Neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons har förbryllat forskare i över två decennier, vilket gör dessa till några av de mest gåtfulla sjukdomarna inom den medicinska vetenskapen.

Incidensen för neurodegenerativa sjukdomar ökar varje år i takt med en växande åldrande befolkning. Trots stora ansträngningar förstår vi fortfarande inte sjukdomarna helt och vi har inget botemedel. Sjukdomarna sprids gradvis från ett område i hjärnan till ett annat, mycket likt hur spridning av en infektion sker. Studier har visat att denna spridning troligtvis sker på grund av att felveckade proteiner överförs från en nervcell till en annan nervcell.

För att stoppa denna patologiska spridning i hjärnan måste vi ta reda på hur överföringen av dessa proteiner går till. Vi undersöker detta genom att samodla differentierade nervceller där överföringen av felveckade proteiner kan studeras med hjälp av konfokalmikroskopi och flödescytometri.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

CV
Visa/dölj innehåll

  • 2013, doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Linköpings universitet
  • Biträdande handledare för doktorand

Min forskning
Visa/dölj innehåll