Visualiseringsforskning för verkliga behov  

Som visualiseringsforskare fokuserar jag på utvecklingen av fundamentala och grundläggande teorier som kommer till användning/nytta i olika lösningar i den verkliga världen. Jag brinner för att kommunicera vetenskap såväl till experter som till en intresserad allmänhet, och inte minst till barn och ungdomar. Jag är stolt ledare för en stor forskningsavdelning med många skickliga forskare och jag har privilegiet att vara föreståndare för ett visualiseringscenter med uppgifter inom forskning, utbildning och innovation likaväl som ett ansvar för att sprida forskning till allmänheten.

Forskningsprojekt

Jag är engagerad i ett stort antal forskningsprojekt, om alltifrån datorgrafik till tillämpad visualisering. Min forskning används inom medicinsk visualisering, astrofysik, autonoma system, artificiell intelligens och visuellt lärande och kommunikation.

Presentationer

Jag talar ofta om vår forskning på konferenser, inte minst som inbjuden huvudtalare på vetenskapliga konferenser på olika håll i världen. Jag håller även gärna populärvetenskapliga inspirationsföreläsningar om ett brett spektrum av ämnen som hänger samman med min forskning, det kan handla om vetenskap men också om ledarskap, för en bred publik. 

Utnämningar

Biografi

Professor Anders Ynnerman är avdelningschef för avdelningen Medie- och informationsteknik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Linköpings universitet. Han är även direktör för Visualiseringscenter C i Norrköping.

Anders Ynnerman är forskningsledare för världsledande forskning inom visualisering och datorgrafik. Han spelar en ledande roll inom den internationella visualiseringsforskningen och är en ofta anlitad talare vid konferenser och event världen över.

Foto: Thor BalkhedUnder sin karriär har Anders Ynnerman innehaft ett antal ledande positioner: år 1996 grundade han forskarskolan NGSSC, the National Graduate School in Scientific Computing, vars föreståndare han var till 1999. 1998 utsågs han också till föreståndare för Nationellt Superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet.

Under hans ledarskap utvecklades NSC till det största centrumet för HPC (high performance computing) - superdatorbaserad beräkningskraft, i Sverige. NSC tog också ledningen när det gällde att överföra och utveckla kunskaperna kring klustrade beräkningar - där flera servrar arbetar tillsammans för att lösa ett uppdrag. Under hans tid som föreståndare utökades och fördjupades också samarbetet med Saab AB och SMHI.

År 2002 föreslog Anders Ynnerman att det skulle inrättas ett nationellt organ för investeringar i superdatorkapacitet. The Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC, bildades, ett megacenter som innefattar de sex största superdatorcentrum som finns i Sverige. Under hans ledarskap dubblerades finansieringen för superdatorkapacitet i Sverige, tack vare statliga men framför allt privata donationer, främst från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Han representerade också Sverige och Norden i flera EU-projekt och internationella kommittéer. Genom SNIC fick Sverige en stor betydelse för den Europeiska utvecklingen av högpresterande datorberäkningar, HPC. Anders Ynnerman var föreståndare för SNIC fram till 2006 och var sedan ordförande för SNIC:s strategiska kommitté 2006-2009.

År 2001 grundade Anders Ynnerman, tillsammans med Sectra AB och kollegor vid universitetssjukhuset i Linköping, CMIV, Centrum för medicinsk- och vetenskaplig visualisering - idag ett strategiskt viktigt fokusområde för Linköpings universitet. Fram till 2015 var han ordförande i CMIV:s vetenskapliga råd.

År 2000 startade han också Norrköpings visualiseringsstudio, NVIS, som redan från starten blev det ledande laboratoriet för visualisering och virtuell verklighet i Sverige. NVIS har givit upphov till ett antal avknoppade företag inom visualisering, simulering och datorgrafik.

Visualiseringscenter C i Norrköping, med Anders Ynnerman som direktör, har sin bas i framgångarna för NVIS. Visualiseringscenter C är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun, Norrköpings Science Park och Interaktiva institutet. Centrumet utgör en storskalig forskningsmiljö inom visualisering som även innefattar en domteater och utställningsytor öppna för skolor och allmänhet. Visualiseringscenter C i Norrköping öppnades i maj 2010 och har sedan dess varit centrum för visualisering och visualiseringsforskning i norra Europa.

Anders Ynnerman har varit värd för att stort antal internationella konferenser, som exempelvis EuroVis 2007 och Eurographics 2010, de största konferenserna inom visualisering och datorgrafik i Europa. Han var ordförande för Eurographics association 2014-2016. Idag driver han Eurographics arbetsgrupp inom visualisering och är ordförande i styrgruppen för EuroVis.


Akademiska utnämningar och utmärkelser

Akademiska utnämningar

 • Medlem i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA
 • Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
 • Medlem i Eurographics Association
 • Medlem av IEEE
 • Medlem i ACM

Utmärkelser

 • 2018 - IEEE Visualization Technical Achievement Award
 • 2017 - H.M Konungens Medalj av 8:e storleken för bidragen till medicinsk visualisering
 • 2012 - S:t Olofsmedaljen, Norrköpings kommun
 • 2010 - Kunskapspriset
 • 2009 - Athena Award för bästa medicinskt kliniska forskningen i Sverige
 • 2007 - Guldmusen, Årets IT-personlighet
 • 2007 - Akzo Nobels vetenskapliga pris

Publikationer

2019

Martin Falk, Anders Ynnerman, Darren Treanor, Claes Lundström

Interactive Visualization of 3D Histopathology in Native Resolution

Ingår i IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Artikel i tidskrift

2018

Carolin Konig, Robin Skånberg, Ingrid Hotz, Anders Ynnerman, Patrick Norman, Mathieu Linares

Binding sites for luminescent amyloid biomarkers from non-biased molecular dynamics simulations

Ingår i Chemical Communications

Artikel i tidskrift

Rickard Englund, Karljohan Lundin Palmerius, Ingrid Hotz, Anders Ynnerman

Touching Data: Enhancing Visual Exploration of Flow Data with Haptics

Ingår i Computing in science & engineering (Print)

Artikel i tidskrift

Kalle Bladin, Emil Axelsson, Erik Broberg, Carter Emmart, Patric Ljung, Alexander Bock, Anders Ynnerman

Globe Browsing: Contextualized Spatio-Temporal Planetary Surface Visualization

Ingår i IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Artikel i tidskrift

Alexander Bock, Emil Axelsson, Carter Emmart, Masha Kuznetsova, Charles Hansen, Anders Ynnerman

OpenSpace: Changing the Narrative of Public Dissemination in Astronomical Visualization from What to How

Ingår i IEEE Computer Graphics and Applications

Artikel i tidskrift

Anders Ynnerman, Jonas Löwgren, Lena Tibell

Exploranation: A New Science Communication Paradigm

Ingår i IEEE Computer Graphics and Applications

Artikel i tidskrift

Alexander Bock, Charles Hansen, Anders Ynnerman

OpenSpace: Bringing NASA Missions to the Public

Ingår i IEEE Computer Graphics and Applications

Artikel i tidskrift

2017

Martin Falk, Ingrid Hotz, Patric Ljung, Darren Treanor, Anders Ynnerman, Claes Lundström

Transfer Function Design Toolbox for Full-Color Volume Datasets

Ingår i 2017 IEEE PACIFIC VISUALIZATION SYMPOSIUM (PACIFICVIS), IEEE

Konferensbidrag

Erik Sundén, Ingemar Lundgren, Anders Ynnerman

Hybrid Virtual Reality Touch Table: An immersive collaborative platform for public explanatory use of cultural objects and sites.

Ingår i GCH'17 proceedings, EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage

Konferensbidrag

Gunther H. Weber, Sheelagh Carpendale, David Ebert, Brian Fisher, Hans Hagen, Ben Shneiderman, Anders Ynnerman

Apply or Die: On the Role and Assessment of Application Papers in Visualization

Ingår i IEEE Computer Graphics and Applications

Artikel i tidskrift

Emil Axelsson, Jonathas Costa, Claudio Silva, Carter Emmart, Alexander Bock, Anders Ynnerman

Dynamic Scene Graph: Enabling Scaling, Positioning, and Navigation in the Universe

Ingår i Computer graphics forum (Print)

Artikel i tidskrift

Mark E Dieckmann, Doris Folini, Rolf Walder, Lorenzo Romagnani, Emanuel d'Humieres, Antoine Bret, Tomas Karlsson, Anders Ynnerman

Emergence of MHD structures in a collisionless PIC simulation plasma

Ingår i Physics of Plasmas

Artikel i tidskrift

Daniel Jönsson, Ynnerman Anders

Correlated Photon Mapping for Interactive Global Illumination of Time-Varying Volumetric Data

Ingår i IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Artikel i tidskrift

2016

Daniel Jönsson, Martin Falk, Anders Ynnerman

Intuitive Exploration of Volumetric Data Using Dynamic Galleries

Ingår i IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Artikel i tidskrift

Anders Ynnerman, Thomas Rydell, Daniel Antoine, David Hughes, Anders Persson, Patric Ljung

Interactive Visualization of 3D Scanned Mummies at Public Venues

Ingår i Communications of the ACM

Artikel i tidskrift

Daniel Kauker, Martin Falk, Guido Reina, Anders Ynnerman, Thomas Ertl

VoxLink—Combining sparse volumetric data and geometry for efficient rendering

Ingår i Computational Visual Media

Artikel i tidskrift

Mark Eric Dieckmann, Gianluca Sarri, Domenico Doria, Anders Ynnerman, Marco Borghesi

Particle-in-cell simulation study of a lower-hybrid shock

Ingår i Physics of Plasmas

Artikel i tidskrift

Patric Ljung, Jens Krueger, Eduard Groeller, Markus Hadwiger, Charles D. Hansen, Anders Ynnerman

State of the Art in Transfer Functions for Direct Volume Rendering

Ingår i Computer graphics forum (Print)

Artikel i tidskrift

Mark E Dieckmann, G. Sarri, D. Doria, Anders Ynnerman, M. Borghesi

Particle-in-cell simulation study of a lower-hybrid shock

Ingår i Physics of Plasmas

Artikel i tidskrift

2015

Alexander Bock, Asher Pembroke, M. Leila Mays, Anders Ynnerman

OpenSpace: An Open-Source Framework for Data Visualization and Contextualization

Konferensbidrag

Medie- och informationsteknik

Relaterad information