Göm menyn

Händelser närmaste året

2018-12-18

STRIPE - Johan & Dick

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Johan Niskanen & Dick Magnusson (& Avslutning)
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Disputation Halvledarmaterial, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Louise Lilja försvarar sin doktorsavhandling ”4H-SiC epitaxy investigating carrier lifetime and substrate off-axis dependence”. Opponent är Professor Ulrike Grossner, ETH, Zürich, Schweiz.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Peder Bergman, e-post peder.bergman@liu.se, telefon 013-28 23 82.

Licentiatseminarium - Jörgen Albrektsson

Seminarium - Linköpings universitet
Welcome to Licentiate Defense of Jörgen Albrektsson, Electrical Engineering, Vehicular Systems, ISY Title: Optimisation of Off-Road Transport Missions Supervisor: Jan Åslund, Lars Eriksson (co-supervisor) Opponent: Assistant Professor Nikolce Murgovski, Chalmers University of Technology, Sweden
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-285715.

2018-12-19

Biologi - Maria Lundström

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Maria presenterar sin avhandling "Exploring Fennoscandian agricultural history through genetic analysis of aged crop materials". Opponent är Professor Mattias Jakobsson, Uppsala Universitet.
Kl 09:00
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Jenny Hagenblad, e-post jenny.hagenblad@liu.se.

ValueS - Data analysis session

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Data analysis session with Claes-Fredrik Helgesson
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Licentiatseminarium Johan Falkenjack

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Johan Falkenjack, HCS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandling "Towards a Model of General Text Complexity for Swedish". Huvudhandledare: Professor Arne Jönsson. Opponent: Dr. Robert Östling, Stockholms universitet
Kl 10:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-152495, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon 013-281460.

Disputation i datalogi - Arian Maghazeh

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Arian Maghazeh, SAS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "System-Level Design of GPU-Based Embedded Systems". Huvudhandledare: Professor Zebo Peng. Opponent: Prof. Dr. Akash Kumar, Technische Universität Dresden, Tyskland
Kl 13:15
Plats: Nobel, BL32, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-152469, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon 013-281460.

2018-12-20

Licentiatseminarium inom maskinteknik med inriktning industriell produktion

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Fredrik Paulson, vid Avdelningen för industriell produktion, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatavhandling med titeln “Inclusion of Sustainability Aspects in product development at manufacturing companies.” Handledare är Erik Sundin, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är professor Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola. Seminariet hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Fredrik Paulson, e-post Fredrik Paulson, telefon 013282416.

2019-01-11

Disputation Berit Gustafsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Berit Gustafsson försvarar sin avhandling "Identifying Patterns of Emotional and Behavioural Problems in Preschool Children - Facilitating Early Detection and Intervention". Opponent: Professor Eva Billstedt, Göteborgs Universitet.
Kl 13:00 - 13:00
Plats: Belladonna, hus 511, Campus US
För mer information kontakta Per Gustafsson, e-post per.a.gustafsson@liu.se .

Disputation Susanne Odar

Disputation - Linköpings universitet
Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Susanne Odar försvarar sin avhandling "Management Initiatives, Meaning and Business Results. A Retrospective Study of a Technology Intensive Business" Opponent: Docent Åke Walldius, KTH.
Kl 13:00
Plats: ACAS
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/indek, kontakta Erika Andersson Sapir, e-post erika.andersson.sapir@liu.se, telefon 013-281750.

2019-01-18

Disputation Cecilia Fredlund

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Cecilia Fredlund försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Adolescents selling sex and sex as self-injury". Opponent: Professor Gun Helmer, Uppsala Universitet.
Kl 09:00 - 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, plan 9
För mer information kontakta Laura Korhonen, e-post laura.korhonen@liu.se .

Disputation - Michael Ziegelasch

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Michael Ziegelasch försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Diagnostic and prognostic potential of joint imaging in patients with anti-citrullinated protein antibodies". Opponent professor Tulikki Sokka-Isler, University of Eastern Finland.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, plan 10, ingång 75, 76, 78
För mer information kontakta Gesine Ensle, e-post gesine.ensle@liu.se.

Infrainformatik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Joen Dahlberg försvarar sin avhandling med titeln ”Cost Allocation Methods in Cooperative Transportation Planning”. Opponent: Professor Athanasios Migdalas, Luleå tekniska universitet, Sverige. Handledare: Maud Göthe-Lundgren.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

2019-01-23

Disputation inom matematik: Budor Shuaib

Disputation - Matematiska institutionen
Budor Shuaib försvarar sin avhandling med titeln "Ghostpeakons". Opponent är Erik Wahlén, docent, Lunds universitet.
Kl 10:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-149805, kontakta Budor Shuaib, e-post budor.shuaib@liu.se.

2019-01-25

Licentiatseminarium inom maskinteknik med inriktning mot konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Civ ing Frans Palmert vid Avdelningen för konstruktionsmaterial, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Crack Growth in Single Crystal Nickel Base Superalloys under Isothermal and Thermomechanical Fatigue".Handledare: Professor Johan Moverare, LiU. Informell opponent: Professor Christer Persson, Chalmers Tekniska Högskola. Betygsförrättare: Professor Jonas Stålhand, LiU.
Kl 09:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/kmat, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2019-01-29

Strimmaföreläsning: Vart går USA?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
DONALD TRUMP OCH DEN INTERNATIONELLA ORDNINGEN Per Jansson, universitetslektor Drygt två år efter hans tillträde som president kan det nu vara dags att utvärdera vad Donald Trump betyder för världspolitiken och den internationella ordningen. Den amerikanska utrikespolitikens uttryck har förändrats väsentligt med Trump-administrationen, men i vilken utsträckning och på vilka sätt har politikens innehåll egentligen förändrats? NYTT POLITISKT TÄNKANDE I USA Charlotte Fridolfsson, docent Högerpopulistiska valframgångar i västerländska demokratier uppmärksammas ofta, inte minst i USA. Samtidigt är senatorn Bernie Sanders en representant för vänsterpopulistiska allianser med andra progressiva krafter vilket ger ett nytt politiskt landskap. Fastän Sanders rörelse är ny, så har den kopplingar till bland annat den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den del av det offentliga samtalet som präglats av revolutionstankar sedan 1700-talet.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-02-12

Strimmaföreläsning: Klarar vi de globala utmaningarna?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
KLARAR VI DE GLOBALA MILJÖUTMANINGARNA? Björn-Ola Linnér, professor Konsumtionen hos en växande global över- och medelklass är en enorm miljöutmaning. Med de nuvarande utsläppstrenderna ser det mörkt ut att nå Parisavtalets klimatmål. FNs agenda 2030 menar att det behövs en grundläggande samhällsomställning. Just här i ligger en av vår tids största utmaningar, men också en källa till hopp om att människor har förmåga att ta sig an svåra dilemman. VART LEDER FN:S HÅLLBARHETSMÅL? Lars Niklasson, biträdande professor FN vill både lösa miljöproblemen och utrota fattigdomen i världen, men går det att uppnå alla goda ting samtidigt och hur ska det gå till? Ett av problemen med FN:s mål är att det saknas en gemensam strategi för att uppnå målen. Varje land ska efter bästa förmåga ta itu med sina problem, vilket ställer krav på politisk handlingskraft. Går det att leva upp till kraven, särskilt i länder med svag ekonomi och politik?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-03-05

Högre seminarium - Penny Harvey

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Penny Harvey från University of Manchester
Kl 13:15
Plats: Forum, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Strimmaföreläsning: MIGRATIONENS POSITIVA OCH DYNAMISKA ASPEKTER

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Khalid Khayati, universitetslektor Peo Hansen, professor Statsmakten och en del forskning ser flyktinginvandring som en ekonomisk börda för värdlandet. Men stämmer detta verkligen? I en tid med framväxt av intolerans och främlingsfientlighet är det viktigt att lyfta fram de dynamiska aspekterna av migration. Hur kan till exempel strukturellt integrerade grupper och individer vinna potential och legitimitet i det svenska samhället? Dessa föreläsningar visar på migrationens positiva och dynamiska aspekter och visar också på bristerna i antagandena och modellerna som hävdar att flyktingar utgör en budgetbörda för ett land som Sverige.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post Jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-03-15

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Andreas Willfahrt försvarar sin avhandling med titeln ”Screen Printing Technology for Energy Devices”. Opponent: Professor Tim Claypole, Swansea Universitet, Storbritannien. Handledare: Professor Xavier Crispin LiU/ITN.
Kl 10:00
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Katarina Swanberg, e-post katarina.swanberg@liu.se, telefon 011-36 31 13.

2019-03-26

Workshop -

Konferens - Tema Teknik och social förändring
Projektet arrangerar en workshop på Vadstena Klosterhotell den 26-27 mars 2019 genom Kristin Zeiler
Kl 09:00
Plats: Vadstena Klosterhotell
För mer information kontakta Kristin Zeiler, e-post kristin.zeiler@liu.se, telefon 0702886754.

2019-04-04

FORSKARTORGET

Övrigt - Medicinska fakulteten
En mötesplats för forskare och läkarstudenter inför kommande examensarbete på K8. Kom och visa upp din forskning! 4/4 2019 i Linköping (7/3 2019 i Jönköping, Kalmar & Norrköping) Sista anmälningsdag är 1 vecka innan.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Meddelas i kallelsen
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/anmalan-till-forskartorget/?l=sv, kontakta AnnaCarin Hallin, e-post annacarin.hallin@liu.se.

2019-06-12

Högre seminarium - Mark Elam

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Mark Elam, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Bakgrund Efter tidiga universitetsstudier i Storbritannien på Hull University (BA in Geography) och London School of Economics (MSc in Geography), disputerade Mark Elam 1993 inom temat Teknik och social förändring vid Linköpings universitet i Sverige. Forskningsintresse Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies (STS). I första hand har detta resulterat i empiriska studier rörande miljö- och medicinska frågor kombinerat med ett övergripande intresse för kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014