Utveckling av nya statistiska metoder för fMRI-data

Min forskning handlar om att analysera fMRI data (funktionell magnetresonansavbildning), och framförallt om att utveckla och testa nya statistiska metoder. Jag är även intresserad av högprestanda-beräkningar på grafikkort, bildregistrering och maskininlärning.

2007    Civilingenjör teknisk fysik & elektroteknik 
2012   Teknologie doktor medicinsk informatik
2012-2014   Postdoc, Virginia Tech
2016   Docent medicinsk informatik


Jag undervisar i följande kurser: 

Forskning

Publikationer

Huvudhandledare för doktorander

Biträdande handledare för doktorander

Utexaminerade doktorander (biträdande handledare)

Olivier Cros, 2017

Jens Sjölund, 2018

Organisationstillhörighet