Presentation

Jag arbetar som programkoordinator med inriktning mot miljöteknik. Mig kan forskare vända sig till som avser söka finansiering från antingen nationella finansiärer eller EU inom områden som hållbarhet, klimat, resurseffektivitet. Detta gäller antingen individuella forskningsansökningar eller om ni planerar att bilda ett större konsortium

Jag är uthyrd från Grants Office till IEI och avdelningen Industriell Miljöteknik. Här fungerar jag som programkoordinator i två större forskningsprogram: Biogas Research Center (BRC) finansierat av Energimyndigheten och Resource-Efficient and Effective Solutions (REES) finansierat av MISTRA. 

Jag har tidigare varit anställd på GAEU Consulting AB som utredare och rådgivare med inriktning på forskning och innovation. Innan dess har jag fem års erfarenhet från olika anställningar i Bryssel, den senaste som senior rådgivare hos The Brussels Office s.a. I Bryssel koordinerade jag uppdrag inom områden som påverkas av styrmedel som förhandlats fram mellan Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet gällande miljö-klimat, energi och jordbruk. 

Jag har en Master of Science i European Affairs från statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet.