Presentation

Min forskning behandlar konkurrens mellan såväl privata som offentliga organisationer och dess relation till olika utfall av organisationskvalitet såsom arbetsmiljö, jämlikhet men även missnöje och prestationer. Empiriskt studerar jag det svenska utbildningssystemet sedan införandet av friskolereformen 1992 och följer alla grund- och gymnasieskolor sedan reformen till idag. Min forskning är tvärvetenskaplig och kombinerar teoretiska perspektiv från sociologi, företagsekonomi och nationalekonomi.

Publikationer

2021

2020

2019

2017

Nyheter