Samordnare Tekniska fakultetskansliet

Som nämndsamordnare är jag sekreterare till data- och medieteknik nämnden. Det utgör ca 50% av tjänsten och innebär att planera möten, skapa och sända ut agendor samt föra mötesanteckningar och ta fram Underlag på frågor som nämnden har.

Som schemaläggare planerar jag och informerar institutionslärare gällande underlag till nytt schema samt lägger schema och bokar lokaler enligt önskemål samt hanterar justeringar som behöver göras för att schemat ska fungera så smidigt som möjligt för studenter och lärare.