Kommunikatör Institutionen för kultur och samhälle

En väl fungerande kommunikation skapar förståelse, delaktighet och engagemang vilket är en förutsättning för att verksamhetens mål ska uppnås.

När internkommunikationen är som bäst bidrar den till förståelse, delaktighet och engagemang. Den leder också till att verksamhetens mål uppnås och att medarbetare agerar som ambassadörer både för sin verksamhet och för Linköpings universitet. Mitt uppdrag är till stor del fokuserat på intern kommunikation. Den interna kommunikationen är även en viktig del i arbetet med att lyckas med den externa kommunikationen.

I min roll som kommunikatör ingår det att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och förbättra kommunikationsinsatser samt att arbeta med IKOS övergripande kommunikationsstrategi. 

Jag är webbredaktör för IKOS sidor på LiU:s webbplats. LiU:s webbplats är en av de viktigaste informationskanalerna mot många av universitetets målgrupper. Innehållet på webbplatsen ska inspirera till engagemang. 

Välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar!

Jag jobbar både i Linköping och i Norrköping

Jag fördelar min tid mellan Campus Valla (Key-huset och G-huset) och Campus Norrköping (Kopparhammaren 7). Kontakta mig om du vill ses. 

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS bildades 1 januari 2020 när tre institutioner gick samman. 

 

Kommunikatörer på Institutionen för kultur och samhälleVisa/dölj innehåll

Mina arbetsplatserVisa/dölj innehåll