Presentation

Demensvänligt samhälle

Under en lång tidsperiod arbetade jag som distriktssköterska med många hembesök. Då väcktes mitt intresse för boendemiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande. Jag forskar om hur närmiljön och grannskapet kan stödja personer med demenssjukdom att fortsätta vara socialt och fysiskt aktiva för att främja deras hälsa och välbefinnande.

Min forskning har fokus på personer som lever med demenssjukdom i ordinärt boende och hur deras erfarenheter och kunskaper kan tillvaratas för att främja deras hälsa och välbefinnande. 

Personer med demens kan bidra med viktig kunskap om vardagslivet i samhället och forskningen kan bidra till en modell för ett demensvänligt samhälle. Genom deltagarorienterade metoder som involverar personer med demens kan stödjande miljöer utvecklas där personer med demens synliggörs, blir hörda och inkluderade i samhället. 

Forskning Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Jag är biträdande programansvarig för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap (tidigare Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/
Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk Pedagogik/Omvårdnadsvetenskap).

I programmet fördjupas de ämnesspecifika kunskaperna inom något av de sex huvudområdena, parallellt med en utveckling av interprofessionell kompetens för att tillsammans kunna möta hälso- och sjukvårdens utmaningar.

Inom programmet kan studenten välja inriktning E-hälsa eller inriktning Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens.

Utbildningen är hälsoorienterad och inriktad på förbättrings- och kvalitetsarbete i vården.

Programmet har en studentcentrerad och problembaserad pedagogik. En examen från Masterprogrammet i medicinsk vetenskap ger en bra grund för att söka vidare till forskarutbildning. 

 

Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap

I programmet fördjupas de ämnesspecifika kunskaperna parallellt med en utveckling av interprofessionell kompetens för att kunna initiera och leda förbättrings- och kvalitetsarbete. Utbildningen är hälsoorienterad och inriktad på kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvården. Programmet har en studentcentrerad och problembaserad pedagogik. En examen från masterprogrammet ger en bra grund för att söka vidare till forskarutbildning. 

Publikationer Visa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Andrew Clark, Sarah Campbell, John Keady, Agneta Kullberg, Kainde Manji, Kirstein Rummery, Richard Ward (2020)

Social Science and Medicine , Vol.252 Vidare till DOI

Elzana Odzakovic, Lars-Christer Hyden, Karin Festin, Agneta Kullberg (2019)

Scandinavian Journal of Public Health , Vol.47 , s.229-239 Vidare till DOI

Agneta Kullberg, Elzana Odzakovic (2018)

Social research methods in dementia studies , s.23-37 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2021

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll