Göm menyn

Händelser närmaste året

2018-05-25

Medicinska fakultetens hedersdoktorsföreläsning

Föreläsning - Linköpings universitet
Medicinska fakultetens hedersdoktorer 2018, Pia Minati och Niklas Ekdal, föreläser kring psykisk ohälsa och suicid utifrån egna erfarenheter och händelser – kopplat till frågor hur samhället ska ta sig an en av vår tids stora folkhälsoproblem. Andrea Johansson Capusan, överläkare i psykiatri ger också en inblick i hur vården och akademin jobbar aktivt med frågan. Föreläsningen är öppen för alla, varmt välkomna!
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Forumteatern, Kårhuset Kollektivet, Ågatan 55, Linköping
För mer information se https://liu.se/nyhet/hedersdoktorer-lyfter-fragan-om-depression-och-sjalvmord, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se, telefon 013-28 17 52.

Disputation - Anne Söderlund Schaller

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Anne Söderlund Schaller vid avdelningen för Samhällsmedicin disputerar med sin avhandling: lmpact of pain and evaluation of self-care and education in patients with head and neck cancer. Fakultetsopponent: Professor Britt-Marie Stålnacke.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 65, Campus US
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147288, kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se.

Exploring Proactive Market Strategies: Managing the Market to Create Value

Disputation - Linköpings universitet
Harald Brege, vid Avdelningen för industriell ekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Exploring Proactive Market Strategies: Managing the Market to Create Value". Handledare är Daniel Kindström, professor och Johan Holtström, universitetslektor, Linköpings universitet. Opponent är David Sörhammar, Docent, Uppsala universitet. Disputationen är öppen för allmänheten.
Sista anmälningsdag: 2018-05-18
Kl 10:15 - 13:00
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan2, campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147771, kontakta Görel Fornander, e-post gorel.fornander@liu.se, telefon 013-284699.

Tekniska fakultetens hedersdoktorsföreläsning

Föreläsning - Tekniska högskolan
Tekniska fakultetens hedersdoktor 2018, Jan Carlson, ordförande och VD i bilsäkerhetskoncernen Autoliv, ger sin syn på trafiksäkerhet och framtid för självkörande bilar. Hans föreläsning har titeln: ”Med säkerheten i förarsätet” Föreläsningen startar kl: 11:00. Kaffe finns serverat från kl. 10:30. Föreläsningen är öppen för alla, varmt välkomna!
Kl 10:30
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/akademiska-hogtider, kontakta Margareta Johansson, e-post margareta.johansson@liu.se, telefon 013-282398.

Embodied projections: how people aniticipate what will come next

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Lorenza Mondada, professor i allmän och fransk språkvetenskap vid Basels universitet och Filosofiska fakultetens hedersdoktor 2018.
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Key 1, hus Key, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Wallgren, e-post maria.wallgren@liu.se.

Metabola och immunologiska evidens för ME/CFS

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jonas Blomberg, prof emeritus, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Universitet. Värd: Anders Rosén
Kl 11:00
Plats: Avsikten, ing.69,71, plan 10, mellan KEF och Cellbiologen
För mer information kontakta Anders Rosén, e-post anders.rosen@liu.se.

Disputation - Solveig Daugaard (Språk och kultur)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Den 25 maj kl. 13:15 försvarar Solveig Daugaard sin doktorsavhandling med titeln ”Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics.” Opponent är Logan Esdale, FD, California State University, Long Beach & Chapman University, Los Angeles.
Kl 13:15
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/ikk/ffu/ske?l=sv, kontakta Eva Carlestål, e-post eva.carlestal@liu.se.

Akademisk festkonsert

Akademisk högtid - Linköpings universitet
Årets Akademiska Festkonsert, som också är inledningen till årets promotionshelg, fylls med musik för manskör och symfoniorkester. Musik av A Söderman, D Milhaud, C Damström, P Tjaikovskij och E Grieg Linköpings Studentsångare, Bråvikens Kammarsymfoniker, Linköpings Akademiska Orkester Solist: Noah Hofvander, saxofon och Hans Klareskog, baryton Dirigenter Christina Hörnell och Merete Ellegaard
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se http://liu.se/liufirar, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-05-26

Doktorspromotion och professorsinstallation

Akademisk högtid - Linköpings universitet
Universitetets främsta akademiska högtid då nya doktorer får ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras. Mer information kommer.
Kl 16:15 - 18:30
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping
För mer information se http://liu.se/promotion, kontakta Camilla Smedberg, e-post promotion@liu.se, telefon 013-282420.

2018-05-28

Licputation Lic-FontD - Rydberg

Disputation - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Christian Rydberg försvarar sin lic-avhandling med titeln: Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman. Opponent Doc. Eva Lundqvist, Uppsala universitet
Kl 13:15
Plats: Malmö universitet
För mer information kontakta Anna ERicson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-05-29

Disputation - Aylin Atakan, Nanostrukturerade material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Aylin Atakan försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Mesoporous material systems for catalysis and drug delivery". Opponent är Professor Petra de Jongh, Utrecht University, Nederländerna.
Kl 10:15
Plats: Sal Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla
För mer information kontakta Magnus Odén, e-post magnus.oden@liu.se.

Visualisering och Medieteknik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Ali Samini försvarar sin avhandling i med titeln ”Perspective Correct Hand-held Augmented Reality for Improved Visuals and Interaction”. Opponent: Professor Lucio Tommaso De Paolis, University of Salento. Handledare: Docent Karljohan Lundin Palmerius.
Kl 13:15
Plats: Domen, Visualiseringscentret, LiU Norrköping
För mer information kontakta Eva Skärblom, e-post eva.skarblom@liu.se, telefon 011-36 33 63.

2018-05-30

Death Matters: Death and Dying in a Queer Context

Seminarium - Tema Genus
2018-05-30 kl 10:15 -- 2018-05-31 kl 16:00 The 3rd International Queer Death Studies Workshop "Death Matters: Death and Dying in a Queer Context"
Plats: Faros/Asklepios Tema, Campus Valla
För mer information kontakta Marietta Radomska, e-post marietta.radomska@liu.se.

Bokseminarium: "Reimagineering the Nation, Essays on Teenty-First- Century Sweden", redigerad av Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup & Anders Neergaard (REMESO)

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Bokseminarium: Ålund, Aleksandra; Carl-Ulrik Schierup & Anders Neergaard (eds.) (2017). Reimagineering the Nation, Essays on Teenty-First- Century Sweden. Frankfurt am Main; New York. Peter Lang (2017) Series: Political and Social Change.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://liu.se/medarbetare/simsc35, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@gmail.com.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Nathan Reading, North Carolina State University, USA. Titel: To scatter or to cluster?
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-05-31

Licentiatseminarium - Anna Odnell

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Anna Odmnell försvarar sin avhandling "Influencing methanogenesis early stage processes for increased biogas production from different subbstrate Components" Opponent; Bettina Muller - Sveriges Lantbruksuniversitet
Kl 10:30
Plats: BL21 (Nobel)
För mer information kontakta Emelie Uppman, e-post emelie.uppman@liu.se, telefon 013-286671.

IAS Seminarium: Peter Bearman

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Peter Bearman, avdelningschef för Interdisciplinary Center for Innovative theory and Empirics samt professor vid Columbia universitet, kommer hålla ett seminarium vid IAS den 31:a Maj. Professor Bearman är även medlem av American Academy of Arts and Science samt National Academy of Sciences. Professor Bearmans arbete med att förstå hur sociala nätverk påverkar social dynamik utgör ett avsevärt bidrag till de samhälleliga vetenskaperna. Detta återspeglas i det flertalet priser och utmärkelser Bearman mottagit, såsom det prestigefulla National Institute of Health’s Director’s Pioneer Award.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO202
För mer information kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Naira Topooco - Psykologi

