Stockholm. Handledare: Clas Rydergren.
Kl 10:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

Defence of Doctoral Thesis at Automatic Control

Disputation - Linköpings universitet
Title: Flight Test System Identification Respondent: Roger Larsson Opponent: Professor Roy Smith (ETH, Zurich) Supervisor: Docent Martin Enqvist Co-supervisors: Professor Lennart Ljung
Kl 10:15
Plats: Ada Lovelace
För mer information se http://www.isy.liu.se, kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se, telefon 013-284725.

Seminarium i optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Anders N. Gullhav, Department of Industrial Economics and Technology Management, Norwegian University of Science and Technology. Titel: Multi-Appointment Scheduling at a Psychiatric Outpatient Clinic.
Kl 15:15
Plats: Kompakta rummet, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-optimeringslara, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

2019-06-13

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Anette Fasang från Humboldt-University Berlin & WZB Berlin Social Science Center håller i ett seminarium med titeln: Life course trajectories and wealth accumulation in the United States: Comparing baby boomers and millennials. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Licentiatseminarium inom optimeringslära: Emil Karlsson

Seminarium - Matematiska institutionen
Emil Karlsson försvarar sin avhandling med titeln "Optimization-based scheduling of an avionic system". Opponent är Anders N. Gullhav, Dr., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Kl 13:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Emil Karlsson, e-post emil.karlsson@liu.se.

Materialvetenskap

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Ebrahim Chalangar försvarar sin avhandling med titeln ”Graphene-based nanocomposites for electronics and photocatalysis”. Opponent: Maria Messing, Lunds universitet, Lund. Handledare: Håkan Pettersson.
Kl 14:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

2019-06-14

Disputation - Yusuf Yuksekdag

Disputation - Linköpings universitet
Yusuf Yuksekdag försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Doctors Behind Borders: The Ethics of Skilled Worker Emigration". Opponent: Professor Kjersti Fjørtoft, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø.
Kl 10:15 - 13:00
Plats: KEY1, Hus Key, Campus Valla
För mer information kontakta Yusuf Yuksekdag, e-post yusuf.yuksekdag@liu.se.

Licentiat of Kristoffer Bergman, Automatic Control

Övrigt - Linköpings universitet
Title: On Motion Planning Using Numerical Optimal Control Speaker: Kristoffer Bergman Opponent: Assoc. Prof. Paolo Falcone, Chalmers Supervisor: Assoc. Prof. Daniel Axehill Co-supervisors: Prof. Torkel Glad
Kl 10:15
Plats: Ada Lovelace
För mer information se http://www.isy.liu.se, kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se, telefon 013-284725.

Disputation Johanna Andersson

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johanna Andersson försvarar sin avhandling med titeln: Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet. Opponent: Prof. Christina Ottander, Umeå universitet.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2019-06-17

IDEAS 2019- Interdisciplinary ideas leading to innovation

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-06-17 kl 09:00 -- 2019-06-19 kl 15:00 Brinner du för innovation, design, entreprenörskap och hållbara system? Åk till Manaus i Brasilien och delta i en interdisciplinär, internationell konferens. Forskarna vid Linköpings universitet är med och anordnar en internationell konferens om innovation, design, entreprenörskap och hållbara system. Konferensen pågår från 17-19 juni 2019 i Manaus i Brasilien. Syftet med konferensen är att öka interdisciplinärt samarbete och erbjuda mötesplats för de mest framtänkande forskarna.
Plats: Manaus, Brasilien
För mer information se http://eventos.ufabc.edu.br/ideas/, kontakta Petter Krus, e-post petter.krus@liu.se.

2019-06-18

Disputation - Katherine Calamba, Nanostrukturerade material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Katherine Calamba försvaras sin doktorsavhandling med titeln "Phase stability and defect structures in (Ti1-x,Alx)Ny hard coatings". Opponent är Professor Gregory Abadias, Université de Lorraine, Frankrike.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla
För mer information kontakta Magnus Odén, e-post magnus.oden@liu.se.

2019-06-19

Högre seminarium - Mark Elam

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Mark Elam, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans titel för seminariet är "Opening the Black Box of Online Gambling Technology: Behavioural Tracking in the Modulation of Gambling Revenues and Harms" Bakgrund Efter tidiga universitetsstudier i Storbritannien på Hull University (BA in Geography) och London School of Economics (MSc in Geography), disputerade Mark Elam 1993 inom temat Teknik och social förändring vid Linköpings universitet i Sverige. Forskningsintresse Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies (STS). I första hand har detta resulterat i empiriska studier rörande miljö- och medicinska frågor kombinerat med ett övergripande intresse för kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle
Kl 13:15
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-08-05

Fourth Network Meeting for Sida- and ISP-funded PhD Students and Postdocs in Mathematics

Konferens - Matematiska institutionen
2019-08-05 -- 2019-08-09 Theme: Strengthening Research and Postgraduate Training in Mathematics in Universities in Africa. The workshop is sponsored by the Sida funded bilateral programmes and the ISP mathematics programme.
Plats: Bishoftu, Etiopien
För mer information se https://liu.se/en/article/fourth-network-meeting-sida-isp-2019, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.

2019-08-27

15th European Conference on Molecular Electronics

Konferens - Institutionen för fysik, kemi och biologi
2019-08-27 kl 16:00 -- 2019-08-31 kl 13:00
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se http://www.ecme2019.eu, kontakta Feng Gao, e-post ecme2019@ifm.liu.se.

2019-08-30

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se https://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2019-09-20

Emma Söderman

Disputation - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Avhandlingens titel: "Resistance throught acting – ambivalent practices of the No Border Musical"
Kl 10:15
Plats: Lunds universitet, Socialhögskolan Sh128, Allhelgona Kyrkogata 14
För mer information kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

2019-09-25

Högre seminarium - Huub Dijstelbloem

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Huub Dijstelbloem is Professor of Philosophy of Science and Politics at the University of Amsterdam (UvA) and Senior Research Fellow at the Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR) in The Hague. Bringing together the fields of philosophy of science and political philosophy his research employs a combination of conceptual, normative and empirical approaches to study the politics of technological societies.
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-10-02

Medicinteknikdagarna 2019

Konferens - Linköpings universitet
2019-10-02 -- 2019-10-03 Medicinteknikdagarna (MTD) som arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) hålls 2019 i Linköping. Linköpings universitet (Institutionen för medicinsk teknik, IMT) och Region Östergötland har fått äran att stå som värd för denna inspirerande och viktiga nationella konferens inom området medicinsk teknik som brukar attrahera ca 400-500 deltagare.
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se https://www.medicinteknikdagarna2019.se/, kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se.

SWEPSA 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-10-02 kl 09:00 -- 2019-10-04 kl 15:00 Linköpings universitet välkomnar alla statsvetare från landet till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.
Plats: Norrköping
För mer information se https://liu.se/en/research/swepsa-2019, kontakta Carl-Johan Sommar, e-post carl-johan.sommar@liu.se.

2019-10-08

Pedagogisk utveckling: Lärande i fokus

Konferens - Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten vid Linköping har en lång tradition av att driva pedagogisk utveckling inom problembaserat och interprofessionellt lärande. Vid Utbildningskonferensen redovisas resultat och erfarenheter från de pedagogiska utvecklingsprojekt som beviljades medel 2017. Syftet med konferensen är att att stimulera pedagogisk diskussion och samverkan. Keynote speaker: Max Scheja, professor i universitetspedagogik, Stockholms Universitet. Alla lärare och studenter är välkomna!
Plats: Hasselquist och Belladonna, Campus US, Hus 511-001, ingång 76
För mer information se https://liu.se/artikel/pedagogiska-utvecklingsprojekt-medfak, kontakta Madeleine Abrandt Dahlgren, e-post madeleine.abrandt.dahlgren@liu.se.

2019-11-13

Tema T Exchange

Föreläsning - Tema Teknik och social förändring
Kl 13:15
Plats: Universitetsklubben, Campus valla
För mer information kontakta Steve Woolgar, e-post steve.woolgar@liu.se.

2019-11-19

10:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2019-11-19 kl 12:00 -- 2019-11-21 kl 13:00 Ämne: Vård efter behov - hur svårt ska det vara? Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum i samarbete med Region Stockholm. Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2019-09-30
Plats: City Conference Centre Stockholm
För mer information se http://www.trippus.net/Nationella_Prioriteringskonferensen_2019, kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se.

2019-11-29

DISPUTATION - Elin Björk

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-12-03

Högre seminarium - Jonathan Metzger

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Most of Jonathan Metzgers research in one way or another deals with decision-making concerning complex environmental issues – generally with a focus on urban and regional planning, policy and politics. In my work I often relate to, and find inspiration in research debates within the subject areas of Planning Studies, Human Geography, STS (Science- and Technology Studies) and Organizational Studies.
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-17

DISPUTATION - Amelia Mutter

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-24

DISPUTATION - Daniel Andersson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19