Hur påverkar obesitas (fetma) hos modern graviditeten, förlossningen och det nyfödda barnet?

I mitten på 90-talet såg jag alltfler gravida kvinnor med obesitas. På den tiden fanns knappast någon internationell publikation i ämnet. För att kunna ta hand om dessa kvinnor på ett professionellt sätt under graviditet och förlossning krävdes mer kunskap.

Sedan dess har jag beskrivit sambandet mellan obesitas i tidig graviditet och risken för missbildningar hos fostret. Obesitas hos modern ökar risken för neuralrörsdefekter, hjärtfel och läpp-käk-gomspalt. Den absoluta risken för den enskilda kvinnan är fortfarande låg men detta har betydelse i populationer/länder med hög andel kvinnor med obesitas.

Vidare finns ett antal arbeten som beskriver ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning såsom graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning, kejsarsnitt och stora postpartumblödningar.

Jag har lagt stor vikt vid att studera risker i de tre obesitas klasserna som föreslagits av WHO och visat att risken är väsentligen högre om du lider av sjuklig fetma än om du har obesitas klass 1 Body Mass Index (BMI) 30-35. 

Forskningsprojekt

Hur påverkar moderns fetma förlossningsförloppet?

Vi har visat att obesa kvinnor har ett längre öppningsskede under förlossningen oavsett om förlossningen startar spontant eller via igångsättning. För att förstå varför det är så fokuserar vi min forskargrupp nu på tre infallsvinklar. Har obesa kvinnor en annan metabol profil, dvs finns andra ämnen tex adipokiner som kan påverka uterusmuskelns förmåga att dra ihop sig under förlossningen? Har obesa kvinnor en lägre cirkulerande mängd oxytocin, det hormon som stimulerar värkarbetet? Här pågår förnärvarande OLIV (Oxytocin in Labor In Vivo) studien på BB Linköping där vi mäter cirkulerande oxytocin hos kvinnor med olika BMI. Ett tredje fokus är receptorn för hormonet oxytocin som vi undrar om den finns i lägre antal hos obesa kvinnor eller om den uttrycks på ett annorlunda sätt. Detta tänker vi oss att undersöka genom att ta myometriebiopsier (5mm stora muskelbitar från livmodern efter normal förlossning). Vi intresserar oss också för hur förlossningsförloppet ser ut för kvinnor med diabetes. Till alla dessa projekt har vi knutit kompetenta medarbetare, lokalt, från Uppsala och Liverpool med specialkunskaper.

Ser bäckenbotten annorlunda ut hos feta kvinnor?

Risken för allvarliga förlossningsbristningar förefaller lägre om kvinnans BMI är högt. Beror detta på en underdiagnostik eller är det sant? Vi har mätt perinealkroppens höjd (avståndet mellan slidöppning och ändtarm) med vaginalt ultraljud i början av förlossningsarbetet och funnit att obesa kvinnor har ett längre avstånd. Vi utvärderar också om man har nytta av att palpera avståndet och mäta området med ultraljud för att diagnosticera skador på den yttre och den inre slutmuskeln. Här har vi utvecklat DaDEL (Diagnostics after DELivery) konceptet för en säkrare diagnostik av förlossningsbristningar. 

Ökar fetma hos modern risken för infektioner efter förlossning?

Förekomsten av någon typ av infektion postpartum, relaterad till förlossningen är drygt 10%. Infektioner av intresse är urinvägsinfektion, livmoderinfektion, bröstinfektion, sårinfektion och sepsis (”blodförgiftning”). Här använder vi alla tillgängliga hälsoregister i Sverige för att ta reda på om det finns någon skillnad mellan obesa och normalviktiga kvinnor och om så hur stor eventuell riskökning är. Här kanske man kan identifiera undergrupper relaterade till tex förlossningssätt som borde få förebyggande behandling med antibiotika. Vi har också utvärderat D-vitaminbrist som en riskfaktor för infektion efter förlossningen och fann en slående hög andel kvinnor med D-vitaminbrist i slutet av graviditeten men ingen säker koppling till att infektion i puerperiet.

Hur planerar obesa kvinnor sin amning och hur blir det?

Här undersöker vi hur kvinnor med olika BMI planerar sin amning sedan följer vi upp via BVC data hur det faktiskt förhåller sig med amningen året efter barnet är fött
 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

David A. Schwartz, Elyzabeth Avvad-Portari, Pavel Babal, Marcella Baldewijns, Marie Blomberg, Amine Bouachba, Jessica Camacho, Sophie Collardeau-Frachon, Arthur Colson, Isabelle Dehaene, Joan Carles Ferreres, Brendan Fitzgerald, Marta Garrido-Pontnou, Hazem Gergis, Beata Hargitai, A. Cecilia Helguera-Repetto, Sandra Holmstrom, Claudine Liliane Irles, Asa Leijonhfvud, Sasha Libbrecht, Tamas Marton, Noel McEntagart, James T. Molina, Raffaella Morotti, Alfons Nadal, Alexandra Navarro, Maria Nelander, Angelica Oviedo, Andre Ricardo Oyamada Otani, Nikos Papadogiannakis, Astrid C. Petersen, Drucilla J. Roberts, Ali G. Saad, Anna Sand, Sam Schoenmakers, Jennifer K. Sehn, Preston R. Simpson, Kristen Thomas, M. Yolotzin Valdespino-Vazquez, Lotte E. van der Meeren, Jo Van Dorpe, Robert M. Verdijk, Jaclyn C. Watkins, Mehreen Zaigham (2022) Placental Tissue Destruction and Insufficiency From COVID-19 Causes Stillbirth and Neonatal Death From Hypoxic-Ischemic Injury Archives of Pathology & Laboratory Medicine , Vol. 146 , s. 660-676 Vidare till DOI

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll