Kommunikatör med intresse för internkommunikation och marknadskommunikation

En väl fungerande kommunikation skapar förståelse, delaktighet och engagemang vilket är en förutsättning för att verksamhetens mål ska uppnås.

Jag arbetar som kommunikatör på Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) med fokus på internkommunikation. När internkommunikationen är som bäst bidrar den till förståelse, delaktighet och engagemang. Den leder också till att verksamhetens mål uppnås och att medarbetare agerar som ambassadörer både för sin verksamhet och för Linköpings universitet. Den interna kommunikationen är även en viktig del i arbetet med att lyckas med den externa kommunikationen.

I min roll som kommunikatör ingår det att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och förbättra kommunikationsinsatser samt att arbeta med IKOS övergripande kommunikationsstrategi. Jag är anställd på Kommunikations- och marknadsavdelningen och arbetar just nu som kommunikationskonsult på IKOS. 

Intranät för LiU:s 4000 medarbetare

Under 2021 arbetar jag bland annat med att strukturera och bygga upp LiU:s nya intranät och då främst den information som specifikt rör IKOS medarbetare.

Externwebb

Jag är även webbredaktör för IKOS sidor på LiU:s webbplats. LiU:s webbplats är en av de viktigaste informationskanalerna mot många av universitetets målgrupper. Innehållet på webbplatsen ska inspirera till engagemang. 

Välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar!

Om Institutionen för kultur och samhälle 

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS bildades 1 januari 2020 när tre institutioner gick samman. 

Kommunikatörer på Institutionen för kultur och samhälleVisa/dölj innehåll

Mina arbetsplatserVisa/dölj innehåll