Göm menyn

Händelser närmaste året

2018-03-22

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Petri Ylikoski, University of Helsinki. Titel: Computational Social Science and Philosophy of Science. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Seminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Seminarium om monografiavhandlingar
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363665.

Succeed as a researcher - a LiU conversation

Seminarium - Linköpings universitet
Vid seminariet kommer Linköpings universitetets rektor, Helen Dannetun, att ge en introduktion till karriärsystemen på LiU. Hennes presentation kommer att följas av en timmes paneldiskussion med Helen Dannetun (rektor), Karin Axelsson (dekan för fakulteten för konst och vetenskap) och Per Eklund (universitetslektor, IFM).
Sista anmälningsdag: 2018-03-14
Kl 14:00 - 17:00
Plats: Vallfarten
För mer information se http://sverigesungaakademi.se/howtoliu, kontakta Junior Faculty Club, e-post Juniorfaculty@liu.se.

Hur lyckas man som forskare?

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sveriges unga akademi och LiU Junior Faculty samordnar ett karriärseminarium på Campus Valla den 22 mars. Förutom korta presentationer om karriärvägar på LiU kommer det att hållas en paneldiskussion med vår rektor, Helen Dannetun, dekan vid filosofiska fakulteten, Karin Axelsson och lektor Per Eklund. Kom och diskutera nuvarande och framtida utmaningar för unga forskare.
Sista anmälningsdag: 2018-03-14
Kl 14:00 - 17:00
Plats: Vallfarten, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.sverigesungaakademi.se/1306.html, kontakta Karl Wennberg, e-post karl.wennberg@liu.se.

Medicinsk forskning i rättsväsendets tjänst

Föreläsning - Linköpings universitet
Strategiområdet Forensiska vetenskaper är ett av Linköpings universitets nyaste strategiområden. Docent Henrik Green berättar om hur ny kunskap används inom det forensiska området. Hur vet vi egentligen att folk dör av internetdroger? Nobelpriset i medicin gick till studier av människans dygnsrytm, kan det användas i dödsfallsutredningar? Föreläsare: Henrik Green – Ordförande för Strategiområdet i forensiska vetenskaper, docent i farmakogenetik, Institutionen för medicin och hälsa.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se, telefon 013-28 17 52.

2018-03-23

HURS 2018 – forskningssymposium vid Medicinska Fakulteten

Konferens - Linköpings universitet
HURS är ett en-dags event, som årligen arrangeras av DOMFIL, dit ledande forskare från Sverige bjuds in för att inspirera, främja interdisciplinära samarbeten och skapa ett nätverk inom biomedicin. Under dagen kommer relevanta biomedicinska företag att vara tillgängliga för frågor kring nya och aktuella produkter. Bekräftade talare är: Magnus Lundgren – Uppsala universitet, Richard Neutze – Göteborgs universitet, India Morrison – LiU, Rosanna Chung – LiU. Mer information finns på hemsidan: http://domfil.se/hurs-2018/
Kl 09:00 - 16:00
Plats: 23 mars, 9.00 – 16.00, Campus US, ingång 78, Belladonna, Papaver, Digitalis
För mer information se http://domfil.se/hurs-2018/, kontakta DOMFIL, e-post board@domfil.consensus.liu.se, telefon 101034155.

Disputation inom medicinteknisk vetenskap: Jens Sjölund

Disputation - Linköpings universitet
Jens Sjölund, vid Institutionen för medicinsk teknik, försvarar sin avhandling "Algorithms for magnetic resonance imaging in radiotherapy". Opponent är Docent Aasa Feragen, Institutionen för datavetenskap, Köpenhamns universitet, Danmark. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Eken, hus 421, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/imt, kontakta Hans Knutsson, e-post hans.knutsson@liu.se.

Disputation Katharina Baer, Fluida och mekatroniska system, IEI

Disputation - Linköpings universitet
Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Diplom Ingeniör Katharina Baer försvarar sin doktorsavhandling med titel "Simulation-Based Optimization of A Series Hydraulic Hybrid Vehicle". Handledare: Prof Petter Krus. Opponent: Prof Seppo Tikkanen, Tampere University of Technology.
Kl 09:15
Plats: Sal C3
För mer information kontakta Rita Enquist, e-post rita.enquist@liu.se, telefon 013-28 11 89.

Disputation inom Maskinteknik med inriktning fluida och mekatroniska system: Katharina Baer

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Katharina Baer, vid Avdelningen för fluida och mekatroniska system, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Simulation-Based Optimization of a Series Hydraulic Hybrid Vehicle". Handledare är Petter Krus, professor, Linköpings universitet. Opponent är Seppo Tikkanen, professor, Tampere University of Technology, Finland. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 09:15
Plats: C3, C-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-145387, kontakta Rita Enquist, e-post rita.enquist@liu.se, telefon 013-28 11 89.

Disputation Jonas Saarimäki, Konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn Lic Jonas Saarimäki försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Cracks in Superalloys". Handledare: Professor Johan Moverare. Opponent: Associate Professor Mark Whittaker, Swansea University, Inst of Structural Materials. Betygsnämnd: Bitr Professor Johan Ahlström, Chalmers Tekniska Högskola, Professor Stefan Jonsson, KTH och Professor Lars Peyryd, Örebro Universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/kmat, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Stefan Sellman, Teoretisk biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Stefan Sellman försvarar sin doktorsavhandling "Computational methods for risk assessment in ecological and epidemiological contexts". Opponent: Meggan Craft, University of Minnesota, USA.
Kl 10:15
Plats: Nobel, B-huset
För mer information kontakta Stefan Sellman, e-post stefan.sellman@liu.se.

Disputation-Xavier Llamas Comellas

Disputation - Institutionen för systemteknik
Disputation -Xavier Llamas Comellas-doktorand vid Fordonssystem, Institutionen för Systemteknik ISY. Försvarar sin avhandling " Modeling and Control of EGR on Marine Two-Stroke Diesel Engines" Handledare: Professor Lars Eriksson Opponent: Reader Gerasimos Theotokatos, Maritime Safety Research Centre, Department of Naval architecture, Ocean & Marine Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, UK
Kl 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-285715.

East Sweden Game - en mötesplats för spelutvecklare

Föreläsning - Linköpings universitet
East Sweden Game är en mötesplats för spelutvecklare i Östergötland som invigdes i augusti 2017 och idag har över 40 medlemmar, många med koppling till LiU. Tomas Ahlström och Carolina Olsson berättar om tillkomsten av East Sweden Game och om deras planer för mötesplatsen i framtiden.
Kl 11:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköpings bibliotek (CNB) - Speakers Corner
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/tre-kvart-pa-bibblan?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se, telefon 013-28 40 48.

Disputation - Jens Nestorson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jens Nestorson försvarar sin doktorsavhandling "Arthroplasty in Elbow fractures". Opponent: Honorary senior lecturer Simon Lambert, London.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Lars Adolfsson, e-post lars.adolfsson@regionostergotland.se, telefon 010-1031046.

2018-03-26

Disputation - Malin Hammerman

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Malin Hammerman försvarar sin doktorsavhandling "Tendon healing - Mechanical loading, Microdamage and Gene expression". Opponent: Docent Ludvig Backman, Umeå universitet.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Hus 511, Campus US
För mer information kontakta Per Aspenberg, e-post per.aspenberg@liu.se.

2018-03-27

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Lars-Erik Persson, Luleå tekniska universitet. Titel: The Hardy inequality: Prehistory, history and current status.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-03-28

Disputation inom matematik: Alexandra Enblom

Disputation - Matematiska institutionen
Alexandra Enblom, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Resolvent Estimates and Bounds on Eigenvalues for Schrödinger and Dirac Operators". Opponent är David Krejcirik, Assistant Professor, Czech Technical University.
Kl 10:15
Plats: BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-145173, kontakta Alexandra Enblom, e-post alexandra.enblom@liu.se.

Gästseminarium with Kamber Güler, Marmara University, Istanbul / Swedish Institute Fellow at Linköping University

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kamber Güler, Marmara University, Istanbul / Swedish Institute Fellow at Linköping University, REMESO, Presentation of ongoing research, preliminary title “Discursive Construction of an “Anti-immigration Europe” by the Right-wing Political Groups in the European Parliament”.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/en/employee/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se.

