LiU på plats i bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017

Hur ska framtidens samhälle utformas? Det kommer att finnas uppkopplade hem och talande kylskåp. Men hur vet vi att det är det människor vill ha? En förutsättning för att få svaret på den frågan är kunskap, och med sitt nära läge till Linköpings universitet blir Vallastaden granne med just kunskapen. Genom forskning skapar vi ny kunskap om människan, samhället, naturen, tekniken, och genom utbildning och samverkan kommer den kunskapen samhället till nytta.

I Vallastadens bo- och samhällsexpo visar vi LiU:s roll i samhället och den kunskap vi producerar. Vi ställer frågor och söker svaren. Hur kommer framtidens boende att se ut? Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart, och förutsättningarna för ett gott liv blir allt bättre. Eller? Vem har tillgång till en bra bostad? Hur ser de äldres bostadssituation ut? Hur påverkar hemmet människors liv och vardag? Vi måste våga ställa de svåra frågorna, våga problematisera. I de toppmoderna hemmen finns trots allt en människa som ska bo och leva.

LiU och Vallastaden

Mer på expots egen webb