Energipolitik, kunskap, makt och miljöengagemang 

Energi, miljö och teknik är centrala teman i min forskning, men också politiska processer, aktörers möjlighet till påverkan och hur frågor blir politiska. Fokus ligger på relationer mellan natur och politik och kunskap.

I min forskning analyserar jag, bland annat, hur omställningen av energisystemet till förnybara energikällor hanteras i riksdagen, politiska och vetenskapliga kontroverser i hanteringen av kärnavfallet, mål- och värderingskonflikter i bruket av skogen, och relationerna mellan miljöengagemang och expertis. Med en tvärvetenskaplig utgångspunkt kombinerar jag perspektiv och analytiska verktyg från framförallt teknik- och vetenskapsstudier, sociologi och historia. Vetskapen om, och erfarenheten av, att det inte finns några enkla lösningar eller entydiga svar när det kommer till miljöproblem och människans relation till naturen, visar på behovet av att inte lämna över denna fråga till några få.

Förnyelse med förhinder

Energipolitiken kan både vara ett sätt att diskutera den optimala tekniska lösningen och de bästa ekonomiska förutsättningarna, lika mycket som det kan vara ett sätt att diskutera drömmen om det goda samhället och hur det ska utformas. I den energipolitiska debatten väcks också frågor om kunskapsproduktion, hur energikällor och olika tekniska lösningar ställs mot varandra och blir argument i debatten om rationalitet och sanning. 

Min avhandling "Förnyelse med förhinder. Den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010" (2011) handlar om svårigheterna, men också möjligheterna att ställa om energisystemet till förnybara energikällor.

Vem får plats?

Vems frågor, problem och lösningar formuleras? Hur och av vilka produceras kunskapen? Vilka har inflytande och har makten att få sina perspektiv hörda? Enskilda individer och grupper i samhället påverkar och påverkas på olika sätt. I diskussionen om människans miljöförstörande verksamhet och i diskussionen om både effekter och lösningar är detta frågor som har stor betydelse. Detta är också frågor som är av stor vikt i min forskning.

En feministisk energipolitik?

I det pågående forskningsprojektet ”Vägen till omställning? Genusanalys av energi- och miljöpolitik 1971-1991” analyseras energipolitiken utifrån frågor om makt, inflytande och strategier. En av de frågorna som ställs är: Finns det utrymme för en feministisk energipolitik?


Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskningprojekt & program
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

CV i korthet

 • 2014-2015
  Post. Doc. at The Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
 • 2012 –2014
  Post. Doc. at Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK) University of Oslo.
 • 2014
  Projektanställd, Region Östergötland.
 • 2011-2012
  Forskarassistent,  Tema Teknik och social förändring. Linköping Universitet.
 • 2006-2011
  Doktorand, Tema Teknik och social förändring. Linköping Universitet.

 

Uppdrag

Biträdande programchef för The Seed Box.

Undervisning

Min pedagogiska erfarenhet inbegriper undervisning på olika typer av kurser och utbildningar, olika nivåer och med olika typer av pedagogik. 

En stor del av den undervisning jag har bedrivit har varit på Miljövetarprogrammet i Norrköping. Utbildningen bygger på en problembaserad pedagogik, vilket även överensstämmer med min pedagogiska grundsyn.

Miljövetarprogrammet

Konferenser

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2017 på Arbetets Museum i Norrköping. Ledamot i organisationskommittén.

Om Tema T
Visa/dölj innehåll