Göm menyn

Händelser närmaste året

2020-06-05

Disputation Rikard Torndön

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Rikard Torndön försvarar sin avhandling: "Preconditions for Health and School in Out-of-home Care". Opponent är: docent Martin Bergström, Lunds universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen och digitalt via Zoom. Kontakta Andreea Tanasa, andreea.tanasa@liu.se för att få tillgång till länk till disputationen.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Gunilla Sydsjö, e-post gunilla.sydsjo@liu.se.

Disputation inom Industriell ekonomi: Sarah Semnani Kenlind

Disputation - Linköpings universitet
Sarah Semnani Kenlind, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "A Typology of Business Model Changes". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Anne Toppinen, professor, University of Helsinki.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Online. Mer information kommer.
För mer information se https://liu.se/medarbetare/sedeb20, kontakta Sarah Semnani Kenlind, e-post sarah.kenlind@liu.se, telefon 013-28 17 14.

Teoretisk fysik - Johan Klarbring

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Johan Klarbring försvarar sin doktorsavhandling "A first-principles study of highly anharmonic and dynamically disordered solids". Opponent är Claudine Katan, Univ. Rennes, ENSCR, Frankrike.
Kl 10:15
Plats: Länk i Zoom - kontakta therese.dannetun@liu.se
För mer information kontakta Handledare Sergei Simak, e-post sergei.simak@liu.se, telefon 013-28 13 19.

Disputation inom reglerteknik: Gustav Lindmark

Disputation - Institutionen för systemteknik
Title: Controllability of Complex Networks at Minimum Cost Respondent: Gustav Lindmark Opponent: Prof. Franco Garofalo, University of Naples Supervisor: Prof. Claudio Altafini Co-supervisor: Adjunct Prof. Anders Helmersson Place: Zoom/Ada Lovelace Language: English
Kl 10:15
För mer information se http://www.control.isy.liu.se, kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se, telefon 013-284725.

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
David Manolis presenterar sitt examensarbete på kandidatnivå med titeln "The Henstock-Kurzweil Integral". Opponent är Johan Pantzerhielm. Handledare är Anders Björn och examinator är Jana Björn. Presentationen äger rum på distans via Zoom.
Kl 10:15
Plats: https://liu-se.zoom.us/j/63071383222
För mer information kontakta Jana Björn, e-post jana.bjorn@liu.se.

Disputation Johan Larsson

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Johan Larsson försvarar sin doktorsavhandling "Molecular mechanisms of modulation of Kv7 channels by polyunsatured fatty acids and their analougues". Opponent Professor, Maurizio Taglialatela, University of Napels Federico II, Neapel, Italien
Kl 13:00
Plats: Online via Zoom, Hasselquist, Campus US, ing. 76
För mer information se https://liu.se/medarbetare/sarbo42, kontakta Sara Liin, e-post sara.liin@liu.se, telefon +4613286953.

DISPUTATION - Joel Löw

Disputation - Tema Barn
Doktorand Joel Löw försvarar sin avhandling med titeln "Världen, Sverige och barnen. Internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i mellankrigstidens tidevarv." Opponent: docent Silke Neunsinger, Arbetsrörelsens arkiv och bibliotek Handledare; prof Johanna Sköld, tema B
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Johanna Sköld, e-post johanna.skold@liu.se, telefon 013-282910.

2020-06-08

TREDJE NATIONELLA KONFERENSEN OM BARNAVÅRDSFORSKNING

Konferens - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2020-06-08 -- 2020-06-09 Skicka in abstract för presentation senast 15 februari 2020
Plats: Stockholm
För mer information kontakta Agne Vrisilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

Didacticums bokcirkel

Kultur & nöje - Didacticum
I Didacticums läsgrupp/bokklubb läser och diskuterar vi böcker som hör till det som vi kan kalla universitetsromanen. På engelska är detta en väldefinierad genre, "the campus novel". Vi träffas ett par gånger per termin för att diskutera olika frågor som väcks av läsningen. Anmälan krävs!
Kl 10:15 - 11:00
Plats: Digitalt, länk till rummet finns på informationssidan
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/bokcirkel?l=sv, kontakta Per-Anders Forstorp, e-post per-anders.forstorp@liu.se.

Pedagogisk digital kompetens - att undervisa online

Internt - Didacticum
Drop-in med fokus på Pedagogisk digital kompetens - att undervisa online. Här kan du ställa frågor kring de digitala verktyg och de pedagogiska vägval som finns vid LiU. Arrangeras på måndagar.
Kl 13:15 - 14:00
Plats: zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/drop-in-och-webinarier?l=sv, kontakta Anna F Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se.

Docentföreläsning i Tillämpad fysik

Föreläsning - Institutionen för teknik och naturvetenskap
PhD Eleni Stavrinidou, ITN, håller en docentföreläsning över ämnet "Plant bioelectronics and plant biohybrids"
Kl 13:15
Plats: via Zoom
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Disputation inom matematisk statistik: Edward Kanuti Ngailo

Disputation - Matematiska institutionen
Edward Kanuti Ngailo försvarar sin avhandling med titeln "Contributions to linear discriminant analysis with applications to growth curves". Opponent är Anuradha Roy, Associate Professor, Department of Management Science and Statistics, The University of Texas at San Antonio, USA. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten också online via Zoom. För anmälan: https://bit.ly/36fuupt
Kl 15:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, Campus Valla och via Zoom.
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165558, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.

2020-06-09

Examinera och diskutera i LISAM

Internt - Didacticum
Drop-in där du kan diskutera de pedagogiska och tekniska möjligheterna med vår lärplattform LISAM. Arrangeras på tisdagar.
Kl 10:30 - 11:30
Plats: zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/drop-in-och-webinarier?l=sv, kontakta Anna F Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se.

Disputation i design - Vanessa Rodrigues, IxS/HCS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Vanessa Rodrigues, IxS/HCS/IDA, försvarar för ekonomie doktorsexamen sin avhandling "Designing for Resilience: Navigating Change in Service Systems". Huvudhandledare: Professor Stefan Holmlid, IDA. Opponent: Professor Bo Westerlund, Konstfack. Ordförande för disputationen: Professor Jonas Löwgren, ITN. Om du inte har möjlighet att delta online, var vänlig kontakta Anne Moe senast dagen innan för deltagande fysiskt i lokalen. För password till zoom-länk, kontakta Anne.
Kl 13:15
Plats: Online (Zoom+password krävs) samt via länk i Ada Lovelace, hus B, Campus Valla Zoom länk https://liu-se.zoom.us/j/66729472719?pwd=czBrZWhUa0EyK3pEZ0k2RWpURjE4dz09
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165087, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-(0)734-607510.

2020-06-10

Tillgänglighet online – det gynnar alla

Seminarium - Didacticum
I webinarieformat diskuterar vi olika pedagogiska frågor. Olika tema varje gång. Denna vecka: Tillgänglighet online - det gynnar alla! Hur ska vi tänka i tider då väldigt många är producenter av digitalt material? Anna F Söderström, pedagogisk utvecklare vid Didacticum berättar om arbetet som pågår vid LiU både vad gäller de digitala och de fysiska lärmiljöerna.
Kl 13:15 - 14:00
Plats: zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/drop-in-och-webinarier?l=sv, kontakta Anna F Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se.

WCMM Clinical Arena

Seminarium - Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning
“Optoelectronic wireless neuromodulation of the vagus nerve” Peder Olofsson, Laboratory of Immunobiology, KI, Stockholm (https://ki.se/en/meds/research-group-peder-olofsson) och Eric Głowacki, Laboratory of Organic Electronics, LiU (https://liu.se/en/employee/erigl61) Vi kommer att använda Zoom för mötet. För att få mötets zoomlänk, skicka ett e-postmeddelande till stefan.welin.klintstrom@liu.se.
Kl 16:25 - 17:15
Plats: Online via Zoom
För mer information se https://liu.se/forskning/wcmm/clinical-arena, kontakta Stefan Welin Klintrsöm, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se.

WCMM Clinical Arena-föreläsning den 10 juni

Seminarium - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Onsdagen den 10 juni är det dags för nästa WCMM Clinical Arena-föreläsning betitlad “Optoelectronic wireless neuromodulation of the vagus nerve”. Föreläsare är Peder Olofsson, Laboratory of Immunobiology, KI, Stockholm och Eric Głowacki, Laboratory of Organic Electronics, LiU. Vi kommer att använda Zoom för mötet. Zoomlänk för mötet: https://liu-se.zoom.us/j/68520431786?pwd=aldVblZsd3dDWlBPc2ZYL3kxVkhxdz09
Kl 16:25 - 17:15
Plats: Online via Zoom
För mer information se https://liu.se/forskning/wcmm/clinical-arena, kontakta Stefan Welin Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se, telefon 013-28 27 09.

2020-06-11

Licentiatseminarium - Chih-Yuan Lin, RTSLAB/SAS/IDA

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Chih-Yuan Lin, RTSLAB/SAS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandling "A Timing Approach to Network-based Anomaly Detection for SCADA Systems". Huvudhandledare: Professor Simin Nadjm-Tehrani. Opponent: Professor Aditya P. Mathur, Purdue University and Singapore University of Technology and Design, Singapore. Om du inte har möjlighet att delta online, var vänlig kontakta Anne Moe senast 3 juni 2020 för deltagande fysiskt i lokalen. För password till zoom-länk, kontakta Anne.
Kl 10:15
Plats: Online (Zoom+password krävs) samt via länk i Alan Turing hus B, Campus Valla Join Zoom Meeting https://liu-se.zoom.us/j/68583897378?pwd=R3M1NCtFWktzbm45UXpXVXRBbmJBZz09
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=nbn:se:liu:diva=165155, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-(0)734-607510.

2020-06-12

Disputation inom Materialvetenskap – Aneela Tahira

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Aneela Tahira försvarar sin avhandling med titeln ”Electrochemical water splitting based on efficient metal oxide composite nanostructures”. Opponent: Professor Rasit Turan, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Handledare: Omer Nour
Kl 10:15
Plats: Online (mer information kommer) och TPM55, Täppan, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/medarbetare/omeno75, kontakta Omer Nour, e-post omer.nour@liu.se, telefon 011-36 30 35.

Licentiatseminarium - Fredrik Ljungberg

Seminarium - Linköpings universitet
Fredrik Ljungberg, doktorand i Reglerteknik, Institutionen för systemteknik (ISY), presenterar sin licentiatavhandling med titel "Estimation of Nonlinear Greybox Models for Marine Applications". Opponent: Prof. Håkan Hjalmarsson, KTH, Stockholm. Handledare: Docent Martin Enqvist, LiU, Linköping, Prof. Svante Gunnarsson, LiU, Linköping.
Kl 10:15
Plats: Zoom/Ada Lovelace
För mer information se http://www.control.isy.liu.se, kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se, telefon 013-284725.

2020-06-15

Pedagogisk digital kompetens - att undervisa online

Internt - Didacticum
Drop-in med fokus på Pedagogisk digital kompetens - att undervisa online. Här kan du ställa frågor kring de digitala verktyg och de pedagogiska vägval som finns vid LiU. Arrangeras på måndagar.
Kl 11:00 - 11:45
Plats: zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/drop-in-och-webinarier?l=sv, kontakta Anna F Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se.

2020-06-16

Examinera och diskutera i LISAM

Internt - Didacticum
Drop-in där du kan diskutera de pedagogiska och tekniska möjligheterna med vår lärplattform LISAM. Arrangeras på tisdagar.
Kl 10:30 - 11:30
Plats: zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/drop-in-och-webinarier?l=sv, kontakta Anna F Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se.

2020-06-17

Pedagogisk meritportfölj och e-portfolios

Seminarium - Didacticum
I webinarieformat diskuterar vi olika pedagogiska frågor. Olika tema varje gång. Denna vecka: Pedagogisk meritportfölj och e-portfolios. Vad innebär det och hur går det att arbeta med digitala portfolios med de verktyg som LiU erbjuder? Elaine Sjögren (HMV/Didacticum)
Kl 10:00 - 10:45
Plats: zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/drop-in?l=sv, kontakta Anna F Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se.

2020-08-17

The 5th Network Meeting for Research Groups in Mathematics in Sub-Saharan Africa

Konferens - Matematiska institutionen
2020-08-17 -- 2020-08-19 Theme: Strengthening collaborative and sustainable relevant research in Pure and Applied Mathematics, and Mathematical Statistics. The network meeting is partly sponsored by Sida funded bilateral programmes and the ISP mathematics programme.
Plats: Ngurdoto Mountain Lodge, Arusha, Tanzania
För mer information se https://liu.se/en/article/fifth-network-meeting-sida-isp-2020, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.

2020-08-28

Disputation Arjan Mofers

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Arjan Mofers försvarar sin doktorsavhandling "Proteasome Inhibition against Cancer: Determining Biology and Finding Novel Compounds". Opponent är: professor Sonia Lain, Karolinska institutet, Stockholm. Disputationen äger rum i Hasselquistsalen och via Zoom. Kontakta Stig Linder, stig.linder@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen.
Kl 09:00
Plats: Hasselquist, Campus US, ing 75
För mer information kontakta Stig Linder, e-post stig.linder@liu.se.

2020-09-07

Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på grundläggande nivå. Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. I kursen introduceras teoretiska grunder för ett problembaserat- och studentcentrerat lärande och hur det praktiseras i olika utbildningar inom Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2020-08-07
Kl 09:30 - 16:00
Plats: Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-09-14

Open Networked Learning (ONL) =80 timmar=

Seminarium - Didacticum
Open Networked Learning (ONL) är en online kurs för universitetslärare som skapar ett samarbete mellan flera universitet över hela världen. Anmälan krävs!
Kl 00:00 - 00:00
Plats: online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/onl/open-networked-learning?l=sv, kontakta Lars Uhlin, e-post lars.uhlin@liu.se.

2020-09-17

Handledning av forskarstuderande (Kurs 2003 Dag 1)

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå. Kursen består av två delar: En universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del (se kursens webbsida för specifika dagar och tider)
Sista anmälningsdag: 2020-08-17
Kl 09:30 - 16:00
Plats: Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-09-18

Handledning av forskarstuderande (Kurs 2003 Dag 2)

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå. Kursen består av två delar: En universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del (se kursens webbsida för specifika dagar och tider)
Sista anmälningsdag: 2020-08-17
Kl 09:30 - 16:00
Plats: Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-09-21

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 1

Seminarium - Didacticum
Under hösten 2020 ger Ola Lefler och Dominic Wright en seminarieserie om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Om du vill så går det bra att delta vid båda nivåerna samma dag.
Sista anmälningsdag: 2020-09-14
Kl 13:15 - 17:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-09-22

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildningen. Utbildningen innehåller: Juridiska perspektiv på examination och examinatorsrollen (dag 1) Examination i ett lärandeperspektiv (dag 1) Disciplinnämndens arbete (dag 2) Universitetsbiblioteket kommer och berättar om deras verktyg för att förhindra plagiat (dag 2) Workshop utifrån deltagarnas egna frågor/fall (dag 2)
Sista anmälningsdag: 2020-09-08
Kl 09:00 - 14:00
Plats: Campus Valla, Flex-sal A hos Didacticum i Studenthuset
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv, kontakta Karin Persson, e-post karin.persson@liu.se.

2020-10-15

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 2

Seminarium - Didacticum
Under hösten 2020 ger Ola Lefler och Dominic Wright en seminarieserie om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Om du vill så går det bra att delta vid båda nivåerna samma dag.
Sista anmälningsdag: 2020-10-08
Kl 13:15 - 17:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-10-20

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildningen. Utbildningen innehåller: Juridiska perspektiv på examination och examinatorsrollen (dag 1) Examination i ett lärandeperspektiv (dag 1) Disciplinnämndens arbete (dag 2) Universitetsbiblioteket kommer och berättar om deras verktyg för att förhindra plagiat (dag 2) Workshop utifrån deltagarnas egna frågor/fall (dag 2)
Sista anmälningsdag: 2020-09-08
Kl 09:00 - 14:00
Plats: Campus Valla, Flex-sal A hos Didacticum i Studenthuset
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv, kontakta Karin Persson, e-post karin.persson@liu.se.

2020-11-05

Projekttorget -visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Övrigt - Medicinska fakulteten
Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ”Möt forskaren och handledaren vid ett projekttorg” med syfte att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning, samt tips om projekt och handledare för kommande examensarbete. Välkommen att delta med en eller flera representanter för din forskargrupp. • 1 oktober kl.15.00-16.00 i Jönköping & Kalmar • 15 oktober kl.15.00-16.00 i Norrköping • 5 november kl.15.00-16.00 i Linköping Se länken nedan för mer information samt anmälan.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Linköping (lokal mailas ut i kallelsen)
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/forskarmote/1.776668/InbjudanProjekttorgetHT20.pdf, kontakta Gkreta Mathioudaki eller Per-Eric Lindgren, e-post K8LAK@liu.se.

2020-11-07

Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på grundläggande nivå. Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. I kursen introduceras teoretiska grunder för ett problembaserat- och studentcentrerat lärande och hur det praktiseras i olika utbildningar inom Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2020-08-10
Kl 09:30 - 16:00
Plats: Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-11-12

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 3

Seminarium - Didacticum
Under hösten 2020 ger Ola Lefler och Dominic Wright en seminarieserie om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Om du vill så går det bra att delta vid båda nivåerna samma dag.
Sista anmälningsdag: 2020-11-05
Kl 13:15 - 17:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-11-16

Handledning av forskarstuderande (Kurs 2004 Dag 1)

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå. Kursen består av två delar: En universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del (se kursens webbsida för specifika dagar och tider) Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Kl 08:30 - 16:00
Plats: Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-11-17

Handledning av forskarstuderande (Kurs 2004 Dag 2)

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå. Kursen består av två delar: En universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del (se kursens webbsida för specifika dagar och tider) Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Kl 08:30 - 16:00
Plats: Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 4

Seminarium - Didacticum
Under hösten 2020 ger Ola Lefler och Dominic Wright en seminarieserie om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Om du vill så går det bra att delta vid båda nivåerna samma dag.
Sista anmälningsdag: 2020-12-03
Kl 13:15 - 17:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-12-15

Handledning av forskarstuderande (Kurs 2004 Dag 3)

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå. Kursen består av två delar: En universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del (se kursens webbsida för specifika dagar och tider) Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Kl 08:30 - 16:00
Plats: Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19