andsz85

Anders Szczepanski

Universitetsadjunkt

I olika utbildningssystem krävs kunskaper om platsens betydelse för undervisning och lärande. Genom att på ett effektivare sätt strukturera din verksamhet i olika fysiska miljöer uppnås en mer avstressad och koncentrerad mottagare av informationen.

Utomhuspedagogik

I fokus för mitt forskningsområde står lärande och undervisning utifrån ett utomhuspedagogiskt sammanhang. Hur uppfattar lärare och elever undervisning och lärande relaterat till utomhusmiljö/plats, objektet, sättet att lära samt lärprocessen? På vad sätt kan man säga att lärmiljöer utanför klassrummen kan bidra till undervisningens resultat?

Utomhusundervisningens didaktik illusterar:

  • Var-frågan, platsrelationen
  • När-frågan, tidsaspekten
  • Hur-frågan, tillvägagångssättet
  • Vad-frågan, selektionen eller urvalet
  • Varför-frågan, evidensbaserad kunskap

Den didaktiska var-frågan, det vill säga lärandets platsrelation, blir särskilt viktig om grundskolans och förskolans uppnående- och strävansmål skall uppfyllas. När (tiden), hur (metoden), vad (ämnesinnehåll och teman) samt varför (evidens) utgör fokus då handlingsburen kunskap implementeras i utbildning av lärare på alla stadier.

Länk till publikationer i DiVA.

 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

CV

Fil lic i pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning, Linköpings universitet 2008

 

Sociala medier

Facebook

Undervisning inom program
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll