Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-11-18

Varmt välkommen till seminariet “Protein biomarker discovery and implementation“

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Agenda: • Mikael Åberg, Director Clinical Biomarkers Facility SciLifeLab Uppsala Örjan Lindhe, Olink Proteomics. “Olink technology for Protein Biomarker Discovery and Development” • Jan Ernerudh, Linköping University: “Inflammatory proteins for prediction of pregnancy complications” • Sofia Nyström, Linköping University: ”Plasma protein profiling identifies interferon-γ as a principle driver of immune dysregulation in CVID” • Stig Linder, Linköping University: “title tbd” • Lena Jonasson, Linköping University: “Hunting for protein biomarkers of stress” Coffee and fika will be provided during the seminar. For any questions regarding the seminar or if you wish to schedule a separate meeting on Nov 19th, please contact orjan.lindhe@olink.com Follow this link to register www.olink.com/seminar-nov18 The seminar is arranged by the SciLifeLab Clinical Biomarkers Facility, Olink Proteomics and the strategic research area MIIC at Linköping University.
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Linden, Ingång 65, Campus US, Linköpings universitet
För mer information se https://www.olink.com/seminar-nov18, kontakta Marie Larsson, e-post marie.larsson@liu.se, telefon +4613282987.

Hållbar utveckling: Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 4. Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

Docentföreläsning i Tillämpad fysik

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
PhD Carlito Ponseca, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "Towards Terahertz Organic Electronics: Development of Solution-Processed THz Devices for Future ICT Systems".
Kl 14:15
Plats: Schrödinger (E324), Fysikhuset
För mer information kontakta Sara Sethson, e-post sara.sethson@liu.se, telefon 013-285835.

2019-11-19

Juridik frågor för lärare

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Att möta studenter med funktionsvariationer

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

10:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2019-11-19 kl 12:00 -- 2019-11-21 kl 13:00 Ämne: Vård efter behov - hur svårt ska det vara? Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum i samarbete med Region Stockholm. Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2019-09-30
Plats: City Conference Centre Stockholm
För mer information se http://www.trippus.net/Nationella_Prioriteringskonferensen_2019, kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se.

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Yong Zhong försvarar sin doktorsavhandling "Photopatternable Electrolytes for Conducting Polymer Actuators". Opponent Prof Aleksandar Matic, Chalmers University of Technology, Gothenburg.
Kl 13:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Edwin Jager, e-post edwin.jager@liu.se.

2019-11-20

Idéseminarium

Seminarium - LiU Humanities
Eva Hemmungs Wirtén, Tema Q. "Arkiv och institutionell glömska: ett idé-seminarium". I det ERC-finansierade PASSIM-projektet (www.passim.se) är frågan om patent som dokument eller bärare av vetenskaplig information central. Ett sådant perspektiv bygger på ett uttalat intresse för patentets materiella aspekter och samspel med ett större mediehistoriskt och medieteknologiskt system. Under våren 2019 anordnade PASSIM ett seminarium där idéhistorikern Matts Lindström och PASSIM’s egen José Bellido (Kent Law School) diskuterade en teknologi som intresserar båda forskarna: mikrofilm. Men att förstå dokumentet patent är det också nödvändigt med institutionella historier, dvs. att fokusera på de institutioner inom vilka patenten ”kommer till” och arkiveras, dvs. Patentverken. Det svenska patentverket (Patent och Registreringsverket - PRV) är ett av de äldsta i Europa, men är i princip helt outforskat som institution och som arkiv. Det här seminariet är inte till för att diskutera patentverk, även om anledningen till seminariet är direkt relaterat till observationer i PASSIM-projektet, utan för att bolla idéer kring hur man kan studera förhållandet mellan en institutions akter/filer/records (i detta specifika fall då patenten), dess tillgängliggörande (idag genom digitalisering) och själva institutionens osynlighet som institution. Är det så att dokumentens ökade tillgängliggörande möjliggör en institutionell glömska, och i så fall, med vilka konsekvenser? Målsättningen med seminariet är att bolla idéer kring hur vi skulle kunna samlas kring ”arkivet” som teoretiskt och historiskt begrepp och vilka olika institutioner som i så fall skulle kunde studeras komparativt. För PASSIM är seminariet ett led i att utveckla nya idéer kring patentverkets institutionella historia och eventuellt framtida projekt post-PASSIM.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, KH557
För mer information kontakta Eva Hemmungs Wirtén, e-post eva.hemmungs.wirten@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Mario Natiello, Lunds universitet. Titel: Winged promises or biological contamination? Modelling genetic diffusion in the RIDL-SIT technique
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Mini-symposium on neurodegeneration

Föreläsning - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Detrimental microglia phenotype in neurodegenerative diseases - The role of microglial galectin-3 Tomas Deierborg, PhD Associate Professor and Senior lecturer Head of Experimental Neuroinflammation Laboratory Lund University Neurogranin in CSF: relation to cognition and neurodegeneration in AD Erik Portelius Associate professor in Neurochemisty Head of the neurochemistry unit at Sahlgrenska University hospital
Kl 15:00 - 16:30
Plats: Eken
För mer information kontakta Martin Hallbeck, e-post martin.hallbeck@liu.se, telefon 010-1031506.

2019-11-21

Välkommen till workshop om Hållbarhet och Innovation/Entreprenörskap!

Konferens - Linköpings universitet
2019-11-21 kl 12:00 -- 2019-11-22 kl 13:00 Inom ramen för forskningsprogrammet ScaleUp4Sustainability (www.scaleup4sustainability.eu) bjuder vi in till en workshop på temat Hållbarhet, Innovation/Entreprenörskap och hur vi integrerar dessa inom kursverksamhet. Med denna workshop vill vi samla lärare och forskare inom området med målsättningen att lära av varandra för att vidareutveckla undervisningen som kombinerar Hållbarhet och Innovation/Entreprenörskap. Program (prel.) 21 november 12:00 Gemensam lunch 13-17 Presentationer med fokus på pedagogiska metoder och verktyg i undervisning där Hållbarhet och Innovation/Entreprenörskap kombineras 22 november 8-12 Workshop Föreslagna teman: - Hur integrera Hållbarhet och Innovation/Entreprenörskap? - Hur går vi från att lära om till att lära att göra? - Verktyg för inkludering av Hållbarhet inom Innovation/Entreprenörskap - Läromedel för Hållbarhet inom Innovation/Entreprenörskap 12:00 Gemensam lunch Är du intresserade av att hålla en presentation om dina/era pedagogiska metoder och verktyg i undervisning där Hållbarhet och Innovation/Entreprenörskap kombineras? Har du idéer kring intressanta teman som du skulle vilja diskutera? Hör av dig till mig madeleine.larsson@liu.se senast den 4 november. Vill du delta i workshopen? Anmäl dig via nedan länk senast sen 14 november. Deltagandet är kostnadsfritt. https://forms.gle/qgHN8infwXqNVuDEA
Sista anmälningsdag: 2019-11-14
Plats: Linköpings universitet, Universitetsklubben
För mer information kontakta Madeleine Larsson, e-post madeleine.larsson@liu.se, telefon 070-0895120.

Valerie Lynn Sackmann

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Valerie Lynn Sackmann försvarar sin doktorsavhandling "The Propagation of Neurodegenerative Diseases by Inflammation and Exosomes". Opponent: biträdande professor Tomas Deierborg, Lunds universitet
Kl 13:00
Plats: Berzelius, Campus US, Ing. 65
För mer information kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheiko@liu.se, telefon 013-28-26-67.

Gästseminarium

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Annika Rabo, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. "Om antropologi och juridik: lagen om barnäktenskap"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Jessica Sjögren, e-post jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363540.

2019-11-22

Disputation - Caroline Lindholm, Biologi

Disputation - Linköpings universitet
Caroline Lindholm försvarar sin doktorsavhandling "Intermittent fasting in chickens. Physiological mechanisms and welfare implications for broiler breeders". Opponent Prof Ian Dunn, The Roslin Institute, UK.
Kl 09:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ing. 57
För mer information kontakta Jordi Altimiras, e-post jordi.altimiras@liu.se, telefon 013-285824.

Colonial Media Ecologies – Entanglements of Colonial Environments

Seminarium - LiU Humanities
How do we narrate colonial entanglements – of voices, places, archives – from a Nordic perspective today? This seminar explores formats of narrating colonial history, from travelogues and historiography, to new materialist approaches that might harbor a multi-perspectival and multi-voiced opening up of the colonial heritage. Can we imagine new agencies by emphasizing the entangled media ecologies and environments in which we are all still culturally brought together across distances in the vast global afterlife of slavery and colonialization?
Kl 10:00 - 15:00
Plats: Forum, Temahuset, Campus Valla
För mer information se https://theseedbox.se/event/colonial-media-ecologies-etanglements-of-colonial-environments/, kontakta Lene Asp Fredriksen, e-post lene.asp.frederiksen@liu.se.

Konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn Lic Pimin Zhang försvarar sin doktorsavhandling med titel: Performance of MCrAlX Coatings: Oxidation, Hot Corrosion and Interdiffusion. Fakultetsopponent Professor Ping Xiao, University of Manchester/Schools of Materials. Betygsnämnd: Professor Robert Pederson, University West, Professor Mats Lundberg, Sandvik Materials Technology and docent Fang Liu. Handledare: Professor Ru Lin Peng.
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Research Professional seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Grants Office och Research Professional bjuder in till en snabbkurs i forskningsfinansieringsdatabasen Research Professional där du får lära dig allt från grunderna i hur du skapar ett konto och söker efter utlysningar, till hur du på bästa sätt optimerar dina sökresultat. Använd databasen för att upptäcka nya potentiella finansiärer eller för att ligga steget före. Anmälan sker i länken nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: SH62, Studenthuset Plan 6, Campus Valla
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3VKmuMB9Hp1JsMMbwWqdMuBUNkpZRU1KVVFDSFZOWFJYWkRUVzRYS0Q4My4u, kontakta Grants Office, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 1975.

Dubbelkvart på bibblan - öppen föreläsning

Föreläsning - Linköpings universitet
Hur blir jag läst? Researchgate, DiVA och Wikipedia när forskningen är färdigskriven. Koordinator för forskningsstöd docent Johanna Nählinder berättar om vad du som forskare på ett tidseffektivt sätt kan göra för att sprida din forskning.
Kl 12:15 - 12:45
Plats: Studenthuset Forskarlounge (plan 4)
För mer information se http://blog.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/2019/08/12/dubbelkvart/, kontakta Johanna Nählinder, e-post johanna.nahlinder@liu.se, telefon 013-28 29 03.

Disputation - Ingela Helmfrid

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ingela Helmfrid försvarar sin doktorsavhandling "Exposure and body burden of environmental pollutants and risk of cancer in historically contaminated areas". Opponent: Docent Mattias Öberg, Stockholm, Sverige.
Kl 13:00
Plats: Birgittasalen, Campus US, ingång 14, 15
För mer information kontakta Helen Karlsson, e-post helen.m.karlsson@liu.se.

Disputation - Annika Malmström

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Annika Malmström försvarar sin doktorsavhandling "Studies for better treatment of patients with glioma". Opponent: Prof. Ole Solheim, NTNU och St.Olavs Hospital, Trondheim, Norge.
Kl 13:00
Plats: Eken, Campus US, Ing.65
För mer information se http://www.ep.liu.se/publist/default.aspx?userid=annma14, kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se.

Disputation - Ingela Helmfrid

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ingela Helmfrid försvarar sin doktorsavhandling "Exposure and body burden of environmental pollutants and risk of cancer in historically contaminated areas". Opponent: Docent Mattias Öberg, Stockholm, Sverige.
Kl 13:00
Plats: Birgittasalen, Campus US
För mer information kontakta Helen Karlsson, e-post helen.m.karlsson@liu.se.

2019-11-25

Workshop with PhD students and Postdoctoral fellows in Mathematics from Uganda

Konferens - Matematiska institutionen
2019-11-25 -- 2019-11-26 Doktorander och postdoktorer inom delprogrammet "Capacity Building in Mathematics and its Applications" presenterar sin forskning. Delprogrammet ingår i det Sida-finansierade bilaterala samarbetet mellan Sverige och Makerere University i Uganda
Plats: Scandic Linköping City, Linköping
För mer information kontakta Theresa Lagali Hensen, e-post theresa.lagali@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Yasunao Hattori, Shimane University, Japan. Titel: Interaction between domain theory and topology
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Hans Lundmark, e-post hans.lundmark@liu.se.

2019-11-26

IT-utbildningsdag med miljötema för LiU-anställda

Internt - Linköpings universitet
Dagen går i miljöns tecken. Vi kommer att fokusera våra pass med tips och idéer som hjälper dig att värna om miljön. Bland annat kommer vi att visa hur du kan hålla resfria möten, spara pappersutskrifter men också tipsa om vad du bör tänka när du deltar i digitala möten eller vilka verktyg som passar i olika situationer. Vi rekommenderar att du som deltar sitter enskilt och att var och en ansluter via varsin dator till IT-utbildningsdagen. Under dagen kommer du att få prova på några interaktiva moment, så som chatt, omröstningar samt diskussioner i smågrupper. Varmt välkomna till en dag i nytt format hälsar vi på IT-utbildningar. Du kommer att få en länk till det digitala mötesrum, som dagen kommer att vara i, när du har anmält dig.
Kl 08:30 - 12:00
Plats: Online, i videokonferensverktyget Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/it/utbildning/it-utbildningsdag?l=sv, kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se.

Collaborative Research Seminar Series

Seminarium - Linköpings universitet
Introducing Web Mining of Firm Websites to Explore Innovation Factors Using the Example of Management System Standards Presenters: Mona Mirtsch & Knut Blind
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

2019-11-28

Tunnfilmsfysik - Mohammad Amin Gharavi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Mohammad Amin Gharavi, försvarar sin avhandling med titel: Theoretical and Experimental Studies on Early Transition Metal Nitrides for Thermoelectrics. Opponent: Prof Paolo Mele, Shibaura institute of technology, Tokyo
Kl 10:15
Plats: B-Huset BL 32
För mer information kontakta Per Eklund, e-post per.eklund@liu.se, telefon 013 288940.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Flaminio Squazzoni från University of Milan besöker IAS och ger ett seminarium med titeln: Can transparency undermine peer review? A computational model of scientist behavior under open peer review. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-29

Disputation - Reza Sadeghifar

Disputation - Institutionen för systemteknik
Reza Sadeghifar försvarar sin avhandling "Studies on selected topics in radio-frequency digital-to-analog converters". Opponent: Adam Strak, Infineon Technologies Austria AG
Kl 09:00
Plats: Ada Lovelace, B-huset, ingång 25 alt 29, Campus Valla
För mer information kontakta Jacob Wikner, e-post jacob.wikner@liu.se, telefon 013-28 40 44.

