Presentation

Arbetar som samordnare med huvudinriktning mot projektekonomi.

Övriga uppdrag:

GDPR kontaktperson för IFM 

Administratör för MyFab LIMS, IFM:s labbinstrumentbokningssystem.

Arbetsplatsombud för fackförbundet ST på IFM

Korta texter