Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-09-16

WCMM seminar - Combinatorial drug predictions for personalized medicine

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Istvan Kovacs, Northeastern University and Dana-Farber Cancer Institute, Boston. Dr Kovacs develops novel network-based methods to computationally predict potential drug targets, drug-drug interactions and beneficial combinations, as well as personalized biomarkers (Nature Com. 2019, Nature 2015, Cell 2015). More information at https://www.barabasilab.com/people/istvan-kovacs
Kl 12:00 - 13:00
Plats: Belladonna, hus 511, ingång 75, 76, 78, campus US
För mer information se https://liu.se/en/research/systems-medicine-for-individualised-treatment , kontakta Professor Mikael Benson, e-post mikael.benson@liu.se.

2019-09-17

Seminarium i matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Jimmy Olsson, KTH. Titel: Bayesian learning of weakly structural Markov graph laws using sequential Monte Carlo methods.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-matematisk-statistik, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

2019-09-18

Collaborative Research Seminar Series: Scientific Misconduct: Practices, Trend and (Mis)Management

Seminarium - Linköpings universitet
Presenter: Solmaz Filiz Karabag
Kl 10:15 - 12:00
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

Forskningsseminarium

Seminarium - LiU Humanities
Martin Fredriksson, Tema Q India’s 2016 National IPR Policy between Neocolonialism and National Sovereignty
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, KH557
För mer information kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Jana Björn, MAI. Titel: Geometric analysis on Cantor sets, trees and hyperbolic spaces.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2019-09-19

WCMM seminar

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
"PrP transgenic Drosophila: a new host for the rapid bioassay of human and animal prions". Dr. Raymond Bujdoso, Cambridge, UK. For more information please see: https://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?Raymond_Bujdoso
Kl 13:00 - 14:00
Plats: Linden, Campus US, ingång 65
För mer information se https://liu.se/en/employee/walja90, kontakta Walker Jackson, e-post walker.jackson@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Joscha Legewie från Harvard University besöker IAS och ger ett seminarium med titeln: Racial bias in policing and the consequences for minority youth. Lessons from "Big data". Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 15:30 - 17:00
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-09-20

Emma Söderman

Disputation - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Avhandlingens titel: "Resistance throught Acting – Ambivalent Practices of the No Border Musical"
Kl 10:15
Plats: Lunds universitet, Socialhögskolan Sh128, Allhelgona Kyrkogata 8
För mer information kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

Handikappvetenskap - Elisabeth Ingo

Disputation - Linköpings universitet
Elisabeth Ingo, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln ”Climbing up the hearing rehabilitation ladder”. Fakultetsopponent: Professor Margaret Wallhagen, University of California, San Francisco, USA
Kl 13:00
Plats: Key1, Keyhuset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-282030.

WCMM seminar

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
"Metabolic profiling in the insulin-resistant brain – Magnetic Resonance studies in vivo". Joao Duarte, WCMM Fellow, Diabetes and Brain Function, Lund University. For more information please see: https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/joao-duarte(55d209d1-b14e-45f5-a401-15e4194fa452).html
Kl 14:00 - 15:00
Plats: Röntgen (P404), Fysikhuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/employee/frahe49, kontakta Frank Hernandez, e-post frank.hernandez@liu.se.

2019-09-23

SNIC och SNAC: Hantering av storskalig datortidsallokering i Sverige

Seminarium - Linköpings universitet
I Sverige ansvarar SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) för tillhandahållandet av storskaliga datorresurser för akademiska användare. I detta föredrag kommer Philipp Schlatter (nuvarande ordförande för Swedish National Allocation committee) att presentera SNICs förfaringssätt för hur stora allokeringar hanteras. Dessutom finns möjligheten att ställa frågor om t ex nödvändigt innehåll och riktlinjer för bästa praxis för ansökningarna.
Kl 13:30 - 15:30
Plats: Jordan-Fermi (J402), Fysikhuset, Campus Valla
För mer information se https://www.nsc.liu.se/support/Events/SNIC_and_SNAC_2019/, kontakta Peter Münger, e-post pemun@nsc.liu.se, telefon 013285797.

