Göm menyn

Disputation - Jolanta Pielaszkiewicz, Matematisk statistik

Jolanta Pielaszkiewicz försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln

Contributions to High–Dimensional Analysis under Kolmogorov Condition

fredagen den 11 december kl. 13:15 i Visionen, ingång 27, B-huset, Campus Valla.

Opponent är professor Thomas Holgersson, Linneuniversitetet, Växjö, Sverige.


Wed Nov 11 16:22:00 CET 2015
Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 11 16:30:58 CET 2015