2018-03-29

Disputation - Helena Fohlin

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Helena Fohlin försvarar sin doktorsavhandling "Long-term prognostic and predictive factors in hormone receptor positive breast cancer". Opponent: Professor Håkan Olsson, Lunds universitet.
Kl 09:00
Plats: Hasselquistsalen, Hus 511, Campus US
För mer information kontakta Olle Stål, e-post olle.stal@liu.se, telefon 010-103 34 91.

2018-04-04

Disputation i datalogi - Lu Li

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Lu Li, PELAB/SAS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Programming Abstractions and Optimization Techniques for GPU-based Heterogeneous Systems". Huvudhandledare: Professor Christoph Kessler. Opponent: Professor Thomas Fahringer, University of Innsbruck, Österrike
Kl 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-145304, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

Gästseminarium med Ashli Mullen, University of Glasgow / Visiting PhD Researcher at REMESO

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Presentation of ongoing research, preliminary title: The racialisation of Roma in Scotland.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/medarbetare/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Panu Lahti, Jyväskylä University, Finland. Titel: A new approximation of BV functions on metric spaces.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-04-05

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Günther Raidl, Algorithms and Complexity Group, Institute of Logic and Computation, Technische Universität Wien, Österrike. Titel: Hybrid Optimization Approaches for Challenges in Public Bike Sharing Systems.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jari Saramäki, Aalto University. Titel: Social Networks, Time, and Individual Differences. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Mini-symposium "Becoming with Alien Encounters and Speculative Story-Telling"

Seminarium - Tema Genus
Speakers: Katja Aglert (independent artist) Line Henriksen (University of Copenhagen) Nina Lykke (LiU) Marietta Radomska (LiU)
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Faros, Temahuset, Linköpings universitet
För mer information kontakta Marietta Radomska, e-post marietta.radomska@liu.se.

Disputation - Ann-Kristin Olsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Ann-Kristin Olsson försvarar sin avhandling med titeln "Hemostatic function and inflammatory activation after weaning from cardio-pulmonary bypass" den 5 april klockan 13.00 i Berzeliussalen. Opponent Tomas Gudbjartsson, university of Iceland.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2018-04-09

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Agnieszka Kalamajaska, University of Warsaw, Polen. Titel: Dirichlet's problem for critical Hamilton-Jacobi fractional equation.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-04-10

Nätverksträff för specialpedagoger

Föreläsning - Utbildningsvetenskap
Professor Bengt Persson föreläser kring inkludering, social kompetens och måluppfyllelse.
Sista anmälningsdag: 2018-03-27
Kl 15:00
För mer information se https://liu.se/artikel/natverk-for-specialpedagoger, kontakta Henrik Lindqvist, e-post henrik.lindqvist@liu.se.

2018-04-11

Gästseminarium with Randi Elin Gressgård, Professor at Centre for Women's and Gender Research (SKOK), University of Bergen

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"The shift from security to resilience in Swedish urban governance"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/en/employee/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se.

Welcome to Doctoral Defense of Hei Victor Cheng Communications Systems, ISY

Disputation - Institutionen för systemteknik
Title: Optimizing Massive MIMO: Precoder Design and Power Allocation Respondent: Hei Victor Cheng Opponent: Professor Marius Pesavento, TU Darmstadt Committee: Professor Bo Bernhardsson, Lund University; Professor Laura Cottatellucci, University Erlangen-Nuremberg; Professor Carlo Fischione, KTH Main advisor: Professor Erik G. Larsson
Kl 13:15 - 15:30
Plats: Ada Lovelace, B-building, Campus Valla
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

2018-04-12

"The Birth of a Tax Error. Understanding tax law and economic transactions with a fertile gaze." Textseminarium med Lotta Björklund-Larsen

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Lotta Björklund-Larsens text "The Birth of a Tax Error. Understanding tax law and economic transactions with a fertile gaze." Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Hernan Mondani, Stockholms universitet. Titel: Using Sequence Analysis to Explore Integration among Refugees in Sweden. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2018-04-13

Ytors Fysik och Kemi - Per Erlandsson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Per Erlandsson försvarar sin avhandling "Electroosmotic pumps with electrochemically active electrodes". Opponent är Adrienne Minerick, Michicgan Technological University.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset, Linköping
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Nathaniel Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

Komplexa material och system - Hassan Abdalla

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Hassan Abdalla försvarar sin avhandling "Charge and Energy Transport in Disordered Organic Semiconductors". Opponent är Ronald Österbacka, Åbo Akademi University.
Kl 10:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset, Linköping
För mer information se http://ifm.liu.se/, kontakta Martijn Kemerink, e-post martijn.kemerink@liu.se, telefon 013-28 18 75.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Malin Tälle, Biologi med inriktning mot ekologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Malin Tälle försvarar sin doktorsavhandling "Conservation of semi-natural grasslands: Effects of different management methods on biodiversity". Opponent: Hans Henrik Bruun, University of Copenhagen, Danmark
Kl 13:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Malin Tälle, e-post malin.talle@liu.se.

2018-04-16

Svenska Farmakologidagarna

Konferens - Avdelningen för läkemedelsforskning
2018-04-16 -- 2018-04-17 Sektionen för läkemedelslära inom Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Avdelningen för läkemedelsforskning vid LiU/IMH arrangerar Svenska Farmakologidagarna i Linköping.
Plats: Läkaresällskapet
För mer information se https://www.lakemedelslara.se/sv/events/farmakologidagarna-2018, kontakta Ylva Böttiger, e-post ylva.bottiger@liu.se.

Tunnfilmsfysik - Andrejs Petruhins

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Andrejs Petruhins, försvarar sin avhandling med titel: Synthesis and Characterization of Magnetic Nanolaminated Carbides. Handledare: Prof. Johanna Rosén. Opponent: Bitr Prof Niklas Hellgren, Messiah College, Mechanicsburg, PA, USA
Kl 10:15
Plats: Fysikhuset-Planck
För mer information kontakta Johanna Rosén, e-post johanna.rosen@liu.se, telefon 013 285793.

2018-04-18

Workshop i färdighetsträning

Seminarium - Linköpings universitet
Välkommen till workshop i färdighetsträning. Vi bearbetar gemensamt tre moment från olika utbildningsprogram utifrån olika aspekter, t.ex. studentcentrerat lärande. Workshopen arrangeras av Clinicum i samverkan med Didacticum.
Sista anmälningsdag: 2018-04-03
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Didacticum, G-huset Valla
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3feK8pult3hEuij6-jvfvDFUMEs2TUlBOVcwU1Q0S0QzRDBHNEtCMERWMi4u, kontakta Samuel Edelbring, e-post samuel.edelbring@liu.se , telefon 070 089 57 94.

Tystnad och känslor i nordisk teater och film

Seminarium - Linköpings universitet
Sylvain Briens, gästprofessor på tema Q, presenterar sin kommande essäbok ”Tystnad och känslor i nordisk teater och film”. Det handlar bl a om Ibsen, Strindberg, Victoria Benedictsson, Ingmar Bergman och Lars von Trier.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Diskuketet, B-huset ISAK
För mer information kontakta Martin Kylhammar, e-post martin.kylhammar@liu.se.

2018-04-19

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Wybo Wiersma, Oxford Internet Institute. The Arab Spring and Occupy Wall Street: How Small Changes in Communication Can Lead to Big Consequences. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2018-04-20

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa

Disputation - Avdelningen för omvårdnad
Christina Andreae - försvarar sin avhandling med titeln "Appetite in patients with heart failure - Assessment, prevalence and associated factors" den 20 april klockan 9.00 i Berzeliussalen. Opponent Anna Forsberg, Professor, Överläkare, Lunds universitet.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Berzeliussalen
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Teoretisk fysik - Alexey Tal

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Alexey Tal försvarar sin doktorsavhandling "Electronic and structural properties of nanoclusters". Opponent är Alessandro De Vita, Kings College, London, UK.
Kl 10:15
Plats: Sal Planck, Fysikhuset ingång 57
För mer information kontakta Igor Abrikosov, e-post igor.abrikosov@liu.se, telefon 013-285650.

Disputation - Mari Broqvist

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Mari Broqvist försvarar sin doktorsavhandling "Asking the public. Citizens' views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare". Fakultetsopponent: docent Anna Höglund, Uppsala universitet
Kl 13:00
Plats: Hasselquistsalen, ingång 76/78, campus US
För mer information kontakta Lena Hector, e-post lena.hector@liu.se.