Rektors strategidialoger 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Nu är det dags för strategidialoger igen!
Sista anmälningsdag: 2019-09-13
Kl 15:15
Plats: Campus Valla, TER1
För mer information se https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.764129?l=sv, kontakta Jakob Björneke, e-post jakob.bjorneke@liu.se, telefon 013-28 44 69.

2019-09-24

Disputation Cornelia Bratengeier

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Cornelia Bratengeier försvarar sin doktorsavhandling "Mechanisms of mechanically induced osteoclastogenesis in a novel in vitro model for Bone implant loosening". Opponent är Dr. Oran Kennedy, Dublin, Irland.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, ing. 76, Campus US
För mer information kontakta kontakta Anna Fahlgren, e-post anna.fahlgren@liu.se.

Rektors strategidialoger 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Nu är det dags för strategidialoger igen!
Sista anmälningsdag: 2019-09-13
Kl 13:15
Plats: TER1 Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.764129?l=sv, kontakta Jakob Björneke, e-post jakob.bjorneke@liu.se, telefon 013-28-44-69.

2019-09-25

Disputation i datalogi - Ulf Kargén, ADIT/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Ulf Kargén, ADIT/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Scalable Dynamic Analysis of Binary Code". Huvudhandledare: Professor Nahid Shahmehri. Opponent: Professor Uwe Assman, Technische Universität Dresden, Tyskland
Kl 13:15
Plats: Planck, hus F, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-157626, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-734-607510.

NSC Sigma användarmöte

Seminarium - Linköpings universitet
Alla LiU-användare är välkomna till NSC Sigma-användarmötet den 25:e September. NSC kommer att presentera en bakgrund för de lokala LiU-resurserna, med aktuell användning, funktioner och framtidsplaner. Detta möte är ett öppet forum för återkoppling och frågor, som också kan inkludera t ex Tetralith. Både system- och applikationsexperter från NSC kommer att vara närvarande. Fika ingår.
Kl 13:15 - 14:00
Plats: Schrödinger (E324), Fysikhuset, Campus Valla
För mer information se https://www.nsc.liu.se/support/Events/NSC_Sigma_user_meeting_2019/, kontakta Weine Olovsson, e-post weiol@nsc.liu.se, telefon 013281148.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Paul Tod, University of Oxford, Storbritannien. Titel: Penrose's Weyl Curvature Hypothesis and his Conformal Cyclic Cosmology.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2019-09-26

LiU Humanities öppningsdag

Konferens - Linköpings universitet
Nystartade LiU Humanities är ett forum för alla forskare inom humaniora i bred mening på universitet. Det handlar om människor, kulturuttryck och samhällsutveckling. Öppningsdagen den 26 september består av en konferens dit alla anställda inom LiU är välkomna. Under konferensen kommer en del av det som LiU har inom området humaniora att presenteras.
Sista anmälningsdag: 2019-09-18
Kl 09:30 - 17:00
Plats: Visualiseringscenter C, Norrköping
För mer information se https://liu.se/en/article/liu-humanities, kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

Disputation Halvledarmaterial, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jalil Shah försvarar sin doktorsavhandling ”Atomic and Electronic Structures of Two-Dimensional Layers on Noble Metals”. Opponent är Patrick Vogt, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Roger Uhrberg, e-post roger.uhrberg@liu.se, telefon 013-282385.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Xiaowen Dong från University of Oxford ger ett seminarium med titeln: Urban segregation in behaviour: A data-driven approach. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-09-27

Disputation Linda Lundgren

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Linda Lundgren försvarar sin avhandling med titeln:"Incidental gallbladder cancer - incidence, predictors, management and outcome in a Swedish population". Opponent är professor Magnus Nilsson, Karolinska Institutet.
Kl 09:00
Plats: Hasselquist, Campus US, ing 75
För mer information kontakta Per Sandström , e-post per.sandstrom@liu.se.

Licentiatseminarium Alachew Mengist

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Alachew Mengist, PELAB/SAS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandling "Methods and Tools for Efficient model-Based Development of Cyber-Physical Systems with Emphasis on Model and Tool Integration". Huvudhandledare: Docent Adrian Pop. Opponent: Dr. Christian König, TWT GmbH Science & Innovation, Tyskland
Kl 10:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-156690, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-734-607510.

Disputation - Molekylär ytfysik och nanovetenskap

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Peter Eriksson försvarar sin doktorsavhandling "Cerium Oxide Nanoparticles and Gadolinium Integration". Opponent är Duncan Sutherland, Aarhus University; Danmark.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Kajsa Uvdal, e-post kajsa.uvdal@liu.se, telefon 013-28 12 08.

Per Arvidsson

Övrigt - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Licentiatuppsats titel:"Från policy till praktik - en studie om organisering inom LSS-området"
Kl 12:00
Plats: Malmö universitet
För mer information kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

Disputation

Disputation - Linköpings universitet
Maria Edvardsson vid avdelningen för läkemedelsforskning försvarar sin avhandling; Circulating levels and assessment of conventional laboratory analytes in 80 years and older individuals, apparently healthy, moderately healthy or frail. Opponent: Professor Peter Gidefelt
Kl 13:00
Plats: Berzeliisalen, Campus US
För mer information kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se.

Sofia Österborg Wiklund - Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Sofia Österborg Wiklund försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Folkbildning i global (o)rättvisa. Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser". Opponent: Docent Linda Berg, Umeå universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

Disputation i design - Tim Overkamp, IxS/HCS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Tim Overkamp, IxS/HCS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "How Service Ideas Are Implemented – Ways of Framing and Addressing Service Transformation". Huvudhandledare: Professor Stefan Holmlid. Opponent: Professor Alison Prendiville, London College of Communication, England
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, hus B, Campus Valla
För mer information se https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-157107, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-734-607510.

2019-09-30

Hållbar utveckling: Att integrera moment i kurser, praktiska moment och övningar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 2. Att integrera moment i kurser, praktiska moment och övningar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-10-01

Det internationella klassrummet del 1

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-10-02

Medicinteknikdagarna 2019

Konferens - Linköpings universitet
2019-10-02 -- 2019-10-03 Medicinteknikdagarna (MTD) som arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) hålls 2019 i Linköping. Linköpings universitet (Institutionen för medicinsk teknik, IMT) och Region Östergötland har fått äran att stå som värd för denna inspirerande och viktiga nationella konferens inom området medicinsk teknik som brukar attrahera ca 400-500 deltagare.
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se https://www.medicinteknikdagarna2019.se/, kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se.

SWEPSA 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-10-02 kl 09:00 -- 2019-10-04 kl 15:00 Linköpings universitet välkomnar alla statsvetare från landet till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.
Plats: Norrköping
För mer information se https://liu.se/en/research/swepsa-2019, kontakta Carl-Johan Sommar, e-post carl-johan.sommar@liu.se.

Gästseminarium med doktorander från Institute for Culture and Society, Western Sydney University

Seminarium - LiU Humanities
Emilie Baganz: Valuing Women's Experiences - Hermeneutic Phenomenology in Feminist Research Bhavya Chitranshi: An Alternative (to) Democracies in ‘Forgotten’ Cultures
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, KH557
För mer information kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

2019-10-03

SULF dagen

Seminarium - Linköpings universitet
SULF-dagen Linköpings universitet den 3 oktober 10.15-12.30 Lunch seminar Working in Sweden (in English). The seminar will address questions like: How does the Swedish labour market work? How does the social security system work? (Register for the lunch seminar below) 12:30 – 15:00 Informell diskussion med SULF-representant med kaffe och bulle ca kl.14. Var: Campus Valla, C-huset, S26 (with speaker) Campus US, hus 420, Bunsen (streaming! with SULF representative) Campus Norrköping, Kåkenhus, K51 (streaming! with SULF representative) Välkommen!
Sista anmälningsdag: 2019-10-01
Kl 10:15 - 15:00
För mer information se https://sulf.se/kalender/linkoping-sulf-dagen/, kontakta Carine Signoret, e-post carine.signoret@liu.se, telefon 013282188.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Fabien Accominotti från London School of Economics and Political Science ger ett seminarium med titeln: How the reification of merit breeds inequality: Theory and experimental evidence. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madeöene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-10-04

Disputation - Ulrica Lovén Wickman

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Ulrica Lovén Wickman - försvarar sin avhandling med titeln "Self-care: the way to find balance in Life. Development and evaluation of a self-care questionnaire for patients with inflammatory bowel disease." Opponent Jan Mårtensson, Professor, Överläkare, Jönköpings universitet.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Berzeliussalen
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Disputation Johanna Frejd

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johanna Frejd försvarar sin avhandling med titeln: Encountering Evolution – Children’s Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions. Opponent är prof Christina Siry, University of Luxembourg.
Kl 13:00
Plats: K2
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2019-10-07

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Emmanouil Fountoulakis försvarar sin avhandling med titeln ”Performance Analysis and Optimization for Time Critical Networking”. Opponent: Professor Giuseppe Durisi, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Handledare: Evangelos Angelakis.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

Rektors strategidialoger 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Nu är det dags för strategidialoger igen!
Sista anmälningsdag: 2019-09-13
Kl 15:15
Plats: Hotell Ekoxen
För mer information se https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.764129?l=sv, kontakta Jakob Björneke, e-post jakob.bjorneke@liu.se, telefon 013-28 44 69.

2019-10-08

Pedagogisk utveckling: Lärande i fokus

Konferens - Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten vid Linköping har en lång tradition av att driva pedagogisk utveckling inom problembaserat och interprofessionellt lärande. Vid Utbildningskonferensen redovisas resultat och erfarenheter från de pedagogiska utvecklingsprojekt som beviljades medel 2017. Syftet med konferensen är att att stimulera pedagogisk diskussion och samverkan. Keynote speaker: Max Scheja, professor i universitetspedagogik, Stockholms Universitet. Alla lärare och studenter är välkomna!
Plats: Hasselquist och Belladonna, Campus US, Hus 511-001, ingång 76
För mer information se https://liu.se/artikel/pedagogiska-utvecklingsprojekt-medfak, kontakta Madeleine Abrandt Dahlgren, e-post madeleine.abrandt.dahlgren@liu.se.

2019-10-09

Rektors strategidialoger 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Nu är det dags för strategidialoger igen!
Sista anmälningsdag: 2019-09-13
Kl 10:15
Plats: SP71 Campus Norrköping
För mer information se https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.764129?l=sv, kontakta Jakob Björneke, e-post jakob.bjorneke@liu.se, telefon 013-28 44 69.

Högre seminarium - Joana Latimer

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Prof Joanna Latimer Chair in Sociology, Science & Technology. View my profile in the York Research Database. Visit Prof Joanna Latimer's profile on the York .
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Forskningsseminarium

Seminarium - LiU Humanities
Konstantin Economou, KSM. "Från äldreboende till museum: två nedslag i mediala minnen, bilder och gestaltningar". Följd med visning av utställning på Norrköpings stadsmuseum (kl 15-17)
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, KH557
För mer information kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

WCMM Clinical Arena - Genomic Medicine: resources and clinical implications

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
16.25-16.55 Genomic Medicine Sweden and SciLife lab, an introduction to national and local resources. Martin Hallbeck, Tobias Strid, Peter Söderkvist 16.55-17.25. Clinical Translation of Genomic Medicine: Challenges and opportunities. Mikael Benson. https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-019-0622-1
Kl 16:25 - 17:25
Plats: Wrannesalen, CMIV, Campus US, Universitetssjukhus, Norra Entrén
För mer information kontakta Professor Mikael Benson, e-post mikael.benson@liu.se.

2019-10-10

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Johannes Wachs från RWTH Aachen University ger ett seminarium med titeln: Network approaches to the study of corruption. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-10-15

Collaborative Research Seminar Series: Servitization and Deservitization: Themes and Research Priorities

Seminarium - Linköpings universitet
Presenter: Christian Kowalkowski
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

Strimman: Förändring och digitalisering - varför är det så svårt?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Johanna Sefyrin, universitetslektor i informatik, och Göran Goldkuhl, professor emeritus i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2019-10-17

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
David Garcia från Medical University of Vienna & CSH Faculty ger ett seminarium med titeln: Collective emotions and social resilience in the digital traces after a terrorist attack, Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-10-18

Disputation - Irene Håkansson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Irene Håkansson försvarar sin doktorsavhandling "Biomarkers and disease activity in multiple sclerosis - A cohort study on patients with clinically isolated syndrome and relapsing remitting multiple sclerosis". Opponent: Professor Jan Lycke, Göteborgs universitet, Göteborg.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, 64
För mer information kontakta Professor Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se.

Seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Welcome to the 60% seminar titled “A Divided Old Age Through Digital Technologies?”, Arianna Poli, Ph.D. candidate at the Division Ageing and Social Change (ASC). Opponent: Stefan Fors, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet (KI). Commentator 1: Ulli Samuelsson, Jönköping University. Commentator 2: n.n.
Kl 13:15
Plats: TPM55
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Arianna Poli, e-post arianna.poli@liu.se, telefon +4611363582.

2019-10-21

Hållbar utveckling: Affektiva lärandemål och värderingar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 3. Affektiva lärandemål och värderingar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-10-24

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
David Schoch från the Univerity of Manchester håller i ett seminarium med titeln: Leveling ties in two-mode networks. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Det internationella klassrummet del 2

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-10-25

Disputation Lina La Fleur

Disputation - Linköpings universitet
Lina La Fleur försvarar sin doktorsavhandling "Energy renovation of multi-family buildings in Sweden - An evaluation of primary energy use, life cycle costs, indoor environment and comparison with new building construction" Opponent är Dr. Andreas Koch, European Institute for Energy Research, Karlsruhe, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-28 11 66.

Disputation inom Företagsekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Aliaksei Kazlou vid avdelningen för Företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Immigrant entrepreneurs in a changing institutional context: a mixed embeddedness approach". Handledare är Martin Klinthäll, Linköpings universitet. Opponent är Monder Ram, professor, Aston University, UK.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla, Linköping
För mer information kontakta Martin Klinthäll, e-post martin.klinthall@liu.se.

Disputation inom beräkningsmatematik: Andrea Alessandro Ruggiu

Disputation - Matematiska institutionen
Andrea Alessandro Ruggiu försvarar sin avhandling med titeln "Eigenvalue analysis and convergence acceleration techniques for summation-by-parts approximations". Opponent är Daniel Appelö, Associate Professor, University of Colorado Boulder.
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-160073, kontakta Andrea Alessandro Ruggiu, e-post andrea.ruggiu@liu.se.

2019-11-05

Strimman: När roboten blir bidragshandläggare - mänskliga, tekniska och andra värden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Ida Lindgren, universitetslektor i informatik, och Daniel Toll, forskningsassistent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Camppus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2019-11-07

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Thijs Bol från University of Amsterdam kommer till IAS och ger ett seminarium med titeln: The origins of gender equality in science funding. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-13

Tema T Exchange with Amade M'charek

Föreläsning - Tema Teknik och social förändring
Kl 13:15
Plats: Universitetsklubben, Campus valla
För mer information se https://liu.se/forskning/tema-t-exchange, kontakta Steve Woolgar, e-post steve.woolgar@liu.se.

2019-11-14

Disputation - Komplexa material och system

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Indre Urbanaviciute försvarar sin avhandling: Multifunctional Supramolecular Organic Ferroelectrics. Handledare: Prof. Martijn Kemerink. Opponent: Prof Sebastiaan van Dijken
Kl 10:15
Plats: Schrödinger E324
För mer information kontakta Martijn Kemerink, e-post martijn.kemerink@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Moritz Marbach från ETH Zürich ger ett seminarium med titeln: The economic and political consequences of employment bans for refugees. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-18

Hållbar utveckling: Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 4. Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-11-19

Juridik frågor för lärare

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Att möta studenter med funktionsvariationer

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

10:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2019-11-19 kl 12:00 -- 2019-11-21 kl 13:00 Ämne: Vård efter behov - hur svårt ska det vara? Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum i samarbete med Region Stockholm. Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2019-09-30
Plats: City Conference Centre Stockholm
För mer information se http://www.trippus.net/Nationella_Prioriteringskonferensen_2019, kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se.

2019-11-20

Idéseminarium

Seminarium - LiU Humanities
Eva Hemmungs Wirtén, Tema Q. "Arkiv och institutionell glömska: ett idé-seminarium". I det ERC-finansierade PASSIM-projektet (www.passim.se) är frågan om patent som dokument eller bärare av vetenskaplig information central. Ett sådant perspektiv bygger på ett uttalat intresse för patentets materiella aspekter och samspel med ett större mediehistoriskt och medieteknologiskt system. Under våren 2019 anordnade PASSIM ett seminarium där idéhistorikern Matts Lindström och PASSIM’s egen José Bellido (Kent Law School) diskuterade en teknologi som intresserar båda forskarna: mikrofilm. Men att förstå dokumentet patent är det också nödvändigt med institutionella historier, dvs. att fokusera på de institutioner inom vilka patenten ”kommer till” och arkiveras, dvs. Patentverken. Det svenska patentverket (Patent och Registreringsverket - PRV) är ett av de äldsta i Europa, men är i princip helt outforskat som institution och som arkiv. Det här seminariet är inte till för att diskutera patentverk, även om anledningen till seminariet är direkt relaterat till observationer i PASSIM-projektet, utan för att bolla idéer kring hur man kan studera förhållandet mellan en institutions akter/filer/records (i detta specifika fall då patenten), dess tillgängliggörande (idag genom digitalisering) och själva institutionens osynlighet som institution. Är det så att dokumentens ökade tillgängliggörande möjliggör en institutionell glömska, och i så fall, med vilka konsekvenser? Målsättningen med seminariet är att bolla idéer kring hur vi skulle kunna samlas kring ”arkivet” som teoretiskt och historiskt begrepp och vilka olika institutioner som i så fall skulle kunde studeras komparativt. För PASSIM är seminariet ett led i att utveckla nya idéer kring patentverkets institutionella historia och eventuellt framtida projekt post-PASSIM.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, KH557
För mer information kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

2019-11-21

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Andrea Voyer från Stockholms Universitet ger ett seminarium med titeln: Returning to manners as data: Computational approaches to the study of social norms.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-26

Collaborative Research Seminar Series

Seminarium - Linköpings universitet
Introducing Web Mining of Firm Websites to Explore Innovation Factors Using the Example of Management System Standards Presenters: Mona Mirtsch & Knut Blind
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

2019-11-28

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Flaminio Squazzoni från University of Milan besöker IAS och ger ett seminarium med titeln: Can transparency undermine peer review? A computational model of scientist behavior under open peer review. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-29

DISPUTATION - Elin Björk

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Elin Björk försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/elibj17, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-12-04

Collaborative Research Seminar Series

Seminarium - Linköpings universitet
Freelancers, Independent Contractors and the Organization of Work Presenters: Karin Bredin & Torstein Nesheim
Kl 13:00 - 14:45
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

2019-12-05

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Miranda Lubbers från Autonomous University of Barcelona ger ett seminarium med titeln: Segregation in broader sociality networks: The benefits and disadvantages of the Network Scale-Up Method. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-12-12

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Thomas Grund från University College Dublin ger ett seminarium med titeln: The duality of social context and social mechanisms. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2020-01-17

DISPUTATION - Amelia Mutter

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Amelia Mutter försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/amemu75, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-24

DISPUTATION - Daniel Andersson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Daniel Andersson försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/forskning/infrastrukturer-politik-miljo-stripes, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-02-04

Strimman: Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik, och Stefan Holgersson, docent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-10

Strimman: Smarta städer och digitalisering - exemplet Vallastaden och bortom

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Malin Granath, universitetslektor i informatik, och Darcy Parks, postdoktor i Tema teknik och social förändring. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-31

Strimman: Det digitaliserade arbetslivet

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik, och Malin Nordström, adjungerad universitetslektor i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19