Abiel Sebhatu

Postdoktor

Presentation

Min forskning behandlar konkurrens mellan såväl privata som offentliga organisationer och dess relation till olika utfall av organisationskvalitet såsom arbetsmiljö, jämlikhet men även missnöje och prestationer. Empiriskt studerar jag det svenska utbildningssystemet sedan införandet av friskolereformen 1992 och följer alla grund- och gymnasieskolor sedan reformen till idag. Min forskning är tvärvetenskaplig och kombinerar teoretiska perspektiv från sociologi, företagsekonomi och nationalekonomi.

Publikationer

2021

Abiel Sebhatu, Karl Wennberg, Erik Lakomaa, Maria Brandén (2021) More Schools, Less Trouble? Competition and Schools' Work Environment, Sweden 1999-2011

2020

Abiel Sebhatu, Karl Wennberg, Stefan Arora-Jonsson, Staffan I. Lindberg (2020) Explaining the homogeneous diffusion of COVID-19 nonpharmaceutical interventions across heterogeneous countries Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 117, s. 21201-21208 Vidare till DOI

2019

Niklas Bomark, Abiel Sebhatu, Stefan Arora-Jonsson, Karl Wennberg (2019) Organisationsteoretiska perspektiv på skolsegregation Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik
Abiel Sebhatu, Erik Lakomaa, Karl Wennberg (2019) Arbetsmiljö och konkurrens i svenska skolor

2017

Abiel Sebhatu (2017) Deregulation, institutional change, and entrepreneurship in the Swedish education system: intended and unintended effects of competition

Nyheter