Göm menyn

Studieplaner

Studieplaner - Tekniska fakulteten

Allmän studieplan

Fakultetsstyrelsen beslutar i vilka ämnen utbildning på forskarnivå ska anord­nas och för varje ämne upprättas en allmän studieplan vars innehåll bestäms av forskarutbildnings­nämnden i samråd med berörda institutioner.

Individuell studieplan

Huvudhandledaren, bihandledare och den forskarstuderande ska tillsammans och i samråd så snart som möjligt utarbeta en individuell studieplan, det vill säga en plan för hela studiegången fram till avsedd examen. Den individuella studieplanen ska fastställas av prefekten.

Tillgodoräknande

Studieplaner - Utbildningsvetenskap, matematikdidaktik

Allmän studieplan

Fastställs av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap och avser forskarutbildning i matematikdidaktik som bedrivs vid Matematiska institutionen samt vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

Individuell studieplan

I samband med antagningen upprättas en individuell studieplan i samråd mellan den studerande och huvudhandledaren. Denna plan ska innehålla en beskrivning över kursdelen och en beskrivning över forsknings- och avhandlingsarbetet. Den individuella studieplanen ska fastställas av prefekten.

 


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 22 11:16:28 CET 2015