Under expot kommer LiU att delta i ett antal föreläsningar. Senaste uppdatering av programmet finns alltid på arrangörernas webb.

5:e september
kl 14.15-15.45

Att bygga av idéer

Professor Kajsa Ellegård och universitetslektor Malin Granath mfl.

I planeringen inför Vallastaden bjöd LiU in till kreativa möten där metoden workshop-café användes. Aktörer och sakkunniga inom projektet diskuterade idéer med utgångspunkt i värdeorden: 

Den lärande, kreativa, resurseffektiva och socialt hållbara stadsdelen.

Vad har du upplevt på expot? Stämmer det med workshop-idéerna som presenteras? Har du nya idéer? Låt oss ta diskussionen vidare!

6 september
kl 15.30 - 15.50
Lilla salen, Expoarenan

13 september
kl 11.00 - 11.20
Lilla Salen, Expoarenan

20 september
kl 12.00 - 12.20
Lilla salen, Expoarenan

Granne med Kunskapen

Kommunikationsforskaren Konstantin Economou samtalar med gäster om boendets framtid och vardagslivets villkor. 

---

8 september
kl 13.30 - 13.50
Lilla salen, Expoarenan

13 september
kl 15.30 - 15.50
Lilla salen, Expoarenan

18 september
kl 13.00 - 13.20
Lilla salen, Expoarenan

Framtidens arbetsplatser och studiemiljöer

Anna Maria Jakobsson från Sankt Kors och Konstantin Economou från LiU med gäster samtalar om framtidens arbetsmiljö och klassrum.
 

---

19 september
kl 10.30 - 10.50
Lilla salen, Expoarenan


Trafikplanering för kollektivtrafik, cykel och gång 

 
Biträdande professor Clas Rydergren, LiU och forskningschef Andreas Tapani, Statens väg- och trafikforskningsinstitut.
Vallastaden är tänkt för framtida generationers boende och deras behov av kommunikationer. Det ställer nya krav på att enkelt och snabbt kunna förflytta sig med hjälp av till exempel kollektivtrafik och cykel men innebär också att möjligheterna att använda bilen kommer att förändras. Hur ser forskningen på framtidens trafikplanering?