Hur föreställningar om framtidens smarta elnät materialiseras i nuet 

Jag forskar om smart elnät med särskilt fokus på hushålls roll i framtidens energisystem, primärt intresserar jag mig för hur föreställningar om framtiden omsätts i praktik och vilka logiker och mekanismer som styr den processen. 

I min avhandling studerar jag hur inflytelserika aktörer föreställer sig framtidens samhälle med smarta elnät, samt vilken roll som de tillskriver hushåll i denna framtid. Jag följer hur sådana visioner omsätts i praktik i ett av Sveriges största demonstrationsprojekt om smarta elnät. Jag studerar de logiker samt inkluderings- och exkluderingsmekanismer som ligger till grund för hur ett smarta elnät etableras i projektet. Slutligen vänder jag mig till de hushåll som deltar i projektet samt aktörer som representerar hushållsgrupper som exkluderats, och studerar deras föreställningar om framtidens energisystem.

Jag har undervisat inom en rad olika områden och har erfarenhet av kursansvar, kursutveckling, föreläsningar, seminarie-, workshop-och uppsatshandledning. Min undervisning rör sociotekniska system samt samspelet mellan människor och teknik med särskilt fokus på miljöfrågor. Jag har bland annat undervisat inom Miljövetarprogrammet masterprogrammet Science for Sustainable Development samt kurser som ges av Centrum för människa, teknik och samhälle.

Publikationer

CV

CV i korthet

  • 2018
    Postdoktor, Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet

  • 2017
    Filosofie doktor i Teknik och social förändring, Linköpings Universitet. Avhandling: Assembling the Smart Grid On the Mobilization of Imaginaries, Users and Materialities in a Swedish Demonstration Project
 

Relaterade forskare

Relaterat innehåll

Om Tema Teknik och social förvaltning