Lek och lärande i ur och skur

En utvidgad lärmiljö sätter tanken i rörelse och är positiv för hälsa, lärande och lek. Kan stadsplanering bidra till att skapa framtidens kreativa och rörelseintensiva utomhuspedagogiska miljöer? Hur har det kommunägda bolaget Lejonfastigheter använt den kunskap som finns?Föredragshållare:
Anders Szczepanski är ansvarig för Nationellt centrum för utomhuspedagogik på Linköpings universitet.Eva Lundbäck är förskollärare/utomhuspedagog vid förskolan Utelek i Vallastaden.Ann de Jonge är vd för Lejonfastigheter. Maria Widfeldt är hållbarhetschef på Lejonfastigheter. Jonas Björklund är projektchef för bland annat förskolan Utelek, Lejonfastigheter.
Arrangör: Lejonfastigheter och Linköpings universitet

Tid och plats: 4 september, 14:15-15:45 Stora salen, Expoarenan