2018-04-23

Skolledarkonferens

Konferens - Utbildningsvetenskap
Temat är Att leda digitalt utvecklingsarbete, och konferensen syftar till att ge inspiration och verktyg för att leda sådant utvecklingsarbete, samt att skapa inblick i frågor som rör lärares och elevers digitala kompetens.
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Kl 13:15 - 17:00
Plats: Key 1, Campus Valla, Linköping
För mer information se https://liu.se/artikel/skolledarkonferenser, kontakta Therese Örnberg Berglund, e-post therese.ornberg.berglund@liu.se.

2018-04-25

Seminar/Workshop om racism (13:15-16:00), arrangerad av Catrin Lundström

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Marta Araujo: "Racism without racism? On ignorance and denial"; Kristín Loftsdottír: "Alternative world: Racism and Migration in the Present". (More information to come soon) Note! 13:15-16:00
Kl 13:15 - 16:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/medarbetare/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se.

2018-04-26

”How do occupational health services translate guidelines into practice?". Textseminarium m. Hannah Grankvist

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Hannah Grankvists text ”How do occupational health services translate guidelines into practice?" Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Gabriel Leon, King's College London. Titel: Gentrification and Social Order: Evidence from the 2011 London Riots. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Didacticum och biblioteket bjuder in till en halvdag om den fortsatta ökningen av plagieringsärenden

Övrigt - Linköpings universitet
Didacticum och biblioteket bjuder in till en halvdag om Den fortsatta ökningen av plagieringsärenden Urkund besöker LiU Vad händer inom plagieringsområdet? Hur kan vi hjälpa studenterna? Kom och lyssna på föreläsare som diskuterar plagiering ur olika perspektiv Vi kommer också att få färsk information om plagieringsläget på LiU av Disciplinnämnden
Sista anmälningsdag: 2018-04-23
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Sal K25, Kåkenhus plan 2, Campus Norrköping
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 28 66 55.

Lysosomer – nedbrytning och återvinning av celler vid cancer och Alzheimers sjukdom

Föreläsning - Linköpings universitet
Utan fungerande avfallshantering och återbruk kan inte celler fungera. Lysosomer ansvarar för nerbrytning och återvinning av material i cellen men spelar också en viktig roll vid cancer och Alzheimer’s sjukdom. Hur kan vi utnyttja kunskapen om lysosomens funktion för att bota sjukdomar? Föreläsare: Karin Öllinger – Professor i experimentell patologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se, telefon 013-28 17 52.

2018-04-27

Disputation - You Chang

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
You Chang försvarar sin doktorsavhandling "Afinite element model of the human head for simulation of bone conducted sound". Opponent: Professor Frans Böhnke, München, Tyskland
Kl 09:00
Plats: Belladonna, hus 511, Campus US
För mer information se http://., kontakta Stefan Stenfelt, e-post stefan.stenfelt@liu.se, telefon 013-28 47 08.

DISPUTATION - Elin Låby

Disputation - Tema Barn
Doktorand Elin Låby lägger fram sin avhandlingstext med titeln "" Opponent: Handledare: prof Bengt Sandin, Tema B
Kl 13:15
Plats: TEMcas, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-05-03

Gästseminarium "Illegalised childhoods - Theoretical perspectives on the paradoxical positionality, rights and political agency of undocumented children"

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jacob Lind, Malmö högskola
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2018-05-04

Disputation - Lisa Hjelmfors

Disputation - Avdelningen för omvårdnad – Instititutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Lisa Hjelmfors försvarar sin doktorsavhandling "Communication about the Heart Failure Trajectory in Patients, their Families and Health Care Professionals” Opponent: Prof. Åsa Hörnsten, Umeå Universitet
Kl 13:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Susana Högne, e-post susana.hogne@liu.se, telefon 011-363696.

2018-05-09

Disputation - Danuta Gawel

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Danuta Gawel försvarar sin doktorsavhandling "Identification of genes and regulators that are shared across T cell associated diseases". Opponent: Docent Erik Larsson Lekholm, Göteborgs universitet.
Kl 09:00
Plats: Eken, ingång 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Mikael Benson, e-post mikael.benson@liu.se.

Disputation - Jakob Renhorn

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jakob Renhorn försvarar sin avhandling "Conformational Changes During Potassium Channel Gating". Opponent: Associate Professor Stephan Pless, University of Copenhagen.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

Gästseminarium med Ahmet Erdi Öztürk, University of Strasbourg/ Swedish Institute Fellow at Linköping University

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ahmet Erdi Öztürk, University of Strasbourg/ Swedish Institute Fellow at Linköping University, REMESO. Presentation of ongoing research, preliminary title: “Merging of periphery and core? The incorporation of unofficial Islam into official Islam in the “new Turkey” and the consequences for domestic and foreign policy”.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/en/employee/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se, telefon 011-363108.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Cyril Tintarev, Uppsala universitet. Titel: Functional-analytic theory of defect of compactness.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-05-16

Gästseminarium med Andrea Moreno (Universidade Federal de Minas Gerias)

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"Educating the body: The migration and translation of ideas and techniques from Stockholm to Brazil in the 20th Century"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/medarbetare/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se.

2018-05-17

"Rehabilitating the self-caring subject: a material semiotic analysis of living with chronic pain and fatigue". Textseminarium m. Else Vogel

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Else Vogels text "Rehabilitating the self-caring subject: a material semiotic analysis of living with chronic pain and fatigue" Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Noah Askin, INSEAD. Titel: Is There a Gender Gap in Creativity? Evidence from the Global Music Industry. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2018-05-24

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Pelle Snickars, Umeå universitet. Titel: Digital Methods and Proprietary Data. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Stefan Sjöström, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2018-05-25

Festkonsert

Akademisk högtid - Linköpings universitet
Festkonserten är en del av universitetets främsta akademiska högtid, då nya doktorer får ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras. Allmänheten är välkommen till konserten. Information om program och biljetter kommer.
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Missionskyrkan, Linköping
För mer information se http://liu.se/promotion, kontakta Camilla Smedberg, e-post promotion@liu.se, telefon 013-282420.

2018-05-26

Doktorspromotion och professorsinstallation

Akademisk högtid - Linköpings universitet
Universitetets främsta akademiska högtid då nya doktorer får ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras. Mer information kommer.
Kl 16:15 - 18:30
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping
För mer information se http://liu.se7promotion, kontakta Camilla Smedberg, e-post promotion@liu.se, telefon 013-282420.

2018-05-30

Death Matters: Death and Dying in a Queer Context

Seminarium - Tema Genus
2018-05-30 kl 10:15 -- 2018-05-31 kl 16:00 The 3rd International Queer Death Studies Workshop "Death Matters: Death and Dying in a Queer Context"
Plats: Faros/Asklepios Tema, Campus Valla
För mer information kontakta Marietta Radomska, e-post marietta.radomska@liu.se.

Bokseminarium: "Reimaginieering the Nation, Essays on Teenty-First- Century Sweden", redigerad av Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup & Anders Neergaard (REMESO)

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Bokseminarium: Ålund, Aleksandra; Carl-Ulrik Schierup & Anders Neergaard (eds.) (2017). Reimaginieering the Nation, Essays on Teenty-First- Century Sweden. Frankfurt am Main; New York. Peter Lang (2017) Series: Political and Social Change.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/medarbetare/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@gmail.com.

2018-05-31

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Joel Berger, University of Zurich. Titel: Social Norm Enforcement in the Field. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2018-06-04

Nätverksmöte Strategiområdet Forensiska Vetenskaper

Konferens - Linköpings universitet
2018-06-04 kl 12:00 -- 2018-06-05 kl 12:00 Strategiområdet Forensiska vetenskaper, bjuder härmed in till nätverkets tredje årliga möte. Vi vill nu tillsammans mer er alla fortsatta arbetet med strategiområdet. Vi ser gärna att både du själv samt doktorander och forskare i din grupp deltar!
Sista anmälningsdag: 2018-05-05
Plats: Villa Fridhem
För mer information kontakta Henrik Green, e-post Henrik.green@liu.se, telefon 010-483 4157.

2018-06-07

"Surprise and Success in Uterus Transplantation. Exploring Patients' and Professionals' Accounts". Textseminarium m Lisa Guntram

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Lisa Guntrams text "Surprise and Successe in Uterus Transplantation. Exploring Patients' and Professionals' Accounts" Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-09-14

DISPUTATION - Mirjam Hagström

Disputation - Tema Barn
Doktorand Mirjam Hagström försvarar sin avhanldingstext med titeln "" Opponent: Handledare: prof Karin Zetterqvist Nelson
Kl 10:15
Plats: TEMcas, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014