LiU:s pedagogiska yta, Active Learning Classroom, i Vallastaden Visa/dölj innehåll

Hur ser framtidens klassrum och lärmiljöer ut? Till Linköpings universitets aktivitetsyta kommer klasser för att undervisas med nya pedagogiska metoder i Active Learning Classroom-miljö. Det kommer också att hållas workshops och seminarier som är öppna för allmänheten, och ALC-miljön och dess metoder kommer att resultera i ett klassrum på universitetet.

Active Learning Classroom är en pedagogik som bygger på teorin “den som gör - lär”och ett kollaborativt lärande. Undervisningsmetoden flyttar fokus till studenterna som ska aktivt delta i undervisningen. Studenterna delas upp i grupper om 6 eller 9 och placeras vid runda bord för att kunna interagera med varandra. I grupperna diskuterar de och arbetar tillsammans med hjälpmedel som datorer, TV-skärmar och whiteboards. Lärarens roll är att få studenterna att vara aktiva i sitt lärande och genom att arbeta med en problemställning inom gruppen, men också växelvis dela med sig till hela klassen om sin process, arbetar de kollaborativt i en yta som stödjer detta. 

Tillsammans med Sankt Kors uppvisning av framtidens arbetsliv kommer ALC vara på entréplan i Vallastadens enda kontorshus. Där går besökaren från framtidens lärmiljöer till framtidens arbetsmiljöer, en utveckling för alla att följa.