Göm menyn

Händelser närmaste året

2021-01-22

Licentiatseminarium inom Reglerteknik: Robin Forsling

Övrigt - Linköpings universitet
Title: Decentralized Estimation Using Conservative Information Extraction Speaker: Robin Forsling Opponent: Dr.-Ing. Benjamin Noack (Karlsruhe Institute of Technology) Supervisor: Prof. Fredrik Gustafsson Co-supervisors: Assoc. Prof. Gustaf Hendeby, Adjunct Assoc. Prof. Zoran Sjanic
Kl 10:15
Plats : Zoom https://liu-se.zoom.us/j/64454325106?pwd=N1c0WjBEQlBkNFFPU3Bpb3A4L1N5dz09
För mer information se http://www.control.isy.liu.se , kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se , telefon 013-284725.

Disputation - Rizwan-ul Huq Pedagogiskt arbete

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Rizwan-ul Huq försvarar sin avhandling med titeln: Monolingual Policy, Bilingual Interaction: English-taught Education in Bangladesh. Opponent är: professor Eda Üstünel, Mugla University, Turkiet. ZSoom-länk kan fås av anna.ericson@liu.se
Kl 13:00
Plats : zoom (samt K1 NY!) Anmälan krävs vid närvaro på campus (max 8)
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se , telefon 011-363175.

Disputation i beräkningsmatematik: Oskar Ålund

Disputation - Matematiska institutionen
Oskar Ålund försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Applications of summation-by-parts operators". Opponent är Murtazo Nazarov, docent, Uppsala universitet.
Kl 13:15
Plats : Disputationen sker i Zoom. Kontakta Jan Nordström, jan.nordstrom@liu.se, för mer information och länk till Zoom.
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-171230 , kontakta Oskar Ålund, e-post oskar.alund@liu.se .

2021-01-26

Kursstart: Handledning av forskarstuderande

Seminarium - Didacticum
Kursen är vänder sig personer som huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2021-01-06
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Strimman; Det fossilfria samhällets (o)lika villkor FRAMFLYTTAD till 21/22

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Veronica Brodén Gyberg, biträdande universitetslektor i Tema miljöförändring, och Anna Bohman, biträdande universitetslektor i Tema miljöförändring, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-01-28

Kursstart: Det akademiska lärarskapet (DAL)

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2021-01-04
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/dal/det-akademiska-lararskapet?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Disputation – Moa Yngve

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Moa Yngve försvarar sin avhandling "Participation and ICT:Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School". Opponent är professor Ingeborg Nilsson, Umeå Universitet. Disputationen hålls på svenska och sänds via Youtube (länk: https://youtu.be/g2ge7a7Zg48 ).
Kl 09:00 - 14:00
Plats : Youtube
För mer information se http://https://liu.se/medarbetare/annno21 , kontakta Ann-Christin Norén, e-post ann-christin.noren@liu.se , telefon 011-363141.

Seminarium i optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Björn Morén, MAI, Linköpings universitet. Titel: Robust optimization to mitigate rotational uncertainty effects in intensity modulated brachytherapy.
Kl 10:15
Plats : https://liu-se.zoom.us/j/6991023576
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-optimeringslara , kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se .

2021-01-29

Disputation Fordonssystem - Fatemeh Mohseni

Disputation - Institutionen för systemteknik
Fatemeh Mohseni försvarar sin avhandling" Decentralized Optimal Control for Multiple Autonomous Vehicles in Traffic Scenarios" inom Fordonssystem. Opponent: Jonas Mårtensson, KTH, Sweden Handledare: Erik Frisk, Björn Olofsson
Kl 10:15
Plats : Zoom
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se , telefon 013-28 57 15.

Pedagogik - Björn Sjögren

Disputation - Linköpings universitet
Björn Sjögren, doktorand i pedagogik försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln ”Bystander behaviors in peer victimization: Associations with moral disengagement, efficacy beliefs, and student-teacher relationship quality”. Fakultetsopponent: Docent Linda Beckman, Karlstads universitet.
Kl 13:00
Plats : Zoom (sal C3, Hus C, Campus Valla)
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se , telefon 013-28 20 30.

Disputation – Axel Ågren

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Axel Ågren försvarar sin avhandling "Loneliness and Dying as Issues of Public Concern in Sweden". Opponent är docent Cecilia Larsdotter, Sophiahemmet Högskola. Disputationen hålls på svenska och livesänds via Youtube (länk: https://youtu.be/qM9bJg8EcAI ).
Kl 13:00
Plats : Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/camro58 , kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se , telefon 013-28 67 98.

DISPUTATION - Johanna Gustafsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Johanna Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln "Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer." Handledare: prof Anna Sparrman Opponent: Malene Gram, Aalborg universiet, Danmark
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-02-02

Kursstart: Handledning av studenter i självständiga arbeten (HASSA)

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till dig som både har och räknar med att få handledningsuppdrag när det gäller självständiga arbeten på olika nivåer.
Sista anmälningsdag: 2021-01-10
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/hassa/handledning-av-studenter-i-sjalvstandiga-arbeten-hassa?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-03

Kursstart: Design för lärande (DEL)

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till dem som har sitt fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2021-01-10
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/del/design-for-larande-del?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

EuroAgeism Seminar Series - The humanities and aging research: Meanings and methods

Seminarium - Avdelningen f�r �ldrande och social f�r�ndring
Kate de Medeiros; Miami University, United States
Kl 15:00 - 16:30
Plats : https://us02web.zoom.us/j/87585346912
För mer information se https://liu.se/artikel/euroageism-seminarieserie , kontakta Find contact information on the web page, e-post - .

2021-02-04

Kursstart: Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2021-01-11
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-05

Disputation – Jenny Nordqvist

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Jenny Nordqvist, vid enheten för fysioterapi, försvarar sin avhandling med titeln: Patients with subacromial pain in primary care - assessment and efficacy of physiotherapy-guided exercise treatment Opponent: Professor emeritus Roland Thomee, Göteborgs universitet. Disputationen livesänds via Youtube (länk: https://youtu.be/F2Ee66U4HMo)
Kl 09:00
Plats : Livesänds på Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/jenno19 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

DISPUTATION - Alex Orrmalm Makii

Disputation - Tema Barn
Doktorand Alex Orrmalm Makii försvarar sin avhandling med titeln " Babies' engagements with everyday things - an ethnographic study of materiality, movement and participation." Handledare: prof Anna Sparrman Opponent: prof Peter Kraftl, University of Birmingham, UK
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-02-08

Disputation i datalogi - Shanai Ardi, PELAB/SaS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Shanai Ardi, PELAB/SaS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling,"Vulnerability and Risk Analysis Methods and Application in Large Scale Development of Secure Systems". Huvudhandledare: Professor Kristian Sandahl, IDA. Opponent: Professor Edgar Weippl, Universität Wien, Österrike. Ordförande för disputationen: Professor Zebo Peng, IDA
Sista anmälningsdag: 2021-02-01
Kl 10:15
Plats : Online (Zoom) samt lokal Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla. För password alternativt anmälan för att delta i Ada - kontakta Anne Moe senast 2021-02-01. Zoom-länk: https://liu-se.zoom.us/j/63152712246
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-171575 , kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se , telefon +46-734607510.

2021-02-09

Kursstart: Att börja undervisa

Seminarium - Didacticum
Detta är en kurs som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2021-01-18
Kl 09:00 - 12:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-10

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Josefin Nissa försvarar sin avhandling med titeln: Interacting with biological membranes using organic electronic devices. Opponent: Susan Daniel - Cornell U, Chem & Biomolec Eng. Handledare: Daniel Simon.
Kl 14:00
Plats : Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Daniel Simon, e-post daniel.simon@liu.se , telefon 011-36 34 76.

2021-02-12

Licentiatseminarium i Konstruktionsmaterial: Jinghao Xu

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jinghao Xu, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatavhandling "Alloy Design and Characterization of y' Strengthened Nickel-based Superalloys for Additive Manufacturing". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Professor Eric A Jägle, Institute of Materials Science,University of Stuttgart.
Kl 10:15
Plats : ACAS, A-huset och via Zoom
För mer information se https://liu.se/organisation//liu.iei.maskin , kontakta Jinghao Xu, e-post jinghao.xu@liu.se , telefon 013-284738.

Disputation Thordis Disa Kalman

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Thordis Disa Kalman försvarar sin doktorsavhandling "Surgery and stomas in Crohn´s disease". Opponent är professor Björn Moum, Oslo universitet, Norge. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Pär Myrelid, e-post per.myrelid@liu.se
Kl 13:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Pär Myrelid, e-post par.myrelid@liu.se .

Psykologi - Robert Persson Asplund

Disputation - Linköpings universitet
Robert Persson Asplund, doktorand i psykologi försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln ”Learning how to recover from stress-related disorders via internet-based interventions”. Fakultetsopponent: Professor Göran Kecklund, Karolinska institutet.
Kl 13:00
Plats : Zoom (TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla)
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se , telefon 013-28 20 30.

Disputation i optimeringslära: Björn Morén

Disputation - Matematiska institutionen
Björn Morén försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Treatment Planning of High Dose-Rate Brachytherapy - Mathematical Modelling and Optimization". Opponent är Bram L. Gorissen, PhD, Broad Institute, Cambridge, USA.
Kl 14:00
Plats : Disputationen sker i Zoom. Kontakta torbjorn.larsson@liu.se senast 10 februari för föranmälan.
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-171868 , kontakta Björn Morén, e-post bjorn.moren@liu.se .

2021-02-16

Strimman: Människans geologiska spår - FRAMFLYTTAD TILL 21/22

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring, och Eva Lövbrand, docent i Tema miljöförändring, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-02-17

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildning. Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2021-02-01
Kl 09:00 - 14:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-18

BME@LiU 2021

Konferens - Institutionen för medicinsk teknik
BME@LiU 2021 är en konferensdag fylld av aktiviteter för att lyfta fram den forskning som bedrivs vid LiU inom området medicinsk teknik. Konferensen planeras att genomföras i digitalt format via en livesändning med föreläsningar och en Digital Arena där postrar och annat material presenteras. Mer info här: https://liu.se/forskning/bme-dagen-2021
Kl 08:00 - 17:00
Plats : Youtube
För mer information se https://liu.se/forskning/bme-dagen-2021 , kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se .

2021-02-22

Kursstart: Open Networked Learning (ONL)

Seminarium - Didacticum
ONL – en kurs för dig som vill utveckla dig inom digital undervisning.
Kl 13:00 - 16:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/open-networked-learning-onl?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-23

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildning. Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2021-02-01
Kl 09:00 - 14:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-26

Tunnfilmsfysik - Jimmy Thörnberg

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jimmy Thörnberg försvarar sin avhandling med titel: Synthesis and Characterization of Metal Diboride Thin Films. Opponent: Associate Professor Helmut Riedl, Head of the Christian Doppler Laboratory for Surface Engineering of high-performance Components, group leader at the Institute of Materials Science and Technology, TU Wien
Kl 10:15 - 10:15
Plats : via länk
För mer information se https://liu.se/medarbetare/johro07 , kontakta Johanna Rosén, e-post johanna.rosen@liu.se , telefon 013285793.

2021-03-11

PROJEKTTORGET

Konferens - Institutionen för hälsa, medicin och vård
- Visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett projekttorg”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7. Läs mer i länkad inbjudan.
Sista anmälningsdag: 2021-03-04
Kl 15:00 - 16:00
Plats : Digitalt (via Zoom)
För mer information se https://www.student.liu.se/program/mala2/kurser/kurs-8/projekttorget?l=sv , kontakta Gkreta Mathioudaki eller Per-Eric Lindgren, e-post K8LAK@liu.se .

2021-03-12

Disputation Anna Ramö Isgren

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Anna Ramö Isgren försvarar sin doktorsavhandling "Maternal overweight and obesity, impact on obstetric outcomes in adolescents and oxytocin in labor". Opponent är docent Gunilla Ajne, Karolinska institutet, Stockholm. isputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Marie Blomberg, marie.blomberg@regionostergotland.se.
Kl 09:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Marie Blomberg, e-post marie.blomberg@liu.se .

2021-03-16

Strimman: Litteratur i transit. Flygplatsen och tåget som platser för reflektion.- FRAMFLYTTAD TILL 21/22

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Emma Eldelin, docent i litteraturvetenskap, och Andreas Nyblom, docent i mediehistoria, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-03-17

Pedagogikdagarna

Konferens - Didacticum
LiU:s konferens för lärare och andra intresserade, arrangeras av Didacticum, mer info kommer framöver. Men boka gärna in datumen redan nu.
Kl 09:00 - 16:00
Plats : Meddelas senare
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/pedagogikdagarna/pedagogikdagarna-2021?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-03-24

Kursstart: Handledning av forskarstuderande

Seminarium - Didacticum
Kursen är vänder sig personer som huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2021-03-06
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-04-13

Kursstart: Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2021-03-22
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-04-17

Strimman: Människor och maskiner - FRAMFLYTTAD TILL 21/22

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Michael Godhe, universitetslektor i kultur och mediegestaltning, och Jesper Olsson, professor i litteraturvetetnskap, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor. Föreläsningen är den del av Humanistdygnet.
Kl 13:00 - 14:00
Plats : Forumteatern, Kårhuset Kollektivet
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19