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Canyan Che försvarar sin avhandling med titeln ” Electrochemical reaction of quinones atconducting polymer electrodes for electrical energy devices”. Opponent: Professor Mieczyslaw Lapkowski, Silesian University of Technology. Handledare: Professor Xavier Crispin.
Kl 10:00
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Kattis Nordlund, e-post kattis.nordlund@liu.se, telefon 011-36 31 13.

Disputation Gabriel Lindahl

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Gabriel Lindahl försvarar sin doktorsavhandling "The effects of enterolactone and tamoxifen on the inflammatory microenvironment in breast tissue and breast cancer". Opponent: Professor Signe Borgqvist, Aarhus universitet, Danmark
Kl 13:00
Plats: Eken, Hus 421, Campus US
För mer information kontakta Charlotta Dabrosin, e-post charlotta.dabrosin@liu.se.

DISPUTATION - Elin Björk

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Elin Björk försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/elibj17, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-12-03

Lisam inspiration – Utveckla ditt kursrum

Övrigt - Linköpings universitet
I den här workshopen ger vi tips och idéer riktade till dig som vill utveckla ditt kursrum till ett kraftfullt pedagogiskt verktyg. Förbered dig inför workshopen genom att fundera på vad du skulle vilja utveckla i din kurs. Det kommer att ges utrymme för frågor och diskussion. 16 platser, anmälan krävs.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Didacticum, Lilla lärosalen, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/lisam/lisam-inspiration-utveckla-ditt-kursrum?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2019-12-04

Collaborative Research Seminar Series

Seminarium - Linköpings universitet
Freelancers, Independent Contractors and the Organization of Work Presenters: Karin Bredin & Torstein Nesheim
Kl 13:00 - 14:45
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

WCMM - Clinical Arena Lecture

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
“Brain-gut-microbiome interactions in IBS” Susanna Walter, IKE Neuro- and Inflammation Science and Rozalyn Simon, IMH Radiological Sciences. It is also possible to follow the presentation via ZOOM or Skype: Join Zoom Meeting https://liu-se.zoom.us/j/4294571948 Join by Skype for Business https://liu-se.zoom.us/skype/4294571948
Kl 16:25 - 17:15
Plats: Wranne, CMIV, Campus US, Norra Entrén, plan 11
För mer information kontakta Susanna Walter, e-post Susanna.Walter@liu.se.

JULKONSERT Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Ding-dong, tjing-tjing… Linköpings Studentsångare laddar nu upp för årets traditionella julkonserter i S:t Lars kyrka! Tillsammans med vår dirigent Christina Hörnell, bjuder vi på ett riktigt smörgåsbord av körmusik med delar av vår svenska julmusikskatt, julmusik från andra länder, skojiga upptåg, favoriter i repris och allt det du kanske inte visste att du ville höra! Du får fyra härliga konserter att välja på och vi vågar påstå att du inte kommer bli besviken! Biljetter köper du via Akademibokhandeln på Storgatan i Linköping eller på vår hemsida lkss.se/biljetter
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Lars kyrka
För mer information se http://www.lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-12-05

Gästseminarium

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mikael Lundholm, Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet. "Socio-economic Status and House Market Values for Borrowers in Foreclosure in Sweden 2010-2014"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Jessica Sjögren, e-post jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363540.

JULKONSERT Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Ding-dong, tjing-tjing… Linköpings Studentsångare laddar nu upp för årets traditionella julkonserter i S:t Lars kyrka! Tillsammans med vår dirigent Christina Hörnell, bjuder vi på ett riktigt smörgåsbord av körmusik med delar av vår svenska julmusikskatt, julmusik från andra länder, skojiga upptåg, favoriter i repris och allt det du kanske inte visste att du ville höra! Du får fyra härliga konserter att välja på och vi vågar påstå att du inte kommer bli besviken! Biljetter köper du via Akademibokhandeln på Storgatan i Linköping eller på vår hemsida lkss.se/biljetter
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Lars kyrka
För mer information se http://www.lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-12-06

Tunnfilmsfysik - Laurent Souqui

Disputation - Linköpings universitet
Laurent Souqui, försvarar sin avhandling med titel: Theoretical and Experimental Studies on Early Transition Metal Nitrides for Thermoelectrics. Opponent: Prof Paolo Mele, Shibaura Institute of Technology, Tokyo
Kl 09:15
Plats: Planck- Fysikhuset
För mer information kontakta Hans Högberg, e-post hans.hogberg@liu.se, telefon 013-28 17 27.

Tunnfilmsfysik - Laurent Souqui

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Laurent Souqui presenterar sin doktorsavhandling "Chemical vapour deposition of sp2-hybridised B-C-N materials from organoborens. Opponent är Prof- John R. Abelson, University of Illinois at Urbana-Champagin.
Kl 09:15
Plats: sal Planck, Fysikhuset, Campus Valla
För mer information kontakta Hans Högberg, e-post hans.hogberg@liu.se.

Konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn Lic Dunyong Deng försvarar sin doktorsavhandling med titel "On the Microstructures and Anisotropic Mechanical Behaviours of Additively Manufactured IN718". Fakultetsopponent: Professor Jian Zhang, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Science. Betygsnämnd: Professor Uta Klement, Chalmers, Associate Professor Peter Hedström, KTH and Professor Lars-Erik Lindgren, Luleå TU. Handledare: Professor Johan Moverare.
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Disputation - Ellen Söderblom Saarela (Språk och kultur, IKK)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Doktorand Ellen Söderblom Saarela (Språk och kultur, IKK) kommer att försvara sin doktorsavhandling med titeln ”Her Story in Partonopeu de Blois and Byzantine Narratives”. Opponent: associate professor Megan Moore, University of Missouri, USA.
Kl 10:15
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-sprak-och-kultur, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

Dubbelkvart på bibblan - öppen föreläsning

Föreläsning - Linköpings universitet
Vad är halveringstiden på en ingenjör - livslångt lärande i praktiken. Under utbildningen lär vi studenterna att hitta och värdera bibliotekets resurser - resurser som de ofta inte har tillgång till när de lämnat LiU. Avdelningschef Kajsa Gustafsson Åman berättar hur vi kan hjälpa studenterna att förbli informationskompetenta.
Kl 12:15 - 12:45
Plats: Studenthuset Forskarlounge (plan 4)
För mer information se http://blog.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/2019/08/12/dubbelkvart/, kontakta Johanna Nählinder, e-post johanna.nahlinder@liu.se, telefon 013-28 29 03.

Disputation Agota Malmborg

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Agota Malmborg försvarar sin doktorsavhandling "Happy with the method? Sexual function changes in young women using contraception". Opponent: Professor Alkistis Skalkidou, Uppsala universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US
För mer information kontakta Mats Hammar, e-post mats.hammar@liu.se.

Disputation inom medicinsk informatik: Xuan Gu

Disputation - Linköpings universitet
Xuan Gu från Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Advanced analysis of diffusion MRI data”. Opponent: Tim Dyrby, Image Analysis and Computer Graphics section, DTU Compute, Technical university of Denmark. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten
Kl 13:15
Plats: Campus US, Norra entrén, plan 9, Hugo Theorell
För mer information se https://liu.se/medarbetare/andek67, kontakta Anders Eklund, e-post anders.eklund@liu.se.

2019-12-07

JULKONSERT Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Ding-dong, tjing-tjing… Linköpings Studentsångare laddar nu upp inför årets traditionella julkonserter i S:t Lars kyrka! Tillsammans med vår dirigent Christina Hörnell, bjuder vi på ett riktigt smörgåsbord av körmusik med delar av vår svenska julmusikskatt, julmusik från andra länder, skojiga upptåg, favoriter i repris och allt det du kanske inte visste att du ville höra! Du får fyra härliga konserter att välja på och vi vågar påstå att du inte kommer bli besviken! Biljetter köper du via Akademibokhandeln på Storgatan i Linköping eller på vår hemsida lkss.se/biljetter
Kl 15:00 - 16:30
Plats: S:t Lars kyrka
För mer information se http://www.lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

JULKONSERT Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Ding-dong, tjing-tjing… Linköpings Studentsångare laddar nu upp inför årets traditionella julkonserter i S:t Lars kyrka! Tillsammans med vår dirigent Christina Hörnell, bjuder vi på ett riktigt smörgåsbord av körmusik med delar av vår svenska julmusikskatt, julmusik från andra länder, skojiga upptåg, favoriter i repris och allt det du kanske inte visste att du ville höra! Du får fyra härliga konserter att välja på och vi vågar påstå att du inte kommer bli besviken! Biljetter köper du via Akademibokhandeln på Storgatan i Linköping eller på vår hemsida lkss.se/biljetter
Kl 17:30 - 19:00
Plats: S:t Lars kyrka
För mer information se http://www.lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-12-09

Welcome to Licentiate Defense of Jens Ogniewski, Computer Vision Laboratory, ISY

Seminarium - Institutionen för systemteknik
Titel: Interpolation Techniques with Applications in Video Coding Försvarare: Jens Ogniewski Avdelning: Institutionen för systemteknik, Computer Vision Laboratory Handledare: Per-Erik Forssén Examinator: Fredrik Gustafsson Opponent: Haibo Li Datum och tid: 9 dec 2019, 13.15 Plats: Ada Lovelace
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

2019-12-10

Introductory Linux Tutorial for Life Sciences

Seminarium - Linköpings universitet
2019-12-10 kl 09:00 -- 2019-12-12 kl 17:00 NBIS and ELIXIR are offering an "Introduction to Linux" course targeted at life scientists who want to extend their skills and knowledge. The course provides a basic introduction to Unix/Linux commands and covers how Unix/Linux commands can be used to manage and inspect your data and results, and how to generate and run pipelines and workflows using basic shell scripting.
Sista anmälningsdag: 2019-11-08
Plats: The course is delivered on-line via an e-learning platform
För mer information se https://www.eventbrite.co.uk/e/introductory-linux-tutorial-for-life-sciences-registration-39722094855, kontakta Mihaela Martis-Thiele, e-post mihaela.martis@nbis.se, telefon -.

Att möta studenter med funktionsvariationer

Seminarium - Linköpings universitet
Universitetsstudier kräver ett fungerande akademiskt språk framförallt skriftligt och många studenter behöver extra stöd för att utveckla sitt språk vilket ställer krav på undervisningssituationen. Det är inte bara studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter som har utmaningar i sitt lärande, men det är en grupp som ökar. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

Högre seminarium inom statsvetenskap - Reflektioner i efterdyningarna av valet 2018

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Vi diskuterar valet 2018 utifrån valtemanumret nr 3 2019 av Statsvetenskaplig tidskrift. Anmäl dig till seminariet för att få ut numret.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 3C:817 i A-huset, campus Valla
För mer information kontakta Helena Iacobaeus, e-post helena.iacobaeus@liu.se, telefon 013286831.

Historiska seminariet

Seminarium - LiU Humanities
Sofia Gustafsson lägger fram ett kapitel ur en kommande bok: Stockholm in the world and the world in Stockholm. Urban government in fifteenth century.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Diskuteket; Campus Valla hus B, ingång 25
För mer information kontakta Sam Willner, e-post sam.willner@liu.se.

Plasma och ytbeläggningsfysik - Sebastian Ekeroth

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Sebastian Ekeroth presenterar sin doktorsavhandling "Plasma Synthesis and Self-Assembly of Magnetic Nanoparticles". Opponent är Prof. Franz Faupel, Christian-Albrechts-universität zu Kiel, Tyskland.
Kl 13:15
Plats: sal Planck, Fysikhuset, Campus Valla
För mer information kontakta Ulf Helmersson, e-post ulf.helmersson@liu.se, telefon 013-281685.

2019-12-11

Disputation - Muhammad Bilal Syed, Nanostrukturerade material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Muhammad Bilal Syed presenterar sin doktorsavhandling "Cathodic arc deposition process". Opponent är Dr Zdenek Hubicka, Institute of Physics of the Czech Academy of Science, Prag, Tjeckien.
Kl 09:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla
För mer information kontakta Magnus Odén, e-post magnus.oden@liu.se, telefon 013-28 29 96.

Disputation Per Sundbom

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Per Sundbom vid avdelningen för kardiovaskulär medicin försvarar sin avhandling med titeln "Acoustic and afterload evaluation of left ventricular assist devices" Opponent är Michael Broomé den Karolinska Institutet.
Kl 13:00
Plats: Granit, ingång 7, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/persu91, kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se.

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Susanne Kelfve, e-post susanne.kelfve@liu.se, telefon 011-36 34 02.

2019-12-12

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Thomas Grund från University College Dublin ger ett seminarium med titeln: The duality of social context and social mechanisms. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Unbounded Workshop on Publishing, Property and Academic Labour

Övrigt - LiU Humanities
Since 2009, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research has been committed to publishing the best articles on critical cultural re- search. Born digital, operating under a gold OA scheme, in 2019 Cul- ture Unbound is wellestablished as a high-quality, peer-reviewed outlet for cross-diciplinary research in the humanities and social sciences. To mark the occasion of the journal’s first decade and its transition into the next, Culture Unbound hosts an open workshop on the theme Publish- ing, Property and Academic Labour. Exploring the infrastructural chal- lenges in the intersection of scholarly publishing, intellectual property and academic labour, the purpose of the workshop is to reflect on the current conditions of scholarly publishing and to initiate a discussion on what the future might hold for journals such as Culture Unbound.
Sista anmälningsdag: 2019-12-01
Kl 13:00 - 18:00
Plats: Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/culture-unbound, kontakta Culture Unbound team, e-post cu@isak.liu.se.

Fakultetskollegium

Övrigt - Linköpings universitet
Medicinska fakultetens fakultetskollegium
Kl 15:00 - 17:00
För mer information se https://old.liu.se/medfak?l=sv, kontakta Lizzett Hellqvist, e-post lizzett.hellqvist@liu.se.

2019-12-13

Disputation Bengt-Åke Andersson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bengt-Åke Andersson försvarar sin doktorsavhandling "Biomarkers of Head and Neck Cancer and the influence of smoking on their levels in blood circulation". Opponent: Docent Mikael Johansson, Umeå universitet.
Kl 09:00
Plats: Originalet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Nongnit Laytragoon Lewin, e-post nongnit.lewin@rjl.se.

Visualisering och medieteknik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Prithiviraj Muthumanickam försvarar sin avhandling med titeln “Data Abstraction and Pattern Identification in Time-Series Data”. Opponent: Professor Silvia Miksch, Vienna University of Technology. Handledare: Matt Cooper.
Kl 09:30
Plats: Domen Visualiseringscenter, Norrköping
För mer information kontakta Gun-Britt Löfgren, e-post gun-britt.lofgren@liu.se, telefon 011-36 31 30.

Disputation

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Birgitta Wennberg försvarar sin doktorsavhandling "Keeping track of time - Daily time management, participation and time-related interventions in children, adolescents and young adults with neurodevelopmental disorders". Opponent: Professor Maria Larsson-Lund, Luleå tekniska universitet.
Kl 13:00
Plats: Granitsalen, Campus US, Norra Entrén
För mer information kontakta Laura Korhonen, e-post laura.korhonen@liu.se.

2019-12-16

Licentiatseminarium - Erik Jakobsson

Seminarium - Institutionen för systemteknik
Welcome to Licentiate Defense of Erik Jakobsson, Electrical Engineering, Vehicular Systems, ISY Seminarium - Institutionen för systemteknik Titel:Data-driven Condition Monitoring in Mining Vehicles Supervisor: Erik Frisk, Mattias Krysander (co-supervisor), Robert Pettersson (industrial supervisor) Opponent: Professor Alexander Medvedev, Uppsala University, Sweden
Kl 10:15 - 14:30
Plats: Ada Lovelace
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-285715.

2019-12-19

Disputation Maie Abdalla

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maie Abdalla försvarar sin doktorsavhandling "Cancer and restorative surgery in inflammatory bowel disease". Opponent:professor Yves Panis, Clincy, Frankrike.
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell Sal, Campus US
För mer information kontakta Pär Myrelid, e-post par.myrelid@liu.se.

Lärmiljöfika, Tillgänglig undervisning

Övrigt - Linköpings universitet
Under höstens sista lärmiljöfika diskuterar vi vad lärare behöver veta om att undervisa tillgängligt i våra olika lärmiljöer. Vi tar t.ex. upp vad standarden är för nya miljöer, vikten av att alltid använda mikrofon, grundtips för tillgängliga presentationer och nya EU-direktiv kring textning av filmer.
Kl 15:15 - 16:00
Plats: Campus Valla BL32
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/larmiljofika/larmiljofika?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2019-12-20

Disputation - Kemi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Alexander Sandberg försvarar sin avhandling:Polymorphic Protein Aggregation in Tauopathies. Opponent: Senior Lecturer (PhD) Wei-Feng Xue
Kl 09:00
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Per Hammarström, e-post per.hammarstrom@liu.se.

Disputation i Design

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Danwei Tran Luciani försvarar sin avhandling med titeln ”Designing for sketching to support concept exploration”. Opponent: Professor Eril Stolterman, Indiana University. Handledare: Jonas Lundberg.
Kl 09:00
Plats: K3 Kåkenhus, Norrköping
För mer information kontakta Gun-Britt Löfgren, e-post gun-britt.lofgren@liu.se, telefon 011-36 31 30.

Disputation Robin Mirdell

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Robin Mirdell försvarar sin doktorsavhandling "Blood flow dynamics in burns". Opponent: Professor Paul van Zuijlen, Nederländerna.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US
För mer information kontakta Erik Tesselaar, e-post erik.tesselaar@liu.se.

2020-01-20

Jämlik utbildning i heterogena studentgrupper

Internt - Linköpings universitet
Vad händer då grupper och individer, med olika erfarenheter, förkunskaper, förväntningar och bakgrunder, möts i högre utbildning? Vad händer med lärandet? Tror vi lärare att villkoren för kunskapsinhämtning är lika, eller att det uppstår hierarkier i våra undervisningssalar? Hur strävar vi mot att bedriva en jämlik utbildning? Och vilka utmaningar innebär det för lärare inom högre utbildning när olika grupper möts under föreläsningar, laborationer och i seminarierum? Välkommen till en workshop med fokus på grupprocesser och jämlikt lärande i sammansatta grupper med olika förkunskaper och bakgrunder. Tillfället inleds med en kort introducerande inramning. Därefter arbetar vi casebaserat med utgångspunkt i det initiala ramverket. Avslutning sker genom diskussion i helgrupp av de case som bearbetats, med fokus på undervisningsmetoder och undervisningspraktik. Anmälan krävs!
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-01-24

DISPUTATION - Daniel Andersson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Daniel Andersson försvarar sin avhandling ”Artificial Earth”, opponent Alf Hornborg, Lunds universitet.
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/forskning/infrastrukturer-politik-miljo-stripes, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-30

Disputation - Markus Karlsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Markus Karlsson försvarar sin avhandling med titeln "Non-Invasive Characterization of Liver Disease by Multimodal Quantitative Magnetic Resonance". Opponent: Steven Sourbron, University of Leeds
Kl 09:00
Plats: Granisalen, Norra Entrén, plan 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/marka46, kontakta Peter Lundberg, e-post peter.lundberg@liu.se .

2020-02-04

Strimman: Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik, och Stefan Holgersson, docent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-02-11

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Linköpings universitet
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildningen. Utbildningen innehåller: Juridiska perspektiv på examination och examinatorsrollen (dag 1) Examination i ett lärandeperspektiv (dag 1) Disciplinnämndens arbete (dag 2) Universitetsbiblioteket kommer och berättar om deras verktyg för att förhindra plagiat (dag 2) Workshop utifrån deltagarnas egna frågor/fall (dag 2) Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2020-01-15
Kl 08:30 - 14:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/examinatorsutbildning?l=sv, kontakta Karin Persson, e-post karin.persson@liu.se.

2020-02-24

Förebyggande bemötande - normer och hbtq-fokus

Övrigt - Linköpings universitet
Hur kan vi förebygga att svåra situationer och kränkningar uppstår i möte med studenter? Hur skapar vi ett likabehandlingsperspektiv i praktiken i undervisningen? Välkomna till en workshop som bearbetar begrepp såsom normer, normkritik, heteronormativitet, cis samt hbtq. Med förankring i aktuell forskning på området ges expempel på effekter av begränsande normer i samhället och hur detta går att koppla till undervisning och bemötande. Föreläsningsinslag växlas med interaktiva moment där vi arbetar med praktiknära exempel för att tillsammans testa och undersöka vad förebyggande och främjande arbete kan innebära inom detta område. Emilia Åkesson är doktorand i pedagogik och undervisar på lärarutbildningen. Emilia har utbildat yrkesverksamma i drygt tio år om inkludering och likabehandling.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

Förebyggande bemötande - normer och hbtq-fokus

Seminarium - Linköpings universitet
Hur kan vi förebygga att svåra situationer och kränkningar uppstår i möte med studenter? Hur skapar vi ett likabehandlingsperspektiv i praktiken i undervisningen? Välkomna till en workshop som bearbetar begrepp såsom normer, normkritik, heteronormativitet, cis samt hbtq. Med förankring i aktuell forskning på området ges expempel på effekter av begränsande normer i samhället och hur detta går att koppla till undervisning och bemötande. Föreläsningsinslag växlas med interaktiva moment där vi arbetar med praktiknära exempel för att tillsammans testa och undersöka vad förebyggande och främjande arbete kan innebära inom detta område. Emilia Åkesson är doktorand i pedagogik och undervisar på lärarutbildningen. Emilia har utbildat yrkesverksamma i drygt tio år om inkludering och likabehandling
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-03-02

Att vara en del av en internationell lärmiljö - utmaningar för studenter och lärare, del 1

Seminarium - Linköpings universitet
Som lärare möter man det internationella klassrummet i flera olika skepnader; på internationella masterprogram med en blandning av svenska studenter och studenter från hela världen, varav en del betalande och andra inte; på enstaka kurser som är avsedda för bara utbytesstudenter; och/eller på kurser med en blandning av programstudenter och utbytesstudenter. Att undervisa i, eller som student vara en del av, en internationell lärmiljö innebär utmaningar och möjligheter av olika slag. Detta första seminarium sätter fokus på de utmaningar som studenter och lärare kan uppleva i en internationell lärmiljö. Delar av seminariet kommer att hållas på engelska.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-03-10

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Linköpings universitet
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildningen. Utbildningen innehåller: Juridiska perspektiv på examination och examinatorsrollen (dag 1) Examination i ett lärandeperspektiv (dag 1) Disciplinnämndens arbete (dag 2) Universitetsbiblioteket kommer och berättar om deras verktyg för att förhindra plagiat (dag 2) Workshop utifrån deltagarnas egna frågor/fall (dag 2) Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2020-01-15
Kl 08:45 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/examinatorsutbildning?l=sv, kontakta Karin Persson, e-post karin.persson@liu.se.

Strimman: Smarta städer och digitalisering - exemplet Vallastaden och bortom

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Malin Granath, universitetslektor i informatik, och Darcy Parks, postdoktor i Tema teknik och social förändring. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-23

Att vara en del av en internationell lärmiljö - utmaningar för studenter och lärare, del 2

Seminarium - Linköpings universitet
Som lärare möter man det internationella klassrummet i flera olika skepnader; på internationella masterprogram med en blandning av svenska studenter och studenter från hela världen, varav en del betalande och andra inte; på enstaka kurser som är avsedda för bara utbytesstudenter; och/eller på kurser med en blandning av programstudenter och utbytesstudenter. Att undervisa i, eller som student vara en del av, en internationell lärmiljö innebär utmaningar och möjligheter av olika slag. Detta första seminarium sätter fokus på de utmaningar som studenter och lärare kan uppleva i en internationell lärmiljö. Delar av seminariet kommer att hållas på engelska.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-03-27

DISPUTATION - Amelia Mutter

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Amelia Mutter försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/amemu75, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-03-31

Strimman: Det digitaliserade arbetslivet

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik, och Malin Nordström, adjungerad universitetslektor i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-06-08

TREDJE NATIONELLA KONFERENSEN OM BARNAVÅRDSFORSKNING

Konferens - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2020-06-08 -- 2020-06-09 Skicka in abstract för presentation senast 15 februari 2020
Plats: Stockholm
För mer information kontakta Agne Vrisilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19