Presentation

Jag arbetar sedan augusti 2015 som doktorand på Laboratoriet för organisk elektronik på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).

Tidigare studerade jag civilingenjör inom teknisk biologi med inriktning mot sensorer och material i medicin på Linköpings Universitet och tog examen i juni 2015. I mitt examensarbete undersökte jag elektrokemiska egenskaper hos grafen, bl.a. med hjälp av enzymatiska reaktioner. 

På Laboratoriet för organisk elektronik tillhör jag gruppen Organic Solid State Devices och i mitt projekt ska jag försöka konstruera en bolometer (termisk sensor för infraröd strålning) av den ledande polymeren PEDOT-PSS. 

Publikatoner
Visa/dölj innehåll

2019

2017

2015

Mikhail Yu Vagin, Alina Sekretareva, Petter Lindgren, Anna Håkansson, Mats Eriksson, Ingemar Lundström, Mikael Syväjärve, Rositsa Yakimova (2015) Direct bioelectrocatalysis on anodized epitaxial graphene Program of the XXIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society14-18 June, 2015Malmö, Sweden , s. 170-170

Relaterad information
Visa/dölj innehåll