Att leda det administrativa arbetet

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling med huvuduppgiften att leda det administrativa arbetet samt att utgöra stöd för institutionens ledning genom samordning och beredning av den interna verksamhetsplaneringen. Jag ingår i institutionens ledningsgrupp.

En viktig del i arbetet är även det utvecklingsarbete och den samverkan med universitetets centrala administration som sker genom bland annan deltagande i universitetets nätverk för administrativa chefer.

Jag är även avdelningschef för Avdelningen för verksamhetsstöd vilket innebär personalansvar för institutionens administrativa och tekniska personal. I uppdraget ingår att leda och utveckla gruppens medarbetare och dess arbetsformer.

Avdelningen för verksamhetsstöd omfattar tre delar:
  • Ett gemensamt kansli med funktioner inom ekonomi, HR, registratur, upphandling, kommunikation och infrastruktur/ miljö.
  • Den verksamhetsnära administrationen ute på institutionens avdelningar.
  • En teknisk avdelning för institutionens verkstadsmiljöer.

Nätverk

  • Nätverk för administrativa chefer med Chalmers och Luleå Tekniska Högskola

OrganisationVisa/dölj innehåll