Fotografi av Anita Carlsson

Anita Carlsson

Administrativ chef, Avdelningschef, Enhetschef

VS vid IEI ska vara professionellt, ändamålsenligt och nytänkande för att skapa de bästa förutsättningarna för kärnverksamhetens uppdrag. Tillsammans med avdelningens medarbetare vill vi skapa en miljö präglad av tillit, engagemang och god samverkan.

Att leda verksamhetsstödet (VS) vid IEI

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) med huvuduppgiften att utveckla, leda och samordna det administrativa och tekniska stödet. 

Då institutionens verksamhet förändras över tid så ser jag att en stor del av mitt uppdrag är att utveckla och anpassa verksamhetsstödet efter förändrade eller nya krav och behov. Vi är inom institutionen måna om att stödet uppfattas som effektivt och med hög kvalitet och en förutsättning för att uppnå detta är att vi arbetar mycket nära kärnverksamheten för att samverka på bästa sätt. Det ska upplevas vara lätt att göra rätt inom IEI. Jag ingår i institutionens ledningsgrupp och deltar därmed i institutionens verksamhetsplanering och utveckling.

En viktig del i arbetet är det utvecklingsarbete och den samverkan med universitetets centrala administration som sker genom bland annan deltagande i dialogforum och universitetets nätverk för administrativa chefer. Jag är även avdelningschef för Avdelningen för verksamhetsstöd vilket innebär ett övergripande ansvar för institutionens administrativa och tekniska personal. Avdelningen är uppdelad i tre enheter där jag har personalansvar för det gemensamma kansliet medan de övriga delarna har enhetschefer med motsvarande uppdrag. I dessa uppdrag ingår att utveckla och leda gruppens medarbetare och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Avdelningen för verksamhetsstöd omfattar tre enheter

  • Ett gemensamt kansli med funktioner inom ekonomi, HR, forskarutbildning, registratur, upphandling, kommunikation och infrastruktur/miljö
  • Den verksamhetsnära administrationen vid institutionens avdelningar
  • En teknisk enhet för institutionens verkstadsmiljöer

Nätverk

  • Nätverk för administrativa chefer med Chalmers och Luleå Tekniska Högskola.

Avdelningen för verksamhetsstöd vid IEI Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll