Presentation

Jag har alltid haft ett stort intresse för ledarskap, medarbetarskap och organisatoriska frågor. I slutet av 1990-talet jobbade jag en kort period på Universitetsbiblioteket (UB), men lämnade LiU för att under en tioårsperiod jobba som chef inom kommunal biblioteksverksamhet. 2011 återvände jag till LiU.
 
I min tidigare roll som Funktionsansvarig för UX/användarmötet fick jag möjlighet att fördjupa min kunskap om hur man kan jobba för att få en uppfattning om användarnas behov, drivkrafter och beteenden. Insikter som är viktiga för att kunna utveckla och förbättra tjänster och service som motsvarar reella användarbehov. Att jobba med ständiga förbättringar genom att involvera våra användare är för mig en självklarhet, och på UB använder vi olika metoder för detta arbete. Vi gör till exempel regelbundna användbarhetstester, där vi testar system och gränssnitt i syfte att förbättra sök- och användarupplevelsen av bibliotekets digitala tjänster. Min roll i detta arbete är att rekrytera testdeltagare och att vara testledare.  
 
Sedan hösten 2015 delar jag min tid mellan UB och Universitetsförvaltningen (UF). I mitt uppdrag inom UF ingår att medverka till att användarnytta och användarupplevelseperspektivet (UX) genomsyrar förändrings- och utvecklingsarbetet inom relevant verksamhet. Rent konkret är jag en resurs för projektledare inom de projekt som syftar till att förbättra service och stöd för LiU:s studenter, anställda och besökare - som till exempel En väg in-projektet. Jag är också ett processtöd för chefer i förändrings- och utvecklingsarbetet av stödverksamheten, framför allt inom Studentavdelningen.
 

Blogginlägg:

https://christianlauersen.net/2018/01/16/pop-up-library/
https://christianlauersen.net/2016/11/23/ux-in-libraries/

 

Följ mig på sociala medier:

Twitter: @fribban

Publikationer

Continuous Usability Testing: The importance of Being Iterative When it Comes to Assessment and Development of the Library’s Digital Services

Författare: Anneli Friberg

Publ 2017
Typ Konferensbidrag
Till publikationen

Experience mapping (or the experience of delivering workshops at UXLibs3)

Författare: Anneli Friberg, Anna Kågedal

Publ 2017
Typ Kapitel i bok, del av antologi
Till publikationen

Why continuous usability testing can and should be part of regular library activity - from a UX librarian’s point of view

Författare: Anneli Friberg

Publ 2017
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen