Lokalvård på Campus Norrköping

Jag leder och fördelar arbetet inom lokalvårdsuppdraget på Campus Norrköping.

Min avdelning