Undervisningsutvecklande forskning

Mitt forskningsintresse är huvudsakligen inriktat mot två områden; undervisningsutveckling, främst inom svenskdidaktik, samt förutsättningar för praktiknära forskning. Min svenskdidaktiska forskning har varit inriktat mot berättelseskrivande i skolår 3 och 4. Tillsammans med verksamma lärare har jag använt mig av metoden Learning study och ett variationsteoretiskt perspektiv. Vi har gemensamt planerat, genomfört och analyserat undervisning om berättelseskrivande. Resultatet visar att eleverna utvecklar sitt skrivande om vissa kritiska aspekter synliggörs i undervisningen. Intresset för den praktiknära forskningen riktar in sig mot lärares tysta kunskap och vad det innebär att forska i sin egen praktik. Jag är också intresserad av hur samverkan mellan skola och universitet kan byggas upp.

Utöver forskningen undervisar jag på lärarutbildningen om didaktik, läs- och skrivundervisning och om skolutveckling. Jag handleder och föreläser även i learning study och variationsteori för lärarstudenter och för verksamma lärare i grundskolan och på gymnasiet.

Del av min tjänst arbetar jag som projektledare för ULF (utveckling, lärande, forskning). I det uppdraget ingår att skapa hållbara strukturer för skolsamverkan och praktiknära forskning i regionen.

ArtiklarVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2019

2018

2017

NyheterVisa/dölj innehåll

Relaterade forskareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll