Makten över miljöfrågorna

Vad som betraktas som miljöproblem, och hur de bäst ska lösas, förändras över tid och beroende på perspektiv. Dessa frågor hänger tätt samman med makt, privilegier och synen på kunskap, och bör studeras i förhållande till större sociala och kulturella sammanhang.

I min forskning undersöker jag maktdimensioner av miljö- och klimatförändringar, utifrån en intersektionell förståelse grundad i feministisk, antirastisk och postkolonial teori. 

Frågor jag ställer är:

 • Hur skapas kunskap om och förståelse av miljöfrågor?
 • Hur fördelas ansvar, sårbarhet och inflytande i relation till miljö- och klimatförändringar?
 • Vilka personer och handlingar inkluderas i föreställningar om miljövänlighet och i lösningar på miljöproblem?
 • Hur sker miljöpolitisk förändring, och vad driver sådan förändring? 

Läs mer om min forskning i nästa stycke.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt & program
Visa/dölj innehåll

Practising green futures?

I projektet tittar jag på idéer om cirkulär ekonomi, som blivit populärt i politisk och vetenskaplig diskurs samt inom näringslivet. Tillsammans med mina kollegor undersöker vi hur detta begrepp förstås och används, samt hur ideella verksamheter och företag som kan klassas som ekoprenörer uppfattar sin egen roll i att uppnå mer cirkulära resursflöden.

Projektets titel: Practising green futures? Ecopreneurship and Social entrepreneurship in a Circular Economy


Decarbonisation Leadership

Detta projekt ställer frågor om hur ledarskap på klimatområdet tar sig uttryck. Vi studerar på vilka sätt olika aktörer – från internationella organisationer till regeringar och icke-statliga aktörer – utövar ledarskap, och hur detta uppfattas av andra grupper. Även här är ett syfte att öka kunskapen om möjliga mekanismer bakom omställningen till ett mer miljömässigt hållbart samhälle som inte är beroende av fossil energi.

Miljöaktivism som förändringsfaktor

I detta projekt studerar jag hur miljöaktivism mobiliseras och tar form i Sverige, och dess potential att öka miljömedvetenhet och påverka politiken. Det empiriska fokuset ligger på engagemang för klimaträttvisa, och motstånd mot gruvetablering."

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Peer-reviewed publikationer

Kaijser, Anna & David Larsson Heidenblad (2017). Young activists in muddy boots: Fältbiologerna and the ecological turn in Sweden, 1959–1974. Scandinavian Journal of History, published online 2017-10-05

Henriksson, Malin & Anna Kaijser (2017). Att ställa andra frågor: Intersektionalitet och feministisk politisk ekologi (English: To ask other questions: Intersectionality and feminist political ecology). In Jönsson, E. and E. Andersson (Eds.) Politisk Ekologi: En antologi om makt och miljöer. Studentlitteratur

Kaijser, Anna & Annica Kronsell (2016). Who gets to know about nature? Biodiversity and ecosystem services through an intersectional lens. Freiburger Zeitschrift für Geschlechterstudien 22:2

Kaijser, Anna (2016). Tensiones y utopías: Las políticas ambientales bolivianas bajo el mandato de Evo Morales (English: Tensions and utopias: Bolivian environmental struggles under Evo Morales). Ecología Política, no 51, special issue on political ecology in Latin America.

Kaijser, Anna (2016). Can big be made sustainable? Environmental contestations over the ESS and MAX IV. In Sandell, K. and J. Rekers (Eds.) New big science in focus:  Perspectives on ESS and MAX IV. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences.

Kaijser, Anna (2014). Who is Marching for Pachamama? An Intersectional Analysis of Environmental Struggles in Bolivia under the Government of Evo Morales. Doctoral Thesis, LUCSUS, Lund University.

Kaijser, Anna & Annica Kronsell (2014). Climate Change through the Lens of Intersectionality. Environmental Politics 23:3.

Kaijser, Anna (2013). White ponchos dripping away? Glacier narratives in Bolivian climate change discourse. In Methmann, C., D. Rothe and B. Stephan (Eds) Deconstructing the Greenhouse. Interpretive approaches to global climate governance. Routledge.

Kaijser, Anna (2011). Intersektionalitet för klimatsolidaritet: Om klimatdiskussionen i Bolivia och vikten av analytisk komplexitet (English: Intersectionality for climate solidarity: On climate discussions in Bolivia and the importance of analytical complexity. Tidskrift för Genusvetenskap 2011:4.

 

 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Blogginlägg om Malexander Walkshop

Malexander Walkshop – No outputs, slow scholarship and lots of food.

"We started planning the Malexander Walkshop in earnest on a bus from Rindö to Artipelag in June 2017. The moment of conception is important to note because it represents the problem we explored on the walk. On the bus we snared a tiny piece of time to make a plan for a big scholarly event. “Quick!” we said. “Let’s talk about this before you rush off over here and I rush off over there!. In the lead up to the Malexander walkshop (eventually falling on October 30-31), there were mixed emotions in the group; some of us were eager to get out into the forest, some quite stressed by the imposition of an overnight work trip to a strange town and others apologetic they could only stay for one day. But the divergent feelings soon subsided as we headed out of Linköping towards the town via lakes and rivers, stopping once to get supplies. At that point we had committed to head out of town together, and in so doing had physically agreed to set aside a decent portion of time to think, talk, collaborate...”

Till The SeedBox BlogWorkshopdeltagare på vandring över LillsjönWorkshopdeltagare på vandring över Lillsjön, Malexander, oktober 2017. Foto: Emelie Fälton


CV
Visa/dölj innehåll

CV i korthet

 • 2018
  Lecturer, Department of Thematic Studies: Environmental Change, Linköping University.

 • 2016
  Postdoctoral Researcher, Department of Thematic Studies: Environmental Change, Linköping University.
    
 • 2014
  PhD degree in Sustainability Science, Lund University

Uppdrag

Biträdande programchef för det miljöhumanistiska forskningsprogrammet The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory

Föreläsningar

Jag föreläser på temat intersektionalitet, makt och klimat.

Urval av tidigare presentationer.

 • Lecture on Gender, Intersectionality and Climate Change, event at the
  Drivhuset climate festival, Norrköping
 • Lecture on Gender, Intersectionality and Climate Change, Gender and
  Environment Network (GeMiNI), Stockholm
 • Participation in public panel talk on gender and climate change, ABF (Workers’
  Educational Association), Stockholm

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Tema Miljöförändring
Visa/dölj innehåll