LiU Vallastaden 2017 - granne med kunskapen Visa/dölj innehåll

Hur ska framtidens samhälle utformas? Hemmen kommer att vara uppkopplade och kylskåpen tala om för dig när maten är dålig. Men hur vet vi att det är det människor vill ha? Vallastaden är närmsta granne med Linköpings universitet, där dess forskare undersöker frågorna. Genom forskning skapar vi ny kunskap om människan, samhället, naturen, tekniken, och genom utbildning och samverkan kommer den kunskapen samhället till nytta.

I Vallastadens bo- och samhällsexpo visar vi LiU:s roll i samhället och den kunskap vi producerar. Vi ställer frågor och söker svaren. Hur kommer framtidens boende att se ut? Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart, men blir förutsättningarna för ett gott liv bättre? Vem har tillgång till en bra bostad? Hur ser de äldres bostadssituation ut? Hur påverkar hemmet människors liv och vardag? I de toppmoderna hemmen finns en människa som ska bo och leva, och för att hon ska leva ett gott liv måste vi ställa de svåra frågorna.

Därför är LiU med i Vallastaden Visa/dölj innehåll

Nyheter om LiU och Vallastaden Visa/dölj innehåll

Mer på expots egen webb Visa/dölj innehåll