Arbetsuppgifter:

  • Forskningssamordnare vid avdelningen för Sensor- och aktuatorsystem
  • Samordnare för den mångvetenskapliga Forskarskolan och Nätverket Forum Scientium
  • Registrering av doktorandkurser i Forskarladok
  • Budgetplanering och ekonomiska uppföljning i Raindance
  • Språkgranskning och korrekturläsning av svenska och engelska texter