Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-08-20

Docentföreläsning i Konstruktionsmaterial

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn dr Peter Skoglund, IEI, håller en docentföreläsning över ämnet "Cylinderhuvudmaterial för lastbilar - Belastningar och livslängd"
Kl 10:15
Plats: ACAS, ing 17, Hus A
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2019-08-21

Docentföreläsning i Maskinkonstruktion

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn de Mehdi Tarkian, IEI, håller en docentföreläsning över ämnet "Automation and integration of digital design"
Kl 10:15
Plats: DESI, A-huset, plan 3, ing 13
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Petros Petrosyan, Yerevan State University, Armenien. Titel: Generalizations of interval edge-colorings of graphs.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2019-08-23

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Julia Jobson presenterar sitt examensarbete i matematik på masternivå med titeln "A column generation approach to scheduling of parallel identical machines". Handledare är Elina Rönnberg och examinator är Oleg Burdakov.
Kl 09:15
Plats: Kompakta rummet, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Elina Rönnberg, e-post elina.ronnberg@liu.se.

Love's philosophy - Östgöta Kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör bjuder på sensommarkonsert i Söderköping tillsammans med sin dirigent Christina Hörnell och världsartisten, sopransaxofonisten, Anders Paulsson. Anders Paulsson har gjort världskarriär med sin sopransaxofon och är sannolikt den förste musikern med en solistkarriär på detta i klassiska sammanhang sällsynta instrument. Sedan debuten i Carnegie Hall 1992 har Anders framträtt som solist i 25 länder och uruppfört verk av femtiotalet tonsättare. Anders Paulssons bakgrund som klassiskt skolad musiker – utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Conservatoire de Bordeaux och Manhattan School of Music i New York – kompletterad med en förkärlek för improvisation har gjort att han har haft förmånen att samarbeta med ett brett spektrum av artister. Han spelade för fredspristagaren Nelson Mandela 1993 och har bl a framträtt i sjutton minusgrader vid nyårsfirandet på Skansen och inför 55 000 åhörare på Yankee Stadium i New York. Östgöta Kammarkör, som är en del av Musik vid Linköpings universitet, firar i år 30 år som ensemble. Kören har precis gett ut en ny CD tillsammans med bl a Anders Paulsson. Denna CD "Rivers of Light" kommer finnas tillgänglig för försäljning i samband med konserten. Varmt välkomna att dela denna kväll med oss! Konserten har fri entré och en kollekt tas upp vid utgången.
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Laurentii kyrka, Söderköping
För mer information se https://www.facebook.com/events/2229972337086011/, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-08-24

Love's philosophy - Östgöta Kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör bjuder på sensommarkonsert tillsammans med sin dirigent Christina Hörnell och världsartisten, sopransaxofonisten, Anders Paulsson. Det blir ett lättlyssnat och spännande konsertprogram fyllt av klassiska tongångar, inspirerande texter och härlig körmusik. Musiken är skriven av Eriks Esenvalds, Cecilia McDowall, Benjamin Britten, Claude Debussy, Anders Paulsson, Sven Hagvil, James McMillan, Nils Lindberg m fl Anders Paulsson har gjort världskarriär med sin sopransaxofon och är sannolikt den förste musikern med en solistkarriär på detta i klassiska sammanhang sällsynta instrument. Sedan debuten i Carnegie Hall 1992 har Anders framträtt som solist i 25 länder och uruppfört verk av femtiotalet tonsättare. Anders Paulssons bakgrund som klassiskt skolad musiker – utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Conservatoire de Bordeaux och Manhattan School of Music i New York – kompletterad med en förkärlek för improvisation har gjort att han har haft förmånen att samarbeta med ett brett spektrum av artister. Han spelade för fredspristagaren Nelson Mandela 1993 och har bl a framträtt i sjutton minusgrader vid nyårsfirandet på Skansen och inför 55 000 åhörare på Yankee Stadium i New York. Östgöta Kammarkör, som är en del av Musik vid Linköpings universitet, firar i år 30 år som ensemble. Kören har precis gett ut en ny CD tillsammans med bl a Anders Paulsson. Vår CD "Rivers of Light" kommer finnas tillgänglig för försäljning i samband med konserten. Varmt välkomna att dela denna kväll med oss! Konserten har fri entré och en kollekt tas upp vid utgången.
Kl 17:00 - 18:30
Plats: Sankt Petri kyrka, Västervik
För mer information se https://www.facebook.com/events/472872450153137/, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-08-26

Hållbar utveckling: begrepp och relation till lärande

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 1. Hållbar utveckling: begrepp och relation till lärande
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-08-27

Disputation Biomolekylär och organisk elektronik , IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Zhongcheng Yuan försvarar sin doktorsavhandling ”Defects and crystallinity control of perovskite film for high-performance light-emitting diodes”. Opponent är Professor David Ginger, University of Washington.
Kl 09:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla
För mer information kontakta Feng Gao, e-post feng.gao@liu.se, telefon 013-28 68 82.

Litteraturseminarie om intersektionalitet i energiforskning

Seminarium - STRIPE
Vi samlas kring några texter som handlar om hur ett intersektionellt perspektiv kan användas i forskning kring energifrågor. Om du vill delta, hör av dig så får du ta del av texterna.
Kl 10:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Linus Burgman, e-post linus.ekman.burgman@liu.se.

15th European Conference on Molecular Electronics

Konferens - Institutionen för fysik, kemi och biologi
2019-08-27 kl 16:00 -- 2019-08-31 kl 13:00
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se http://www.ecme2019.eu, kontakta Feng Gao, e-post ecme2019@ifm.liu.se.

2019-08-29

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Francis Seuffert, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Titel: A Qualitative Description of Extremals for Morrey's Inequality.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2019-08-30

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se https://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2019-09-02

Blandade grupper i klassrummet

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Välkommen till en workshop med fokus på grupprocesser och jämlikt lärande i sammansatta grupper med olika förkunskaper och bakgrunder. Tillfället inleds med en kort introducerande inramning. Därefter arbetar vi casebaserat med utgångspunkt i det initiala ramverket. Avslutning sker genom diskussion i helgrupp av de case som bearbetats, med fokus på undervisningsmetoder och undervisningspraktik.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Disputation Max Bergkvist

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Max Bergkvist försvarar sin doktorsavhandling "Assessment of Skin Microcirculation and Tissue Viability with Polarization Spectroscopy Imaging". Opponent är professor Knut Kvernebo, Oslo universitet, Norge.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, ing.76, Campus US
För mer information kontakta Simon Farnebo, e-post simon.farnebo@liu.se.

2019-09-03

Lärmiljöfika, Välkommen till Studenthuset!

Övrigt - Linköpings universitet
Välkommen till höstens första lärmiljöfika. Vi ska titta på lärmiljöerna i Studenthuset, både de som finns på Didacticum och i resten av huset. Vi diskuterar kring hur tankarna har gått inför planeringen av huset och vilka möjligheter vi ser med de nya lokalerna.
Kl 13:15 - 14:00
Plats: Campus Valla i Studenthuset, våning 5, Didacticum
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/larmiljofika?l=sv, kontakta Peter Dalenius, e-post peter.dalenius@liu.se, telefon 013-28 14 27.

2019-09-04

Förebyggande bemötande - normer och hbtq-fokus

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Hur kan vi förebygga att svåra situationer och kränkningar uppstår i möte med studenter? Hur skapar vi ett likabehandlingsperspektiv i praktiken i undervisningen?
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-09-06

Docentföreläsning i Konstruktionsmaterial

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn dr Mohamed Loukil, IEI, håller en docentföreläsning över ämnet "Experimental and Numerical Studies of Damage in High Performance Composites"
Kl 10:15
Plats: ACAS, ing 17, Hus A
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2019-09-09

Disputation Nandita Farhad Frögren

Disputation - Linköpings universitet
Nandita Farhad Frögren vid avdelningen för Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln: "Supply Chain Governance for Social Sustainability: A Study of the Ready-Made Garment Industry in Bangladesh". Handledare:Heiko Gebauer, Linköpings Universitet, Jakob Rehme, Linköpings Universitet och Marie Bengtsson, Linköpings Universitet. Opponent: professor Chris Ellegaard, Århus universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-159653, kontakta Erika Andersson Sapir, e-post erika.andersson.sapir@liu.se, telefon 013-281750.

2019-09-10

Strimman: Digitalisering - vad är det vi talar om?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Ulf Melin, professor i informatik, och Fredrik Söderström, universitetslektor i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2019-09-12

Disputation Halvledarmaterial, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Yuchen Shi försvarar sin doktorsavhandling ”Growth of 3C-SiC and Graphene for Solar Water-Splitting Application”. Opponent är Didier Chaussende, SIMAP-EPM Lab, Frankrike.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Jianwu Sun, e-post jianwu.sun@liu.se, telefon 013-282703.

2019-09-13

Elektro- och systemteknik med inriktning mot kommunikationselektronik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Yu Liu försvarar sin avhandling med titeln ”A Data-Centric Internet of Things Framework Based on Public Cloud”. Opponent: Ulf Bodin, Luleå Universitet. Huvudhandledare: Shaofang Gong.
Kl 10:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping.
För mer information kontakta Kattis Nordlund, e-post kattis.nordlund@liu.se, telefon 011-36 31 13.

Tunnfilmsfysik - David Engberg

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
David Engberg, försvarar sin avhandling med titel: Atom Probe Tomography of Hard Nitride and Boride Thin Films. Handledare: Prof. Lars Hultman. Opponent: Prof Guido Schmitz, Universität Stuttgart
Kl 10:15
Plats: Planck- Fysikhuset
För mer information kontakta Lars Hultman, e-post lars.hultman@liu.se.

Disputation inom beräkningsmatematik: Fatemeh Ghasemi Zinatabadi

Disputation - Matematiska institutionen
Fatemeh Ghasemi Zinatabadi försvarar sin avhandling med titeln "Stability, dual consistency and conservation of summation-by-parts formulations for multiphysics problems". Opponent är Thomas Hagstrom, professor, Southern Methodist University.
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-159189, kontakta Fatemeh Ghasemi Zinatabadi, e-post fatemeh.ghasemi@liu.se.

2019-09-20

Emma Söderman

Disputation - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Avhandlingens titel: "Resistance throught acting – ambivalent practices of the No Border Musical"
Kl 10:15
Plats: Lunds universitet, Socialhögskolan Sh128, Allhelgona Kyrkogata 14
För mer information kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

Handikappvetenskap - Elisabeth Ingo

Disputation - Linköpings universitet
Elisabeth Ingo, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln ”Climbing up the hearing rehabilitation ladder”. Fakultetsopponent: Professor Margaret Wallhagen, University of California, San Francisco, USA
Kl 13:00
Plats: Key1, Keyhuset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-282030.

2019-09-24

Disputation Cornelia Bratengeier

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Cornelia Bratengeier försvarar sin doktorsavhandling "Mechanisms of mechanically induced osteoclastogenesis in a novel in vitro model for Bone implant loosening". Opponent är Dr. Oran Kennedy, Dublin, Irland.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, ing. 76, Campus US
För mer information kontakta kontakta Anna Fahlgren, e-post anna.fahlgren@liu.se.

2019-09-25

Högre seminarium - Huub Dijstelbloem

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Huub Dijstelbloem is Professor of Philosophy of Science and Politics at the University of Amsterdam (UvA) and Senior Research Fellow at the Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR) in The Hague. Bringing together the fields of philosophy of science and political philosophy his research employs a combination of conceptual, normative and empirical approaches to study the politics of technological societies.
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-09-30

Hållbar utveckling: Att integrera moment i kurser, praktiska moment och övningar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 2. Att integrera moment i kurser, praktiska moment och övningar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-10-01

Det internationella klassrummet del 1

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-10-02

Medicinteknikdagarna 2019

Konferens - Linköpings universitet
2019-10-02 -- 2019-10-03 Medicinteknikdagarna (MTD) som arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) hålls 2019 i Linköping. Linköpings universitet (Institutionen för medicinsk teknik, IMT) och Region Östergötland har fått äran att stå som värd för denna inspirerande och viktiga nationella konferens inom området medicinsk teknik som brukar attrahera ca 400-500 deltagare.
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se https://www.medicinteknikdagarna2019.se/, kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se.

SWEPSA 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-10-02 kl 09:00 -- 2019-10-04 kl 15:00 Linköpings universitet välkomnar alla statsvetare från landet till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.
Plats: Norrköping
För mer information se https://liu.se/en/research/swepsa-2019, kontakta Carl-Johan Sommar, e-post carl-johan.sommar@liu.se.

2019-10-08

Pedagogisk utveckling: Lärande i fokus

Konferens - Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten vid Linköping har en lång tradition av att driva pedagogisk utveckling inom problembaserat och interprofessionellt lärande. Vid Utbildningskonferensen redovisas resultat och erfarenheter från de pedagogiska utvecklingsprojekt som beviljades medel 2017. Syftet med konferensen är att att stimulera pedagogisk diskussion och samverkan. Keynote speaker: Max Scheja, professor i universitetspedagogik, Stockholms Universitet. Alla lärare och studenter är välkomna!
Plats: Hasselquist och Belladonna, Campus US, Hus 511-001, ingång 76
För mer information se https://liu.se/artikel/pedagogiska-utvecklingsprojekt-medfak, kontakta Madeleine Abrandt Dahlgren, e-post madeleine.abrandt.dahlgren@liu.se.

2019-10-09

Högre seminarium - Joana Latimer

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Prof Joanna Latimer Chair in Sociology, Science & Technology. View my profile in the York Research Database. Visit Prof Joanna Latimer's profile on the York .
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-10-15

Strimman: Förändring och digitalisering - varför är det så svårt?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Johanna Sefyrin, universitetslektor i informatik, och Göran Goldkuhl, professor emeritus i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2019-10-21

Hållbar utveckling: Affektiva lärandemål och värderingar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 3. Affektiva lärandemål och värderingar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-10-24

Det internationella klassrummet del 2

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-11-05

Strimman: När roboten blir bidragshandläggare - mänskliga, tekniska och andra värden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Ida Lindgren, universitetslektor i informatik, och Daniel Toll, forskningsassistent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Camppus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2019-11-13

Tema T Exchange with Amade M'charek

Föreläsning - Tema Teknik och social förändring
Kl 13:15
Plats: Universitetsklubben, Campus valla
För mer information se https://liu.se/forskning/tema-t-exchange, kontakta Steve Woolgar, e-post steve.woolgar@liu.se.

2019-11-18

Hållbar utveckling: Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 4. Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-11-19

Juridik frågor för lärare

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Att möta studenter med funktionsvariationer

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

10:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2019-11-19 kl 12:00 -- 2019-11-21 kl 13:00 Ämne: Vård efter behov - hur svårt ska det vara? Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum i samarbete med Region Stockholm. Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2019-09-30
Plats: City Conference Centre Stockholm
För mer information se http://www.trippus.net/Nationella_Prioriteringskonferensen_2019, kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se.

2019-11-29

DISPUTATION - Elin Björk

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Elin Björk försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/elibj17, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-17

DISPUTATION - Amelia Mutter

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Amelia Mutter försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/amemu75, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-24

DISPUTATION - Daniel Andersson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Daniel Andersson försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/forskning/infrastrukturer-politik-miljo-stripes, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-02-04

Strimman: Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik, och Stefan Holgersson, docent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-10

Strimman: Smarta städer och digitalisering - exemplet Vallastaden och bortom

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Malin Granath, universitetslektor i informatik, och Darcy Parks, postdoktor i Tema teknik och social förändring. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-31

Strimman: Det digitaliserade arbetslivet

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik, och Malin Nordström, adjungerad universitetslektor i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19