Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-10-24

Artikelutkast - Johan Niskanen

Internt - TEVS: Teknik, Vardag, Samhälle
Opponent: Maria Eidenskog Ordförande: Harald Rohracher
Kl 10:15
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t?l=sv, kontakta Fredrik Backman, e-post fredrik.backman@liu.se.

2017-10-25

Temadagen

Internt - Institutionen för tema
Inbjudan och dagordning kommer via mail.
Sista anmälningsdag: 2017-10-10
Kl 09:00
Plats: Livgrenadjärmässen
För mer information kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

ValueS - Steve Tema T Day

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
ValueS - Steve Woolgar lägger fram text.
Kl 10:15
Plats: Parnassos, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-10-26

Institutionsstyrelse

Internt - Tema Barn
Kl 09:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se.

Seminar m. Karim Jebari, Inst. för framtidsstudier/Husfilosof Kungliga Operan

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar P6 Karim Jebari, forskare vid Institutet för framtidsstudier, för ett samtal om hans erfarenheter av uppdrag utanför den givna akademiska kontexten - så som att vara husfilosof på Kungliga Operan. Vill du delta i vårt samtal? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2017-10-31

Solidarity versus Security: Exploring Preparedness for Climate Induced Migration in the UN, EU and Sweden

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Veronica Brodén Gyberg & Deniz Tütüncü presenterar ett textutkast vars mål är att undersöka hur FN, EU och Sverige förstår och analyserar fenomenet klimatmigration ur ett geopolitiskt perspektiv. Vilka förståelser av klimatmigration råder, samt vilka juridiska, tekniska, ekonomiska eller andra åtgärder används? Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-11-01

ValueS - Dave

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
ValueS - Dave
Kl 10:15
Plats: Parnassos, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-11-02

Seminarium m. Haris Agic, Projektledare på Stockholms läns landsting - Kulturförvaltningen

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Mer information kommer. Seminariet är presentationsbaserat, varför ingen text kommer att distribueras inför seminariet.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/forskning/p6-kropp-kunskap-subjektivitet, kontakta Lisa, e-post lisa.guntram@liu.se.

2017-11-07

Gemensamt seminarium med Values

Internt - TEVS: Teknik, Vardag, Samhälle

Kl 10:15
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t?l=sv, kontakta Fredrik Backman, e-post fredrik.backman@liu.se.

2017-11-08

ValueS - TEVS/ValueS joint seminar

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
ValueS - TEVS/ValueS joint seminar
Kl 10:15
Plats: Forum, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-11-09

Seminarium m. Åsa Gunnarsson, Umeå Uni.

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar P6 Åsa Gunnarsson, Juridiskt Forum, Umeå Universitet. Vill du veta mer? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/forskning/p6-kropp-kunskap-subjektivitet, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2017-11-14

Climates of Justice: Navigating a Contested Terrain

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Eva Lövbrand presenterar ett artikelutkast om miljörättvisa. Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-11-15

ValueS - Algorithms workshop

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
ValueS - Algorithms workshop
Plats: Parnassos, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-11-16

Health professionals’ work against abuse in health care – Developing professional agency in a Swedish clinical setting

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Alma Perssons och Jelmer Brüggemans text från deras gemensamma projekt om kränkningar i vården. Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

Workshop: Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen

Seminarium - Linköpings universitet
Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-11-14
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika SAmuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2017-11-21

Geoscience and Mankind: On the History of the Earth System

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Daniel Andersson presenterar en del av sin avhandling. Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-11-22

ValueS - Ivanche

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
ValueS - Ivanche
Kl 10:15
Plats: Parnassos, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-11-23

Relationality and Materiality in Uterus Transplanation

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Lisa Guntrams text vilken behandlar analyserar teman så som materialitet och kroppslighet i intervjuer med kvinnor diagnostiserade med livmoderinfertilitet. Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2017-11-28

Institutionsstyrelse

Internt - Tema Barn
Kl 09:15
Plats: Scandic Ryd
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Urbergsgruppen och svensk miljöaktivism

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Björn Wallsten & Anna Kaijser presenterar ett textutkast om svensk miljöaktivism, med fokus på Urbergsgruppen. Urbergsgruppen är en förening som arbetar för långsiktig hushållning med jordens naturresurser och för minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan. Texten kommer att skickas ut på seminariets maillista - om du önskar att registrera dig, var god kontakta Daniel Andersson.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-11-29

ValueS - Academic Evaluations workshop

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
ValueS - Academic Evaluations workshop
Kl 10:15
Plats: Parnassos, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-11-30

Phenomenology, STS and Bodily Donation in Medicine

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Kristin Zeilers text. Vill du ta del av texten? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2017-12-06

ValueS - Jeff

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
ValueS - Jeff
Kl 10:15
Plats: Parnassos, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Slutseminarium - Fredrik Backman

Seminarium - TEVS: Teknik, Vardag, Samhälle
Opponent: Sr.Lektor Peter Stigsson, IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm Ordförande: Jenny Palm
Kl 10:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/forskning/teknik-vardag-samhalle-tevs, kontakta Fredrik Backman, e-post fredrik.backman@liu.se.

2017-12-07

Text seminarium m. Sonja Jerak-Zuiderent

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Sonja Jerak-Zuiderents text. Vill du ta del av texten? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2017-12-12

Artikelutkast - Maria Eidenskog

Internt - TEVS: Teknik, Vardag, Samhälle
Opponent: Dick Magnusson ​Ordförande: Fredrik Backman
Kl 10:15
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t?l=sv, kontakta Fredrik Backman, e-post fredrik.backman@liu.se.

2017-12-14

Algo-humanic recalibration in counting and accounting

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Lotta Björklund Larsens text. This paper addresses what we call the algo-humanic recalibration in counting and accounting. Studying the recalibration is a way to understand what aspects are considered when, on the one hand, trusting the results that algorithms produce and, on the other, the decisions when ‘human’, tacit, knowledge takes over. Drawing on two very different empirical fields – quantified self technology and digital samples of taxpayers for audit – we aim to raise the gaze from the empirical specificities to propose more general insights about the practices and processes involved when choosing between results from counting and accounting calculations and the human experience/knowledge. Vill du ta del av texten? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2017-12-19

Institutionsstyrelse

Internt - Tema Barn
Kl 09:15
Plats: Scandic Ryd
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Planeringsseminarium

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Planering inför nästa termin. Ta med kalendrar samt förslag på presentationer och gäster att bjuda in!
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-12-21

Menstrual cups, hymens and coronas.

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Ericka Johnsons utkast till ett bokkapitel i hennes bok om "refraction". Vill du ta del av texten? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014