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Naira Topooco försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Blended cognitive behavior therapy: efficacy and acceptability for treating depression in the adult and adolescent population". Opponent: Assistant professor Heather O’Mahen, University of Exeter
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

Disputation inom matematik: Mikael Hansson

Disputation - Matematiska institutionen
Mikael Hansson försvarar sin avhandling med titeln "Combinatorics and topology related to involutions in Coxeter groups ". Opponent är Nathan Reading, Associate Professor, North Carolina State University.
Kl 13:15
Plats: Nobel (BL32), B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147980, kontakta Mikael Hansson, e-post mikael.hansson@liu.se.

2018-06-01

Disputation - Niclas Stensson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Niclas Stensson disputerar med sin avhandling: Endocannabinoids and Related Lipid Mediators in Chronic Pain; Analytical, and Clinical Aspects. Fakultetsopponent: Professor Per-Johan Jakobsson, KI.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 65, Campus US
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147653, kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se.

Disputation

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elin Nilsson, LiU Facing dementia as a we. Investigating couples´challenges and communicative strategies for managing dementia. Opponent: Jacqueline Kindell, University of Manchester
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K1
För mer information se http://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Evangelia Mitraka försvarar sin avhandling med titeln ”Conducting Polymer Electrodes for Oxygen Reduction Reaction”. Opponent: Professor Björn Winther-Jensen Waseda Universitet, Japan. Handledare: Xavier Crispin.
Kl 10:15
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Katarina Swanberg, e-post katarina.swanberg@liu.se, telefon 011-36 31 13.

Disputation - Sara Carlhäll

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sara Carlhäll försvarar sin doktorsavhandling "Maternal obesity, duration of labor and the role of leptin". Opponent: Docent Karin Pettersson, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Marie Blomberg, e-post marie.blomberg@regionostergotland.se.

2018-06-04

Organic thermoelectrics - Guangzheng Zuo

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Guangzheng Zuo försvarar sin doktorsavhandling "Doping and density of states engineering for organic thermoelectrics". Opponent: Dr Mariano Campoy-Quiles, Insitut de Ciència de Materials de Barcelona, Spanien.
Kl 10:00
Plats: Planck
För mer information kontakta Guangzheng Zuo, e-post guangzheng.zuo@liu.se.

Nätverksmöte Strategiområdet Forensiska Vetenskaper

Konferens - Linköpings universitet
2018-06-04 kl 12:00 -- 2018-06-05 kl 12:00 Strategiområdet Forensiska vetenskaper, bjuder härmed in till nätverkets tredje årliga möte. Vi vill nu tillsammans mer er alla fortsatta arbetet med strategiområdet. Vi ser gärna att både du själv samt doktorander och forskare i din grupp deltar!
Sista anmälningsdag: 2018-05-05
Plats: Villa Fridhem
För mer information kontakta Henrik Green, e-post Henrik.green@liu.se, telefon 010-483 4157.

Disputation - Lina Yakymenko Alkaissis

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Lina Yakymenko Alkaissis försvara sin avhandling "Bacterial epithelial interaction in intestinal inflammation". Opponent: Docent Maria Magnusson, Göteborgs universitet
Kl 13:00
För mer information kontakta Åsa Keita, e-post asa.keita@liu.se, telefon 010-1038919.

Ignacio Solís Marcos - Psykologi

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Ignacio Solís Marcos försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Challenges in Partially Automated Driving: A Human Factors Perspective". Opponent: Postdoctoral Researcher Tuomo Kujala, Jyväskylä universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

Docentföreläsning i Tillämpad fysik

Föreläsning - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Tekn dr Klas Tybrandt, ITN, håller en docentföreläsning över ämnet "Soft electronic and ionic devices for interfacing the body"
Kl 13:15
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Gästseminarium

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research
Merril Silverstein, Ph.D., inaugural holder of the Marjorie Cantor Chair in Aging Studies at Syracuse University in the Maxwell School Department of Sociology and Falk College Department of Human Development and Family Science: ”Health inequality in the older population of China: The contribution of family size, gender composition, and socioeconomic status of children”
Kl 15:00 - 16:30
För mer information se https://liu.se/artikel/isar , kontakta Susanne Kelfve, e-post susanne.kelfve@liu.se.

2018-06-05

Disputation - Cecilia Jönsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Cecilia Jönsson försvarar sin avhandling "Insulin signalling in human adipocytes and its interplay with beta-adrenergic control of lipolysis". Opponent: Professor Jan Eriksson, Uppsala universitet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

Disputation - Malin Silverå Ejneby

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Malin Silverå Ejneby försvarar sin avhandling "Site and Mechanism of Action of Resin Acids on Voltage-Gated Ion Channels". Opponent: Professor Dirk Snyders, University of Antwerp, Belgien.
Kl 13:00
Plats: Hasselquistsalen, Campus US, ingång 76 och 78, plan 09 och 10
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

Disputation i statistik - Måns Magnusson

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Måns Magnusson, STIMA/IDA, försvarar för filosofie doktorsexamen sin avhandling "Scalable and Efficient Probablistic Topic Model Inference for Textual Data". Huvudhandledare: Professor Mattias Villani. Opponent: Associate Professor Jordan Boyd-Graber, University of Maryland, USA
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147613, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

Robert Pilstål, Bioinformatik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Robert Pilstål försvarar sin doktorsavhandling "On Protein Structure, Function and Modularity from an Evolutionary Perspective". Opponent: Mauno Vihinen, Lunds universitet
Kl 14:00
Plats: Planck
För mer information kontakta Björn Wallner, e-post bjorn.wallner@liu.se.

Seminarium i matematisk statistik gemensamt med Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Vlad Bally, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Frankrike. Titel: Asymptotic integration by parts formula and regularity of probability laws.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

2018-06-07

Whom do I ask for a Uterus?

Internt - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Lisa Guntrams text "Whom do I ask for a Uterus? Efforts, expectations and concerns in women’s narratives about finding a uterus donor" " Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

Disputation - Simon Sundström

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Simon Sundström försvarar sin doktorsavhandling "Prosodic and Phonological Ability in Children with Developmental Language Disorder and Children with Hearing Impairment – In the Context of Word and Nonword Repetition". Opponent: Chloë Marshall, professor, University college of London
Kl 13:00
Plats: Hasselquist hus 511, ing 75, 76 Campus US
För mer information kontakta Christina Samuelsson, e-post christina.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6795.

Darcy Parks

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Darcy Parks lägger fram sin avhandlingstext med titeln "The Sustainable City. Becomes Climate-Smart. How Smart City Ideas Reshape Urban Environmental Governance" Opponent: prof Ignacio Farias Hurtado, Munich Centre for Technology in Society, Technical University of Munich Handledare: prof Harald Rohracher, Tema T
Kl 13:15
Plats: TEMCAS
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-06-08

Visualisering och Medieteknik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Gabriel Eilertsen försvarar sin avhandling med titeln ”The high dynamic range imaging pipeline: tone-mapping, distribution and single-exposure reconstruction”. Plats: Domen, Visualiseringscentret, LiU Norrköping. Opponent: Distinguished Scientist Erik Reinhard, Technicolor Research and Innovation, Rennes, France. Handledare: Docent Jonas Unger.
Kl 09:15
Plats: Domen, Visualiseringscentret, LiU Norrköping
För mer information kontakta Eva Skärblom, e-post eva.skarblom@liu.se, telefon 011-36 33 63.

Fredrik Backman

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Fredrik Backman lägger fram sin avhandlingstext med titeln "Energy efficiency in Swedish SMEs. Eploring barriers, knowledge creation and the role of municipal energy efficiency programs" Opponent: Docent Max Åhman, Lunds universitet och Handledare: prof Jenny Palm , Tema T
Kl 10:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Tunnfilmsfysik - Alexandra Serban

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Alexandra Serban, försvarar sin avhandling med titel: Self-assembled and Selective-area Growth of Group III-nitride Semiconductor Nanorods by Magnetron Sputter Epitaxy. Opponent: Dr Eva Monroy, CEA Grenoble
Kl 10:15
Plats: Schrödinger Fysikhuset
För mer information kontakta Jens Birch, e-post jens.birch@liu.se, telefon +4613281228.

Disputation Kemi - Proteinvetenskap

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Mikaela Johansson försvarar sin avhandling "Metaproteogenomics- guided enzyme discovery - Targeted identification of novel proteases in microbial communities" Opponent Dr Florian - Alexander Herbst, Aalborg University
Kl 10:30
Plats: Planck Fysikhuset
För mer information kontakta Emelie Uppman, e-post emelie.uppman@liu.se, telefon 013-286671.

Disputation - Jenny Drott, avdelning omvårdnad

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Jenny Drott vid avdelning omvårdnad disputerar i ämnet medicinsk vetenskap. Avhandlingens titel: Neurotoxic side effects and impact on daily life in patients with colorectal cancer with adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy. Fakultetsopponent: Yvonne Wengström, Professor, Onkologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset och KI, Stockholm.
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Hasselquistsalen, plan 9, ingång 75, hus 511-001
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1205972/FULLTEXT01.pdf, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Disputation inom miljövetenskap: Anne Gammelgaard Ballantyne

Disputation - Tema Miljöförändring
Anne Gammelgaard Ballantyne vid Tema, försvarar sin avhandling: ’Exploring the Role of Visualization in Climate Change Communication – an Audience Perspective’Opponent: Irene Lorenzoni, University of East Anglia, Storbritannien.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Temcas, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Susanne Eriksosn, e-post susanne.eriksson@liu.se, telefon 013282286.

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Mats Janné försvarar sin avhandling med titeln ”Construction Logistics Solutions in Urban Areas”. Opponent: Professor Michael Browne, Göteborgs universitet. Handledare: Martin Rudberg.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

2018-06-11

Tunnfilmsfysik - Rahele Meshkian

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Rahele Meshkian, försvarar sin avhandling med titel: Synthesis and Characterization of Mo- and W-based 3-2D Atomic Laminates Handledare: Prof. Johanna Rosén. Opponent: Dr Michael Naguib, Tulane University
Kl 10:15
Plats: Planck-Fysikhuset
För mer information kontakta Johanna Rosén, e-post johanna.rosen@liu.se, telefon +4613285793.

Welcome to Doctoral Defense of Martin Danelljan Computer Vision Laboratories, ISY

Disputation - Linköpings universitet
Titel: Learning Convolution Operators for Visual Tracking Respondent: Martin Danelljan Opponent: Professor Jiri Matas, Czech Technical University, Prague, Czech Republic Kommitté: Jonas Unger (LiU), Prof. Norbert Krüger (Syddansk Universitetet), Atsuto Maki (KTH) Huvudhandledare: Professor Michael Felsberg Språk: Engelska
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Ada Lovelace, B-building, Campus Valla
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

2018-06-12

Disputation - Yu-Hsiang Chen, Nanostrukturerade material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Yu-Hsiang (Eric) Chen försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Mechanical and thermal stability of hard nitride coatings". Opponent är Tomasz Liskiewics, University of Leeds, England.
Kl 13:15
Plats: Sal Nobel BL32, B-huset, ingång 23, Campus Valla
För mer information kontakta Magnus Odén, e-post magnus.oden@liu.se.

Disputation i datalogi - Leif Jonsson

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Leif Jonsson, SAS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Machine Learning-Based Bug Handling in Large-Scale Software Development". Huvudhandledare: Professor Kristian Sandahl. Opponent: Professor Martin Shepperd, Brunel University, London, Storbritannien
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147059, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2018-06-13

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Marcus Posada försvarar sin avhandling med titeln ”Models and Algorithms for Integrated Special Transport Services”. Opponent: Försteamanuensis Peter Schütz, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU, Trondheim, Norge. Handledare: Jan Lundgren.
Kl 10:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

2018-06-14

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Joel Berger, University of Zurich. Titel: Social Norm Enforcement in the Field. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2018-06-15

Visualisering och Medieteknik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Alexander Bock försvarar sin avhandling med titeln ”Tailoring Visualization Applications for Task and User”. Opponent: Professor Jens Krüger, Universität Duisburg –Essen, Tyskland. Handledare: Professor Timo Ropinski.
Kl 08:00
Plats: Domen, Visualiseringscentret, LiU Norrköping
För mer information kontakta Eva Skärblom, e-post eva.skarblom@liu.se, telefon 011-36 33 63.

2018-09-13

Internationell prioriteringskonferens - Priorities 2018

Konferens - Linköpings universitet
2018-09-13 kl 09:00 -- 2018-09-15 kl 14:00 Prioriteringscentrum kommer att arrangera nästa internationella prioriteringskonferens den 13-15 september. Den internationella prioriteringskonferensen lockar deltagare från hela världen och äger rum vartannat år.
Plats: Konsert & Kongress, Linköping
För mer information se http://www.priorities2018.se, kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se.

2018-09-14

DISPUTATION - Mirjam Hagström

Disputation - Tema Barn
Doktorand Mirjam Hagström försvarar sin avhanldingstext med titeln "" Opponent: Handledare: prof Karin Zetterqvist Nelson
Kl 10:15
Plats: TEMcas, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-09-28

Disputation - Annsofie Mahrs Träff

Disputation - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Annsofie Mahrs Träff försvarar sin avhandling "Fysisk aktivitet - att röra på sig och må väl." Villkor och dilemman för äldres fysiska aktiviteter. Opponent: Bengt G Eriksson, professor i psykisk helsearbeid, Høgskolen Innlandet, Norge
Kl 13:15
Plats: K1
För mer information se http://https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Anna Martin, e-post Anan Martin@liu.se.

2018-11-08

Love's Philosophy – Östgöta kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör möter sopransaxofonisten, världsartisten och musikanten Anders Paulsson i tre konserter fyllda av spännande klanger, klassiska tongångar och inspirerande texter. Detta är en konsert du inte bör missa! Östgöta Kammarkör med Anders Paulsson, sopransaxofon Dirigent Christina Hörnell
Kl 19:30 - 21:00
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-11-10

Love's Philosophy – Östgöta kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör möter sopransaxofonisten, världsartisten och musikanten Anders Paulsson i tre konserter fyllda av spännande klanger, klassiska tongångar och inspirerande texter. Denna konsert ska du inte missa! Östgöta Kammarkör med Anders Paulsson, sopransaxofon Dirigent Christina Hörnell
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Åtvids Stora kyrka, Åtvidaberg
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-11-11

Love's Philosophy – Östgöta kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör möter sopransaxofonisten, världsartisten och musikanten Anders Paulsson i tre konserter fyllda av spännande klanger, klassiska tongångar och inspirerande texter. Denna konsert ska du inte missa! Östgöta Kammarkör med Anders Paulsson, sopransaxofon Dirigent Christina Hörnell
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Vårfukyrkan, Skänninge
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-01

Jubileumskonsert

Kultur & nöje - Linköpings universitet
LAO, Linköpings Akademiska Orkester fyller 25 år och detta firar vi med en festlig julkonsert, alternativt ljuvlig festkonsert. Kom och fira med oss och vår hemliga gäst! Linköpings Akademiska Orkester Dirigent Merete Ellegaard
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-05

Julkonsert – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-06

JULKONSERT – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-08

JULKONSERT – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 15:00 - 16:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

JULKONSERT – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 17:00 - 18:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014